KHI HỮU SỰ, NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA HẢI NGOẠI

SẼ NGỒI LẠI VỚI NHAU TỨC KHẮC

Đinh Lâm Thanh

Cũng như trước đây trong vụ chống tên cộng sản nằm vùng Trần Trường ở Nam Cali (USA) các hiệp hội, đoàn thể, chính đảng cũng như nhân sĩ thuộc nhiều thành phần, nhiều khuynh hướng chính trị khác nhau đă kết hợp chặt chẽ để hành động chống tập đoàn cộng sản Việt Nam. Nay đến lượt Paris, từ nhiều năm qua đă có những bất đồng nhỏ trên nhiều khía cạnh làm cho sinh hoạt thiếu đoàn kết một phần nào. Nhưng ngày hôm nay, trong buổi chào cờ và họp hàng tháng do VPLL các hội đoàn tại Pháp kêu gọi, chúng tôi thấy đầy đủ các khuôn mặt lớn trong hàng ngũ chống cộng đă ngồi chung lại với nhau trước t́nh thế sôi sục của đất nước hiện tại.

Điều cảm động nhất, trong buổi họp ngày hôm nay có nhiều vị trước đây thường tránh gặp nhau và đặc biệt đối với cá nhân tôi cũng có một vài bất đồng ư kiến nhỏ về phương thức tranh đấu với một hai người, th́ hôm nay, trong buổi họp tất cả đều gạt bỏ những dị biệt cá nhân, bắt tay mặt mừng để ngồi làm việc chung với nhau. Đó là quư ông Dương Văn Lợi (chủ tịch Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị và Nạn Nhân Cộng Sản tại Pháp) ông Nguyễn Tường Long (Cựu TTK/VPLL) và Trung Tá Nguyễn Nhựt Châu (Trung Tâm Trưởng Trung Tâm Điều Hợp Âu Châu / Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại).

Số người tham dự trên 40 người, gồm những vị trách nhiệm hay đại diện các Hiệp hội, Đoàn thể, Chính Đảng cũng như các nhân sĩ của Paris và các vùng phụ cận đều có mặt trong buổi họp :

- Tổng thư Kư VPLL các hội đoàn tại Pháp (Ông Mai Quốc Minh)

- Đại Việt Cách Mạng Đảng 

- Đại Việt Quốc Dân Đảng

- Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH tại Pháp  (Ông Mai Viết Triết).

- Trung Tâm Điều Hợp Âu Châu/TTCSVNCH/HN (Ông Nguyễn Nhựt Châu)

- Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc tại Paris (Ông Trần Minh Răn – Ông Nguyễn Văn Đông)

- Hội Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tự Do tại Pháp (Bác sĩ Phan Khắc Tường)

- Hội Văn Hóa Người Việt Tự Do (Ông Đinh Lâm Thanh) 

- Hội Người Việt Tự Do Val De Marne (Ông Lê Minh Triết đại diện)

- Hội Hải Quân và Hàng Hải VNCH tại Pháp (Ông Đặng Vũ Lợi)

- Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị  và Nạn Nhân CSVN tại Pháp (Ông Dương Văn Lợi) 

- Ủy Ban Bảo Vệ Chính Nghĩa Quốc Gia VN Tự Do (Ô. Nguyễn Tường Long)  

- Liên Hội Cảnh Sát Quốc Gia VNCH Âu Châu (Ông Vơ văn Phước)

- Câu Lạc Bộ Phối Hợp Công Tác (Ông  Phan Văn Lê, đại diện)

- Văn Pḥng Liên Đới  Xă Hội Paris (Bà Dương Thúy Phượng)

- VPLL Quân Dân Cán Chính : Ông Phạm Văn Đức

Điểm đặc biệt không thấy đại diện của đảng Việt Tân cũng như một vài người quen thuộc thường hô hào biểu t́nh trên các phương tiện truyền thông. Buổi họp có mục đích tổ chức ngày Quốc Hận 30.4 năm nay gồm hai phần chính được mọi người nhận lănh trách nhiệm một cách tích cực.

* Biểu t́nh trước toà đại sứ Việt cộng vào ngày thứ Bảy 30.4.2011 từ 14.00 giờ đến 18.00 giờ. VPLL đề nghị mỗi người mang theo Cờ Vàng Quốc Gia. Biểu ngữ và phương tiện âm thanh sẽ do VPLL trách nhiệm.

* Hội thảo tại hội trường CISP Kellerman, Paris 13 ngày Chủ Nhật 24.4.2011 từ 14.00 giờ đến 18.00 giờ với đề tài : Yểm Trợ Cuộc Cách Mạng Hoa Lài cho Việt Nam

Phần quan trọng sẽ bàn đến nhân buối họp nầy là Paris sẽ cùng thế giới phát động chương tŕnh xuống đường để yểm trợ quốc nội vùng dậy chống việt gian cộng sản, nhưng v́ thời giờ không cho phép (đến giờ trả pḥng họp cho tổ chức khác) VPLL sẽ triệu tập một buổi họp đặc biệt khác để việc tổ chức đươc chu đáo hơn. Tuy nhiên Paris sẽ phối hợp với tất cả tổ chức khác cũng như các cộng đồng bạn trên khắp thế giới trong các ngày hội thảo toàn cầu cũng như các hoạt động khác nhằm yểm trợ cho phong trào vùng dậy trong nước.

Hôm  nay là một ngày thật phấn khởi và cảm động v́ qua lời kêu gọi của chúng tôi, người Việt Quốc Gia tại Paris và các vùng phụ cận đă xóa bỏ những dị biệt cá nhân và cùng ngồi chung với nhau dưới lá Cờ Vàng Quốc Gia Vang để dứt khoát hợp sức tranh đấu cho đến ngày không c̣n bóng dáng quân cộng sản trên quê hương Việt Nam thân yêu của chúng ta.

 

Đinh Lâm Thanh

Ghi vội, Paris 27.02.2011