- Bức ảnh con đường cao tốc nứt toác cho thấy cường độ khủng khiếp của thảm hoạ 11/3. Con đường này lại là bằng chứng cho thấy tốc độ tái thiết đáng kinh ngạc và khả năng tự phục hồi của quốc gia c̣n giữa bộn bề lo toan này, chỉ sau 6 ngày.
Công tác thi công bắt đầu ngày 17/3 và chỉ 6 ngày sau đó, đoạn đường bị hư hại nghiêm trọng trên đường cao tốc Great Kanto ở Naka đă lại như chưa có ǵ xảy ra. Con đường sẵn sàng cho các hoạt động giao thông từ tối qua. 
Great Kanto ngay sau thảm hoạ 11/3 và như chưa có ǵ xảy ra chỉ sau 6 ngày sửa chữa