Một Thoáng Suy Tư trong Tháng Các Linh Hồn - 2

 

Nếu Kitô hữu chúng ta không quan tâm đến phần rỗi của anh chị em ḿnh th́ đừng ḥng được cứu rỗi

- hăy coi chừng phần rỗi của chính bản thân ḿnh?

 

 

Phải, trong cuộc chung thẩm (phán xét chung), nếu chúng ta không quan tâm đến (Chúa dùng chữ "neglected to do - không làm", chứ chưa nói đến việc thậm tệ hơn nữa như lạm dụng - abuse, đàn áp, bóc lột v.v.) những người anh chị em của chúng ta về thể lư mà thôi đă bị đời đời loại trừ như thành phần dê: "These will go off to eternal punishment" (x Mt 25:41-46), huống chi không quan tâm đến phần rỗi đời đời vô cùng cao trọng của họ.

 

Trong dụ ngôn chung thẩm này, (một dụ ngôn chung thẩm có ư nghĩa liên hệ mật thiết với dụ ngôn Lazarô và Người Phú Hộ trong Phúc Âm Thánh Luca 16:19-31), Chúa Giêsu đồng hóa ḿnh với "một trong những người anh em hèn mọn nhất - one of these least ones" liên quan tới những nhu cầu rất thiết yếu về thể lư của họ như đói khát, không nhà, trần truồng, bệnh tật, và tù đầy, đến độ nếu chúng ta không quan tâm tới họ là chúng ta không quan tâm tới Chúa: "you neglected to do it to me" (cùng đoạn Phúc Âm ở các câu 42-43).

 

Về nhu cầu thể lư mà Chúa c̣n đồng hóa với những người anh em hèn mọn nhất của Người th́ về nhu cầu thiêng liêng Ngài c̣n nên một với họ đến thế nào. Đến độ Người là "Đấng vốn không biết đến tội lỗi đă trở thành tội lỗi v́ tất cả chúng ta" (2Cor 5:21). Người đă trở thành một tên đại tử tội bị treo trên cây thập tự giá ở giữa hai tên tử tội gian ác, như thể Người là một tên chúa tể tội ác. Như thế, chúng ta không quan tâm đến bất cứ một tội nhân đáng thương nào không phải là chúng ta không quan tâm đến "tên chúa tể tội ác" là Đấng Cứu Thế này của chúng ta hay sao?  

 

Vậy, chúng ta hăy tự hỏi ḿnh xem: hằng ngày tôi đi lễ, rước lễ, đọc kinh, đọc lời Chúa, hằng tuần tôi đi hội họp và sinh hoạt các hội đoàn v.v. nhưng khi thấy anh chị em tôi (qua TV, radio, trong sở làm, ngoài xă hội, trong giáo xứ hay trong cộng đoàn hoặc ở các hội đoàn v.v.) sa ngă phạm tội, tôi có cảm thấy đau ḷng hay chăng, v́ Thiên Chúa toàn thiện chí ái của tôi đă bị xúc phạm và v́ thế tôi đă hết sức đền tạ tội lỗi của họ để có thể an ủi Chúa và cầu cho họ năn trở lại, hay ngược lại, tôi chẳng những đă tỏ ra thái độ khinh bỉ họ, mà c̣n nói hành nói xấu họ và xa lánh họ nữa v.v.

 

Chúng ta hăy nhớ rằng, Thiên Chúa đă hóa thân làm người "để t́m kiếm và cứu vớt những ǵ đă bị hư mất" (Luca 19:10), cho dù chỉ duy một con chiên lạc duy nhất (x Luca 15:4-5), thế th́ tại sao chúng ta lại khinh thường những ǵ được Chúa "yêu thương cho đến cùng" (John 13:1) như thế chứ, hay ít là không quan tâm đến (neglect to do to) những người anh chị em "cần đến ḷng thương xót Chúa hơn" của Người và như Người, bằng việc hy sinh cầu nguyện cho họ trở về cùng Vị Thiên Chúa chân thật duy nhất đáng kính mên trên hết mọi sự của họ cũng là của chúng ta.

 

Một khi chúng ta khinh thường tội nhân, hay ít là khôngquan tâm đến phần rỗi của các linh hồn như thế là chúng ta, minh nhiên hay mặc nhiên, vô t́nh hay hữu ư, tỏ ra khinh thường ơn cứu độ vô cùng quí báu của Chúa, không quan tâm đến Ḷng Thương Xót Chúa, th́ thử hỏi chúng ta có thực sự thấu hiểu được ơn cứu độ của Chúa hay chăng, mà không thấu hiểu được ơn cứu độ của Người th́ việc chúng ta sống đạo thật sự là có vấn đề, cần phải xét lại và sửa lại kẻo nguy! Chúng ta đừng tưởng rằng Thiên Chúa chỉ cứu độ một ḿnh chúng ta v́ chúng ta hằng ngày nghe lời Chúa và rước Chúa khi tham dự Thánh Lễ. Hăy nghe Người cảnh báo: "Tôi bảo thật cho các người biết rằng thành phần thu thuế và gái điếm c̣n được vào Nước Thiên Chúa trước cả các người nữa ḱa" (Mt 21:31).

 

Hiện ra ở Fatima vào lần thứ 4 ngày 19/8/1917 (bù lại ngày 13 v́ vào ngày này 3 em bị chính quyền địa phương giam giữ), Mẹ Maria đă vừa có vẻ trách móc Kitô hữu vừa kêu gọi 3 Thiếu Nhi Fatima rằng: "Hăy cầu nguyện thực nhiều và hy sinh cho tội nhân; nhiều linh hồn sa hỏa ngục v́ không có ai chịu hy sinh cầu nguyện cho họ". Một trong 3 em là Giaxinta (bấy giờ mới 7 tuổi), sau khi thị kiến thấy hỏa ngục vào lần hiện ra thứ ba của Mẹ ngày 13/7/1917, đă cảm thấy vô cùng sợ hăi và đă yêu thương tội nhân khôn lường, tới độ, em khao khát hy sinh cho các linh hồn, lúc nào em cũng nghĩ cách và t́m dịp hy sinh cầu cho tội nhân ăn năn trở lại. Thậm chí em sẵn sàng chết lẻ loi cộ độc một ḿnh, như được Đức Mẹ báo trước, cho dù vô cùng đau khổ, để hy sinh cứu các tội nhân. Trong Lễ Phong Chân Phước cho Phanxicô và Giaxinta vào ngày 13/5/2000 ở Linh Địa Thánh Mẫu Fatima, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đă nói về Giaxinta ở đoạn 4 như thế này:

 

"Bé Giaxinta đă cảm được và nghiệm thấy nơi bản thân ḿnh nỗi sầu thương của Đức Mẹ, bằng việc anh hùng hiến ḿnh như một vật hy sinh cho các tội nhân. Một ngày kia, khi em và Phanxicô bị bệnh làm cho các em phải nằm giường, Đức Maria đă đến thăm các em ở nhà, như bé gái thuật lại: 'Đức Mẹ đă tới thăm chúng con và nói rằng chẳng mấy chốc nữa Người sẽ đến mang Phanxicô về trời. Và Người hỏi con có muốn hoán cải các tội nhân hơn nữa không. Con thưa Người là 'có'. Rồi tới lúc Phanxicô ra đi, nhỏ gái nói với anh ḿnh rằng: 'Xin anh cho em gửi lời chào Chúa và Đức Mẹ nhé, và thưa cùng các Ngài rằng em đang chịu đựng mọi sự các Ngài muốn để cầu cho các tội nhân ăn năn cải thiện đời sống'. Giaxinta đă bị kích động sâu xa bởi thị kiến hỏa ngục vào lần Đức Mẹ hiện ra 13/7, đến nỗi không một việc hy sinh hăm ḿnh hay đền tội nào là quá sức đối với em trong việc cứu lấy các tội nhân".

 

Phần chúng ta th́ sao:

1- Chúng ta đă thực sự quan tâm tới phần rỗi của anh chị em chúng ta hay chưa?

2- Nếu rồi th́ chúng ta đă làm những ǵ cho họ??

3- Nếu chưa th́ chúng ta phải làm sao kẻo thực sự là nguy hiểm đến chính phần rỗi của chúng ta chứ không phải chuyện chơi hay không đáng kể???

 

Tông Đồ Chúa T́nh Thương Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

Chia sẻ với Nhóm Tông Đồ Chúa T́nh Thương