Nếu chúng ta quả thực tin có đời sau th́ chúng ta đang t́m kiếm những ǵ ở đời này?

 

      Hôm nay, 2/11/2011, Giáo Hội tưởng nhớ đến Các Linh Hồn trong Luyện Ngục, chúng ta hăy cùng nhau lợi dụng dịp lễ này để suy niệm nhé: Nếu chúng ta quả thực tin có đời sau th́ chúng ta đang t́m kiếm những ǵ ở đời này?

     Trên thực tế, chúng ta có t́m Nước Chúa và sự công chính của Ngài trườc hết mọi sự hay chăng? (Mt 6:33). Không phải chỉ ở chỗ tham dự Thánh Lễ,  trong đó chúng ta nghe lời Chúa và hiệp lễ hằng ngày mà đủ, v́ Chúa vẫn có thể phủ nhận chúng ta rằng "Ta không hề biết các ngươi" dù chúng ta có biện minh rằng chúng ta đă từng nghe Người giảng dạy (có thể hiểu là nghe lời Chúa trong lễ) và ăn uống với Người (có thể hiểu là hiệp lễ) - (xem Lk 13:25-27). 

     Hơn thế nữa, chúng ta c̣n cần phải: 1- cương quyết chống lại các chước cám dỗ, 2- phải chọn những ǵ trọn lành hơn là những ǵ dễ chịu thoải mái, và 3- phải chịu đựng mọi trái ư xẩy đến cho ḿnh nữa v.v., mới chứng tỏ chúng ta quả thực tin có đời sau và t́m kiếm những ǵ chân thật và hoàn hảo bất diệt, và chúng ta quả thực t́m Nước Chúa và sự công chính của Ngài trước hết và trên hết mọi sự. 

     Giả sử Chúa cho các linh hồn dưới hỏa ngục được trở về trần gian nhưng phải chịu khổ gấp trăm ngàn lần hơn ở dưới hỏa ngục và liên lỉ suốt cả ngh́n năm như thế th́ họ có sẵn sàng trở lại trần gian hay chăng? Theo tôi, chắc chắn họ sẽ vui mừng hết sức v́ biết rằng cho dù có khổ đến mấy đi nữa nhưng họ vẫn c̣n hy vọng được cứu rỗi và nắm chắc được phần rỗi của ḿnh.  

     Và giả sử Chúa cho cả các thánh trên trời trở lại trần gian, một chuyện không bao giờ xẩy ra, như trường hợp các linh hồn đă muôn đời hư đi trong hỏa ngục, nhưng nếu được phép, theo tôi, các thánh cũng chấp nhận liền, không phải v́ thiên đàng không đủ cho các ngài, mà là v́ các ngài tự ḿnh vẫn cảm thấy ḿnh kính mến Chúa chưa đủ Đấng vô cùng toàn thiện chí ái, nên được dịp là các ngài lợi dụng để yêu Chúa hơn bao nhiêu có thể, nhất là bằng những hy sinh đau khổ chỉ ở trên thế gian này mới có.

     Thế th́:

     1- Về thời gian: Tại sao chúng ta lại phung phí thời gian từng giây từng phút qua đi không bao giờ trở lại ở trên trần gian này với những thứ phù du chứ! Thời gian sống trên trần gian này quá ư là ngắn ngủi (hầu như là hư không) so với cơi đời đời, nhưng phải nói là nó quí "vô cùng", v́ chỉ một tíc tắc cuối đời thôi của cuộc sống trần gian, chúng ta một là được Chúa hai là mất Chúa đời đời kiếp kiếp?  

     Nếu chúng ta biết lợi dụng thời gian mau qua ngắn ngủi trên đời này th́ chúng ta chẳng những có thể biến mỗi ngày từ 24 tiếng thành 36 tiếng hay 48 tiếng, mà c̣n biến thời gian thành vĩnh cửu nữa, nhờ tinh thần sống siêu nhiên của chúng ta. Thật vậy, với sức tự nhiên mỗi ngày chúng ta chỉ làm được một số việc giới hạn nào đó, nhưng với ḷng yêu mến Chúa, chúng ta có thể làm gấp đôi như vậy, th́ không phải một ngày đă trở thành 2 ngày rồi hay sao, chỉ nhờ ḷng yêu mến Chúa của chúng ta. Chưa hết, nếu chúng ta chỉ t́m ư Chúa và làm trọn ư Chúa trong mọi sự, th́ chúng ta quả thực đă sống đời đời ngay trong thời gian và ngay trên trần gian này rồi vậy. Bởi v́: "Thế gian cùng với những quyến rũ của nó đang qua đi, nhưng ai làm theo ư muốn của Thiên Chúa sẽ tồn tại muôn đời" (1Jn 2:17).

     2- Về đau khổ: Tại sao chúng ta lại không chấp nhận tất cả những đau khổ, so với vinh quang bất diệt đời sau hay với h́nh phạt muôn đời trong hỏa ngục, th́ chẳng là ǵ trên trần gian mau qua tạm gửi này, những đau khổ chẳng là ǵ đó lại có thể chẳng những đền bù tội lỗi của chúng ta, mà c̣n được thông hiệp với cuộc khổ nạn và tử giá vô cùng quí báu của Chúa Kitô cho phần rỗi "những linh hồn cần đến Ḷng Thương Xót Chúa hơn", nhất là được dịp chịu đựng để tỏ ḷng kính mến hơn nữa Đấng toàn ái chí tôn đă vô cùng yêu thương từng con người được Ngài dựng nên theo h́nh ảnh thần linh và tương tự như Ngài, đến độ đă trở thành đáng thương hơn cả đối tượng đáng thương của Ngài?

    

Tông Đồ Chúa T́nh Thương Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

Chia sẻ với Nhóm Tông Đồ Chúa T́nh Thương