40 NGÀY PH̉ SỰ SỐNG

 

Mẫu thông tin:

 

Thời gian: Từ ngày 9 tháng 3 đến ngày 17 tháng 4, 2011

Chúng ta được mời gọi làm nhân chứng qua cuộc vận động 40 ngày Pḥ Sự Sống khắp thế giới bằng cách: Cầu Nguyện và Chay Tịnh 40 ngày và với ư chỉ bênh vực sự sống các thai nhi và biểu t́nh bằng lời cầu nguyện trong an tịnh bên ngoài các cơ sở phá thai tại địa phương tại Chương tŕnh Kế hoạch hoá Gia đ́nh (Planned Parenthood facility) 700 S. Tustin, Orange, CA 92868; từ 7 AM- 7 PM.  Kính mời quí vị ghi danh tham dự một giờ cầu nguyện trong Mùa Chay này.

 

Walk4Life: Ngày 27 tháng 3, tại Rose Bowl, Pasadena, CA. Trong khung cảnh hợp với cả gia đ́nh, có thuyết tŕnh viên, ban nhạc, và nhiều mục giải trí cho lớp trẻ.  Xin hăy tham dự và ghi danh qua trung tâm Birth Choice để đi cùng với những tham dự viên 40 Ngày Phọ Sự Sống.  Xe bus sẽ khởi hành từ 3 cơ sở Birth Choice clinics.  Xin ghi danh trên mạng http://Walk4LifeSocal.com/en-us/default.aspx

Xin liên lạc ( tên, số điện thoại, điện thư e-mail) hoặc lên mạng lưới:

www.40daysforlife.com/orangecounty

 

Thông báo mẫu:

Chúng ta được mời gọi để cùng với các Kitô hữu Quận Cam làm nhân chứng qua cuộc vận động 40 ngày Pḥ Sự Sống từ ngày 9 tháng 3 đến ngày 17 tháng 4, 2011.   Xin tham dự một giờ cầu nguyện trong an tịnh bên ngoài viện phá thai "Chương tŕnh Kế hoạch hoá Gia đ́nh" (Planned Parenthood facility) 700 S. Tustin, Orange trong suốt 40 ngày; và giúp phổ biến tin này đến nhiều người khác cùng chung nỗ lực bảo vệ Quyền Sống này. 

 

Muốn biết thêm chi tiết hoặc muốn trở thành thiện nguyện viên, xin xem tờ thông tin hoặc liên lạc ( tên, số điện thoại, điện thư e-mail). Trân trọng kính mời tất cả mọi người cùng tham dự.

---------

 

40 NGÀY PH̉ SỰ SỐNG: Trong Mùa Xuân này, từ ngày 9 tháng 3 đến ngày 17 tháng 4, 2011 Quận Orange sẽ kết hợp với hàng trăm thành phố khắp thế giới làm một cuộc vận động phối hợp pḥ sự sống – Chiến dịch 40 Ngày Pḥ Sự Sống lớn nhất và lâu dài nhất trong lịch sử.  Hăy thầm tín rằng "với Thiên Chúa mọi việc đều có thể thực hiện được."

 

Trên 400,000 người khắp thế giới đă hưởng ứng, cứu được 3,500 thai nhi, thúc đẩy 43 nhân viên bỏ nghề nghiệp phá thai của họ, và 9 trung tâm đă đóng cửa.  40 Ngày của Chiến Dịch Pḥ Sự Sống được kết hợp ba yếu tố cơ bản:

 

CẦU NGUYỆN VÀ CHAY TỊNH: Mời gọi tín hữu trong toàn thành phố (quận hạt) tham gia 40 ngày chay tịnh và thành tâm cầu nguyện xin cho nạn phá thai được chấm dứt.

 

BIỂU T̀NH CẦU NGUYỆN BẤT BẠO ĐỘNG: Đ̣i hỏi bảo vệ sự sống trong 40 ngày bằng lời cầu nguyện trong an tịnh bên ngoài các cơ sở phá thai tại địa phương của Chương tŕnh Kế hoạch hoá Gia đ́nh (Planned Parenthood facility) 700 S. Tustin, Orange, CA 92868; từ 7 AM- 7 PM.

 

VẬN ĐỘNG QUẦN CHÚNG: Quảng bá thông điệp pḥ sự sống một cách kiên quyết và lạc quan khắp nơi trong thành phố bằng các phương tiện truyền thông, giảng giải trong nhà thờ, gởi thỉnh nguyện thư lên các cấp chính quyền địa phương, và bày tỏ nơi công cộng.

Hăy mạnh dạn để có thể “nói lên thay cho những người không thể cầu cứu cho chính họ”

www.40DaysForLife.com/OrangeCounty