ĐÔI CHÂN CHUYÊN NGHỀ SỬA XE

 

Chắc chúng ta không có ǵ phải than phiền vể những công việc của chúng ta hàng ngày ? Tôi đă gặp một người tương tự, sửa giầy ở V.N. Sau đây là h́nh người vá xe Việt Nam
TST