Tuy gần mà xa  
 

Có một vị hiền triết đă hỏi các đệ tử rằng:
“Tại sao trong cơn giận dữ người ta thường phải hét thật to vào mặt nhau ?”
Sau một lúc suy nghĩ, một trong những đệ tử ấy đă trả lời:
“Bởi v́ người ta mất b́nh tĩnh, mất tự chủ!”


Vị hiền triết không đồng ư với câu trả lời, ngài bảo:
“Nhưng tại sao phải hét lên trong khi cả hai đang ở cạnh nhau, tại sao không thể nói với một âm thanh vừa phải đủ nghe ?”
Các đệ tử lại phải ngẫm nghĩ để trả lời nhưng không có câu giải thích nào khiến vị thầy của họ hài ḷng.


Sau cùng ông bảo:
“Khi hai người đang giận nhau th́ trái tim của họ đă  không c̣n ở gần nhau nữa.

Từ trong thâm tâm họ cảm thấy giữa họ và người kia có một khoảng cách rất xa,

 nên muốn nói cho nhau nghe th́ họ phải dùng hết sức b́nh sinh để nói thật  to. 
Sự giận dữ càng lớn th́ khoảng cách càng xa,

họ càng phải nói to hơn để tiếng nói của họ bao trùm khoảng cách ấy.”
 

Ngưng một chút, ngài lại hỏi:
“C̣n khi hai người bắt đầu yêu nhau th́ thế nào?  Họ không bao giờ hét to mà chỉ nói nhỏ nhẹ, tại sao?  

Bởi v́ trái tim của họ cận kề nhau. 

 Khoảng cách giữa họ rất nhỏ…”
Rồi ngài lại tiếp tục:
“Khi hai người ấy đă yêu nhau thật đậm đà th́ họ không nói nữa,

họ chỉ th́ thầm, họ đă đến rất gần nhau bằng t́nh yêu của họ.

 Cuối cùng ngay cả th́ thầm cũng không cần thiết nữa, họ chỉ cần đưa mắt nh́n nhau, thế thôi!

V́ qua ánh mắt đó  họ đă biết đối phương nghĩ ǵ, muốn ǵ ..”

Ngài kết luân:
“Khi các con bàn căi với nhau về một vấn đề, phải giữ trái tim của các con lúc nào cũng cận kề.  

Đừng bao giờ thốt ra điều ǵ khiến các con cảm thấy xa cách nhau…

 Nếu không th́ có một ngày khoảng cách ấy càng lúc càng rộng, càng xa th́ các con sẽ không c̣n t́m ra được đường quay  trở về !”