Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI – tiếp tục loạt bài giáo lư về Cầu Nguyện Thứ Tư 18/4/2012 – bài thứ 26 về Việc Cầu Nguyện của Các Tông Đồ trong cơn bách hại

 

Anh chị em thân mến,

 

Sau những ngày lễ lớn, chúng ta trở lại với các bài giáo lư về cầu nguyện. Trong buổi triều kiến chung trước Tuần Thánh chúng ta đă chia sẻ về h́nh ảnh của Đức Trinh Nữ Maria, hiện diện giữa các vị tông đồ khi các vị đang trông đợi Thánh Linh hiện xuống. Đă có một bầu không khí nguyện cầu ở ngay những bước đầu của Giáo Hội.

 

Hiện Xuống không phải là một đoạn biệt lập, v́ sự hiện diện và tác động của Thánh Linh liên lỉ hướng dẫn và sinh động đường lối của cộng đồng Kitô hữu. Thật thế, trong Sách Tông Vụ, Thánh Luca, ngoài việc kể lại sự kiện dồi dào tuôn tràn của Thần Linh ở nhà tiệc ly 50 ngày sau Phục Sinh (cf Acts 2:1-13), c̣n đề cập tới những thứ thấm nhập cả thể khác của Thánh Linh là những ǵ đang trở lại với lịch sử của Giáo Hội. Và hôm nay, tôi muốn chia sẻ về những ǵ được gọi là “cuộc Hiện Xuống nho nhỏ” đă xẩy ra ở vào thời điểm tột đỉnh của một giai đoạn khó khăn trong đời sống của Giáo Hội sơ khai.

 

Sách Tông Vụ đă thuật lại ra sao sau vụ chữa lành cho một người bất toại ở Đền Thờ Giêrusalem (cf Acts 3:1-10), Thánh Phêrô và Gioan đă bị bắt (cf 4:1), v́ các vị đă loan báo việc phục sinh của Chúa Giêsu cho toàn dân (cf Acts 3:11-26). Sau một cuộc xét xử đúc kết, các vị được thả ra, các vị đă trở về với anh chị em ḿnh, và thuật lại những ǵ các vị đă chịu v́ làm chứng cho Chúa Giêsu phục sinh. Bấy giờ, Thánh Luca viết rằng “tất cả cùng nhau dâng lời lên cùng Thiên Chúa” (4:24). Ở đây Thánh Luca thuật lại lời nguyện dài nhất trong số các kinh nguyện của Giáo Hội chúng ta thấy trong Tân Ước, và ở đoạn kết lời nguyện này, như chúng ta đă nghe, “nơi họ đang qui tụ lại với nhau rung chuyển, và tất cả họ được tràn đầy Thánh Linh, và tiếp tục nói lời Chúa một cách hiên ngang mạnh mẽ” (Acts 4:31).

 

Trước khi cứu xét đến lời nguyện cầu tuyệt vời này, chúng ta nên lưu ư tới một thái độ căn bản quan trọng, đó là khi đối diện với hiểm nguy, khó khăn, các thứ đe dọa, cộng đồng Kitô hữu tiên khởi này đă không cố gắng phân tích về cách thức phải phản ứng thế nào, hay t́m kiếm các phương sách nào để tự vệ, về đường lối ra sao để thích ứng, thế nhưng, để đương đầu với thử thách họ đă cầu nguyện, họ muốn giao tiếp với Thiên Chúa. Và đâu là đặc tính nơi việc cầu nguyện này? Đó là một việc cầu nguyện duy nhất và ḥa hợp của toàn thể cộng đồng, v́ Chúa Giêsu, đang phải đương đầu với một t́nh trạng bách hại. Theo bản gốc Hy Lạp, Thánh Luca sử dụng chữ “homothumadon – tất cả cùng nhau, tâm đồng ư hợp với nhau”, một từ ngữ xuất hiện cả ở những chỗ khác của Sách Tông Vụ, để nhấn mạnh đến việc cầu nguyện kiên tŕ và đồng tâm ấy (cf Acts 1:14;2:46). Việc ḥa hợp này là yếu tố chính yếu của cộng đồng tiên khởi ấy, và nó cần phải luôn trở thành những ǵ là nồng cốt cho Giáo Hội. Bởi thế, nó không những là việc cầu nguyện của Thánh Phêrô và Gioan là những vị gặp hiểm nguy; nó là việc cầu nguyện của toàn thể cộng đồng, v́ những ǵ hai vị tông đồ này trải qua, chẳng những đụng đến các vị mà c̣n toàn thể Giáo Hội nữa.  Trước những cuộc bách hại được chiụ đựng v́ Chúa Giêsu, cộng đồng này chẳng những không run sợ và chia rẽ, trái lại đă sâu xa nguyện cầu như một con người duy nhất, kêu lên cùng Chúa. Tôi muốn nói rằng đây là sự kỳ diệu đầu tiên xẩy ra khi thành phần tín hữu bị thử thách gây ra bởi niềm tin của họ: mối hiệp nhất của họ trở nên kiên cường hơn là thỏa hiệp, v́ nó được nâng đỡ bởi một thứ cầu nguyện bất khả hủy hoại. Giáo Hội không được sợ bách hại sẽ diễn ra theo gịng lịch sử của ḿnh, thế nhưng, hăy luôn tín thác, như Chúa Giêsu đă làm trong Vườn Nhiệt trước nhan Thiên Chúa, sự trợ giúp của Ngài và quyền năng của Ngài, được khơi lên ở lời cầu nguyện.

 

Chúng ta hăy tiến thêm một bước nữa đó là cộng đồng Kitô hữu đă cầu xin Thiên Chúa những ǵ trong giây phút thử thách này? Cộng đồng này không xin bảo vệ sự sống của ḿnh trong cuộc bách hại, hay không xin Chúa tác hại thành phần giam nhốt Thánh Phêrô và Gioan; mà chỉ xin cho được “hết sức mạnh mẽ loan báo” Lời Chúa (cf Acts 4:29), tức là xin cho khỏi bị mất ḷng can đảm tin tưởng, ḷng can đảm loan truyền đức tin. Tuy nhiên, trước hết, cộng đồng này cố gắng t́m hiểu một cách sâu xa hơn những ǵ đă xẩy ra, cố gắng giải thích các biến cố theo chiều hướng đức tin, và thực hiện điều ấy nhờ Lời Chúa, là yếu tố giúp chúng ta có thể giải mă thực tại của thế giới này.

 

Trong việc hiến thân nguyện cầu cùng Chúa, cộng đồng này bắt đầu bằng việc nhắc nhớ và kêu cầu sự cao cả và bao la của Thiên Chúa: “Lạy Chúa là Đấng Tối Cao, Đấng tạo dựng nên trời đất và biển khơi cùng tất cả mọi sự trong đó” (Acts 4:24). Đó là lời kêu cầu cùng Đấng Hóa Công: chúng ta biết rằng hết mọi sự đều từ Ngài mà có, hết mọi sự đều ở trong tay của Ngài. Đây là một nhận thức cống hiến cho cộng đồng này niềm tin tưởng và ḷng can đảm: hết mọi sự từ Ngài mà đến, hết mọi sự đều ở trong tay Ngài. Thế rồi cộng đồng này nhận biết cách thức Thiên Chúa hoạt động trong lịch sử – bởi vậy nó bắt đầu bằng việc tạo dựng rồi tiếp tục qua gịng lịch sử – Ngài đă gần gũi với dân của Ngài ra sao, khi tỏ ḿnh là Vị Thiên Chúa chăm sóc cho con người, Đấng đă không thoái lui, Đấng không bỏ rơi con người là thành phần tạo vật của Ngài; và đến đây Thánh Vịnh thứ 2 được tỏ tường kể đến để giải thích t́nh h́nh khốn khó Giáo Hội đang trải qua bấy giờ. Bài Thánh Vịnh 2 này chúc mừng việc lên ngai của vị vua xứ Giuđa, thế nhưng ám chỉ một cách tiên báo trước về việc xuất hiện của Đấng Thiên Sai, một Đấng chế ngự những ǵ là phản loạn, bách hại, bạo ngược của con người: “Tại sao những người Dân Ngoại lại giận dữ, và các dân tộc lại ấp ủ cái điên rồ như vậy chứ? Các vua chúa trên trái đất này nổi lên, và thành phần vương quyền cùng nhau qui tụ lại chống lại Chúa và chống lại Đức Kitô của Ngài chứ?” (Acts 4:25). Bài Thánh Vịnh về Đấng Thiên Sai này nói tiên tri về điều ấy, và suốt gịng lịch sử cuộc phản loạn của thành phần quyền lực này, chống lại quyền năng của Thiên Chúa, là những ǵ nổi bật. Như đọc trong Thánh Kinh, Lời của Thiên Chúa, cộng đồng này có thể dâng lời lên cùng Thiên Chúa trong lời nguyện cầu của ḿnh rằng: “Thật vậy, họ qui tụ lại trong thành này để chống lại người tôi tớ Giêsu thánh hảo của Chúa, Đấng Chúa đă xức dầu, đó là Hêrôđê và Phongxiô Philatô, cùng với các Dân Ngoại và dân chúng Yến Duyên (Israel) để thực hiện những ǵ tay Chúa và ư Chúa từ xa xưa đă ấn định xẩy ra” (Acts 4:27).  Những ǵ đă xẩy ra được giải thích liên quan tới Chúa Kitô, Đấng là then chốt cho việc hiểu được cả cuộc bách hại nữa; thánh giá bao giờ cũng là ch́a khóa cho cuộc phục sinh. Cuộc chống đối Chúa Giêsu, cuộc khổ nạn và cái chết của Người, đều được ôn lại với Bài Thánh Vịnh 2, như là một thứ hiện thực hóa dự án của Thiên Chúa đối với phần rỗi của thế gian. Ở đây, chúng ta cũng thấy được ư nghĩa của kinh nghiệm bị bách hại trải qua của cộng đồng Kitô hữu tiên khởi; cộng đồng tiên khởi này không phải chỉ là một hiệp hội thuần túy, mà là một cộng đồng sống trong Chúa Kitô; bởi thế, những ǵ cộng đồng này cảm nghiệm thấy đều là một phần thuộc dự án của Thiên Chúa. Như đă xẩy ra cho Chúa Giêsu thế nào th́ thành phần môn đệ tiên khởi cũng gặp chống đối, hiểu lầm, bách hại. Với việc nguyện cầu, vấn đề suy niệm Sách Thánh theo chiều hướng mầu nhiệm Chúa Kitô, là một thứ trợ giúp cho việc hiểu được thực tại xẩy ra trong lịch sử cứu độ, được Thiên Chúa hiện thực hóa trên thế giới, bao giờ cũng theo đường lối của Ngài.

 

Chính v́ thế mới cần cộng đồng Kitô hữu tiên khởi ở Gia Liêm h́nh thành trong lời nguyện cầu của ḿnh dâng lên Thiên Chúa, đă không xin cho được bênh vực bao che, cho được thoát khỏi thử thách, khỏi khổ đau, nó không phải là một lời cầu nguyện xin cho được thành đạt, nhưng chỉ để loan báo một cách “parresia”, tức là một cách mạnh bạo, tự do, can trường, lời Chúa (cf Acts 4:29).

 

Thế rồi cộng đồng này c̣n cầu xin thêm cho việc loan báo ấy được bàn tay Thiên Chúa hỗ trợ, được kèm theo bằng những việc chữa lành, các dấu lạ, các kỳ lạ (cf Acts 4:30), tức là cho sự thiện hảo của Thiên Chúa được hiển thị, như là một thứ quyền năng biến đổi thực tại, đổi thay các cơi ḷng, trí khôn và đời sống của con người, và mang lại tính chất mới mẻ toàn vẹn của Phúc Âm.

 

Ở cuối lời cầu nguyện ấy, Thánh Luca nhận định rằng: “nơi họ qui tụ lại bấy giờ bị rung động, và tất cả đều được tràn đầy Thánh Linh, và đă mạnh mẽ loan báo Lời Chúa” (Acts 4:31). Nơi ấy trở nên rung động, tức là đức tin có quyền năng biến đổi thế giới. Cũng vị Thần Linh này đă nói trong bài Thánh Vịnh 2 ở lời cầu nguyện của Giáo Hội ấy, tràn vào ngôi nhà là nơi các môn đệ đang ở, và làm tràn đầy tâm can của hết mọi người kêu cầu cùng Chúa. Đó là hoa trái của việc hiệp nhất nguyện cầu, được cộng đồng Kitô hữu dâng lên Thiên Chúa: việc tuôn tràn Thần Linh, tặng ân của Đấng Phục Sinh, Vị nâng đỡ và hướng dẫn việc tự do và can trường loan báo Lời Chúa, Vị thúc đẩy các môn đệ của Chúa Kitô ra khỏi căn nhà ấy một cách hiên ngang, để mang tin mừng đến tận cùng trái đất.

 

Anh chị em thân mến, cả chúng ta nữa cũng phải biết làm thế nào, mang các biến cố trong cuộc sống hằng ngày của ḿnh vào lời nguyện cầu của chúng ta, để t́m thấy ư nghĩa sâu xa hơn của chúng. Và như cộng đồng Kitô hữu tiên khởi, cả chúng ta nữa, khi để Lời Chúa soi sáng ḿnh bằng việc suy niệm Thánh Kinh, có thể biết nh́n thấy Thiên Chúa hiện diện nơi đời sống của chúng ta, hiện diện thậm chí ngay cả trong những lúc khốn khó, và hết mọi sự – thậm chí cả những ǵ chúng ta không thể thấu hiểu – là một phần trong dự án tối cao của t́nh yêu, trong đó, cuối cùng cuộc chiến thắng sự dữ, chiến thắng tội lỗi và chiến thắng sự chết thực sự là cuộc chiến thắng của thiện hảo, của ân sủng, của sự sống, của Thiên Chúa.

 

Cũng như nơi cộng đồng Kitô hữu tiên khởi, việc cầu nguyện giúp chúng ta giải thích lịch sử riêng tư cũng như cộng đồng theo quan điểm đúng đắn và trung thực, quan điểm của Thiên Chúa. Và cả chúng ta nữa cũng muốn lập lại việc cầu xin cho được tặng ân Thánh Linh, Đấng sưởi ấm tâm can và soi sáng trí khôn, để thấy cách thức Chúa hiện thực những ǵ chúng ta nài xin theo ư muốn của Người, chứ không theo ư nghĩ của chúng ta. Được hướng dẫn bởi Thánh Linh của Chúa Giêsu Kitô, chúng ta mới có thể đương đầu với hết mọi trường hợp của đời sống một cách b́nh thản, can đảm và hân hoan, cùng hiên ngang với Thánh Phaolô “trong gian nan hoạn nạn, với ư thức rằng gian nan hoạn nạn mang lại nhẫn nại, nhẫn nại cho thấy nhân đức và cho thấy nhân đức hy vọng”: một thứ hy vọng “không thất vọng, v́ t́nh yêu của Thiên Chúa được tuôn đổ vào ḷng chúng ta nhờ Thánh Thần là Đấng đă được ban cho chúng ta” (Rm 5:3-5).

 

Cám ơn anh chị em.

 

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch theo tín liệu được Zenit phổ biến ngày 19/4/2012