Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI – tiếp tục loạt bài giáo lư về Cầu Nguyện Thứ Tư 25/4/2012 – bài thứ 27 về Việc Cầu Nguyện và Thừa Tác Vụ

 

Anh chị em thân mến,

 

Trong bài giáo lư cuối cùng, tôi đă cho thấy rằng từ khởi điểm cho cuộc hành tŕnh của ḿnh, Giáo Hội đă thấy phải đối diện với những trường hợp bất ngờ, những vấn nạn mới và những cấp thời mới, những ǵ được Giáo Hội t́m cách đáp ứng theo chiều hướng đức tin, bằng cách để cho Thánh Linh hướng dẫn ḿnh.

 

Hôm nay, tôi muốn dừng lại để chia sẻ về khía cạnh khác trong những trường hợp này, về một vấn đề trầm trọng mà cộng đồng Kitô hữu tiên khởi ở Giêrusalem đă phải đối diện và giải quyết, như Thánh Luca cho chúng ta biết ở đoạn thứ sáu Sách Tông Vụ, liên quan tới việc chăm sóc mục vụ bác ái tỏ ra cho những ai đơn độc và cần giúp đỡ và cứu trợ. Vấn đề này không phải là những ǵ quan trọng thứ yếu đối với Giáo Hội, và vào lúc ấy nó đă gây ra nguy cơ trong việc tạo nên những thứ chia rẽ trong Giáo Hội; thật vậy, con số thành phần môn đệ đă gia tăng, thế nhưng những người Hy Lạp bắt đầu x́ xèo chống lại người Do Thái v́ những người góa bụa của họ bị lơ là trong việc phân phối hằng ngày (cf Acts 6:1). Trước nhu cầu khẩn trương này liên quan tới một khía cạnh chính yếu của đời sống cộng đồng; chẳng hạn khía cạnh về đức bác ái tỏ ra đối với thành phần yếu kém, nghèo nàn và bất lực – và khía cạnh công lư – Các Tông Đồ triệu tập tất cả mọi thành phần môn đệ lại.  

 

Ở vào lúc khẩn trương về mục vụ điều cần thiết đó là việc nhận thức của cácTông Đồ. Cácvị đối diện với nhu cầu căn bản là loan truyền Lời Chúa theo lệnh truyền của Chúa; thế nhưng cho dù đó là đ̣i hỏi chính yếu đối với Giáo Hội – cácvị coi tầm quan trọng tương đương nhiệm vụ bác ái và công lư, tức là nhiệm vụ trợ giúp thành phần góa bụa và nghèo khổ, ưu ái cung cấp cho anh chị em ḿnh trong những hoàn cảnh thiếu thốn, để đáp ứng lệnh truyền của Chúa Giêsu, đó là yêu thương nhau như Thày đă yêu thương các con (cf Jn 15:12,17).

 

Bởi thế, hai thực tại các vị cần phải sống trọn trong Giáo Hội – thực tại loan truyền Lời Chúa, loan truyền thượng quyền của Thiên Chúa, và thực tại về đức bácái cụ thể, về công lư – bấy giờ đang tại nên những khó khăn cần đến một giải quyết, nhờ đó cả hai thực tại này đều có được vị thể của ḿnh, mối liên hệ cần thiết của chúng. Ư nghĩ của các Tông Đồ rất rơ ràng; cácvị nói như chúng ta đă nghe thấy rằng: Thật là không phải khi chúng tôi bỏ việc giảng dạy Lời Chúa mà đi phục vụ bàn ăn. Bởi thế, thưa anh em, hăy chọn trong số anh em 7 nam nhân có tiếng tốt, đầy Thần Linh và khôn ngoan, thành phần chúng tôi chỉ định làm công việc này. Thế nhưng, chúng ta sẽ chuyên chú vào việc cầu nguyện cũng như vào thừa tácvụ Lời Chúa” (Acts 6:2-4).

 

Có hai điều hiện lên: trước hết đó là từ thời điểm ấy trong Giáo Hội, có một thứ thừa tác vụ bác ái. Giáo Hội chẳng những loan truyền Lời Chúa; Giáo Hội cũng phải làm cho Lời Chúa là bác ái và sự thật trở thành một thực tại nữa. Và điều thứ hai đó là những con người này chẳng những có tiếng tốt; họ c̣n phải đầy Thánh Linh và khôn ngoan nữa; tức là họ không thể chỉ là những tổ chức viên biết cách “làm”; họ cần phải “làm như vậy” theo tinh thần đức tin theo ơn soi sáng của Thiên Chúa, theo sự khôn ngoan của cơi ḷng. V́ thế vai tṛ của họ - măV́ thế vai tṛ của họ – mặc dù chính yếu có bản chất cụ thể thực hành – vẫn là một vai tṛ thiêng liêng. Đức bácái và đức công minh không phải chỉ là những hoạt động về xă hội; trái lại, chúng là những hoạt động thiêng liêng được thực hiện theo chiều hướng của Thánh Linh.

 

Bởi thế, chúng ta có thể nói rằng t́nh trạng này được giải quyết với một trách nhiệm trọng đại về phía các vị Tông Đồ, thành phần thực hiện quyết định ấy: 7 nam nhân đă được chọn; các Tông Đồ cầu nguyện để xin quyền năng Thánh Thần; rồi các vị đặt tay trên họ để họ được đặc biệt chuyên lo việc phục vụ bác ái này. Như thế, trong đời sống của Giáo Hội, ở những bước đầu tiên của ḿnh, những ǵ đă xẩy ra trong đời sống công khai của Chúa Giêsu, trong ngôi nhà của Matta và Maria ở Bêtania, được phản ảnh một cách đặc biệt. Maria hoàn toàn hiến thân cho việc phục vụ tiếp đăi giành cho Chúa Giêsu cũng như cho các môn đệ của Người; Maria, đàng khác, hiến thân lắng nghe Lời Chúa (cf Lk 10:38-42). Trong cả hai trường hợp, những giây phút cầu nguyện và lắng nghe Lời Chúa, và công việc hằng ngày, chẳng hạn việc thực thi bác ái, đều không được nghịch nhau. Chúa Giêsu đă nhắc nhở rằng: “Matta, Matta, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện; chỉ có một điều cần thôi. Maria đă chọn phần tốt hơn, phần không ai có thể lấy được khỏi nó” (Lk 10:41-42), cũng như tâm tưởng của cácTông Đồ: “Chúng tôi… sẽ chú tâm vào việc cầu nguyện và thừa tácvụ Lời Chúa” (Acts 6:4), chứng tỏ cho thấy cái ưu tiên chúng ta cần phải giành cho Thiên Chúa. 

 

Bây giờ tôi không muốn đi sâu vào việc giải thích đoạn về Mattavà Maria này. Dầu sao, không được lên án việc hoạt động cho tha nhân của ḿnh, cho người khác; tuy nhiên, cần phải nhấn mạnh rằng hoạt động cũng cần phải thấm đẫm nội tâm với tinh thần chiêm niệm. Đàng khác, Thánh Âu Quốc Tinh nói rằng thực tại về Maria là một viễn ảnh về những ǵ sẽ là của chúng ta ở trên thiên đàng; bởi vậy, trên thế gian này chúng ta không bao giờ có thể có được nó hoàn toàn, thế nhưng một chút nếm hưởng về cái sau này ấy dầu sao cũng phải có trong tất cả mọi hoạt động của chúng ta. Việc chiêm ngưỡng Thiên Chúa cũng cần phải có nữa. Chúng ta không được đánh mất bản thân ḿnh trong chiều hướng duy hoạt động, nhưng bao giờ cũng phải để ḿnh được thấm nhiễm, cho dù trong hoạt động của ḿnh, bởi ánh sáng của Lời Chúa nhờ đó học biết đức bácái chân thực, việc phục vụ thực sự tha nhân của ḿnh, những người không cần nhiều điều – chắc chắn là họ cần đến nhiều nhu yếu – thế nhưng trên hết họ cần đến niềm cảm thương của tâm hồn chúng ta, cần đến ánh sáng của Thiên Chúa.  

 

Thánh Ambrôsiô, khi nhận định về đoạn Matta và Maria, đă khuyên nhủ tín hữu của ngài cũng như chúng ta như thế này: “Chúng ta cũng hăy t́m cách có được những ǵ không thể lấy khỏi chúng ta, bằng việc siêng năng chuyên tâm chú trọng đến Lời Chúa: v́ cũng có thể xẩy ra rằng những hạt giống lời thiên đ́nh bị rơi rụng một khi chúng bị rơi trên vệ đường. Như Maria, hăy khuấy động lên trong bản thân anh chị em ước muốn biết: đó là công việc cao cả nhất, trọn hảo nhất”. Rồi ngài thêm: “Chớ ǵ việc chăm sóc về thừa tác vụ không phân tâm chúng ta khỏi việc nhận biết những lời thiên đ́nh”, khỏi việc cầu nguyện (Expositio Evangelii secundum Lucam, VII, 85: PL 15, 1720).

 

Bởi vậy, các thánh đă cảm nghiệm được một mối hiệp nhất sâu xa của đời sống giữa việc cầu nguyện và hoạt động, giữa t́nh yêu trọn vẹn của Thiên Chúa với t́nh yêu thương đối với anh em. Thánh Bênađô, vị là mô phạm của sự ḥa hợp giữa việc chiêm niệm và việc chuyên chăm cần cù, trong tác phẩm De consideratione, đă ngỏ lời cùng Giáo Hoàng Innocent II để cống hiến vị giáo hoàng này vài ư nghĩ về thừa tác vụ của ngài, nhấn mạnh chính yếu đến tầm quan trọng của việc hồi tưởng nội tâm và của việc cầu nguyện trong vấn đề bảo vệ ḿnh khỏi những hiểm nguy của thứ hoạt động quá trớn, đến những ǵ là điều kiện trong đó chúng ta thấy được bản thân chúng ta và công việc chúng tat hi hành. Thánh Bênađô khẳng định rằng v́ có quá nhiều những bận tâm mà một đời sống cuồng loạn thường kết thúc ở chỗ làm cho tâm hồn trở nên cứng cỏi và tâm linh nhức nhối (cf. II,3).

 

Đó là một nhắc nhổ quí báu cho chúng ta ngày nay, khi chúng ta có thói quen thẩm định hết mọi sự căn cứ vào các tiêu chuẩn sản xuất và hiệu năng. Đoạn trích Sách Tông Vụ này nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của công việc – từ đó mà thực sự xuất phát thừa tác vụ chân thật – cũng như về tầm quan trọng của việc dấn thân cho hoạt động hằng ngày được thi hành một cách hữu trách chuyên chú thế nhưng nó cũng nhắc nhở chúng ta về nhu cầu của chúng ta đối với Thiên Chúa, đối với việc hướng dẫn của Ngài, đối với ánh sáng của Ngài là những ǵ cống hiến cho chúng ta sức mạnh và niềm hy vọng. Không trung thành sống đời cầu nguyện hằng ngày th́ hoạt động của chúng ta trở thành trống rỗng, nó mất đi cái hồn sống sâu xa của nó, nó trở thành một thứ duy hoạt động mà cuối cùng lưu lại nơi chúng ta một tâm trạng bất ổn.

 

Có một lời cầu tuyệt vời theo truyền thống Kitô giáo cần được đọc trước mỗi hoạt động như thế này: “Actiones nostras, quỉsumus, Domine, aspirando prỉveni et adiuvando prosequere, ut cuncta nostra oratio et operatio a te semper incipiat, et per te coepta finiatur”, tức là “Lạy Chúa, xin hăy chi phối các hành động của chúng con, và hỗ trợ chúng bằng việc cứu giúp của Chúa, để mọi lời nói và hành động của chúng con luôn luôn được bắt đầu trong Chúa và được hoàn tất trong Chúa”. Hết mọi bước đi trong đời sống của chúng ta, hết mọi hành động – cũng của cả Giáo Hội – cần phải được thực hiện trước Thiên Chúa, theo ánh sáng của Lời Ngài.

 

Trong bài giáo lư Thứ Tư tuần vừa rồi, tôi đă nhấn mạnh việc cầu nguyện ư hợp tâm đầu của cộng đồng Kitô hữu tiên khởi trước cuộc thử thách và làm thế nào chính trong việc cầu nguyện, trong việc suy niệm Thánh Kinh, cộng đồng này đă có thể hiểu được các biến cố đang xẩy ra. Khi cầu nguyện được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa chúng ta có thể thấy thực tại bằng cặp mắt mới, bằng cặp mắt đức tin, và Chúa – Đấng nói với tâm trí – chiếu ánh sáng mới vào cuộc hành tŕnh này ở mọi giây phút và mọi trường hợp. Chúng ta tin vào quyền năng của Lời Chúa và vào việc cầu nguyện.

 

Ngay cả những khó khăn Giáo Hội trải qua khi phải đối đầu với vấn đề phục vụ thành phần nghèo khổ – vấn đề của đức bác ái – cũng đă được chế ngự thắng vượt nhờ nguyện cầu, trong ánh sáng của Thiên Chúa, của Thánh Linh.

 

Các Tông Đồ đă không chỉ thông qua việc chọn lựa của các vị phó tế Stêphanô và các người khác, mà “sau khi đă cầu nguyện, các vị đặt tay của ḿnh trên họ” (Acts 6:6). Vị Thánh Kư muốn ghi lại những tác động này một lần nữa dịp tuyển lựa Thánh Phaolô và Barnabê, ở đoạn chúng ta đọc thấy rằng: “sau khi chay tịnh và cầu nguyện họ đặt tay ḿnh trên họ và sai họ đi” (Acts 13:3). Một lần nữa vấn đề cần phải khẳng định rằng việc thực hành đức bác ái là một việc phục vụ có tính chất thiêng liêng. Cả hai thực tại cần phải đi với nhau.

 

Bằng việc đặt tay của ḿnh, các Tông Đồ phong ban một thừa tác vụ đặc biệt trên 7 nam nhân, nhờ đó họ được ban cho ân sủng thích hợp. Việc nhấn mạnh đến cầu nguyện – “sau khi cầu nguyện”, các vị nói – là những ǵ quan hệ, v́ nó đề cao chiều kích thiêng liêng của tác động này; nó không phải chỉ là vấn đề trao ban một công việc, như xẩy ra trong một tổ chức về xă hội; trái lại, nó là một biến cố của Giáo Hội được Thánh Linh giành riêng cho ḿnh 7 nam nhân qua việc chọn lựa của Giáo Hội bằng việc thánh hóa họ trong Chân Lư là Chúa Giêsu Kitô: Ngài là vai chính thầm lặng, hiện diện trong việc đặt tay để những người được chọn có thể được biến đổi bằng quyền năng của Ngài và được thánh hóa để đương đầu với các thách đố thực tế, những thách đố của đời sống mục vụ. Và hơn nữa việc nhấn mạnh đến vấn đề cầu nguyện nhắc nhở chúng ta rằng chỉ nhờ mối liên hệ thân mật thiết với Thiên Chúa được hằng ngày vun trồng mới có được một đáp ứng với sự chọn lựa của Chúa và được kư thác hết mọi thừa tác vụ trong Giáo Hội.

 

Anh chị em thân mến, vấn đề mục vụ đă khiến các Tông Đồ đi đến chỗ tuyển chọn và đặt tay trên 7 nam nhân được trao phó trách nhiệm phục vụ bác ái, để các vị có thể chuyên chú vào việc cầu nguyện và rao giảng Lời Chúa, cũng cho chúng ta thấy tính chất nồng cốt của cầu nguyện và Lời Chúa là những ǵ sau đó cũng làm phát sinh hoạt động mục vụ. Đối với các vị Chủ Chăn, đó là h́nh thức đầu tiên và quí báu nhất của việc phục vụ đối với đàn chiên được kư thác cho các vị. Nếu các buồng phổi cầu nguyện và Lời Chúa không c̣n nuôi dưỡng hơi thở của đời sống thiêng liêng của chúng ta nữa, th́ chúng ta có nguy cơ bị nghẹt thở giữa hằng ngàn thứ quan tâm hằng ngày: cầu nguyện là hơi thở của linh hồn và của đời sống. Và tôi muốn nhấn mạnh đến một nhắc nhở khác đó là trong mối liên hệ của chúng ta với Thiên Chúa, trong việc lắng nghe Lời của Ngài, trong việc đối thoại với Thiên Chúa, ngay cả khi chúng ta thầm lặng của một nhà thờ hoặc ở trong pḥng của ḿnh, chúng ta cũng hiệp nhất trong Chúa với rất nhiều anh chị em chúng ta trong đức tin, giống như những khí cụ, mặc dù vẫn c̣n tính chất cá biệt của ḿnh, cũng hiến dâng lên Thiên Chúa một cuộc đại hợp tấu chuyển cầu, tạ ơn và chúc tụng. Xin cám ơn anh chị em.

 

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch theo tín liệu được Zenit phổ biến ngày 25/4/2012