Đức Giáo Hoàng Bin Đức XVI – S Đip cho Ngày Gii Tr Thế Gii 28: 18/10/2013 v ch đề: “Hăy đi mà tuyn m môn đồ khp các dân nước”  (Mt 28:19)

 

Các bn tr thân mến,

 

(ĐTC m đầu bng vic nhc li 2 ch đề trước ca Ngày Gii Tr Thế Gii 2011-2012 và mi gi tham d Ngày Gii Tr Thế Gii 2013 – 2 đon)

 

Tôi mi gi các bn hăy sa son cho Ngày Gii Tr Thế Gii Rio de Janerio bng vic ngay lúc này đây suy nim v đề tài cho cuc gp g này, đó là đề tài: “Các con hăy đi mà tuyn m môn đồ t khp các dân nước” (Mt 28:19). Đó là mt lnh truyn giáo trng đại được Chúa Kitô trao cho toàn th Giáo Hi, và ngày nay, hai ngàn năm sau, nó vn c̣n khn trương hơn bao gi hết. Lnh truyn này cn phi vang vng mt cách mănh lit trong tâm hn ca các bn. Năm sa son cho cuc gp g Rio trùng hp vi Năm Đức Tin, mt năm bt đầu bng Thượng Ngh Giám Mc Thế Gii nhm đến “Vic Tân Phúc Âm Hóa để Truyn Đạt Đức Tin Kitô Giáo”. Gii tr thân mến, tôi mong mun thy c các bn na dn thân vào vic vươn ḿnh truyn giáo v phương din ca toàn th Giáo Hi này. Vic làm cho Chúa Kitô được nhn biết là mt quà tng quí báu nht mà cácbn có th cng hiến cho người khác.

 

1- Mt tiếng gi thúc bách

 

Lịch sử cho thấy biết bao nhiêu là giới trẻ, bằng việc quảng đại trao tặng bản thân ḿnh, đă đóng góp rất nhiều cho Vương Quốc của Thiên Chúa cũng như cho việc phát triển của thế giới này bằng việc loan báo Phúc Âm. Đầy ḷng nhiệt thành, họ ôm ấp Tin Mừng của T́nh Yêu Thiên Chúa được tỏ hiện nơi Chúa Kitô; họ sử dụng những phương tiện và các khả năng sẵn có bấy giờ kém xa những ǵ chúng ta có hiện nay. Một tấm gương gợi nhớ đó là Chân Phước José de Anchieta. Ngài là một tu sĩ trẻ Ḍng Tên Tây Ban Nha ở thế kỷ thứ 16, vị đă đi đến Ba Tây như là một thừa sai trước năm 20 tuổi và đă trở thành một vị đại tông đồ của Tân Thế Giới này. Thế nhưng, tôi cũng nghĩ đến những bạn trẻ khác trong các bạn đă quảng đại dấn thân cho sứ vụ truyền giáo của Giáo Hội. Tôi đă thấy một chứng từ lạ lùng về điều này ở Ngày Giới Trẻ Thế Giới ở Ma Ní, nhất là ở cuộc gặp gỡ thành phần t́nh nguyện viên.

 

Nhiều giới trẻ ngày nay nghiêm trọng đặt vấn đề phải chăng đời sống là một cái ǵ đó tốt lành và cảm thấy khó t́m thấy đường đi nước bước của ḿnh. Tuy nhiên, nói chung, giới trẻ nh́n vào các thứ khó khăn của thế giới chúng ta đây đă tự hỏi: Tôi có thể làm ǵ đây? Ánh sáng đức tin soi chiếu bóng tối tăm này. Nó giúp chúng ta hiểu được rằng hết mọi cuộc sống của con người đều vô giá v́ mỗi một người trong chúng ta đều là hoa trái của t́nh yêu Thiên Chúa. Thiên Chúa yêu thương hết mọi người, thậm chí cả những ai đă xa ĺa Ngài hay gạt bỏ Ngài. Thiên Chúa nhẫn nại đợi chờ. Thật vậy, Thiên Chúa đă ban Người Con của ḿnh để chết đi và sống lại hầu giải thoát chúng ta hoàn toàn khỏi sự dữ. Chúa Kitô đă sai các môn đệ của Người đi mang sứ điệp cứu độ vui mừng này và sự sống mới đến cho tất cả mọi dân nước ở khắp mọi nơi.

 

Giáo Hội, để tiếp tục sứ vụ truyền bá phúc âm hóa này, cũng trông cậy vào các bạn. Giới trẻ thân mến, các bạn là những nhà thừa sai đầu tiên giữa thành phần đương thời của các bạn! Ở cuối Công Đồng Chung Vaticanô II – một công đồng chúng ta đang mừng kỷ niệm 50 năm – Người Tôi Tớ Chúa Phaolô VI đă gửi một sứ điệp cho giới trẻ của thế giới. Sứ điệp được bắt đầu nnhư thế này: “Chính các bạn, hỡi thành phần giới trẻ nam nữ của thế giới, mà Công Đồng này muốn ngỏ sứ điệp cuối cùng của ḿnh đây. V́ chính các bạn phải nhận lấy cây đuốc từ tay của thành phần lăo thành của các bạn và sống trong thế giới ở vào ngiai đoạn đầy những biến chuyển chưa từng xẩy ra trong lịch sử của nó. Chính các bạn, khi tiếp nối gương sống và giáo huấn hay nhất từ cha mẹ và thày cô của ḿnh, sẽ h́nh thành nên xă hội mai này. Các bạn sẽ cùng với nó mà được cứu hay bị hủy diệt”. Sứ điệp này kết thúc bằng những lời này: “Hăy nhiệt t́nh xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn là những ǵ chúng ta đang có hôm nay đây!” (Message to Young People, 8 December 1965).

 

Các bn thân mến, li mi gi này vn c̣n hp thi. Chúng ta đang tri qua mt giai đon đặc bit ca lch s. Các th tiến trin v k thut đă cng hiến cho chúng ta nhng kh năng chưa tng có để giao tiếp gia con người và cácquc gia. Thế nhưng, vic toàn cu hóa nhng mi liên h này s là nhng ǵ tích cc và giúp thế gii gia tăng v nhân bn ch khi nào nó được xây dng trên yêu thương hơn là trên ch nghĩa duy vt. T́nh yêu là điu duy nht có th làm cho các con tim được trn đầy và mang con người ta li vi nhau. Thiên Chúa là t́nh yêu. Khi chúng ta b quên Thiên Chúa là chúng ta mt đi nim hy vng và không th nào yêu thương người khác. Đó là lư do ti sao rt cn phi làm chng cho s hin din ca Thiên Chúa nh đó nhng người khác có th cm nghim được s hin din y ca Ngài. Vic cu độ nhân loi, cũng như vic cu độ ca chúng ta, đều l thuc vào điu y. Bt c ai hiu được điu này th́ ch c̣n có th cùng vi Thánh Phaolô kêu lên rng: “Khn cho tôi nếu tôi không rao ging phúc âm!” (1Cor 9:16).

 

2- Tr nên môn đệ ca Chúa Kitô

 

Ơn gi truyn giáo này đến vi các bn c̣n v mt lư do khác na, và đó là lư do ti sao nó cn thiết cho cuc hành tŕnh đức tin ca riêng chúng ta. Chân Phước Gioan Phaolô II đă viết rằng đức tin được kiên cường khi nó được cng hiến cho người khác!” (Redemptoris Missio, 2). Khi các bn loan báo Phúc Âm là chính các bn gia tăng như th các bn đâm r sâu hơn trong Chúa Kitô và trưởng thành như là nthành phn Kitô hu. Vic dn thân truyn giáo là mt khía cnh thiết yếu ca đức tin. Chúng ta không th là thành phn tín hu đích thc nếu chúng ta không truyn bá phúc âm hóa. Vic loan truyn Phúc Âm ch có th là thành qu ca nim vui xut phát t cuc gp g Chúa Kitô và thy nơi Người tng đá xây dng đời sng ca chúng ta. Khi các bn hot động để giúp nhng người khác và loan báo Phúc Âm cho h th́ đời sng ca riêng các bn, mt đời sng thường b phân mnh bi nhiu hot động ca các bn, s t́m thy mi hip nht ca nó trong Chúa. Các bn cũng s xây đắp cính bn thân ca ḿnh, và các bn s gia tăng và trưởng thành v nhân bn.

 

Tr thành mt nhà tha sai nghĩa là ǵ? Trên hết, nghĩa là tr nên mt người môn đệ ca Chúa Kitô. Nghĩa là lng nghe mt cách mi m hơn bao gi hết li mi gi theo Người và t́m kiếm Người: “Các con hăy hc cùng Thày v́ Thày hin lành và khiêm nhượng trong ḷng” (Mt 11:29). Người môn đệ là mt con người chuyên chú ti li ca Chúa Giêsu (x Lk 10:39), là mt người nhn biết rng Chúa Giêsu là Sư Ph đă yêu thương chúng ta đến độ thí mng sng ḿnh v́ chúng ta. Bi thế, mi mt người trong các bn cn phi được li Chúa un nn hng ngày. Điu này biến các bn tr thành thân hu ca Chúa Giêsu và giúp các bn có th dn gii tr khác đến làm bn vi Người.

 

Tôi khuyên các bn hăy nghĩ đến cáctng ân các bn đă được Chúa ban cho để v phn ḿnh các bn cng hiến chúng cho nhng người khác. Các bn hăy nh́n li tiu s cuc đời ca ḿnh. Các bn hăy nhn thc v cái di sn tuyt vi được truyn đạt cho các bn t các thế h trước. Rt ư là nhiu nhng con người đầy ḷng tin tưởng đă can trường truyn đạt đức tin y gia các gian nan th thách và b hiu lm. Chúng ta không bao gi được quên rng nchúng ta là nhng móc ni trong mt si giây dài bao gm nhng con người nam n đă truyn đạt chân lư đức tin và là nhng con người l thuc vào chúng ta trong vic truyn đạt nó cho nhng người khác. Vic tr thành mt nhà tha sai hàm cha c kiến thc v cái di sn là đức tin ca Giáo Hi y.  Các bn cn phi biết nhng ǵ các bn tin tưởng, nh đó các bn có th loan báo nó. Như tôi đă viết trong phn gii thiu cho YouCat là cun giáo lư cho gii tr được tôi cng hiến cho các bn Ngày Gii Tr Thế Gii Maní, “các bn cn phi biết đức tin ca các bn chính xác như th mt chuyên viên IT biết các công vic bên trong ca mt máy đin toán. Các bn cn phi hiu nó như mt nhc sĩ gii biết bn nhc h đang tŕnh bày. Phi, các bn cn phi càng ngày càng sâu xa trong đức tin hơn thế h ca cha m các bn, nh đó các bn có th đối đầu mt cách mănh lit và cương quyết vi nhng thách đố và nhng chước cám d ca thi đim này” (Foreward).

 

3- Hăy lên đường!

 

Chúa Giêsu sai các môn đệ ca Người ra đi truyn giáo bng lnh truyn như thế này: “Các con hăy đi khp thế gian mà loan báo tin mng cho tt c mi th to. Ai tin và chu phép ra th́ s được cu độ” (Mk 16:15-16). Vic truyn bá phúc âm hóa nghĩa là mang Tin Mng cu độ đến cho các người khác và làm cho h biết rng Tin Mng này là mt con người đó là Chúa Giêsu Kitô. Khi tôi gp Người, khi tôi khám phá ra rng tôi được Thiên Chúa yêu thương biết bao và được Thiên Chúa cu độ là tôi bt đầu cm thy chng nhng nim ước mun mà c̣n c nhu cu làm cho Thiên Chúa được người khác nhn biết. đầu Phúc Âm Thánh Gioan, chúng ta thy Thánh Anrê, ngay sau khi được gp Chúa Giêsu, đă chy đi lôi kéo người em Simon ca ḿnh ra sao (cf n1:40-42). Vic truyn bá phúc âm hóa bao gi cũng bt đầu bng cuc gp g Chúa Giêsu. Nhng ai đến vi Chúa Giêsu và cm nghim được t́nh yêu ca Người lp tc mun chia s v đẹp ca cuc gp g y cùng vi nim vui xut phát t mi thân t́nh ca Người. Chúng ta càng nhn biết Chúa Kitô, chúng ta càng mun nói v Người. Chúng ta càng nói chuyn vi Chúa Kitô chúng ta càng mun nói v Người. Chúng ta càng được Chúa Kitô chiếm đot, chúng ta càng mun lôi kéo người khác đến cùng Người.

 

Nh Phép Ra, mt phép ra mang chúng ta ti vi đời sng mi, Thánh Linh ng trong chúng ta và thiêu đốt ḷng trí chúng ta. V Thn Linh này t cho chúng ta biết cách thc nhn biết Thiên Chúa và tiến sâu hơn vào mi thân t́nh vi Chúa Kitô. Chính v Thn Linh này phn khích chúng ta làm vic lành, phc v người khác và cng hiến bn thân ḿnh. Nh Phép Thêm Sc, chúng ta được kiên cường nh nhng tng ân ca V Thn Linh y nh đó chúng ta có th làm chng cho Phúc Âm mt cách càng trưởng thành hơn. Bi thế, chính V Thn Linh yêu thương này, Đấng là lc đầy đằng sau s v truyn giáo ca chúng ta. V Thn Linh y thúc đẩy chúng ta xut thân để “lên đường” truyn bá phúc âm hóa. Gii tr thân mến, các bn hăy để cho ḿnh được quyn năng ca t́nh yêu Thiên Chúa dn dt. Các bn hăy để cho t́nh yêu y chế ng khuynh hướng thu ḿnh vào thế gii riêng tư ca các bn cùng vi các vn đề ca các bn và nhng thói quen ca các bn. Cácbn hăy can đảm “ra khi” bn thân ḿnh để “lên đường” hướng ti nhng người khác mà t cho h con đường ntiến đến vic hi ng cùng Thiên Chúa.

 

4- Qui t tt c mi dân nước

 

Chúa Kitô phc sinh đă sai các môn đệ ca Người ra đi làm chng cho s hin din cu độ ca Người trước tt c mi dân nước, v́ Thiên Chúa, theo t́nh yêu sung măn ca ḿnh, mun hết mi người được cu độ và không mt ai b hư đi. Bng hy tế trên thp giá ca ḿnh, Chúa Giêsu đă m đường cho hết mi con người nam n có th nhn biết Thiên Chúa và tiến vào mi hip thông yêu thương vi Người. NGười đă h́nh thành mt cng đồng các môn đệ để mang s đip cu độ ca Phúc Âm cho đến tn cùng trái đất và vươn ti các con người nam n mi thi và mi nơi. Chúng ta hăy biến ước mun ca Thiên Chúa thành ca riêng chúng ta!

 

Các bn thân mến, các bn hăy m mt ca các bn ra mà nh́n chung quanh các bn. Rt nhiu gii tr không c̣n thy mt ư nghĩa nào na trong cuc đời ca h. Các bn hăy lên đường! Chúa Kitô cn đến c các bn na. Các bn hăy để cho bn thân các bn được t́nh yêu ca Người chiếm đot và lôi kéo. Các bn hăy phc v t́nh yêu vô biên này để nó vươn đến ti hết mi người, nht là nhng ai “xa xôi”. Mt s người xa xôi v địa lư, thế nhưng có nhng người khác xa xôi v́ li sng ca h không có ch cho Thiên Chúa. Mt s người bn thân chưa lănh nhn Phúc Âm, trong khi có nhng người đă được hiến tng song sng như th Thiên Chúa không hin hu. Chúng ta hăy m ḷng chúng ta ra cho hết mi người. Chúng ta hăy đàm thoi mt cách chân t́nh và tôn trng. Nếu cuc đàm thoi này được thc hin trong t́nh thân hu chân thc th́ nó s sinh hoa kết trái. Các “dân nước” mà chúng ta được mi gi vươn ti không phi ch là nhng x s nào đó trên thế gii này. Chúng cũng là nhng lănh vc khác nhau ca đời sng chúng ta, chng hn như gia đ́nh ca chúng ta, cng đồng ca chúng ta, nhng nơi chn hc hành và làm vic, nhng nhóm bn bè và các nơi chúng ta sng vào lúc rnh ri. Vic hân hoan loan báo Phúc Âm được nhm đến tt c mi lănh vc ca đời sng chúng ta không min tr mt lănh vc nào. 

 

Tôi mun nhn mnh đến hai lănh vc càng cn đến vic dn thân truyn giáo ca các bn. Gii tr thân mến, lănh vc đầu tiên đó là phương din truyn thông xă hi, đặc bit là thế gii mng lưới đin toán toàn cu. Như tôi đă đề cp đến vi các bn mt dp khác, đó là “tôi xin các bn hăy đưa vào nn văn hóa ca th môi trường truyn thông và k thut tín liu mi m này các th giá tr xây dng đời sng ca các bn. […] Gii tr, thành phn hu như t nhiên quen thuc vi các phương tin truyn thông mi m, cn phi có trách nhim truyn bá phúc âm hóa cho ‘châu lc con s’ này” (Message for the 43rd World Communications Day, 24 May 2009). Các bn hăy biết cách s dng nhng th truyn thông này mt cách khôn ngoan. Hăy nhn thc các th nguy him tim tàng trong chúng, nht là cái nguy cơ nghin chúng, nguy cơ b ln ln gia thế gii thc và thế gii o, và cái nguy cơ thay thế nhng cuc gp g cùng đối thoi trc tiếp và bn thân vi nhng giao tiếp trên mng lưới đin toán ṭan cu.

 

Lănh vc th hai đó là lănh vc du hành và di dân. Ngày nay càng ngày gii tr càng du hành, đôi khi v́ vic hc hành hay công vic ca h, có lúc v́ s thích. Tôi cũng nghĩ đến nhng phong trào di dân bao gm hng nhiu triu con người, thường rt tr trung, đến các min đất khác hay x s khác v́ lư do tài chính hay xă hi. C đây na, chúng ta có th thy được nhng cơ hi thiên định cho vic chia s Phúc Âm. Gii tr thân mến, các bn đừng s làm chng cho đức tin ca các bn trong nhng môi trường y. Nó là mt tng ân quí báu cho nhng ai các bn gp g khi các bn truyn đạt nim vui mng ca mt cuc gp g Chúa Kitô.

 

5- Hăy tuyn m các môn đồ!

 

Theo tôi th́ có nhng lúc các bn cm thy khó khăn khi mi gi nhng người đồng thi ca ḿnh tiến đến ch cm nghim được đức tin. Các bn đă tng thy biết bao nhiêu là gii tr, nht là mt lúc nào đó trong cuc hành tŕnh đời sng ca h, mun hiu biết Chúa Kitô và sng các th giá tr ca Phúc Âm, thế nhưng h cũng cm thy không đủ và bt kh. Vy chúng ta có th làm ǵ đây? Trước hết, vic các bn gn gũi và chng t ca các bn t chúng là cách thc Thiên Chúa qua đó có th chm ti cơi ḷng ca h. Vic loan báo Chúa Kitô không phi ch là vn đề ngôn t, mà là mt cái ǵ đó bao gm c cuc đời ca con người và được chuyn thành các du ch ca t́nh yêu thương. Chính t́nh yêu Chúa Kitô đă tuôn đổ vào ḷng chúng ta làm cho chúng ta tr thành thành phn truyn bá phúc âm hóa. Thế nên, t́nh yêu ca chúng ta cn phi cáng ngày càng tr nên như t́nh yêu ca Chúa Kitô. Chúng ta bao gi cũng cn phi sn sàng, như người Samaritanô nhân lành, chú trng ti nhng ai chúng ta gp g, lng nghe, cm thông và gíup đỡ. Nh đó chúng ta mi có th dn nhng ai đang t́m kiếm chân lư và ư nghĩa trong đời v nhà Chúa là Giáo Hi là nơi có nim hy vng và ơn cu độ (cf. Lk 10:29-37). Các bn thân mến, các bn đừng bao gi quên rng tác động trước hết ca t́nh yêu các bn có th t ra cho người khác đó là chia s cái ngun hy vng này ca chúng ta. Nếu chúng ta không cng hiến cho h Thiên Chúa là chúng ta cng hiến cho h quá ư là ít i! Chúa Giêsu đă truyn cho các v Tông Đồ ca Người rng: “Các con hăy đi mà tuyn m nhng môn đồ nơi tt c mi dân nước, ra ti cho h nhân danh Cha và Con và Thánh Thn, và dy cho h tuân gi hết mi s Thày đă truyn cho các con” (Mt 28:19-20). Cách thc chính yếu chúng ta cn phi “tuyn m các môn đồ đó là qua Phép Ra và giáo lư. Nghĩa là dn thành phn chúng ta truyn bá phúc âm hóa đến gp g Chúa Kitô sng động trước hết nơi li ca Người cũng như nơi các bí tích. Nh đó h mi có th tin tưởng nơi Người, h mi tiến đến ch nhn biết Thiên Chúa và sng trong ân sng ca Người. Tôi xin mi người trong các bn hăy t hi ḿnh rng: Có bao gi tôi đă can đảm nêu lên vn đề Phép Ra cho gii tr ch bao gi lănh nhn phép ra này hay chăng? Có bao gi tôi đă mi gi ai bt đầu cuc hành tŕnh khám phá đức tin Kitô giáo hay chăng? Các bn thân mến, đừng s nêu lên vic gp g Chúa Kitô vi thành phn đồng la tui ca các bn. Hăy xin Thánh Thn giúp đỡ. V Thn Linh này s t cho các bn thy cách thc nhn biết và yêu mến Chúa Kitô thm chí trn vn hơn và tr nên sáng to trong vn đề loan truyn Phúc Âm.

 

6- Vng mnh trong đức tin

 

Khi đương đầu vi nhng khó khăn trong s v truyn bá phúc âm hóa, có l các bn s b cám d mà nói như tiên tri Giêrêmia rng: “A, ly Chúa là Chúa Tri ơi, con đâu có biết nói năng ǵ, v́ con ch là mt đứa tr”. Thế nhưng Thiên Chúa cũng s nói cùng các bn rng: “Ngươi đừng bo rng ‘con ch là mt đứa tr’; v́ Ta s sai ngươi đến vi tt c nhng ai ngươi s đi” (Jer 1:6-7). Bt c khi nào các bn cm thy ḿnh bt xng, bt kh và yếu hèn trong vic loan truyn và làm chng cho đức tin th́ đừng có s. Vic truyn bá phúc âm hóa không phi do chúng ta xướng xut và cũng không l thuc vào tài năng ca chúng ta. Nó là mt đáp ng trung thành và tuân hành vi tiếng gi ca Thiên Chúa nên nó không da vào kh năng ca chúng ta mà là quyn năng ca Thiên Chúa. Thánh Phaolô đă kinh nghim thy như thế: “Thế nhưng chúng ta cht cha kho tàng này trong nhng b́nh sành để thy rng quyn năng siêu vit là nhng ǵ thuc v Thiên Chúa ch không phi chúng ta” (2Cor 4:7). 

 

Đó là lư do tôi xin các bn hăy biến vic cu nguyn và các bí tích tr thành nn tng ca ḿnh. Vic truyn bá phúc âm hóa chân thc xut phát t vic nguyn cu và được duy tŕ bng vic cu nguyn. Chúng ta trước hết cn phi nói vi Thiên Chúa để có th nói v Thiên Chúa. Khi nguyn cu, chúng ta trao phó thành phn chúng ta được sai đến vi h, xin Ngài chm ti cơi ḷng ca h. Chúng ta xin Thánh Linh làm cho chúng ta tr thành dng c cho ơn cu độ. Chúng ta xin Chúa Kitô hăy đặt để li l ca Người vào môi ming ca chúng ta và làm cho chúng ta tr thành du ch cho thy t́nh yêu Người. Tng quát hơn, chúng ta hăy cu nguyn cho s v truyn giáo ca toàn th Giáo Hi, như Chúa Giêsu đă minh nhiên yêu cu chúng ta: “Bi vy các con hăy cu V Chúa ca mùa màng sai th đến vi mùa màng ca Ngài” (Mt 9:38). Hăy t́m nơi Thánh Th sui ngun cho đời sng đức tin và chng t Kitô giáo ca các bn, thường xuyên tham d Thánh L mi Chúa Nht và bt c khi nào có th trong tun. Hăy năng đến vi bí tích Ḥa Gii. Nó là chính vic gp g đặc bit vi t́nh thương ca Thiên Chúa là nơi Ngài đón nhn chúng ta, th tha cho chúng ta và đổi mi cơi ḷng ca chúng ta trong t́nh bác ái yêu thương. Hăy c gng lănh nhn Bí Tích Thêm Sc nếu các bn chưa thc hin điu này, và hăy dn ḿnh mt cách cn thn và dn thân. Bí Tích Thêm Sc, như Bí Tích Thánh Th, là mt bí tích ca s v truyn giáo, v́ bí tích này cng hiến cho chúng ta sc mnh và t́nh yêu ca Thánh Linh để can đảm tuyên xưng đức tin ca chúng ta. Tôi cũng xin các bn hăy thc hin vic tôn th Thánh Th. Thi gian giành cho vic lng nghe và nói chuyn vi Chúa Giêsu hin din trong Bí Tích Thánh này s tr thành ngun nhit t́nh truyn giáo mi m.

 

Nếu các bn theo đui đường li y thí chính Chúa Kitô s ban cho các bn kh năng để hoàn toàn trung thành vi li ca Người cũng như để trung thành cùng can đảm làm chng cho Người. Có nhng lúc các bn s được kêu gi để cng hiến chng c cho ḷng kiên tŕ, đặc bit là khi li ca Chúa b loi tr hay chng đối. mt s min đất trên thế gii này, có mt s trong các bn đang phi chu đựng v́ s kin là các bn không th công khai làm chng cho nim tin ca các bn vào Chúa Kitô bi thiếu t do tôn giáo. Mt s các bn đă phi tr cái giá thuc v Giáo Hi bng s sng ca ḿnh. Tôi xin các bn hăy vng mnh trong đức tin, tin tưởng rng Chúa Kitô bên các bn trong hết mi th thách. Người cũng nói cùng các bn rng: “Phúc cho các con khi người ta s m các con và bách hi các con và nói xu các con đủ điu v́ Thày. Các con hăy vui lên và hoan h v́ phn thưởng ca các con th́ ln lao trên tri” (Mt 5:11-12).

 

7- Vi toàn th Giáo Hi

 

Gii tr thân mến, nếu các bn vng mnh trong vic tuyên xưng đức tin Kitô giáo bt c đâu các bn được sai ti th́ các bn cn đến Giáo Hi. Không ai có th mt ḿnh làm chng cho Phúc Âm. Chúa Giêsu đă sai các môn đệ ca Người cùng nhau đi truyn giáo. Người đă nói cùng các v s nhiu khi Người nói rngt: “Các con hăy tuyn m các môn đồ”. Chng t ca chúng ta bao gi cũng được cng hiến như là phn t ca cng đồng Kitô hu, và s v truyn giáo ca chúng ta tr sinh hoa trái nh mi hip thông trong Giáo Hi. Chính nh mi hip nht ca chúng ta và t́nh chúng ta yêu thương nhau mà nhng người khác mi nhn biết chúng ta là môn đệ ca Chúa Kitô (cf Jn 13:35). Tôi t ơn Chúa v hot động l lùng ca vic truyn bá phúc âm hóa đang được thc hin bi các cng đồng Kitô hu ca chúng ta, bi các giáo x ca chúng ta và bi các phong trào trong Giáo Hi ca chúng ta. Nhng hoa trái ca vic truyn bá phúc âm hóa này thuc v toàn th Giáo Hi. Như Chúa Giêsu đă phán: “K này gieo k khác gt” (Jn 4:37).

 

(ĐTC cám ơn thành phn tha sai – 2 đon)

 

8- “Ly Chúa, này con đây!”

 

Sau hết, gii tr thân mến, tôi xin tt c các bn hăy nghe, trong tn thâm tâm ca ḷng ḿnh, tiếng gi ca Chúa Giêsu loan báo Phúc Âm ca Người. Như pho tượng Chúa Kitô Cu Thế vĩ đại Rio de Janeiro cho thy, trái tim ca ngài yêu thương m ra cho mi người và mi người, và cánh tay ca ngài giang rng vươn ti hết mi người. Các bn hăy là con tim và cánh tay ca Chúa Giêsu! Các bn hăy ra đi làm chng cho t́nh yêu ca Người! Các bn hăy tr thành mt thế h tha sai mi, được thúc đẩy bi t́nh yêu và ḷng ci m đối vi hết mi người! Hăy theo gương ca các v đại tha sai ca Giáo Hi, như Thánh Phanxicô Xavier và nhiu v khác. 

Khi kết thúc Ngày Gii Tr Thế Gii Maní, tôi đă chúc lành cho mt s gii tr thuc cácchâu lc khác nhau đă ra đi truyn giáo. H tiêu biu cho tt c gii tr, âm vang li ca tiên tri Isaia, đă thân thưa cùng Chúa rng: “Này con đây. Xin hăy sai con đi” (Is 6:8). Giáo Hi tin tưởng nơi các bn và Giáo Hi cám ơn các bn v nim vui và ngh lc các bn đă đóng góp. Các bn hăy qung đại s dng cáctài năng ca ḿnh để giúp vào vic loan báo Phúc Âm! Chúng ta biết rng Thánh Linh được ban cho nhng ai m ḷng ḿnh ra cho vic loan báo này. Và xin đừng s: Chúa Giêsu, Đấng Cu Thế, vi chúng ta hng ngày cho đến tn thế (cf Mt 28:20). 

 

(ĐTC kêu gi gii tr M Châu Latinh và cu xin Đức M Guadalup cho h2 đon)

 

 

Ti Vatican ngày 18/10/2012

Giáo Hoàng Bin Đức XVI