Đức Thánh Cha Biển Đức XVI: Bài Tạ Từ Cuba ở Phi Trường Quốc Tế Havana, José Martí Thứ Tư 28/3/2012: "Tôi đến đây như là một chứng nhân cho Chúa Kitô, tin tưởng rằng bất cứ ở đâu có Người th́ thất vọng nhường bước cho hy vọng, thiện hảo phá tan bất định và một lực lượng mănh liệt mở ra một chân trời đầy những tiềm năng phúc lợi và không ngờ. Nhân danh Chúa Kitô, và với tư cách là Vị Thừa Kế Tông Đồ Phêrô, tôi muốn loan báo sứ điệp cứu độ của Người "

[Video]

 

……………

 

Tôi đến đây như là một chứng nhân cho Chúa Kitô, tin tưởng rằng bất cứ ở đâu có Người th́ thất vọng nhường bước cho hy vọng, thiện hảo phá tan bất định và một lực lượng mănh liệt mở ra một chân trời đầy những tiềm năng phúc lợi và không ngờ. Nhân danh Chúa Kitô, và với tư cách là Vị Thừa Kế Tông Đồ Phêrô, tôi muốn loan báo sứ điệp cứu độ của Người và kiên cường ḷng nhit thành và quan tâm mc v ca các v Giám Mc, linh mc, tu sĩ và tt c nhng ai đang nhit tâm sa soncho tha tác v linh mc và đời sng tn hiến. Ch ǵ cuc Hành Tŕnh này cũng tr thành mt tác lc mi cho tt c nhng ai kiên tŕ và hy sinh cng tác vào vic truyn bá phúc âm hóa, đặc bit là thành phn tín hu giáo dân. Bng vic gia tăng vic dn thân ca ḿnh cho Thiên Chúa nhà và nơi làm vic, h không bao gi ngng cng hiến s góp phn hu trách ca ḿnh cho thin ích và s tiến b toàn din ca quê hương h.

 

Đường li Chúa Kitô vch ra cho nhân loi, cũng như cho tng cá nhân và dân tc riêng, không phi là mt th ngun g̣ bó, mà là toát yếu căn bn và chính yếu cho vic phát trin chân thc ca h. Ánh sáng ca Chúa Kitô, đă rng ngi chiếu ta ra trong nhng ngày này; ch ǵ ánh sáng y không bao gi m đi nơi nhng ai đón nhn nó; ch ǵ nó giúp cho tt c mi người trong vic duy tŕ mi ḥa hp xă hi và giúp làm bng n tt c nhng ǵ là tt đẹp nht trong linh hn ca Cuba, nhng giá tr cao c nht ca nó, nhng giá tr có th làm nn tng cho vic xây dng mt xă hi có mt vin nh bao rng, canh tân và ḥa gii. Ch ǵ không mt ai cm thy b loi tr khi vic thc hin công vic hào hng này v́ nhng gii hn nơi các quyn t do căn bn ca h, hay b t chi bi tính biếng nhác hoc thiếu ngun liu vt cht, mt t́nh trng đang tr nên ti t bi nhng bin pháp hn chế v kinh tế áp đặt t bên ngoài x s, tr thành gánh nng bt công cho nhân dân ca nó.

 

Gi đây tôi kết thúc chuyến hành hương ca tôi, thế nhưng tôi s tiếp tc st sng nguyn cu để anh ch em s tiến bước và Cuba s tr thành ngôi nhà ca tt c mi người và cho tt c nhân dân Cuba, nơi công lư và t do đồng hin hu trong mt bu khí huynh đệ thanh thn. Ḷng tôn trng và vic c vơ t do đang nơi tâm can ca mi người là nhng ǵ thiết yếu để đáp ng mt cách trn vn cho nhng đ̣i hi thiết yếu cho phm giá ca h, nh đó, xây dng mt xă hi, trong đó tt c đều là nhng tác nhân bt kh thiếu trong tương lai ca đời sng h, gia đ́nh h và x s h.

 

Gi phút này đây đang khn trương đ̣i hi là trong vic chung sng v cá nhân, quc gia và quc tế, chúng ta phi loi tr nhng v thế bt kh di chuyn và nhng quan nim đơn phương có khuynh hướng làm cho vic cm thông tr thành khó khăn hơn và nhng n lc hp tác thành vô hiu. Nhng trái ngược và khó khăn kh dĩ s được gii quyết bng vic không ngng t́m kiếm nhng ǵ hip nht hết mi người, mt cách nhn ni và thành thc đối thoi, và mt thái độ sn sàng lng nghe và chp nhn nhng đích đim mang li hy vng.

 

Cuba, mt ln na hăy nh́n đến đức tin ca cha ông ḿnh, hăy rút ta t đức tin y sc mnh để xây dng mt tương lai tt đẹp hơn, tin tưởng vào nhng li Chúa ha, và m ḷng ḿnh ra cho Phúc Âm ca Người để canh tân đời sng cá nhân và xă hi ca ḿnh mt cách chân thính. 

……………

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch trực tiếp từ mạng điện toán toàn cầu của Ṭa Thánh

(những chỗ được in đậm lên là do tự ư của người dịch trong việc làm nổi bật những điểm chính yếu quan trọng)

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2012/march/documents/hf_ben-xvi_spe_20120328_congedo-cuba_en.html