Đức Thánh Cha gửi lời chúc mừng Tổng Thống Tái Cử Obama

 

Đức Thánh Cha Biển Đức XVI, qua sứ thần Ṭa Thánh ở Hoa Tịnh Đốn Hoa Kỳ, đă gửi một sứ điệp cho Ông Barack Obama, để chúc mừng ông được tái đắc cử làm tổng thống của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ.

 

Trong sứ điệp của ḿnh, Đức Thánh Cha bày tỏ những lời chúc tốt đẹp nhất của ḿnh đến vị tổng thống này đối với sứ vụ mới của ông, và hứa cầu cùng Chúa cho ông để trợ giúp ông thi hành các trách vụ trọng đại của ông, cả ở xứ sở của ông cũng như trong cộng đồng quốc tế. Đức Giáo Hoàng cũng tỏ niềm hy vọng rằng những lư tưởng về tự do và công lư là những ǵ đă hướng dẫn các vị cha ông thành lập Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ được tiếp tục chiếu tỏa ra theo các tiến bộ của quốc gia này.

 

Vị Giám Đốc của Văn Pḥng Báo Chí Ṭa Thánh là Cha Federico Lombardi, S.J. cũng bày tỏ nhận định vắn tắt về việc tái nhiệm của Tổntg Thống Obama. Ngài nói: “Như tất cả chúng ta đều biết vị tổng thống Hoa Kỳ mang một trách nhiệm lớn lao, chẳng những ở xứ sở của ḿnh mà c̣n đối với phần c̣n lại của thế giới nữa, v́ Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ đóng vai tṛ ở tầm cấp quốc tế”.

 

“Đó là lư do chúng ta hy vọng rằng Tổng Thống Obama sẽ đáp ứng các niềm mong đợi của đồng bào ḿnh, phục vụ luật pháp và công lư cho thiện ích và phát triển của toàn dân, cũng như tôn trọng các thứ giá trị nhân bản và thiêng liêng thiết yếu trong khi đó cũng cổ vơ một nền văn hóa sự sống và tự do tôn giáo”.

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch theo tín liệu được VIS phổ biến ngày 7/11/2012