Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI thiết lập Viện Hàn lâm Ṭa Thánh về La ngữ

WHĐ (11.11.2012) – Thứ Bảy 10-11, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đă ban hành “Tự sắc về La ngữ” -Motu Proprio Latina Lingua-  thiết lập Viện hàn lâm Ṭa Thánh về La ngữ, nhằm cổ vơ sự hiểu biết và nghiên cứu ngôn ngữ và văn chương La tinh, từ cổ điển đến đương đại.

Trong Tự sắc, ĐTC viết: “Giáo Hội Công giáo và các vị giáo hoàng đă luôn dành cho La ngữ mối quan tâm đặc biệt”.

ĐTC nêu rơ Giáo Hội thời sơ khai đă sử dụng tiếng La tinh và Hy lạp, ngôn ngữ phổ biến thời đó, và đă lấy tiếng La tinh làm “ngôn ngữ của ḿnh”.

ĐTC viết: “Sau khi đế quốc La Mă sụp đổ, Giáo Hội tại Rôma không những tiếp tục sử dụng tiếng La tinh mà c̣n giữ ǵn và cổ vơ sử dụng ngôn ngữ này trong thần học, phụng vụ, đào tạo và truyền bá kiến thức”.

ĐTC nói việc am hiểu tiếng La tinh hiện cần thiết hơn bao giờ hết trong Giáo Hội, do La ngữ có tầm quan trọng trong việc nghiên cứu Thần học, Phụng vụ, Giáo phụ học và Giáo luật.

ĐTC cũng nói sự hiểu biết “nông cạn” về tiếng La tinh có thể phương hại đến việc huấn luyện các linh mục tương lai về triết học và thần học.

Hơn nữa, Viện Hàn lâm về La ngữ cũng nhằm phục vụ xă hội rộng răi hơn.

ĐTC viết: “Ngày nay đă lại xuất hiện mối quan tâm đối với tiếng La tinh và văn hóa cổ điển, không chỉ tại các lục địa có cội nguồn văn hóa Hy-La. Càng có ư nghĩa hơn nữa, bởi mối quan tâm này không chỉ liên quan đến lănh vực học thuật mà c̣n thu hút những người trẻ và các học giả từ nhiều quốc gia và truyền thống khác nhau”.

Viện Hàn lâm mới được thiết lập sẽ trực thuộc Hội đồng Ṭa Thánh về Văn hóa và sẽ thay thế tổ chức Quỹ La ngữ do Đức giáo hoàng Phaolô VI thành lập. Ṭa Thánh cũng đă bổ nhiệm giáo sư  Ivano Dionigi làm Chủ tịch và cha Roberto Spataro, S.D.B. làm Tổng thư kư.

Nhiệm vụ của Viện Hàn lâm về La ngữ bao gồm xuất bản các ấn phẩm, tổ chức các hội nghị và hội thảo, cổ động việc nghiên cứu, học tập về La ngữ qua các phương tiện thông tin hiện đại.

 
Thành Tín