ĐTC Biển Đức XVI: Sứ Điệp Mùa Chay 2012

 

“Chúng ta hăy quan tâm đến nhau, hăy đáp ứng bằng t́nh yêu thương và các việc lành” (Heb 10:24)

 

(Sau đây là nhng trích đon tiêu biu chính yếu, nhng ch in nghiên và đậm là do người dch t ư nhn mnh)

 

Động t gii thiu cho li hun d ca chúng ta đây nói vi chúng ta rng hăy nh́n đến người khác, trước hết vào Chúa Giêsu, hăy quan tâm đến nhau, ch đừng sng tách l và dng dưng trước s phn ca anh ch em chúng ta. Tuy nhiên, thái độ ca chúng ta li rt thường ngược li, vi mt th lnh lùng và vô tâm xut phát t ḷng v k np dưới chiêu bài v́ mun tôn trng “cái riêng tư” ca người khác. C ngày nay na, tiếng Chúa kêu gi tt c chúng ta hăy quan tâm cho nhau. Thm chí ngày nay Thiên Chúa mun chúng ta tr thành “nhng giám h viên” ca anh ch em chúng ta (x Gen 4:9), để thiết lp nhng mi liên h theo chiu hướng quan tâm h tương và chú ư ti t́nh trng phúc hnh, th phúc hnh toàn vn ca người khác. Đại gii lut yêu thương nhau đ̣i chúng ta phi nh́n nhn trách nhim ca chúng ta đối vi nhng ai, như chúng ta, là nhng to vt và là con cái ca Thiên Chúa. Vic là anh ch em theo nhân tính, và, trong nhiu trường hp, cũng theo c đức tin na, cn phi giúp chúng ta nh́n nhn nơi người khác mt cái tôi khác đích thc, được Chúa vô cùng yêu thương. Nếu chúng ta vun trng cách thc nh́n người khác như anh ch em ca ḿnh như thế th́ t́nh đoàn kết, công lư, t́nh thương và ḷng trc n t nhiên s bng lên trong tâm can ca chúng ta. V Giáo Hoàng Tôi T Chúa Phaolô VI đă nói rng thế gii ngày nay đang chu kh trước hết là v́ thiếu t́nh huynh đệ: “Xă hi loài người đang bnh hon trm trng. Nguyên do không phi v́ t́nh trng suy kém v các ngun li thiên nhiên, hay v́ nhng ngun li này b mt s ít đặc quyn kim soát; mà là t́nh trng suy yếu v nhng mi liên h huynh đệ gia cá nhân vi nhau và các quc gia vi nhau” (Populorum Progressio, 66).

 

Vic quan tâm ti người khác bao gm vic ước mun nhng ǵ là tt đẹp cho h v mi phương din: th lư, luân lư và thiêng liêng. Nn văn hóa hin đại dường như đă mt đi cm quan v thin và ác, tuy nhiên tht s là cn phi tái khng định rng s thin qu thc là có và s thng vượt, v́ Thiên Chúa là Đấng “rng lượng và hành động mt cách qung đại” (Ps 119:68). S thin là bt c nhng ǵ cng hiến, bo v và c vơ s sng, t́nh huynh đệ và mi hip thông. Bi thế, trách nhim đối vi người khác nghĩa là mong mun và hot động cho s thin ca người khác, hy vng rng c h na s tr thành người tiếp th s thin cùng vi các đ̣i hi ca nó. Vic quan tâm ti k khác nghĩa là biết ti các nhu cu ca h. Thánh Kinh cnh giác chúng ta v mi nguy him đó là ḷng chúng ta có th tr nên cng ci bi mt th “mê man thiêng liêng” khiến chúng ta tê đi trước ni kh đau ca người khác. Thánh Kư Luca thut li hai d ngôn đin h́nh. Trong d ngôn Người Samaritanô Nhân Lành, v tư tế và thày Levi “đi ngang qua”, dng dưng trước s hin din ca mt con người đă b đám cướp bóc lt và đánh đập (cf Lk 10:30-32). Trong d ngôn v v Phú Ông và Lazarô, người giu không lưu ư ǵ ti t́nh tràng bn cùng ca Lazarô, mt con người đang đói kh ti chết ngay trước ca nhà ca ông (cf Lk 16:19). C hai d ngôn cho thy nhng tm gương ngược li vi “vn đề quan tâm”, vi vic nh́n ti k khác mt cách yêu thương và cm thương. Cái ǵ đă cn tr cái nh́n nhân bn và yêu thương này hướng v anh ch em ca chúng ta? Thường th́ bi vic s hu nhng th giu sang v vt cht và mt cm quan đầy đủ, và cũng có th bi khuynh hướng coi trng nhng quan tâm và vn đề ca ḿnh trên hết mi s khác. Chúng ta không bao gi được tr nên bt kh “t ḷng thương” đối vi nhng ai kh đau. Ḷng ca chúng ta không bao gi được thu ḿnh vào nhng s v và vn đề ca chúng ta ti độ chúng ta không nghe thy tiếng kêu ca k nghèo. Ḷng khiêm nhượng và cm nghim riêng tư v đau kh là nhng ǵ có th làm bng lên trong chúng ta mt cm quan v ḷng cm thương và cm thu…..

 

“Vic quan tâm cho nhau” cũng bao gm c vic quan tâm cho t́nh trng phúc hnh thiêng liêng ca h. đây tôi mun đề cp ti mt khía cnh ca đời sng Kitô giáo, mt khía cnh tôi tin rng đă b lănh quên rt nhiu, đó là khía cnh anh em sa bo nhau v́ phn ri đời đời. Ngày nay, nói chung, chúng ta rt nhy cm v ư nghĩ bác ái và chăm sóc thuc phúc hnh th lư và vt cht ca người khác, nhưng hu như hoàn toàn im lng v trách nhim thiêng liêng đối vi anh ch em ca chúng ta. Điu này không xy ra vào thi Giáo Hi sơ khai hay nhng cng đồng tht s trưởng thành v đức tin, nhng cng đồng quan tâm chng nhng v sc khe th lư ca anh ch em ḿnh mà c̣n c sc khe thiêng liêng và định mnh ti hu ca h na. … Chính Chúa Kitô truyn cho chúng ta phi khin trách mt người anh em phm ti (cf Mt 18:15)…. Truyn thng ca Giáo Hi đă bao gm “vic khin trách các ti nhân” trong s nhng vic thc hành t́nh thương v phn thiêng liêng. Cn phi khám phá chiu kích này ca đức bác ái Kitô giáo. Chúng ta không được thinh lng trước s d. Tôi đang nghĩ v tt c nhng Kitô hu, thành phn, v́ quan đim trn gian hay ch v́ thun li riêng tư, chiu theo tâm thc thnh hành, hơn là cnh giác anh ch em ḿnh phn li nhng cách thc suy nghĩ và tác hành ngược li vi chân lư và không theo đường li ca s thin.

 

V phn ḿnh, vic khin trách ca Kitô giáo không bao gi được tác động bi mt tinh thn t cáo hay buc ti. Nó bao gi cũng được tác động bi t́nh yêu và t́nh thương, và xut phát t mi quan tâm chân chính cho thin ích ca người khác. .. Trong mt thế gii thm nhun cá nhân ch nghĩa, cn phi tái nhn thc được tm quan trng ca vic anh em ch bo nhau, để cùng nhau chúng ta có th hành tŕnh tiến đến thánh thin. Thánh Kinh nói vi chúng ta rng ngay c “k chính trc sa ngă 7 ln” (Prov 24:16); tt c chúng ta đều là nhng con người yếu đui và bt toàn (cf 1Jn 1:8). Bi vy tht là mt vic phc v ln lao trong vic giúp đỡ người khác và để cho h gioúp chúng ta, nh đó chúng ta có th hướng v tt c s tht liên quan đến bn thân chúng ta, ci tiến đời sng ca chúng ta và bước đi mt cách ngay thng hơn theo đường li ca Chúa….

 

“Vic giám h” v nhng người khác là nhng ǵ tương phn vi mt th tâm thc, mà v́ biến đời sng hoàn toàn theo chiu kích trn thế, đă không thy nó theo chiu kích cánh chung và chp nhn bt c chn la luân lư nào nhân danh quyn t do cá nhân. Mt xă hi như xă hi ca chúng ta có th tr thành đui mù trước nhng kh đau v th lư cũng như trước nhng nhu cu ca đời sng v lănh vc thiêng liêng và luân lư. Điu này không được xy ra nơi cng đồng Kitô giáo!... Vic sa li cho nhau và phn khích ln nhau theo tinh thn khiêm tn và bác ái cn phi là mt yếu t ca đời sng cng đồng Kitô giáo.

 

Thành phn môn đệ ca Chúa, được hip nht vi Người nh Thánh Th, sng trong mt mi thân t́nh liên kết h vi nhau như là nhng phn t ca mt thân th duy nht. Điu này có nghĩa là người khác là phn th ca tôi, và đời sng ca h, phn ri ca h, liên h ti đời sng và phn ri ca tôi. đây chúng ta chm ti mt khía cnh sâu xa ca mi hip thông, đó là vic hin hu ca chúng ta liên h ti vic hin hu ca nhng người khác, mt là tt hơn hai là t hơn. C ti li ca chúng ta ln các hành động yêu thương ca chúng ta đều có mt chiu kích xă hi. S h tương này được thy trong Giáo Hi, nhim th ca Chúa Kitô, ch, cng đồng này liên l thc hin vic thng hi và xin th tha ti li ca các phn t ḿnh, nhưng cũng không quên hân hoan vui mng v nhng gương nhân đức và bác ái hin hu gia Giáo Hi… Vic quan tâm đến nhau cũng có nghĩa là nh́n nhn s thin Chúa đang làm nơi k khác và dâng li t ơn v nhng s l lùng Thiên Chúa Toàn Năng theo ḷng nhân t ca Ngài tiếp tc hoàn tt nơi con cái ca Ngài. Khi Kitô hu nhn thy Thánh Linh đang hot động nơi k khác, h không th không hân hoan và tôn vinh Cha trên tri (cf Mt 5:16).

 

… Vic quan tâm ti nhau cn phi thúc đẩy chúng ta ti mt t́nh yêu càng ngày càng hiu năng, mt t́nh yêu, “như ánh sáng ca hng đông, cái rng ngi ca nó gia tăng cho ti nguyên ngày” (Prov 4:18), làm cho chúng ta sng mi ngày như mt ngưỡng vng v ngày vĩnh hng đang đợi ch chúng ta trong Thiên Chúa. Thi gian được ban cho chúng ta đời sng này là nhng ǵ quí báu để nhn thc và thi hành các vic lành v́ t́nh yêu Thiên Chúa. Nh đó, chính Giáo Hi tiếp tc tăng trin đến tm vóc trưởng thành ca Chúa Kitô (cf Eph 4:13). Li kêu gi chúng ta phn khích nhau đạt được tm mc trn vn ca t́nh yêu thương và vic lành đây được định v theo chiu kích năng động phát trin y.

 

Bun thay, bao gi cũng xy ra khuynh hướng tr nên ngui lnh, khuynh hướng dp tt Thn Linh, khuynh hướng chi t vic đầu tư nhng tài năng chúng ta đă được nhn lănh, cho thin ích ca chính chúng ta cũng như cho thin ích ca các k khác (cf. Mt 25:25ff.). Tt c chúng ta đă lănh nhn nhng kho tàng v tinh thn hay vt cht là để s dng cho vic hoàn thành d án ca Thiên Chúa, cho thin ích ca Giáo Hi cũng như cho phn ri ca bn thân chúng ta  (cf. Lk 12:21b; 1 Tim 6:18). Nhng bc thày v đời sng thiêng liêng nhc nh chúng ta rng trong đời sng đức tin, nhng ai không tiến trin th́ chc chc tht lùi. Anh ch em thân mến, chúng ta hăy chp nhn li mi gi này, hôm nay hp thi hơn bao gi hết, trong vic nhm đến “mt tiêu chun cao ca đời sng Kitô hu b́nh thường” (Novo Millennio Ineunte, 31). S khôn ngoan ca Giáo Hi trong vic nh́n nhn và công b mt s Kitô hu nào đó là Chân Phước hay Thánh Nhân cũng nhm ti vic phn khích nhau bt chước các nhân đức ca các v. Thánh Phaolô kêu gi chúng ta hăy “săn đón nhau bng vic t ḷng trân trng” (Rm 12:10).

 

                                                                                                                                                         

Ti Vatican ngày 3/11/2011

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch theo mạng điện toán toàn cầu của Ṭa Thánh 

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/lent/documents/hf_ben-xvi_mes_20111103_lent-2012_en.html