Thư Kêu Gọi của ĐHY Daniel DiNardo TGM Galveston-Houston Hoa Kỳ

 

 

Ngày 3 tháng 2, năm 2012

 

Anh Chị Em thân mến trong Đức Kitô,

Tôi viết cho anh chị em về một vấn đề khẩn cấp và nghiêm trọng, vừa trực tiếp ảnh hưởng đến Hội Thánh ở Hoa Kỳ vừa tổn thương quyền tự do tôn giáo cơ bản của mọi công dân Mỹ.  Vào ngày 20 tháng 2 vừa qua, bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh (HHS) đă ban hành sắc lệnh tối hậu về một số “dịch vụ pḥng ngừa” bắt buộc phải được bao gồm trong tất cả các chương tŕnh bảo hiểm sức khỏe tư mà người nhận không phải trả tiền giảm phí hay chia sẻ phí tổn. Giờ đây mọi người đều bắt buộc phải mua loại bảo hiểm bao gồm tất cả mọi thứ thuốc ngừa thai được FDA chuẩn y, kể cả những thuốc có thể gây phá thai, triệt sản và những dịch vụ tránh thai khác. Hầu như tất cả các chủ nhân và nhân công, kể cả các chủ nhân Công Giáo trong các cơ quan từ thiện, đại học và nhà thương sẽ bị bắt buộc phải cung cấp cho nhân viên của ḿnh thứ “bảo hiểm sức khỏe” này.  Hầu như tất cả các hăng bảo hiểm sẽ bị ép buộc phải bao gồm những dịch vụ này trong các chương tŕnh bảo hiểm của họ. Hơn nữa, gần như mọi cá nhân sẽ bị buộc phải mua việc bao gồm này như một phần của bảo hiểm của họ, dù họ muốn hay chống lại nó v́ lư do luân lư.  Chỉ có một mức miễn trừ rất nhỏ cho chính các giáo hội hay nhà thờ và nhân viên trực tiếp nếu mục đích là đề “truyền thụ giáo lư tôn giáo” và nếu nó chỉ phục vụ những người cùng tôn giáo. Giới hạn như thế gạt ra ngoài tất cả các Bệnh Viện, Đại Học và các cơ quan từ thiện Công Giáo như Hội Bác Ái Xă Hội Công Giáo (Catholic Charities). Người ta có thể hiểu sự kinh hăi của chúng ta, v́ điều này đập một cú rất mạnh vào căn tính Công Giáo của chúng ta cùng vào hệ thống giáo dục và những cơ quan phục vụ xă hội của chúng ta.

Chính sách bắt buộc của HHS coi thường Tu Chính Thứ Nhất của Hiến Pháp Hoa Kỳ khi từ chối người Công Giáo quyền tự do hàng đầu và căn bàn nhất của Quốc Gia chúng ta, là quyền tự do tôn giáo. Nếu luật buộc này không bị lật đổ th́ các chủ nhân Công Giáo phải chuẩn bị hoặc là làm trái với lương tâm của ḿnh hoặc là không mua bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên nữa (và làm như thế sẽ bị phạt nặng).

Chúng ta không thể và sẽ không tuân hành sắc lệnh bất công này. Ngay cả bây giờ đang có những anh chị em thuộc mọi tôn giáo và những người thiện tâm khác đồng hành chúng ta trong cố gắng chủ yếu để đ̣i lại quyền thực thi tôn giáo về vấn đề này. Tổ tiên chúng ta trong đức tin đă đánh giá cao quyền tự do tôn giáo; các ngài đă đến đây đề xây dựng Nước Mỹ. Chúng ta không thể cho phép ḿnh làm ít hơn các ngài. Những tiền nhân trong đức tin của chúng ta ở Texas đă không luôn luôn có một số đông người như bây giờ, nhưng các ngài đă chưa bao giờ trốn tránh việc dấn thân tranh đấu cho quyền tự do tôn giáo của các ngài. Chúng ta hăy cũng làm như các ngài.

Tôi yêu cầu ǵ? Trước hết chúng ta phải cầu nguyện và ăn chay, cùng nài xin Chúa ban cho chúng ta đức khôn ngoan và một ư thức về công bằng.  Rồi sau đó chúng ta phải hành động.  Tôi đề nghị anh chị em hăy vào trang web của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ để biết thêm về vấn đề này. Tôi cũng yêu cầu anh chị em viết cho HHS và tiếp xúc với các phần tử của Quốc Hội để ủng hộ dự luật có thể đảo ngược luật bắt buộc này. Làm ơn vào trang web của Tổng Giáo Phận để biết địa chỉ của các dân biểu của chúng ta. Đây là một vấn đề mà chúng ta không thể nới lỏng sau những cố gắng ban đầu. Chúng ta phải giữ vấn đề này sống động và củng cố quyết tâm của ḿnh.  Tôi cũng sẽ thi hành phần của tôi trong vấn đề này và thông báo cho anh chị em về những cố gắng trong tương lai.  Tôi biết rằng luật buộc này có thể bị lật ngược nếu chúng ta rơ ràng và bền chí, nhă nhặn nhưng kiên tŕ. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em!

Chào huynh đệ trong Đức Kitô,

 

+ ĐHY Daniel DiNardo

TGM Galveston-Houston