Bài 28– 31/7/1996: Người Con hng hu ca Thiên Chúa cũng được h sinh bi M Maria

 

1- Trong dự án cứu độ của ḿnh, Thiên Chúa đă muốn Người Con duy nhất của ḿnh được hạ sinh bởi một người nữ. Quyết định thần linh này cần đến một mối liên hệ sâu xa giữa đức đồng trinh của Mẹ Maria và việc Nhập Thể của Ngôi Lời. “Con mắt đức tin có thể khám phá nơi bối cảnh của toàn thể Mạc Khải những lư do huyền nhiệm cho thấy lư do tại sao Thiên Chúa, trong dự án thần linh của ḿnh, đă muốn Người Con của ḿnh được hạ sinh bởi một trinh nữ. Những lư do này chạm đến cả con người của Chúa Kitô lẫn sứ vụ cứu chuộc của Người, cũng như đến việc Mẹ Maria đón nhận sứ vụ ấy thay cho tất cả loài người” (Catechism of the Catholic Church, n. 502).

 

Việc thụ thai trinh nguyên, ngoài vai tṛ làm cha của loài người, khẳng định rằng người cha duy nhất của Chúa Giêsu là Cha trên trời và việc được hạ sinh trong thời gian của Người Con này phản ảnh cuộc nhiệm sinh hằng hữu của Người, ở chỗ Người Cha sinh ra Con trong đời đời cũng hạ sinh Con làm người trong thời gian.

 

2- Tŕnh thuật Truyền Tin nhấn mạnh t́nh trạng của Người là “Con Thiên Chúa”, thành quả của việc Thiên Chúa nhúng tay vào biến cố Người được thụ thai. “Thánh Thần sẽ xuống trên trinh nữ và quyền phép Đấng Tối Cao sẽ bao trùm trinh nữ; bởi thế con trẻ được hạ sinh sẽ được gọi là thánh, là Con Thiên Chúa” (Lk 1:35).

 

Việc thụ thai đồng trinh là thành quả của việc Mẹ Maria hợp tác

 

Đấng được hạ sinh bởi Mẹ Maria đă là Con Thiên Chúa v́ cuộc hạ sinh vĩnh hằng của Người; việc Người được sinh ra trinh nguyên do Đấng Tối Cao thực hiện, cho thấy rằng Người là Con Thiên Chúa cho dù nơi nhân tính của Người.

 

Mạc khải về cuộc hạ sinh vĩnh hằng của Người nơi việc Người được hạ sinh trinh nguyên cũng được gợi lên ở những câu trong Lời Mở Đầu Phúc Âm Thánh Gioan, những câu liên kết việc tỏ hiện của Vị Thiên Chúa vô h́nh với công cuộc của “Người Con duy nhất, Đấng ở trong ḷng Cha” (1:18), khi hóa thành nhục thể:

 

“Rồi Lời đă hóa thành nhục thể và ở giữa chúng ta, đầy ân sủng và chân lư; chúng ta đă được thấy vinh hiển của Người, vinh hiển của Người Con duy nhất đến từ Cha” (Jn 1:14).

 

Khi thuật lại việc Chúa Giêsu được hạ sinh, Thánh Luca và Mathêu cũng nói về vai tṛ của Thánh Linh. Thánh Linh không phải là cha của Con Trẻ. Chúa Giêsu là Con của một ḿnh Cha Hằng Hữu (cf Lk 1:32-35), Đấng nhờ Thánh Linh mà hoạt động trên thế giới này và sinh hạ Lời về bản tính loài người. Thật vậy, ở biến cố Truyền Tin, vị thiên thần gọi Vị Thần Linh này là “quyền phép của Đấng Tối Cao” (Lk 1:35), hợp với Cựu Ước cho thấy Ngài như là quyền lực thần linh hoạt động trong đời sống con người, khiến nó có khả năng thực hiện những việc kỳ diệu. Tỏ ḿnh một cách tột độ nơi mầu nhiệm Nhập Thể, quyền lực này, một quyền lực là T́nh Yêu trong sự sống Ba Ngôi của Thiên Chúa, có nhiệm vụ cống hiến cho nhân loại Lời Nhập Thể. 

 

3- Đặc biệt Thánh Linh là ngôi vị truyền đạt những phong phú thần linh cho con người và làm cho con người được thông phần vào sự sống của Thiên Chúa. Ngài, Đấng là mối hiệp nhất giữa Cha và Con trong mầu nhiệm Ba Ngôi, liên kết nhân loại với Thiên Chúa bằng việc thực hiện cuộc hạ sinh trinh nguyên của Chúa Giêsu.

 

Mầu nhiệm Nhập Thể cũng đề cao sự cao cả khôn sánh về vai tṛ trinh nguyên của Mẹ Maria, ở chỗ, việc Chúa Giêsu được thụ thai là hoa trái của việc Mẹ quảng đại hợp tác với tác động của Vị Thần Linh T́nh Yêu, nguồn mạch của tất cả những ǵ là sinh sản phong phú.

 

Trong dự án cứu độ thần linh, việc thụ thai trinh nguyên do đó là một thứ loan báo về việc tân tạo, ở chỗ, nhờ hoạt động của Thánh Linh mà Đấng sẽ là tân Adong được hạ sinh nơi Mẹ Maria. Như Sách Giáo Lư Giáo Hội Công Giáo viết: “Chúa Giêsu được thụ thai bởi Chúa Thánh Thần trong cung dạ của Mẹ Maria Đồng Trinh v́ Người là Tân Adong, Đấng khai mở cho một cuộc tân tạo” (số 504).

 

Tín hữu được ban quyền trở nên con cái của Thiên Chúa

 

Vai tṛ làm trinh mẫu của Mẹ Maria chiếu sáng nơi mầu nhiệm tân tạo này. Khi gọi Chúa Kitô là “trưởng tử của Vị Trinh Nữ” (Ad Haer., 3, 16, 4), Thánh Irenaeus nhắc nhở rằng sau Chúa Giêsu c̣n nhiều người khác cũng được sinh ra bởi Vị Trinh Nữ này, ở chỗ họ lănh nhận sự sống mới của Chúa Kitô. “Chúa Giêsu là Người Con duy nhất của Mẹ Maria, thế nhưng vai tṛ làm mẹ thiêng liêng của Mẹ bao gồm tất cả mọi người là thành phần Người thực sự đến cứu độ: Người Con được Mẹ hạ sinh là Đấng Thiên Chúa đặt là trưởng tử giữa đàn em đông đúc, tức là, thành phần tín hữu được tái sinh và h́nh thành bằng việc hợp tác của Mẹ bằng t́nh yêu của một người mẹ” (Sách Giáo Lư Giáo Hội Công Giáo, số 501).

 

4- Việc thông truyền sự sống mới này là việc truyền đạt vai tṛ làm con cái thần linh. Ở đây chúng ta nhớ lại chân trời được Thánh Gioan mở ra trong Lời Mở Đầu Phúc Âm của Người: Đấng được Thiên Chúa hạ sinh ban cho tất cả mọi tín hữu quyền trở nên con cái của Thiên Chúa (x Jn 1:12-13). Việc sinh hạ trinh nguyên này giúp nối rộng vai tṛ thần linh: con người trở thành những đứa con thừa nhận của Thiên Chúa trong Đấng là Con của Đức Trinh Nữ và của Cha.

 

Chiêm ngưỡng mầu nhiệm về cuộc hạ sinh trinh nguyên này, bởi thế, giúp cho chúng ta có thể nhận ra rằng Thiên Chúa đă chọn một Trinh Mẫu cho Con của Ngài để cống hiến t́nh phụ tử của Ngài cho nhân loại một cách dồi dào phong phú hơn.

 

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL,

Chuyn dch t L'Osservatore Romano Weekly Edition in English 7+14/8/1996, trang 7.