Bài 29– 7/8/1996: Vic chn la ca M Maria tác động đức đồng trinh dâng hiến

 

1- Ư muốn giữ sống đời của một trinh nữ, được hiển nhiên nơi những lời của Mẹ Maria trong giây phút Truyền Tin, theo truyền thống đă được coi là khởi điểm và là khởi động cho đức đồng trinh Kitô giáo trong Giáo Hội.

 

Thánh Âu Quốc Tinh không thấy nơi quyết định này việc hoàn tất của một chỉ thị thần linh mà là một lời khấn tự do chọn lựa. Như thế việc chọn lựa này mới có thể cho thấy Mẹ Maria là một mẫu gương cho “các kẻ đồng trinh” suốt gịng lịch sử của Giáo Hội. Mẹ Maria “đă hiến dâng đức đồng trinh của ḿnh cho Thiên Chúa khi Mẹ chưa biết Đấng Mẹ sẽ thụ thai, nhờ đó h́nh ảnh của đời sống thiên đ́nh trong một thân xác trần gian chết chóc được thực hiện bằng một lời khấn chứ không phải bằng một chỉ thị, nhờ việc chọn lựa yêu thương chứ không phải bởi nhu cầu phục vụ” (De Sancta Virg., IV, PL 40:398).

 

Vị Thiên Thần không yêu cầu Mẹ Maria sống đời trinh nữ; chính Mẹ Maria tự ư tỏ ra ư hướng muốn giữ ḿnh đồng trinh của Mẹ. Việc chọn lựa yêu thương dẫn Mẹ đến chỗ hoàn toàn hiến ḿnh cho Chúa bằng một cuộc sống đồng trinh được tỏ hiện nơi sự dấn thân này.

 

Khi nhấn mạnh đến tính chất tự động nơi quyết định của Mẹ Maria, chúng ta không được quên rằng nguồn mạch của hết mọi ơn gọi đều do Thiên Chúa khởi động. Bằng việc chọn sống đời đồng trinh, người thiếu nữ thành Nazarét đáp ứng một tiếng gọi nội tâm, tức là đáp ứng tác động của Thánh Linh đă soi sáng cho Mẹ biết về ư nghĩa và giá trị của tặng ân đồng trinh nơi bản thân của Mẹ. Không ai có thể chấp nhận tặng ân này mà lại không cảm thấy được kêu gọi hay không lănh nhận từ Thánh Linh ánh sáng và sức mạnh cần thiết.

 

Mẹ Maria đă mạnh mẽ quyết định sống đồng trinh

 

2- Mặc dù Thánh Âu Quốc Tinh sử dụng chữ “khấn hứa” để tỏ cho những ai ngài gọi là “các trinh nữ thánh” mẫu gương đầu tiên cho bậc sống của họ, Phúc Âm không chứng thực rằng Mẹ Maria đă minh nhiên thực hiện lời khấn này, một h́nh thức tận hiến và dâng hiến đời ḿnh cho Thiên Chúa là h́nh thức đă từng được thực hiện từ các thế kỷ đầu tiên của Giáo Hội.

 

Theo Phúc Âm chúng ta thấy rằng Mẹ Maria đă thực hiện một quyết định cá nhân muốn sống đời trinh nữ, dâng hiến tấm ḷng của Mẹ cho Chúa. Mẹ muốn trở thành một hôn thê trung thành của Ngài, hoàn trọn ơn gọi của Mẹ như một “nữ tử Sion”. Tuy nhiên, bởi quyết định của ḿnh, Mẹ trở nên mẫu thức cho tâá cả những ai trong Giáo Hội muốn chọn việc dấn thân phục vụ Chúa bằng một tấm ḷng không chia sẻ nơi đức đồng trinh.

 

Không có một cuốn Phúc Âm nào hay bất cứ một bản văn Tân Ước nào nói với chúng ta về thời điểm Mẹ Maria đă quyết định sống đời trinh nữ. Tuy nhiên, câu Mẹ hỏi vị thiên thần vào lúc Truyền Tin đă thật hiển nhiên cho thấy rằng Mẹ đă thực hiện một quyết định rất mạnh mẽ. Mẹ Maria không ngần ngại bày tỏ ḷng ước mong của Mẹ muốn giữ đức đồng trinh này của ḿnh ngay cả trước vai tṛ làm mẹ được bày tỏ với Mẹ, cho thấy rằng ư nguyện của Mẹ đă chín mùi từ lâu.

 

Thật vậy, việc Mẹ Maria chọn sống trinh nguyên không được thực hiện trước một viễn ảnh không thể biết được về việc trở nên Mẹ của Thiên Chúa, thế nhưng đă được phát triển trong ư thức của Mẹ trước biến cố Truyền Tin. Chúng ta có thể cho rằng khuynh hướng này bao giờ cũng hiện hữu trong long của Mẹ: ân sủng đă sửa soạn cho Mẹ trở thành một trinh mẫu chắc chắn đă tác dụng đến toàn thể cuộc phát triển về con người của Mẹ, trong khi đó Thánh Linh không thôi tác động nơi Mẹ, từ những năm ấu thơ nhất của Mẹ, ước muốn được hoàn toàn nên một với Thiên Chúa.

 

3- Những việc kỳ diệu ngày nay vẫn được Thiên Chúa thực hiện trong tâm hồn và đời sống của rất nhiều giới trẻ trước hết đă được hiện thực nơi linh hồn của Mẹ Maria. Ngay cả trong thế giới của chúng ta đây, một thế giới bị phân tâm rất nhiều bởi những thứ thu hút của một nền văn hóa thường nông nổi hời hợt và hưởng thụ, vẫn có nhiều thanh thiếu niên chấp nhận lời mời gọi xuất phát từ gương của Mẹ Maria để tận hiến tuổi trẻ của ḿnh cho Chúa cũng như cho việc phục vụ anh chị em của ḿnh.

 

Quyết định này là sự chọn lựa những giá trị cao cả hơn, hơn là việc từ bỏ những giá trị về nhân bản. Về vấn đề này, trong Tông Huấn Marialis Cultus của ḿnh, vị tiền nhiệm khả kính Phaolô VI nhấn mạnh là bất cứ ai nh́n vào chứng từ của Phúc Âm với một tâm trí cởi mở “sẽ cảm nhận rằng việc chọn lựa của Mẹ Maria về t́nh trạng đồng trinh… không phải là một thứ loại trừ bất cứ những giá trị của bậc sống hôn nhân mà là một chọn lựa can đảm được Mẹ thực hiện để tận hiến bản thân ḿnh trọn vẹn cho t́nh yêu của Thiên Chúa” (số 37) ra sao.

 

Tóm lại, việc chọn sống đời đồng trinh được tác động bởi ḷng gắn bó trọn vẹn với Chúa Kitô. Điều này đặc biệt hiển nhiên nơi Mẹ Maria. Mạc dù trước biến cố Truyền Tin, Mẹ không nhận thức về nó, nhưng Thánh Linh đă tác động Mẹ việc tận hiến trinh nguyên liên quan đến Chúa Kitô: Mẹ vẫn là một trinh nữ để tiếp nhận Đấng Thiên Sai và là Đấng Cứu Thế bằng tất cả con người của Mẹ. Đức đồng trinh đă bắt đầu nơi Mẹ Maria như thế cho thấy chiều kích tập trung vào Chúa Kitô của nó, thiết yếu cho cả đức đồng trinh được thực hành trong Giáo Hội, một đức đồng trinh mô phỏng theo gương mẫu cao cả nơi Người Mẹ của Chúa Kitô. Nếu đức đồng trinh nơi bản thân của Mẹ, được liên kết với vai tṛ làm mẹ thần linh, vẫn là một sự kiện phi thường, th́ nó cống hiến ánh sáng và ư nghĩa cho hết mọi tặng ân trinh nguyên.

 

Đức đồng trinh tận hiến là nguồn mạch của việc sinh hoa kết trái thiêng liêng

 

4-  Biết bao nhiêu là nữ nhân trẻ trung trong lịch sử Giáo Hội, khi chiêm ngưỡng thấy tính chất cao cả và mỹ lệ nơi tâm hồn trinh nguyên của Mẹ Chúa Kitô, đă cảm thấy phấn khởi trong việc quảng đại đáp ứng tiếng gọi của Thiên Chúa bằng cách theo đuổi lư tưởng sống đồng trinh! “Như tôi đă nhắc đến trong Thông Điệp Redemptoris Mater – Mẹ Đấng Cứu Chuộc, “Chính đức đồng trinh này, theo gương của Vị Trinh Nữ Nazarét, là nguồn mạch của sự phong phú thiêng liêng đặc biệt: nó là nguồn mạch của vai tṛ làm mẹ trong Thánh Linh” (số 43).

 

Đời sống trinh nguyên của Mẹ Maria đă tác động nơi toàn thể dân Kitô hữu niềm trân trọng tặng ân đồng trinh và niềm ước muốn là nó cần phải gia tăng trong Giáo Hội như là một dấu hiệu thượng quyền của Thiên Chúa trên tất cả mọi thực tại và như là một thứ ngưỡng vọng tiên báo về một đời sống mai hậu. Cùng nhau, chúng ta hăy cảm tạ Chúa cho những ai ngày nay vẫn c̣n quảng đại hiến đời ḿnh sống đồng trinh để phụng sự vương quốc của Thiên Chúa.

 

Đồng thời, trong khi ở các miền khác nhau được phúc âm hóa lâu đời chủ nghĩa khoái lạc và chủ nghĩa hưởng thụ dường như trở thành những rào cản cho nhiều giới trẻ trong việc theo đuổi đời sống tận hiến, chúng ta cần phải gia tăng nguyện xin Thiên Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, cho một cuộc triển nở mới về ơn gọi tu tŕ. Nhờ đó, dung nhan của Người Mẹ Chúa Kitô, được phản ảnh nơi nhiều trinh nữ đang nỗ lực theo Vị Thày thần linh, sẽ tiếp tục trở thành dấu hiệu cho t́nh thương và ḷng âu yếm của Thiên Chúa đối với nhân loại. 

 

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL,

Chuyn dch t L'Osservatore Romano Weekly Edition in English 21/8/1996, trang 7.