Bài 38 – Ngày 4/12/1996: Đức Trinh N là Mu Gương ca T́nh Yêu Trn Ho

 

1- Cho dù xy ra bi công vic ca Thánh Linh và ca mt Trinh Mu, vic h sinh ca Chúa Giêsu, như tt c mi con người khác, cũng đă tri qua nhng giai đon th thai, cưu mang và sinh ra. Ngoài ra, vai tṛ làm m ca M Maria không b gii hn vào tiến tŕnh h sinh v sinh lư, thế nhưng, như xy ra cho hết mi người m khác, M cũng góp phn thiết yếu vào vic tăng trưởng và phát trin ca Con M.

 

Mt người m không phi ch là mt người đàn bà sinh ra mt đứa con mà c̣n là mt người m dưỡng dc người con này; tht vy, chúng ta có th nói rng, theo d án ca Thiên Chúa, công vic giáo dc là mt ni dài t nhiên ca vic sn sinh.

 

M Maria là Theotókos, chng nhng v́ M đă th thai và h sinh Con Thiên Chúa mà c̣n v́ M hoàn thành vic tăng trưởng nơi Người na.

 

M Maria đặc bit xng hp vi vic làm thày dy

 

2- Chúng ta có th nghĩ rng, v́ Chúa Giêsu s hu nơi bn thân ḿnh trn vn thn tính, Người không cn đấn các v dy bo. Thế nhưng, mu nhim Nhp Th cho chúng ta thy rng Con Thiên Chúa đă đến thế gian nơi tthân phât5n con người ging như chúng ta trong tt c mi s ngoi tr ti li (cf. Heb 4:15). Như xy ra cho hết mi người, vic tăng trưởng ca Chúa Giêsu, t u nhi ti trưởng thành (cf Lk 2:40), cũng cn đến vic giáo dc ca cha m Người. Phúc Âm Thánh Luca, đặc bit chú trng đến giai đon tr nh, nói rng Chúa Giêsu đă vâng li Thánh Giuse và M Maria Nazarét (cf Lk 2:51). S l thuc này cho chúng ta thy rng Chúa Giêsu đă lănh nhn, đă ci m vi vic giáo hun ca m Người và Thánh Giuse, nhng v cũng thc thi công vic ca ḿnh trước tính cht đơn sơ d dy được Người liên l t ra.

 

3- Các tặng ân đặc biệt được Thiên Chúa tuôn đổ xuống trên Mẹ Maria đă làm cho Mẹ đặc biệt xứng hợp với công việc làm mẹ và làm thày dạy. Trong các trường hợp cụ thể của cuộc sống hằng ngày, Chúa Giêsu có thể t́m thấy nơi Mẹ một mô phạm để noi theo bắt chước và một mẫu gương về t́nh yêu thiện hảo đối với Thiên Chúa cũng như đối với anh chị em của Người.

 

Cùng với sự hiện diện từ mẫu của Mẹ Maria, Chúa Giêsu c̣n có thể cậy dựa vào h́nh ảnh của một người cha là Thánh Giuse, một con người công chính (cf Mt 1:19), vị đă cung cấp sứ cân bằng cần thiết trong việc giáo dục. Thực thi vai tṛ làm cha của ḿnh, Thánh Giuse đă hợp tác với người vợ của ḿnh trong việc làm cho ngôi nhà ở Nazarét trở thành một môi trường thuận lợi cho việc tăng trưởng và trường thành bản thân của Đấng Cứu Chuọc nhân trần. Bằng việc sau này hướng dẫn Người thực hiện công việc tay chân hành nghề thợ mộc, Thánh Giuse đă giúp cho Chúa Giêsu có thể dấn thân ḿnh vào thế giới laoi công và đời sống xă hội.

 

4- Một ít yếu tố được Phúc Âm cống hiến không cho phép chúng ta biết được và hoàn toàn cảm nhận thấy những cách thức Mẹ Maria giảng dạy Người Con thần linh của ḿnh. Chắc hẳn, cùng với Thánh Giuse, Mẹ đă chỉ cho Chúa Giêsu biết các lễ nghi và những qui định Moisen, biết cầu nguyện cùng Vị Thiên Chúa của Giao Ước bằng cách sử dụng các bài Thánh Vịnh, biết đến lịch sử của dân Yến Duyên được tập trung vào Cuộc Xuất Ai Cập. Từ Mẹ và từ Thánh Giuse, Chúa Giêsu đă biết đến tham dự hội đường và thực hiện cuộc hành hương hằng năm lên Giêrusalem mừng Lễ Vượt Qua.

 

Căn cứ vào thành quả của nó, chúng ta có thể thực sự kết luận rằng việc dạy dỗ của Mẹ Maria là những ǵ sâu xa và táchiệu, và đă thấy được một mảnh đất rất ph́ nhiêu nơi tâm lư con người của Chúa Giêsu.

 

Mẹ Maria và Thánh Giuse là mô phạm cho tất cả mọi cha mẹ

 

5- Công việc giáo dục của Mẹ Maria liên quan đến một người con chuyên biệt ấy cho thấy một vào đặc tính khi so sánh với vai tṛ của những người mẹ khác. Mẹ chỉ cống hiến những điều kiện thuận lợi cho việc phát triển những giá trị tiềm tàng và thiết yếu cho việc tăng trưởng, đă sẵn có nơi Người Con. Chẳng hạn, t́nh trạng vắng bóng bất cứ h́nh thức nào của tội lỗi nơi Chúa Giêsu đ̣i hỏi một hướng dẫn liên lỉ tích cực ntừ Mẹ Maria, vị đă loại trừ tất cả mọi h́nh thức rat ay sửa trị. Hơn thế nữa. Mặc dù chính Mẹ của Người đă hướng dẫn Chúa Giêsu về văn hóa và truyền thống của dân yean Duyên, chính Người, từ khi t́m lại Người trong Đền Thờ, Đấng tỏ ra hoàn toàn nhận thức về việc làm Con Thiên Chúa, Đấng được sai đến để loan truyền sự thật trên thế giới và hoàn toàn theo ư muốn của Cha. Từ việ clàm thày dạy của Con ḿnh, Mẹ Maria như thế đă trở nên người môn đệ khiêm hạ của Vị Sư Phụ thần linh là Đấng được Mẹ hạ sinh.

 

Tầm  quan trọng của việc vị Trinh Mẫu này làm c̣n đó, từ thời ấu thơ cho tới khi trưởng thành, Mẹ đă giúp cho Chúa Giêsu Con Mẹ tăng trưởng “về khôn ngoan và h́nh hài, và về ơn nghĩa trước mặt Thiên Chúa và loài người” (Lk 2:52), cũng như để sửa soạn cho sứ vụ của Người.

 

Mẹ Maria và Thánh Giuse do đó có thể được thấy như là nnhững mô phạm cho tất cả mọi nhà giáo dục. Các vị nâng đỡ họ trong những lúc khó khăn lớn lao gia đ́nh gặp phải ngày nay, và tỏ cho họ thấy được con đường dẫn đến chỗ huấn luyện con cái ḿnh một cách xác đáng và công hiệu.

 

Kinh nghiệm giáo dục của các vị là một qui chiếu vững chắc bảo đảm cho thành phần cha mẹ Kitô giáo là những người được kêu gọi, trong những điều kiện phức tạp và khó khăn hơn bao giờ hết này, trong việc dấn thân phục vụ việc phát triển toàn vẹn bản thân của con cái họ, nhờ nđó chúng sống một đời sống xứng với con người và hợp với dự án của Thiên Chúa.

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL,

Chuyển dịch từ L'Osservatore Romano Weekly Edition in English 11/12/1996, trang 11