Bài 40 – Ngày 18/12/1996: Vai tṛ ca M Maria trong s v cu độ ca Chúa Giêsu

 

1- Sau khi nhn biết nơi Chúa Giêsu “mt th ánh sáng soi chiếu các Dân Ngoi” (Lk 2:32), Ông Simeon đă loan báo cho M Maria biết v cuc đại th thách ca Đấng Thiên Sai và cho M thy vic M tham phn vào thân mnh đau thương y.

 

Vic đề cp đến hy tế cu độ, không được nói đến Biến C Truyn Tin, đă cho thy nơi li tiên tri ca Ông Simeon hu như là mt “th Truyn Tin th hai” (Redemptoris Mater, n. 16), mt cuc truyn tin s dn V Trinh N này đến ch hiu biết hơn v mu nhim Con ca M.

 

Ông Simêon, v́ mà cho ti lúc by gi đă ng li cùng tt c nhng ai hin din, chúc lành đặc bit cho Thánh Giuse và M Maria, gi đây nói tiên tri cho riêng mt ḿnh V Trinh N rng M s thông phn vi định mnh Con ca M. Được linh ng bi Thánh Thn, ông loan báo cùng M rng: “Này đây, con tr này s nên c sa ngă và chi dy cho nhiu người trong dân Israel, và là du hiu chng đối (và mt lưỡi gươm s đâm thu tâm hn ca cô), để tư tưởng ca nhiu cơi ḷng được t hin” (Lk 2:34-35)

 

2- Nhng li này báo trước mt tương lai đau kh cho Đấng Thiên Sai. Tht vy, Người là “du hiu đối chi” được n định để đối đầu vi s chng đối d di nơi thành phn đương thi ca Người. Thế nhưng, cùng vi ni kh đau ca Chúa Kitô, Ông Simêon cho thy vin nh v tâm can ca M Maria b mt lưỡi gươm đâm thâu, nh đó liên kết Người M này vi thân mnh đau thương ca Con bà.

 

Như thế, trong khi v lăo thành đáng kínhthy trước cái thù hn gia tăng mà Đấng Thiên sai phi đương đầu th́ ông nhn mnh đến cái âm vang nơi tâm can ca Người M này. Cái đớn đau ca người m s lên đến tt đỉnh nơi Cuc Kh Nn, khi M s liên kết vi Con M trong hy tế cu chuc ca Người.

 

Theo mt ám ch v nhng bài ca đầu tiên v Người Tôi T Chúa (cf. Is 42:6; 49:6), được trích li Phúc Âm Thánh Luca 2:32, nhng li ca Ông Simêon nhc nh chúng ta v li tiên tri ca Người Tôi T Đau Thương (Is 52:13; 53:12), V, “b đả thương v́ nhng vp phm ca chúng ta” (Is 53:5), “làm cho Người thành mt l dâng đến bù ti li” (Is 53:10), bng hy tế bn thân và thiêng liêng vượt xa nhng th hy l c xưa theo nghi thc. đây chúng ta có th ghi nhn li tiên tri ca Ông Simêon giúp chúng ta ra sao trong cái thoáng nh́n v ni kh tương lai ca M Maria mt th tương tư đặc bit vi tương lai đau thương ca “Người Tôi T” này. 

 

3- M Maria và Thánh Giuse cm thy bàng hoàng khi nghe thy Ông Simêon tuyên b Chúa Giêsu như là “ánh sáng soi chiếu cho các Dân Ngoi” (Lk 2:32). Phn ḿnh, đối vi li tiên tri v lưỡi gươm s đêm thâu qua ḷng ḿnh, M Maria đă không nói mt li nào. Cùng vi Thánh Giuse , M âm thm chp nhn nhng li huyn nhim y, nhng li  tiên đoán v mt cuc th thách đau thương sâu đậm và mang li cho vic Hiến Dâng Chúa Giêsu trong đền th ư nghĩa đích thc nht ca vic này.

 

Tht vy, theo d án thn linh th́ hy l được hiến dâng by gi “theo lut Chúa qui định là ‘mt cp chim gáy hay hai b câu non’” (Lk 2:24), đă là tin thân cho hy tế ca Chúa Giêsu, v́ “Tôi hin lành và khiêm nhượng trong ḷng” (Mt 11:29); nơi hy tế y “vic hiến dâng” đích thc s được thc hin (cf Lk 2:22), mt cuc hiến dâng s chng kiến thy Người M liên kết vi Con M trong công cuc Cu Chuc.

 

4- Li tiên tri ca Ông Simêon được tiếp ni bng cuc gp g n tiên tri Anna: “Bà t ơn Thiên Chúa, và nói v Người cho tt c nhng ai đang ntrông đợi s cu chuc ca Giêrusalem” (Lk 2:38). Đức tin và s khôn ngoan ngôn s ca người n lăo thành nuôi ḷng mong đợi Đấng Thiên Sai bng “vic tôn th cùng vi chay tnh và nguyn cu ngày đêm” (Lk 2:37), cng hiến cho Thánh Gia mt phn khích na trong vic đặt nim hy vng ca các ngài vào V Thiên Chúa ca Israel. Vào giây phút đặc bit y, hành vi c ch ca Bà Anna đối vi M Maria và Thánh Giuse tr nên như là mt du hiu t Chúa, như là mt s đip v mt đức tin khôn sáng và vic kiên tŕ phc v.

 

Bt đầu vi li tiên tri ca Ông Simêon, M Maria liên kt mnh m và mu nhim đời sng ca ḿnh vi s v đau thương ca Chúa Kitô, ch, M đă tr thành đồng nghip trung thành ca Con M cho vic cu độ nhân loi.

 

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL,

Chuyển dịch từ

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/audiences/1996/documents/hf_jp-ii_aud_19961218_en.html