Đức Cha Thomas John Paprocki: Hăy Cầu Nguyện trước khi bỏ phiếu kẻo mất linh hồn.
Phaolô Phạm Xuân Khôi10/1/2012

Dưới dây là bản dịch bài của Đức Cha Thomas John Paprocki, Giám Mục Springfield, Illinois, được đăng trên Catholic Times ngày 23 tháng 9, 2012.

Anh Chị em thân mến trong Đức Kitô:

Đại Hội Toàn Quốc của Đàng Dân chủ được tổ chức gần đây ở Charlotte, NC đă được nhiều người chú ư đến, đối với một thực tại là tất cả mọi câu nhắc đến Thiên Chúa đă bị loại ra khỏi dự thảo cương lĩnh của đảng. Sau khi bị phản đối mănh mẽ từ bên ngoài cũng như trong nội bộ của Đảng, th́ người ta đă dùng lại một câu có nhắc đến Thiên Chúa trong năm 2008 để đọc, "Chúng tôi cần một chính phủ đứng lên bảo vệ niềm hy vọng, giá trị và lợi ích của người lao động, và cung cấp cho tất cả mọi người sẵn sàng chăm chỉ làm việc cơ hội để tận dụng tối đa tiềm năng mà Thiên Chúa ban." 

Trước khi một người thoải mái kết luận rằng tất cả như thế là tốt đẹp v́ cương lănh của Đảng Dân Chủ giờ đây có một câu duy nhất nhắc đến Thiên Chúa, cách thế mà người ta làm điều này khiến chúng ta phải suy nghĩ. Chủ tịch Đại Hội Antonio Villaraigosa đă kêu gọi bỏ phiếu bằng phát biểu ba lần bởi v́ mỗi lần số "Thuận" và "Không" nghe có vẻ bằng nhau, mà theo quy định của đại hội th́ cần có hai phần ba số phiếu thuận để sửa đổi cương lĩnh. Điều đó đă không ngăn cản được vị Chủ tịch đại hội tuyên bố là "số thuận thắng!"

Điều đáng ngại về việc này là sự trắng trợn coi thường quy tắc và mong muốn rơ ràng của khoảng một nửa số đại biểu. Câu văn nhắc đến Thiên Chúa được bỏ vào cương lĩnh trở lại rơ ràng v́ Tổng thống Obama muốn bỏ nó trở lại. Điều đó có thể tốt lúc này, nhưng nếu một tổng thống tương lai muốn bỏ việc nhắc đến Thiên Chúa ra, th́ rơ ràng là có thể bất kể những mong muốn của các đại biểu đó miễn là đó là điều Lănh Tụ muốn. Điều đó không phải là điềm lành cho nền dân chủ trong đảng Dân chủ.

C̣n đáng lo ngại hơn nữa là toàn thể cuộc thảo luận này về Thiên Chúa trong cương lĩnh chỉ là một phân tâm từ những vấn đề đáng lo ngại hơn nhiều được bao gồm trong cương lĩnh. Trong năm 1992 ứng cử viên Tổng thống Bill Clinton tuyên bố một câu nổi tiếng rằng phá thai phải được "an toàn, hợp pháp và hiếm có". Đó là lập trường chính thức của đảng cho đến năm 2008. Rơ ràng "hiếm hoi" là điều ở thế kỷ trước cần phải được loại bỏ, bởi v́ bây giờ Cương Lĩnh của Đảng Dân Chủ nói rằng phá thai phải được "an toàn và hợp pháp." Hơn nữa, Cương Lĩnh của Đảng Dân Chủ ủng hộ quyền phá thai "bất kể khả năng trả chi phí." Vâng, chỉ có ba cách để điều đó xảy ra: hoặc người nộp thuế sẽ bị bắt buộc phải tài trợ phá thai, hoặc các công ty bảo hiểm sẽ bị bắt buộc trả tiền cho chúng (như họ đang bị buộc phải trả tiền ngừa thai), hoặc bệnh viện sẽ bị buộc phải phá thai miễn phí.

Hơn nữa, Cương Lĩnh của Đảng Dân Chủ cũng ủng hộ hôn nhân đồng tính, thừa nhận rằng "quyền đồng tính là nhân quyền", và kêu gọi băi bỏ Đạo Luật Bảo Vệ Hôn Nhân, là luật liên bang được Tổng thống Clinton phê chuẩn năm 1996 xác định hôn nhân như sự kết hợp pháp lư giữa một người nam và một người nữ.

Giờ đây, tại sao tôi đề cập đến vấn đề Cương Lĩnh của Đảng Dân Chủ? Có nhiều điều khoản tích cực và có lợi ích trong Cương Lĩnh của Đảng Dân Chủ, nhưng tôi đang vạch ra những điểm rơ ràng là ủng hộ những sự dữ tự bản chất. Công việc của tôi không phải là nói với anh chị em phải bỏ phiếu cho ai. Nhưng tôi có nhiệm vụ lên tiếng về các vấn đề luân lư. Tôi sẽ tắc trách nếu tôi vẫn im lặng v́ sợ nói lên nghe có vẻ "chính trị" và đă không nói bất cứ điều ǵ về tính luân lư của những vấn đề này. Người có đức tin chống lại những lập trưởng của cương lĩnh này là điều cổ vơ những tội lỗi trầm trọng. Tôi biết rằng việc chính thức "rơ ràng" ủng hộ phá thai của đảng Dân Chủ là điều gây phiền toái cho những người pḥ sự sống theo đảng Dân Chủ.

C̣n Đảng Cộng Ḥa th́ sao? Tôi đă đọc Cương Lĩnh của Đảng Cộng Ḥa và không có ǵ trong đó ủng hộ hoặc cổ vơ một sự dữ nội tại hay những tội lỗi trầm trọng. Cương Lĩnh của Đảng Cộng Ḥa nói rằng ṭa án "cần có quyền chọn lựa áp dụng án tử h́nh trong các trường hợp giết người." Nhưng Sách Giáo Lư của Hội Thánh Công Giáo viết trong câu 2267, "Giả sử rằng căn tính và trách nhiệm của tội nhân đă được hoàn toàn xác định, giáo huấn truyền thống của Hội Thánh không loại trừ việc kết án tử h́nh, nếu đây là phương thức khả thi duy nhất để bảo vệ hữu hiệu mạng sống con người khỏi bị xâm phạm một cách bất công. Tuy nhiên nếu các phương thức không đổ máu đă đủ để bảo vệ và che chở sự an toàn của dân chúng khỏi những kẻ cường bạo, th́ chính quyền nên tự giới hạn bằng cách dùng những phương tiện này, v́ chúng đáp ứng tốt hơn cho những hoàn cảnh cụ thể và công ích, cùng phù hợp hơn với phẩm giá con người. Thực ra, ngày nay, v́ nhà nước có nhiều khả năng để ngăn ngừa tội ác cách hữu hiệu, bằng cách làm cho phạm nhân không c̣n khả năng tác hại, mà không tước đi cách vĩnh viễn khả năng chuộc tội của họ, nên những trường hợp tuyệt đối cần thiết phải xử tử tội nhân là điều rất hiếm hoi, nếu không nói là không c̣n nữa trong thực tế”.

Người ta có thể tranh luận về các phương pháp khác nhau trong cương lĩnh để giải quyết những nhu cầu của người nghèo, để nuôi người đói và để giải quyết những thách thức về việc di cư, nhưng đây là những phán đoán khôn ngoan về những cách thế hiệu quả nhất để đạt được kết quả đáng mong ước về luân lư, chứ không phải là những sự dữ nội tại.

Chắc chắn có những người “pḥ chọn lựa” theo đảng Cộng ḥa, là những người ủng hộ quyền phá thai, và "những người Cộng Ḥa Log Cabin" là những người cổ vơ hôn nhân đồng tính, và họ đều sai như những đối tác Dân Chủ của họ. Tuy nhiên, các lập trường này không được sự hỗ trợ chính thức của đảng họ.

Một lần nữa, tôi không bảo anh chị em phải bầu cho hay chống lại đảng nào hay ứng cử viên nào, nhưng tôi nói rằng anh chị em cần phải suy nghĩ và cầu nguyện rất cẩn thận về lá phiếu của anh chị em, bởi v́ bỏ phiếu cho một ứng cử viên cổ vơ các hành động hoặc hay hành vi mà tự bản chất là ác và tội lỗi nặng biến anh chị em thành đồng loă về luân lư và đặt phần rỗi đời đời của linh hồn của chính anh chị em vào một nguy cơ trầm trọng.

Tôi cầu xin Thiên Chúa ban cho anh chị em sự khôn ngoan và hướng dẫn để có những lựa chọn đúng về luân lư.

Nguyện xin Thiên Chúa ban cho chúng ta ân sủng này. Amen.