AI CŨNG CẦN C TNH BẠN


Những hnh ảnh dưới đy (do một người bạn gửi đến) đầy nghĩa về tnh bạn, chẳng những nơi tnh bạn đời, hay tnh bạn hữu m cn tnh "bạn đường" nữa trong sứ vụ tng đồ gio dn của chng ta.

 

Chng ta v cng diễm phc c một Người Bạn Đệ Nhất v Người l Đệ Nhất Thn Hữu của chng ta, đ l Cha Gisu Kit, Đấng đ "khng cn gọi cc con l đầy tớ nữa m l bạn hữu, v Thy đ tỏ cho chng con những g Thy đ nghe từ Cha của Thy" (John 15:15).

 

Đng thế, chnh v l bạn hữu thn tnh mới tỏ cho nhau những g b mật nhất của mnh. Khng ai tỏ cho người lạ hay đối phương hoặc người lm cng b mật của mnh.

 

Tuy nhin, chỉ c khi no chng ta sống xứng đng với đặc n lm bạn thn của Con Thin Cha Lm Người ny chng ta mới nghe thấy những g Thy đ nghe từ Cha v đ tỏ ra cho chng ta, nhất l vo những lc chng ta chất ngất khổ đau, nhờ đ chng ta được hiệp nhất nn một với Người. 

 

Xin Mẹ Maria lun đồng hnh với chng ta bằng Tinh Thần Ti Tớ Fiat - Xin Vng của Mẹ v bằng Tm Tnh Magnificat - Ngợi Khen cảm tạ Lng Thương Xt Cha của Mẹ. Amen.

 

cao tấn tĩnh

 


 
 

 
Be divinely mindful
 

 
 
Finally, brethren,
            whatever things are True,
            whatever things are Noble,
            whatever things are Just,
            whatever things are Pure,
            whatever things are Lovely,
            whatever things are of Good report,
                        if there is any Virtue and if there is anything praiseworthy;
                        Meditate on these things.
                                                                                Philippians4:8