KẺ TÀ ĐẠO LÀ G̀ ?

Đây là một câu chuyện thật và tác giả Rick Mathes là một vị lănh đạo nổi tiếng trong việc mục vụ ở nhà tù.
-----------------------------------
Kẻ nào đồng hành với Thượng Đế sẽ luôn luôn đạt tới cùng đích của ḿnh.
Nếu bạn có nhịp đập của con tim th́ bạn có một mục đích.
Đạo Hồi là một tôn giáo gia tăng nhanh chóng nhất tính theo đầu người ở Hoa Kỳ,
nhất là trong các sắc dân thiểu số.

Tháng trước tôi đă tham dự khóa huấn luyện hàng năm có tính cách bắt buộc để giữ
đủ diều kiện về an ninh ở nhà tù.
Trong khóa huấn luyện này có phần tŕnh bày của ba diễn giả đại diện
cho Công Giáo
La Mă,Tin Lành và Hồi Giáo,mỗi người giải thích về niềm tin của họ.
Tôi đặc biệt quan tâm đến bài của người diễn giả Hồi Giáo.
Vị diễn giả này đă tŕnh bày lôi cuốn về các căn bản của đạo Hồi và
kết thúc với một
cuộn băng video.
Sau các bài tham luận có thời giờ dành cho các câu hỏi và trả lời.
Khi đến lượt,tôi đă đặt câu hỏi cho vị diễn giả đạo Hồi :"Xin vui
ḷng,nếu tôi có sai
th́ hăy sửa lại cho tôi,v́ tôi hiểu rằng hầu hết các vị Giáo Chủ và
chức sắc đạo Hồi
đều tuyên bố thánh chiến (jihad) chống lại các kẻ tà đạo (infidels)
trên thế giới , và
bằng cách giết một kẻ tà đạo (đó là một lệnh truyền cho tất cả mọi
người Hồi Giáo)
th́ họ sẽ được bảo đảm một chỗ trên thiên đàng Nếu vậy ông có thể cho
tôi biết định
nghĩa về một kẻ tà đạo không?
Không có ai bất đồng về câu hỏi của tôi và vị diễn giả kia đă trả lời
không chút do dự
rằng đó là những kẻ 'không tin vào đạo Hồi ' (non-believers)
Tôi đáp lại "Vậy để chắc chắn xem tôi có hiểu đúng không nhé.Đó là tất
cả các tín đồ
của đấng Allah đă được truyền lệnh giết bất cứ ai không cùng niềm tin
để họ có một
chỗ trên thiên đàng.Như thế có đúng không ạ ? "
Sự biểu cảm trên khuôn mặt của vị diễn giả Hồi giáo bỗng thay đổi,từ
một kẻ có quyền
uy và lệnh lạc trở nên khuôn mặt của một cậu bé bị bắt gặp khi đang
tḥ tay vào hủ kẹo.
Ông ta (giả) cừu non (khẽ khàng) đáp lại: " Vâng ".Tôi bèn nói :"Vậy
thưa ông,tôi lấy
làm khó nghĩ quá khi tưởng tượng rằng nếu Giáo Hoàng cũng truyền lệnh các người
Công giáo đi giết các tín đồ Hồi giáo,hay Tiến Sĩ Stanley ban lệnh cho
các người Tin
Lành cũng làm như vậy để bảo đảm được một chỗ trên thiên đàng th́ sao?"
Vị đạo Hồi cứng miệng !
Tôi hỏi tiếp:"Tôi cũng có lấn cấn trong vấn đề làm bạn với ông v́ rằng
ông và các chức
sắc bạn ông lại đang bảo các tín đồ của ông giết tôi!Tôi hỏi ông,ông
nên chọn đấng Allah
của ông,đấng ấy bảo ông giết tôi để có chỗ cho ông trên thiên đàng,hay
nên chọn đức Giêsu
của tôi ,Ngài bảo tôi yêu ông v́ (nhờ đó) tôi sẽ lên thiên đàng và
Ngài c̣n muốn ông cũng được
lên nơi đó cùng với tôi ?"
Vị Hồi giáo cúi đầu xấu hổ và- có một khoảnh khắc yên ắng đến nổi nếu
một chiếc kim rơi cũng
có thể nghe tiếng được.
Khỏi phải nói,các người tổ chức và tán trợ buổi thảo huấn có tên 'Sự
Dị Biệt' đă không vui v́
cách đối thoại của tôi với vị Hồi giáo đă làm phô bày sự thật về những
niềm tin của đạo Hồi .
Trong ṿng 20 năm nữa sẽ có đủ các phiếu của người đạo Hồi để bầu Tổng Thống.