Cuộc đời của những nhà độc tài tội đồ dân tộc nói riêng và nhân loại nói  chung. 

        

ĐỈNH CAO VÀ KẾT CỤC
Ḿnh hay quan sát cuộc đời của các lănh tụ trên thế giới khi đang ở đỉnh cao quyền lực cho đến khi kết thúc cuộc đời. Và ḿnh thường tự hỏi cuộc đời của các vị ấy có để lại bài học nào cho hậu thế hay không. Ḿnh nghĩ đối với ḿnh là có và không dám khẳng định thay cho người khác. Ḿnh ghi lại một số bức h́nh ấn tượng của một số bác lănh tụ. Những bác nào c̣n thiếu xin mời bà con bổ sung sau nhé.
 
1) Bác Hitler:
                    Bác Hit đang diễn thuyết
                  Thi hài được cho là của bác Hit

2) Bác Mussolini

                  Bác Mút trước triệu người dân


      Bác Mút cùng người t́nh bị treo ngược tại Milan                      sau khi bị xử bắn

3) Bác Pinochet
             Bác Pinochet duyệt hàng quân danh dự

     Bác Pi không c̣n đủ sức để ngồi trong ṭa án xét xử bác

4) Bác Ceaucescu
               Bác Xê đang vung quả đấm thép

      Bác Xê và bác gái trước làn đạn của bọn phản bội

5) Bác Noriega (tổng thống Panama)

 
Bác Nô tươi cười khi đang làm tổng thống
                Bác Nô không cười được nữa khi bị bắt
                    về tội rửa tiền và buôn lậu ma túy

6) Bác Milosevic (tổng thống Nam tư)

                          Bác Mi đang chào nhân dân

                 Thế rồi bác Mi không tránh được ṿng lao lư
                   v́ tội thảm sát dân thường năm 91-92

7) Bác Karadzic (tổng thống Serbi)

              Bác Ka (bên phải) đang thị sát chiến dịch

        Bác Ka bị đưa ra ṭa án quốc tế về tội diệt chủng

 
8) Bác Hussein

 
Bác Hút trong một cuộc mittinh
            Bác Hút rất b́nh tĩnh trước giá treo cổ

9) Bác Mubarak


 
Bác Mu đang trêu đùa Tổng thống Mỹ
        Bác Mu đang kḥ khè sau song sắt v́ tham 
          nhũng gần 100 tỉ USD
 
10) Bác Gaddafi
               Bác Ga là vua của tất cả vua châu Phi


     Nhưng bác Ga đă bị bọn phiến quân đối xử tàn bạo 
 
11) Bác Kim Chính Nhật

 
Gương mặt bác Kim rất ấn tượng với cặp kính đen huyền thoại

 
  Bác nằm trong quan tài trong suốt, phủ khăn đỏ
  nhưng tại Liên hợp quốc nhiều đại biểu từ chối   
   mặc niệm bác.
                 Thật chẳng ra làm sao!

 
 Trong các lănh tụ nói trên có lẽ bác Kim là người may mắn nhất v́ bác có thể lựa chọn đoạn kết cho cuộc đời ḿnh. Những người đă trao sự lựa chọn ấy cho nhân dân th́ thường có kết cục bi thảm, gọi là tiền kiết hậu hung.