Đức Thánh Cha tiếp đoàn thẩm phán Ṭa Thượng Thẩm RotaVATICAN. Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 26-1-2013, dành cho Ṭa Thượng Thẩm Rota ở Roma nhân dịp khai mạc năm tư pháp mới, ĐTC Biển Đức 16 kêu gọi đề cao quan hệ mật thiết giữa đức tin và đời sống hôn nhân.

Hiện diện tại buổi tiếp kiến có 150 người, trong đó có hơn 20 vị thẩm phán của ṭa Rota. Các vị thuộc nhiều quốc tịch dưới sự điều động của vị tân niên trưởng là Đức Ông Pio Vito Pinto.

Lên tiếng trong dịp này, trong bối cảnh Năm Đức Tin, ĐTC đặc biệt khai triển mối liên hệ giữa đức tin và hôn nhân, xét v́ cuộc khủng hoảng đức tin ngày nay tại nhiều nơi trên thế giới cũng đưa tới một cuộc khủng hoảng hôn nhân, kèm theo những đau khổ và cơ cực cho con cái.

ĐTC nhận xét rằng “Giao ước bất khả phân ly giữa người nam và người nữ, để thành bí tích, không đ̣i phải có đức tin bản thân của đôi hôn phối, nhưng chỉ đ̣i điều kiện thiết yếu là ư hướng làm điều mà Giáo Hội làm”. Dầu vậy, đức tin vẫn giữ một vai tṛ quan trọng và ảnh hưởng tới đời sống hôn nhân của đôi vợ chồng.. ”Niềm tin nơi Thiên Chúa, được ân thánh của Chúa nâng đỡ, là một yếu tố rất quan trọng để sống sự tận tụy đối với nhau và sự chung thủy vợ chồng” (Giáo lư trong buổi tiếp kiến chung ngày 8-6-2011).

Về điểm này, ĐTC trưng dẫn giáo huấn của một số giáo phụ như Tertulliano, và thánh Clemente thành Alessandria về đời sống vợ chồng dưới ảnh hưởng của đức tin, và ngài nói: ”Cácthánh đă sống sự kết hiệp hôn nhân và gia đ́nh trong viễn tượng Kitô, đă thành công vượt thắng những hoàn cảnh khó khăn nhất, qua đó họ đạt được sự thánh hóa người phối ngẫu và con cái với một t́nh yêu ngày càng được củng cố nhờ niềm tín thác vững chắc nơi Chúa, nhờ ḷng đạo đức chân thành và đời sống bí tích nhiệt thành.” ĐTC cũng nói rằng ”Chính những kinh nghiệm ghi đậm đức tin như thế giúp hiểu rơ hơn ngày nay, sự hy sinh của người vợ hoặc người chồng bị bỏ rơi, hoặc bị ly dị, nếu họ nh́n nhận sự bất khả phân ly của mối giây hôn phối hữu hiệu, không để cho ḿnh đi tới chỗ tái hôn.. Trong trường hợp đó, gương chung thủy và sống hợp với đạo lư Kitô có một giá trị chứng tá trước mặt thế giới và Giáo Hội” (Tông huấn Familiaris consortio, 22-11-1981, 83: AAS 74 [1982], p.184)

Thánh lễ với ĐHY Bertone

Trước khi được ĐTC tiếp kiến, các thẩm phán, nhân viên, các luật sư và cộng tác viên của ṭa Thượng Thẩm Rota đă tham dự thánh lễ do ĐHY Bertone, Quốc vụ khanh Ṭa Thánh, chủ sự lúc 9 giờ 15 tại Nhà nguyện Paolina trong dinh Tông Ṭa.

Trong bài giảng, ĐHY nhắc đến tấm gương và hoạt động của hai thánh Timôthê và Tito với lễ kính trong ngày 26-1-2013. Ngài đặc biệt nhắc đến lời nhắn nhủ của thánh Phaolô Tông Đồ với môn đệ Timôthê, để kêu gọi mọi người đừng sợ sệt trong bối cảnh xă hội tục hóa ngày nay: ”Thiên Chúa không ban cho chúng ta một tinh thần nhát sợ, nhưng can đảm, bác ái và khôn ngoan thân trọng. V́ vậy con đừng hổ thẹn khi làm chứng về Chúa chúng ta” (2 Tm 1,7-8).

ĐHY Bertone nhận xét rằng ”Chúng ta đang bị một môi trường vây quanh, môi trường này nhiều khi tỏ ra dửng dưng lănh đạm đối với tôn giáo hoặc công khai bất chấp mọi lời kêu gọi về những giá trị cao cả của Tin Mừng. Sự tục hóa ảnh hưởng mạnh mẽ đến tâm thức ngày nay, biến thành một chủ thuyết duy thế tục nơi lương tâm nhiều người. Chúng ta không thể không nói đến những khó khăn theo đó một bầu không khí văn hóa như thế chống lại hoạt động rao giảng Tin Mừng của Giáo Hội”.

ĐHY Quốc vụ khanh Ṭa Thánh khích lệ các vị thẩm phán và nhân viên thi hành sứ vụ tư pháp sẵn sàng ”chịu đau khổ v́ Tin Mừng”, v́ không được cảm thông, và can đảm góp phần mang lại an b́nh và công lư cho các tín hữu. Sứ vụ này cũng có tính chất mục vụ và là một sự tham gia đặc biệt vào sứ mạng của Chúa Kitô Mục Tử. ĐHY nói: ”Không thể dẫn đưa các linh hồn về Nước Trời, nếu ta tách rời khỏi thái độ bác ái và khôn ngoan là thái độ phải linh hoạt cả công tác dấn thân giúp tuân giữ trung thành luật pháp và các quyền của mọi người trong Giáo Hội” (SD 26-1-2013)

G. Trần Đức Anh OP

http://vi.radiovaticana.va/Articolo.asp?c=659264