"Ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh"

 

Chào anh chị em buổi sáng.

 

Hôm nay chúng ta tiếp tục Giáo Lư của Năm Đức Tin. Trong Kinh Tin Kính chúng ta lập lại câu này: "Ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh". Đây là biến cố chúng ta đang cử hành: Cuộc Phục Sinh của Chúa Giêsu, tâm điểm của sứ điệp Kitô giáo, một sứ điệp đă vang vọng ngay từ ban đầu và đă được truyền lại cho tới chúng ta đây. Thánh Phaolô viết cho Kitô hữu ở Corintô rằng: "Về phần ḿnh, tôi đă truyền lại cho anh chị em trước hết điều tôi đă lănh nhận, đó là Chúa Kitô đă chết cho tội lỗi của chúng ta như lời Thánh Kinh, Người đă được an táng, và vào ngày thứ ba Người đă sống lại từ trong kẻ chết như lời Thánh Kinh, sau đó Người đă hiện ra với Cepha, rồi với 12 vị" (1Cor 15:3-5). Lời tuyên xưng đức tin ngắn gọn này là những ǵ loan báo mầu nhiệm Vượt Qua, bằng những lần hiện ra đầu tiên của Chúa Kitô Phục Sinh với Thánh Phêrô và 12 vị: cái chết và phục sinh của Chúa Giêsu là tâm điểm cho niềm hy vọng của chúng ta. Thiếu niềm tin vào cái chết và sự phục sinh này của Chúa Giêsu, niềm hy vọng của chúng ta sẽ yếu kém, nó thậm chí không c̣n hy vọng nữa, mà thực sự cái chết và phục sinh của Chúa Giêsu là tâm điểm cho niềm hy vọng của chúng ta. Vị Tông Đồ này khẳng định rằng: "Nếu Chúa Kitô không sống lại th́ niềm tin của anh chị em chỉ là những ǵ phù phiếm và anh chị em vẫn ở trong tội lỗi của ḿnh" (câu 17). Tiếc thay, thường có những nỗ lực làm lu mờ đi niềm tin vào sự phục sinh của Chúa Giêsu, ngay cả nơi chính thành phấn tín hữu cũng đă xuất hiện những sự ngờ vực. Chúng ta có thể nói đó là sự sa sút đức tin; đó không phải là đức tin mạnh mẽ. Điều ấy xẩy ra là v́ tính chất nông nổi, hay đôi khi v́ sự dửng dưng lạnh lùng, v́ bận bịu, khi con người ta lo lắng cho trăm công ngàn chuyện dường như quan trọng hơn cả đức tin, hoặc v́ quan điểm thuần chiều ngang về đời sống. Thế nhưng chính cuộc phục sinh hướng chúng ta tới một niềm hy vọng cao cả hơn, v́ nó hướng đời sống của chúng ta và đời sống của thế giới tới tương lai vĩnh hằng của Thiên Chúa, tới hạnh phúc viên trọn, tới niềm tin tưởng rằng sự dữ, tội lỗi, sự chết có thể bị đánh bại. Và điều này giúp sống những thực tại hằng ngày một cách tin tưởng hơn, đương đầu với chúng một cách can trường và dấn thân. Cuộc phục sinh của Chúa Kitô chiếu soi những thực tại hằng ngày này bằng một thứ ánh sáng mới. Cuộc Phục Sinh của Chúa Kitô là sức mạnh của chúng ta!

 

Thế nhưng sự thật về niềm tin vào cuộc phục sinh của Chúa Kitô được truyền đạt cho chúng ta ra sao? Có hai loại chứng từ trong Tân Ước: một số chứng từ dưới h́nh thức tuyên xưng đức tin, tức là, những công thức tổng luận nói lên tâm điểm của đức tin; những chứng từ khác dưới h́nh thức truyện kể về cuộc phục sinh này cũng như về các biến cố liên hệ đến nó. Trước hết, h́nh thức tuyên xưng đức tin, điển h́nh là những ǵ chúng ta vừa nghe, hay những ǵ được đề cập đến trong Thư Rôma của Thánh Phaolô: "V́ nếu anh chị em tuyên xưng bằng môi miệng rằng Chúa Giêsu là Chúa và tin trong ḷng anh chị em rằng Thiên Chúa đă làm cho Người sống lại từ trong kẻ chết, anh chị em sẽ được cứu độ" (10:9). Ngay từ ban đầu của Giáo Hội, niềm tin tưởng vào mầu nhiệm tử giá và phục sinh của Chúa Giêsu đă mănh liệt và rơ ràng. Tuy nhiên, hôm nay, tôi muốn tập trung vào thứ h́nh thức thứ hai, vào chứng từ ở h́nh thức tŕnh thuật chúng ta thấy trong các Phúc Âm. Trước hết, chúng ta chú ư thấy rằng những chứng nhân tiên khởi của biến cố này là phụ nữ. Vào lúc tảng sáng, họ đă đi ra mồ để xức dầu cho thi thể của Chúa Giêsu, và thấy dấu hiệu đầu tiên, đó là một ngôi mộ trống (cf. Mk 16:1). Sau đó là cuộc gặp gỡ một Vị Sứ Giả của Thiên Chúa, vị tuyên bố rằng: Giêsu Nazarét, Đấng Tử Giá, không c̣n đây, Người đă sống lại (cf.vv. 5-6). Những người phụ nữ này được t́nh yêu thúc đẩy và biết cách tin tưởng tiếp nhận lời loan báo này: họ tin tưởng và lập tức họ truyền đạt nó đi, họ không giữ lấy cho ḿnh. Niềm vui mừng khi biết rằng Chúa Giêsu đang sống, niềm hy vọng tràn đầy ḷng chúng ta ấy, không thể nào bị chất chứa. Điều này cũng cần phải xẩy ra trong đời sống của chúng ta nữa. Chúng ta hăy cảm thấy niềm vui là Kitô hữu! Chúng ta tin tưởng vào một vị Chúa Phục Sinh, Đấng đă chiến thắng sự dữ và sự chết! Chúng ta hăy can trường "xuất thân" để mang niềm vui này và ánh sáng ấy vào tất cả những nơi chốn chúng ta sống! Cuộc phục sinh của Chúa Kitô là niềm tin tưởng trọng đại nhất của chúng ta; nó là kho tàng quí báu nhất của chúng ta! Làm sao chúng ta lại không mang chia sẻ với người khác kho tàng này chứ? Không phải nó chỉ được thông đạt cho duy chúng ta, nó cần phải được cống hiến cho người khác, được chia sẻ với người khác. Đó chính là chứng từ của chúng ta.  

 

C̣n một yếu tố khác nữa. Trong những cuộc tuyên xưng đức tin của Tân Ước th́ chỉ có nam nhân, là các vị Tông Đồ, được tưởng nhớ như là thành phần chứng nhân của cuộc phục sinh này, chứ không phải nữ giới. Điều này là v́, theo luật Do Thái thời bấy giờ, phụ nữ và trẻ em không thể cống hiến một chứng từ xác thực, khả tín. Tuy nhiên, trong các Phúc Âm, phụ nữ lại có một vai tṛ cơ bản, nền tảng. Ở đây chúng ta có thể nắm được một yếu tố  thuận lợi mang tính chất lịch sử về cuộc phục sinh, ở chỗ, nếu là một biến cố tạo tĩnh trong bối cảnh bấy giờ th́ nó không được gắn liền với chứng từ của các người phụ nữ. Trái lại, các vị thánh kư thản nhiên thuật lại những ǵ đă xẩy ra, đó là các người phụ nữ là thành phần chứng nhân tiên khởi. Điều này cho thấy rằng Thiên Chúa không chọn lựa theo tiêu chuẩn của loài người, ở chỗ, thành phần chứng nhân tiên khởi về cuộc hạ sinh của Chúa Giêsu là các mục đồng, những con người đơn sơ và thấp hèn; những chứng nhân đầu tiên của cuộc phục sinh là các người phụ nữ. Đó là điều tốt đẹp. Và ở một mức độ nào đó đấy là sứ vụ của nữ giới, của thành phần làm mẹ, của những người đàn bà! Cống hiến chứng từ cho con cái của ḿnh, cho cháu chắt của ḿnh là Chúa Giêsu đang sống, Người là Đấng Hằng Sống, Người đă phục sinh. Hỡi các bà mẹ và phụ nữ, hăy tiến bước với chứng từ ấy! Đối với Thiên Chúa là Đấng chỉ cần tấm ḷng, th́ chúng ta cởi mở nó ra như thế nào cho Ngài, nếu không phải ở chỗ chúng ta tin tưởng giống như con trẻ. Thế nhưng, điều này cũng khiến cho chúng ta nghĩ đến cách thức làm thế nào để nữ giới trong Giáo Hội và trong cuộc hành tŕnh đức tin, đă và hiện nay đang có một vai tṛ đặc biệt trong việc mở cửa cho Chúa, trong việc theo Ngài và truyền đạt chân dung của Ngài, v́ ánh mắt đức tin bao giờ cũng cần đến ánh mắt chân t́nh và sâu xa của t́nh yêu. Các vị Tông Đồ và các môn đệ đều thấy khó mà tin vào Chúa Kitô phục sinh. Các phụ nữ th́ không. Thánh Phêrô chạy ra mồ, nhưng dừng bước trước ngôi một trống; Thánh Tôma th́ cần phải chạm đến các thương tích trên thân thể của Chúa Giêsu bằng đôi bàn tay của ḿnh. Trong cuộc hành tŕnh đức tin của chúng ta cũng thế, vấn đề quan trọng đó là nhận biết và cảm thấy rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta, đừng sợ yêu mến Ngài: đức tin cần phải được tuyên xưng bằng miệng lưỡi và tấm ḷng, bằng lời nói và t́nh yêu.

 

Sau những lần hiện ra với nữ giới là những lần hiện ra khác, ở chỗ, Chúa Giêsu đích thân hiện diện một cách mới mẻ: Người là Đấng Tử Giá, thế nhưng thân xác của Người là một thân xác hiển vinh; Người không trở lại với cuộc sống trần gian, mà đă trở lại trong một thân phận mới. Mới đầu các vị không nhận ra Người, và chỉ nhờ lời Người nói và cử chỉ Người làm mà mắt của các vị mới mở ra: cuộc gặp gỡ với Đấng Phục Sinh đă biến đổi, cống hiến cho đức tin một năng lực mới, một nền tảng bất khả lay chuyển. Đối với chúng ta cũng thế, có nhiều dấu hiệu qua đó Đấng Phục Sinh đă tỏ ḿnh ra: Thánh Kinh, Thánh Thể, các phép bí tích, đức ái, những cử chỉ yêu thương chiếu tỏa một tia sáng về Vị Chúa Phục Sinh. Chúng ta hăy để cho ḿnh được chiếu sáng bởi cuộc phục sinh của Chúa Kitô, chúng ta hăy để cho ḿnh được biến đổi bởi sức mạnh của Người, nhờ đó, cũng qua chúng ta ở trên thế giới này, những dấu hiệu của sự chết nhường chỗ cho những dấu hiệu của sự sống. Tôi đă nh́n thấy có nhiều bạn trẻ ở Quảng Trường này. Họ đó! Tôi muốn nói cùng các bạn rằng: hăy truyền đạt niềm tin tưởng này, đó là Chúa đang sống và Người đồng hành với chúng ta trong cuộc sống. Đó là sứ vụ của các bạn! Hăy truyền đạt niềm hy vọng này. Hăy neo chặt vào niềm hy vọng ấy: cái neo này th́ ở trên trời; hăy nắm vững lấy sợi xích, hăy neo chặt và truyền đạt niềm hy vọng. Hỡi các bạn là thành phần nhân chứng của Chúa Giêsu, hăy truyền đạt chứng từ là Chúa Giêsu đang sống và chứng từ ấy cống hiến cho chúng ta niềm hy vọng, nó sẽ cống hiến niềm hy vọng cho một thế giới dường như đă trở thành già lăo bởi chiến tranh, sự dữ, tội lỗi. Hỡi thành phần gioói trẻ, hăy thăng tiến!

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch theo tín liệu được Zenit phổ biến ngày 3/4/2013 (nhan đề và những chỗ được in đậm lên là do tự ư của người dịch trong việc làm nổi bật những điểm chính yếu quan trọng)