Tôi tin Giáo Hội... Công Giáo

 

Xin chào Anh Chị Em thân mến sáng nay!

"Tôi tin Giáo Hội Duy Nhất, Thánh Thiện, Công Giáo..." Hôm nay, chúng ta dừng lại để suy niệm điều Chú Thích này về Giáo Hội, đó là tính chất công giáo của Giáo Hội. Công Giáo nghĩa là ǵ? Chữ này xuất phát từ tiếng Hy Lạp “kath’olon”, nghĩa là "theo như tất cả" ("according to all"), là toàn thể. Cái toàn thể này được áp dụng vào Giáo Hội ở chỗ nào? Chúng ta nói Giáo Hội Công Giáo có nghĩa là ǵ? Tôi xin nói là ở 3 điều chính yếu quan trọng.

1- Ư nghĩa thứ nhất. Giáo Hội Công Giáo v́ Giáo Hội là một nơi, là ngôi nhà mà tất cả đức tin được công bố, nơi mà ơn cứu độ do Chúa Kitô thực hiện được cống hiến cho tất cả chúng ta. Giáo Hội làm cho chúng ta gặp gỡ t́nh thương của Thiên Chúa là những ǵ biến đổi chúng ta, v́ Chúa Giêsu Kitô hiện diện nơi Giáo Hội, Đấng đă ban cho Giáo Hội việc thực sự tuyên xưng đức tin, trọn vẹn đời sống bí tích, tính chất chân thực của thừa tác vụ thánh chức. Mỗi một người trong chúng ta t́m thấy nơi Giáo Hội những ǵ cần để tin tưởng, để sống như thành phần Kitô hữu, để trở nên thánh thiện, để tiến bước ở mọi nơi và trong mọi lúc.

Lấy thí dụ, chúng ta có thể nói rằng nó giống như đời sống của một gia đ́nh. Trong gia đ́nh, mỗi một người chúng ta được ban cho tất cả những ǵ giúp chúng ta có thể gia tăng, trưởng thành, sống động. Chúng ta không thể tự ḿnh gia tăng, chúng ta không thể tự ḿnh tiến bước, tách biệt bản thân ḿnh, nhưng chúng ta tiến bước và gia tăng trong một cộng đồng, trong một gia đ́nh. Chúng ta có thể lắng nghe Lời Chúa trong Giáo Hội, tin rằng đó là sứ điệp được Chúa truyền đạt cho chúng ta. Trong Giáo Hội, chúng ta có thể gặp gỡ Chúa nơi các Bí Tích là những cánh cửa sổ mở ra cho ánh sáng của Thiên Chúa chiếu tới chúng ta, cho những thác nguồn mang chính sự sống của Thiên Chúa đến chúng ta. Nơi Giáo Hội, chúng ta biết làm sao để sống trong mối hiệp thông, trong t́nh yêu xuất phát từ Thiên Chúa. Hôm nay, mỗi người chúng ta có thể tự vấn xem: tôi đă sống ra sao trong Giáo Hội? Tôi đă lănh nhận các tặng ân được Giáo Hội cống hiến cho tôi ra sao để gia tăng, để trưởng thành như thành phần Kitô hữu? Tôi có tham phần vào cộng đồng chăng, hay khép kín vào các vấn đề của tôi?

2- Ư nghĩa thứ hai, Giáo Hội Công Giáo v́ Giáo Hội phổ quát; Giáo Hội làn rộng khắp thế giới và công bố Phúc Âm cho hết mọi con người nam nữ. Giáo Hội không phải là một thứ nhóm thế lực; Giáo Hội không chỉ liên quan đến một thiểu số nào đó. Giáo Hội không kép kín; Giáo Hội được sai đến với toàn thể mọi người và nhân loại. Và Giáo Hội duy nhất cũng hiện diện cả ở những phần thể bé mọn nhất của ḿnh. Hết mọi người đều có thể nói rằng: Giáo Hội Công Giáo hiện diện nơi giáo xứ của tôi, v́ giáo xứ của tôi thuộc về Giáo Hội hoàn vũ, nó cũng có trọn vẹn các tặng ân của Chúa Kitô như đức tin, các Bí Tích, thừa tác vụ. Nó được hiệp thông với Đức Giám Mục, với Đức Giáo Hoàng và hướng về tất cả mọi người không trừ ai. Giáo Hội không phải chỉ là cái bóng từ tháp chuông của chúng ta mà ôm ấp đông đảo dân chúng, thành phần tuyên xưng cùng một đức tin, thành phần được nuôi dưỡng bởi cùng một Thánh Thể, thành phần được phục vụ bởi cùng các vị Mục Tử. Chúng ta cảm thấy ḿnh được hiệp thông với tất cả mọi Giáo Hội, với tất cả mọi cộng đồng Công Giáo lớn nhỏ trên thế giới! Thế rồi chúng ta cũng cảm thấy rằng tất cả chúng ta đều đang thi hành sứ vụ, ở những cộng đồng lớn nhỏ, tất cả chúng ta đều mở cửa ra để lên đường rao giảng Phúc Âm. Chúng ta hăy tự vấn xem: tôi đă làm ǵ để truyền đạt niềm vui gặp gỡ Chúa cho những người khác, niềm vui thuộc về Giáo Hội? Việc loan báo và làm chứng cho đức tin không liên quan đến một số ít, nó liên quan cả đến tôi, đến anh chị em, đến mỗi một người chúng ta!

3- Ư nghĩa thứ ba cũng là ư nghĩa cuối cùng: Giáo Hội Công Giáo v́ Giáo Hội là "Ngôi Nhà ḥa hợp", nơi sự hiệp nhất và đa dạng có thể hợp lại thành một nguồn phong phú. Chúng ta nghĩ đến h́nh ảnh của một dàn ḥa tấu là những ǵ có tính chất ḥa âm và ḥa hợp, với những nhạc cụ khác nhau cùng vang tiếng; mỗi một nhạc cụ giữ được cái âm sắc chính xác của ḿnh cùng với những đặc tính về âm thanh của ḿnh hợp với một cái ǵ đó chung. Rồi c̣n có một người điều khiển, một vị nhạc trưởng, và trong cuộc ḥa tấu được cùng nhau tŕnh diễn cho thấy "sự ḥa hợp" nhưng cái âm sắc của từng nhạc cụ, cái đặc thù của từng nhạc cụ vẫn không bị át mất, trái lại, nó vẫn giữ được tất cả giá trị của nó!

Đó là một h́nh ảnh cho chúng ta thấy rằng Giáo Hội giống như một cuộc đại ḥa tấu trong đó có tính chất khác nhau, ở chỗ có tính chất khác nhau nơi những yếu tố nhưng vẫn không có ǵ là xung khắc, không có ǵ là chống chọi nhau. Đó là cái khác nhau ở trong mối ḥa hợp của Thánh Linh; Ngài là Vị "Maestro - Sư Phụ" đích thực, chính Ngài là sự ḥa hợp. Đến đây chúng ta tự vấn xem: chúng ta có sống ḥa hợp nơi các cộng đồng của chúng ta hay chăng? Chúng ta có chấp nhận người khác, chúng ta có chấp nhận rằng có vấn đề khác biệt chính đáng hay chúng ta có khuynh hướng thực hiện hết mọi sự đồng nhất? Chúng ta hăy cầu xin cùng Thánh Linh để Ngài làm cho chúng ta trở nên "Công Giáo" hơn!

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch theo Zenit http://www.zenit.org/en/articles/on-the-catholicity-of-the-church (những chỗ in nghiêng và mầu là do người dịch tự ư muốn nhấn mạnh)

 

Phụ đề

Sinh Hoạt Giáo Hội

Theo VIS (Vatican Information Service) hôm 8/10/2013, th́ Giáo Hội Hoàn Vũ sẽ có hai biến cố quan trọng:

 

1- Ngày Thánh Mẫu trong Năm Đức Tin - Chúa Nhật 13/10/2013.

Vào lúc 5 giờ chiều Thứ Bảy 12/10/2013, ĐTC Phanxicô sẽ chủ tọa một buổi cầu nguyện ở Quảng trường Thánh Phêrô nhân Ngày Thánh Mẫu theo

chương tŕnh ấn định của Năm Đức Tin. Tượng Mẹ Fatima nguyên thủy vốn ở Đền Thánh Fatima sẽ được mang sang Ṭa Thánh Vatican vào dịp này.

Sáng Chúa Nhật, vào lúc 10 giờ 30 sáng, ĐTC sẽ chủ tế Thánh Lễ ở Quảng trường Thánh Phêrô. 

 

2- Thượng Nghị Giám Mục Thế Giới ngoại lệ về Gia Đ́nh 5-19/10/2014.

Văn Pḥng Báo Chí của Ṭa Thánh thông báo rằng ĐTC đă triệu tập một Thượng Nghị Giám Mục Thế Giới ngoại lệ (và lần này là lần ngoại lệ thứ 3 từ

sau Công Đồng Chung Vatican trong lịch sử Thượng Nghị Giám Mục Thế Giới). Chủ đề cho Thượng Nghị Giám Mục Thế Giới ngoại lệ lần 3 này đă được

ấn định vào thời điểm 5-19/10/2014 này là "Những thách đố về mục vụ về gia đ́nh liên quan đến việc truyền bá phúc âm hóa".

Sáng hôm nay, Thứ Năm 10/10/2013, cũng tại văn pḥng báo chí Ṭa Thánh, một tác phẩm tổng hợp 35 bài của ĐTC Phanxicô từ hồi ngài c̣n là hồng y

ở Á Căn Đ́nh về đề tài gia đ́nh và đời sống trong thời khoảng 1999-2013, do Viện đặc trách Hôn Nhân và Gia Đ́nh của Giáo Hoàng Đại Học Viện ở Á

Căn Đ́nh là "Santa Maria de los Buenos Aires" cung cấp cho Hội Dồng Ṭa Thánh về Gia Đ́nh để Hội Đồng này in ấn và phát hành. Trong tác phẩm này

cũng bao gồm cả những vấn đề đang sôi nổi tranh căi như triệt sinh an tử và phá thai, ly dị và tái hôn.