Giáo Hội là Gia Đ́nh của Chúa

 

ĐTC Phanxicô: Bài Giáo Lư 8 cho/trong Năm Đức Tin 29/5/2013