Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật 33 Quanh Năm Năm C 18/11/2013 - (Luca 21:5-19 về tận thế): "Chúng ta đang ở trong giai đoạn đợi chờ Chúa tái giáng"
 
 
Xin chào anh chị em thân mến!
 
Bài Phúc Âm Chúa Nhật này (Luca 21:5-19) bao gồm phần đầu của một trong những bài Chúa Giêsu giảng, bài giảng về ngày cùng tháng tận. Chúa Giêsu nói điều này ở Giêrusalem, gần đền thờ, và đề tài được gợi lên cho Người từ những người nói về vẻ đẹp của đền thờ, v́ ngôi đền thờ ấy là một ngôi đền thờ mỹ lệ. Vậy Chúa Giêsu nói: "Tất cả những ǵ các con thấy đó - sẽ xẩy ra những ngày mà không c̣n ḥn đá nào trên ḥn đá nào mà không bị sụp đổ" (Luca 21:6). Theo tự nhiên họ hỏi Người về chuyện khi nào th́ điều ấy xẩy ra? Đâu là những dấu hiệu cho thấy? Tuy nhiên, Chúa Giêsu đă hướng những khía cạnh phụ thuộc này - bao giờ nó xẩy ra? nó xẩy ra ra sao? - mà hướng nó về những vấn đề thực sự. Có hai vấn đề thực sự. Thứ nhất là các con đừng để ḿnh bị đánh lừa bởi thành phần thiên sai giả và được để ḿnh bị tái tê sợ hăi. Thứ hai là các con hăy sống giai đoạn đợi chờ như là chứng từ và kiên tŕ. Và chúng ta đang ở trong giai đoạn đợi chờ ấy, đợi chờ Chúa tái giáng.
 
Bài giảng này của Chúa Giêsu luôn thích hợp, thậm chí đối với chúng ta là thành phần sống trong thế kỷ 21. Người lập lại với chúng ta rằng: "Các con đừng để ḿnh bị đánh lừa, v́ nhiều người sẽ nhân danh Thày mà đến" (21:8). Đó là một lời mời gọi nhận thức, nhân đức của Kitô giáo thông hiểu này biết đâu là tinh thần của Chúa và đâu là tinh thần gian ác. Thật vậy, cả đến ngày hôm nay nữa cũng có những 'kẻ cứu tinh' giả tạo, thành phần muốn chiếm chỗ của Chúa Giêsu: thành phần lănh đạo thế giới này, những nhân vật guru - thày đạo, thậm chí cả thành phần phù thủy, thành phần muốn kéo thu hút tâm trí, nhất là của giới trẻ về họ. Chúa Giêsu cảnh báo chúng ta rằng: "Các con đừng theo họ!" "Các con đừng theo họ!".  
 
Chúa cũng giúp chúng ta đừng sợ, ở chỗ, trước những cuộc chiến tranh loạn lạc, những cuộc cách mạng nổi loạn, cả những thiên tai hoạn nạn, những dịch tễ truyền nhiễm, Chúa Giêsu giải phóng chúng ta khỏi định mệnh thuyết và các thứ khải thị giả tạo. Khía cạnh thứ hai liên quan đến chính chúng ta là thành phần Kitô hữu, phần tử của Giáo Hội, ở chỗ Chúa Giêsu báo trước những thử thách đớn đau và các cuộc bách hại mà thành phần môn đệ của Người phải chịu v́ danh của Người. Tuy nhiên, Người trấn an họ rằng: 'không một sợi tóc nào của họ bị tác hại' (21:18). Người nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta hoàn toàn ở trong tay Thiên Chúa! Thành phần đối phương mà chúng ta v́ đức tin chạm trán và việc chúng ta gắn bó với Phúc Âm là dịp dể chúng ta làm chứng; chúng không được tách ĺa chúng ta khỏi Chúa mà là tác động chúng ta càng phó thác tất cả bản thân ḿnh cho Người, cho quyền năng của Thần Linh Người và ân sủng của Người.
 
Tôi là người đang suy tư trong lúc này đây và tất cả chúng ta đều suy tư. Chúng ta hăy cùng nhau làm việc này: chúng ta hăy nghĩ đến nhiều anh chị em Kitô hữu của chúng ta, những người v́ đức tin đang bị bách hại. Nhiều lắm, có lẽ nhiều hơn cả mấy thế kỷ đầu tiên nữa. Chúa Giêsu ở với họ. Chúng ta cũng liên kết với họ bằng lời cầu nguyện của chúng ta và bằng ḷng cảm mến của chúng ta. Chúng ta cũng cảm phục ḷng can đảm và chứng từ của họ. Họ là anh chị em của chúng ta, thành phần ở nhiều phần đất trên thế giới đang chịu khổ bởi trung thành với Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta chào kính họ bằng tấm ḷng và niềm cảm mến của chúng ta.
 
Sau hết, Chúa Giêsu hứa hẹn vinh thắng: "Nhờ kiên trung các con sẽ được cứu độ" (21:19). Hy vọng biết bao nơi những lời này! Chúng là lời mời gọi hy vọng và nhẫn nại, mời gọi biết làm sao để chờ đợi những thành quả cứu độ chắc chắn, khi tin tưởng vào ư nghĩa sâu xa của đời sống và lịch sử: các gian nan khốn khó là những ǵ thuộc về dự án bao rộng; Chúa, Vị Chúa của lịch sử làm cho hết mọi sự được nên trọn. Bất chấp t́nh trạng lộn xộn lệch lạc và những thảm họa làm lũng đoạn thế giới này, th́ dự án của ḷng nhân hậu và t́nh thương của Thiên Chúa sẽ thắng vượt! Và đó là niềm hy vọng của chúng ta, ở chỗ chúng ta hăy bước đi theo đường lối này, trên con đường ấy, theo dự án sẽ thắng vượt của Thiên Chúa. Đó là niềm hy vọng của chúng ta.
 
Sứ điệp ấy của Chúa Giêsu làm cho chúng ta suy nghĩ về giây phút hiện nay và cống hiến cho chúng ta sức mạnh để can đảm và hy vọng đương đầu với nó, với sự hộ phù của Đức Mẹ là vị luôn bước đi với chúng ta.
 
(Sau Kinh Truyền Tin, trong các điều cần nói thêm, ĐTC đă nói điều cuối cùng như sau:)
 
Hôm nay tôi cũng đề nghị một phương dược cho anh chị em. Chắc có người nghĩ rằng: "Đức Giáo Hoàng lại làm dược sĩ chăng?" Nó là một phương dược đặc biệt giúp cụ thể hóa hoa trái của Năm Đức Tin. Năm Đức Tin này sắp sửa kết thúc rồi. Nó là một thứ thuốc có 59 viên thuốc cho tâm hồn. Nó là "một thứ thuốc thiêng liêng" được gọi là "Misericordina". Một cái hộp nhỏ đựng 59 viên thuốc cho cơi ḷng. Thứ thuốc này ở trong cái hộp nhỏ ấy và có một số t́nh nguyện viên sẽ trao cho anh chị em khi anh chị em rời khỏi quảng trường này. Hăy nhận lấy nó! Nó là một chuỗi mân côi mà anh chị em cũng có thể sử dụng để lần "Chuỗi Thương Xót", một trợ giúp thiêng liêng cho linh hồn của chúng ta cũng như để truyền bá ḷng yêu thương, sự tha thứ và t́nh huynh đệ ở khắp mọi nơi. Đừng quên nhận lấy nó v́ nó tốt cho anh chị em đó nhé? Nó tốt cho tâm can của anh chị em, cho linh hồn của anh chị em và tất cả cuộc sống của anh chị em!
 
Đaminh Maria Cao Tấn tĩnh, BVL, chuyển dịch theo http://www.zenit.org/en/articles/on-god-s-plan-of-goodness-and-mercy