Tràn đầy khách hành hương dưới một rừng dù che mưa ở Quảng Trường Thánh Phêrô trưa Chúa Nhật 15/9/2013, Chúa Nhật 24 Thường Niên Năm C cũng là ngày được phụng vụ tưởng kính Lễ Mẹ Đau Thương hằng năm, ĐTC Phanxicô đă ban huấn từ Truyền Tin theo ư nghĩa của bài Phúc Âm theo ngày, bài Phúc Âm cho Chúa Nhật 24 Thường Niên Năm C của Thánh Kư Luca về 3 dụ ngôn về Ḷng Thương Xót Chúa: con chiên lạc, đồng bạc mất, con hoang đàng. Sau đây là nguyên văn những trích đoạn chính yếu tiêu biểu trong bài huấn dụ của ngài (những chỗ in nghiêng và mầu là do người dịch tự ư nhấn mạnh):

"Tất cả 3 dụ ngôn này đều nói về niềm vui của Thiên Chúa. Thiên Chúa là Đấng hân hoan vui vẻ! Niềm vui của Thiên Chúa là niềm vui của sự thứ tha... Nó là niềm vui của vị mục tử t́m thấy con chiên lạc của ḿnh; niềm vui của người đàn bà t́m thấy đồng bạc cắc thất lạc của ḿnh; niềm vui của người cha đón nhận đứa con hoang của ḿnh trở về... Tất cả Phúc Âm là ở chỗ đó; Kitô giáo là thế! Tuy nhiên, đó không phải là một thứ đa cảm hay cảm xúc tốt lành vậy thôi; ... trái lại, t́nh thương là một năng lực thực sự có thể cứu con người và thế giới khỏi chứng 'ung thư' tội lỗi, khỏi t́nh trạng phiền muộn về luân lư và tâm linh. Chỉ có t́nh yêu mới phủ đầy những khoảng cách, những vực thẳm tiêu cực do sự dữ tạo nên trong tâm can của chúng ta cũng như trong gịng lịch sử. Chỉ duy t́nh yêu mới có thể làm điều ấy, và đó là niềm vui của Thiên Chúa... Mỗi một người chúng ta là con chiên lạc ấy, là đồng bạc cắc thất lạc ấy; mỗi một người chúng ta là người con hoang đàng đă phung phí tự do của ḿnh cho những thứ ngẫu tượng, những h́nh ảnh và những thứ hạnh phúc giả tạo, và đă bị mất đi tất cả mọi sự".

"Thế nhưng Thiên Chúa không quên chúng ta, Cha của chúng ta không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Ngài là một người cha nhẫn nại, Ngài bao giờ cũng đợi chờ chúng ta! Ngài tôn trọng tự do của chúng ta, nhưng luôn tỏ ra trung thành. Khi chúng ta quay về với Ngài th́ Ngài đón nhận chúng ta như con cái của Ngài, vào nhà của Ngài, v́ Ngài không bao giờ thôi yêu thương chờ đợi chúng ta, cho dù chỉ trong giây lát. Và tâm can của Ngài hân hoan đối với hết mọi người con trở về. Nó là một cuộc mừng rỡ, v́ nó là một niềm vui. Thiên Chúa hân hoan khi từng tội nhân trở về với Ngài và xin Ngài thứ tha".

"Thật là nguy hiểm khi chúng ta cho rằng chúng ta đúng và v́ thế phán xét kẻ khác. Chúng ta cũng phán đoán cả Thiên Chúa nữa, khi chúng ta nghĩ rằng Ngài phải trừng phạt tội nhân và lên án chết cho họ thay v́ tha thứ họ. Tỏ ra như thế là chúng ta có nguy cơ ở ngoài nhà của Cha chúng ta, như người anh trong dụ ngôn, thay v́ hân hoan v́ em ḿnh trở về lại giận dữ với cha v́ cha đón nhận nó và ăn mừng nó. Nếu t́nh thương không có ở trong ḷng của chúng ta, nếu chúng ta không cảm nghiệm được niềm vui tha thứ, th́ chúng ta không hiệp thông với Thiên Chúa, cho dù chúng ta có tuân giữ tất cả các giới luật, v́ chính t́nh yêu mới cứu độ, chứ không phải chỉ là việc tuân giữ các thứ luật lệ. Các giới luật được hoàn trọn chỉ ở nơi t́nh yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân của chúng ta mà thôi".

"Nếu chúng ta sống theo luật 'mắt đền mắt, răng đền răng' chúng ta sẽ không bao giờ thoát khỏi cơn lốc sự dữ. Ma quỉ th́ tinh quái; hắn dụ dẫm chúng ta rằng chúng ta có thể cứu ḿnh và thế giới bằng công lư của loài người. Thực ra chỉ có công lư của Thiên Chúa mới có thể cứu chúng ta thôi! Công lư của Thiên Chúa là những ǵ được tỏ ra cho chúng ta trên Thánh Giá: Thánh Giá là phán xét của Thiên Chúa về chúng ta và về thế giới. Thế nhưng Thiên Chúa phán xét chúng ta ra sao? Bằng cách cống hiến cho chúng ta sự sống của Ngài! Đó là tác động tối thượng của công lư là những ǵ đánh bại tên Vương Chủ của thế giới này một lần vĩnh viễn; và tác động tối thượng này của công lư cũng chính là tác động tối cao của t́nh thương. Chúa Giêsu kêu gọi tất cả chúng ta hăy theo đường lối ấy: 'Các con hăy xót thương như Cha của các con là Đấng xót thương'".

Sau hết, để áp dụng thực hành ngay giáo huấn của Bài Phúc Âm về Ḷng Thương Xót Chúa, ĐTC Phanxicô đă kêu gọi thành phần đang lắng nghe huấn từ Truyền Tin của ngài hăy nghĩ đến "một người chúng ta không hài ḷng, một người nào đó chúng ta giận tức, một người nào đó chúng ta không thích. Chúng ta hăy nghĩ về người đó và trong thinh lặng trong giây lát chúng ta hăy cầu nguyện cho người ấy và tỏ ḷng thương xót đối với họ".

 

Đaminh Maria Cao Tấn tĩnh, BVL, chuyển dịch theo VIS (Vatican Information Service ngày 16/9/2013)