Ṭa Thánh cấm một "thụ khải" Mễ Du sang Mỹ thuyết giảng vào 2 ngày cuối Tháng 10/2013

(những chỗ in nghiêng và mầu là do người dịch tự ư nhấn mạnh).

 
Theo VIS (Vatican Information Services) ngày 7/11/2013 vừa qua th́ Đức Tổng Giám Mục Gerhard Mueller, tổng trưởng Thánh Bộ Tín Lư Đức Tin, trong một văn thư đă bày tỏ quan tâm với các vị giám mục Hoa Kỳ và xin các vị không cho phép Ivan Dragicevic là một trong các "thị kiến nhân" ở Mễ Du thực hiện chuyến sang Mỹ vào cuối Tháng 10/2013 là thời điểm nhân vật này mong rằng sẽ xẩy ra những lần "hiện ra". Nhân vật này sau đó đă phải băi chuyến đi được dự tính vào ngày 26/10 ở Danvers MA và ngày 27/10 ở Greenville RI.  
 
Văn thư của ĐTGM Tổng Trưởng này đă được chuyển cho ĐTGM Carlo Maria Vigano là sứ thần Ṭa Thánh ở Hoa Kỳ và được vị sứ thần chuyển những quan tâm này trong bức thư đề ngày 21/10/2013 cho Đức Ông Ronny Jenkins, Tổng Bí Thư của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ. Trong bức thư của ḿnh, vị sứ thần toà thánh viết rằng
 
"(ĐTGM Mueller) muốn thông báo cho các vị giám mục rằng một trong những người được gọi là thị kiến nhân ở Mễ Du là Ivan Dragicevic theo chương tŕnh sẽ xuất hiện ở một số giáo xứ quanh xứ sở này, trong đó anh sẽ thuyết tŕnh về hiện tượng Mễ Du. Hơn thế nữa, anh Dragicevic đoán trước rằng anh sẽ được chứng kiến thấy 'những cuộc hiện ra' ở các lần anh hiện diện theo như lịch tŕnh. Như quí huynh đă biết, Thánh Bộ Tín Lư Đức Tin đang thực hiện tiến tŕnh điều tra về một số khía cạnh tín lư và kỷ luật của hiện tượng Mễ Du. V́ thế, Thánh Bộ này khẳng định rằng, đối với tính chất khả tín về 'những cuộc hiện ra' c̣n mù mờ, th́ tất cả mọi người cần phải chấp nhận bản tuyên bố ngày 10/4/1991".
 
Bản tuyên bố này được ban hành bởi các vị nguyên giám mục Yugoslavia chủ trương rằng căn cứ vào việc nghiên cứu t́m hiểu th́ "không thể nói rằng đă có các cuộc hiện ra hay mạc khải siêu nhiên nào".  
 
"Bởi thế, các vị giáo sĩ và tín hữu giáo dân không được phép tham dự vào các cuộc hội họp, các cuộc hội nghị hay các cử hành công khai trong đó tính chất khả tín của 'những cuộc hiện ra' ấy được cho là hiển nhiên. Vậy, để tránh khỏi t́nh trạng gây xôn xao dư luận và lầm lẫn, ĐTGM Mueller yêu cầu thông báo cho các vị giám mục về vấn đề này sớm bao nhiêu có thể".
 
Đa số các "thị kiến nhân" ở Mễ Du đồng thuận là các cuộc hiện ra vẫn tiếp tục hằng ngày qua nhiều thập niên. Một ủy ban bao gồm các vị hồng y, giám mục, thần học gia và các chuyên gia khác vẫn đang t́m hiểu tính chất chân thực của những cuộc hiện ra này từ năm 2010 dưới sự lănh đạo của Thánh Bộ Tín Lư Đức Tin. Căn cứ vào những khám phá của ủy ban này, ĐTC sẽ tuyên bố về hiện tượng Mễ Du.
 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch từ

http://www.zenit.org/en/articles/medjugorje-seer-banned-from-making-presentations-in-u-s