Ṭa Thánh mời gọi hiệp thông Chầu Chúa toàn cầu Công Giáo

vào Lễ Ḿnh Thánh Máu Thánh Chúa Kitô 2/6/2013

Theo văn thư của Ṭa Thánh gửi cho tất cả các Giáo Hội địa phương trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam chúng ta, đề ngày 28/2/2013, như được phổ biến trên website của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam ở cái link này: Thư của Văn pḥng tổ chức Năm Đức Tin về việc cử hành giờ Chầu Thánh Thể tại các Nhà thờ chính ṭa trên toàn thế giới  

Và theo tinh thần của văn thư ấy, bao gồm cả các giáo xứ và cộng đoàn, th́ các hội đoàn của chúng ta cũng nên tự động hưởng ứng Chầu Thánh Thể với Đức Thánh Cha Phanxicô vào thời điểm ấn định, đó là vào Chúa Nhật 2/6/2013, Lễ Kính Ḿnh Máu Thánh Chúa, lúc 5 giờ chiều ở Vatican, tức 10 giờ tối ở Việt Nam, 11 giờ sáng ở các tiểu bang miền Đông Hoa Kỳ như Virginia hay Pennsylvania, 10 giờ sáng ở miền Trung Hoa Kỳ như Oklahoma hay Texas và 8 giờ sáng ở miền Tây Hoa Kỳ như California hay Washington State. 

Nếu theo ĐTC Phaolô VI, Thánh Thể là "mầu nhiệm đức tin - Mysterium fidei", như nhan đề bức Thông Điệp của ngài về Thánh Thể ban hành ngày 3/9/1965, th́ việc Chầu Thánh Thể chung Giáo Hội hoàn vũ trong Năm Đức Tin này thật là thích hợp và cần thiết. Tác động Chầu Thánh Thể là một tác động đức tin rất sâu xa và là một tác động cầu nguyện chiêm niệm rất cao siêu, chưa kể đến ư nghĩa đền tạ về những tội xúc phạm Người đă phạm chịu trong Bí Tích Yêu Thương này khi Chầu Thánh Thể, như được Thiên Thần Ḥa B́nh dạy cho 3 Thiếu Nhi Fatima năm 1916 qua lời kinh liên quan đến Chúa Ba Ngôi (chúng ta mới long trọng cử hành Chúa Nhật vừa rồi) sau đây: 

"Lạy Chúa Ba Ngôi Chí Thánh là Cha và Con và Thánh Thần, con sấp ḿnh thờ lạy Chúa. Con xin dâng lên Chúa Ḿnh Máu châu báu, linh hồn và Thiên Tính của Chúa Giêsu Kitô đang hiện diện trong các nhà tạm trên khắp thế giới, để đền tạ những lăng nhục, phạm thánh và thờ ơ lănh đạm mà chính Người đă phải chịu. Xin v́ công nghiệp vô cùng của Thánh Tâm Chúa Giêsu và của Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, xin Chúa ban cho các tội nhân ơn ăn năn hối cải".

Dưới đây là bản tin của Ṭa Thánh qua VIS (Vatican Information Service) được phổ biến hôm nay (với những chỗ in mầu do người phổ biến tự ư muốn nhấn mạnh) qua email về biến cố lịch sử chưa từng có này, một biến cố đă được hưởng ứng bởi cả các hội đoàn, ḍng tu, chủ đề là "Một Chúa, Một Đức Tin", và cầu theo 2 ư chỉ của Đức Thánh Cha, ư chỉ thứ nhất cho Giáo Hội thực sự trở thành dấu chỉ hiệp nhất, và ư chỉ thứ hai cho hết mọi thành phần nạn nhân của thời cuộc được Giáo Hội quan tâm đáp ứng xứng đáng. 

EUCHARISTIC ADORATION AND EVANGELIUM VITAE DAY: KEY YEAR OF FAITH EVENTS

Vatican City, 28 May 2013 VIS – This morning, in the Holy See Press Office, Archbishop Rino Fisichella, president of the Pontifical Council for Promoting the New Evangelization, together with Archbishop Jose Octavio Ruiz Arenas and Msgr. Graham Bell, respectively secretary and undersecretary of the same dicastery, presented two major events of the Year of Faith: a worldwide Eucharistic Adoration and the Day Celebrating the Evangelium Vitae.

The first of these events, the Worldwide Eucharistic Adoration, will be broadcast from St. Peter’s Basilica next Sunday, 2 June from 5:00pm-6:00pm local time. Its theme is: “One Lord, One Faith”, which was chosen to testify to the deep unity that characterizes it. “It will be an event,” Archbishop Fisichella explained, “occurring for the first time in the history of the Church, which is why we can describe it as ‘historical’. The cathedrals of the world will be synchronized with Rome and will, for an hour, be in communion with the Pope in Eucharistic adoration. There has been an incredible response to this initiative, going beyond the cathedrals and involving episcopal conferences, parishes, lay associations, and religious congregations, especially cloistered ones.”

From the Cook Islands to Chile, Burkina Faso, Taiwan, Iraq, Bangladesh, the United States, and the Philippines, the dioceses will be synchronized with St. Peter’s and will pray for the intentions proposed by the Pope. The first is: “For the Church spread throughout the world and united today in the adoration of the Most Holy Eucharist as a sign of unity. May the Lord make her ever more obedient to hearing his Word in order to stand before the world ‘ever more beautiful, without stain or blemish, but holy and blameless.’ That through her faithful announcement, the Word that saves may still resonate as the bearer of mercy and may increase love to give full meaning to pain and suffering, giving back joy and serenity.”

Pope Francis’ second intention is: “For those around the world who still suffer slavery and who are victims of war, human trafficking, drug running, and slave labour. For the children and women who are suffering from every type of violence. May their silent scream for help be heard by a vigilant Church so that, gazing upon the crucified Christ, she may not forget the many brothers and sisters who are left at the mercy of violence. Also, for all those who find themselves in economically precarious situations, above all for the unemployed, the elderly, migrants, the homeless, prisoners, and those who experience marginalization. That the Church’s prayer and its active nearness give them comfort and assistance in hope and strength and courage in defending human dignity.”

The Day Celebrating the Evangelium Vitae, entitled “Believing May They Have Life”, will take place from 15 to 16 June. ”We have given it this name to testify to the grand theme that revolves around the Church’s commitment to the promotion, respect, and dignity of human life,” said Archbishop Fisichella. “Pope Francis will preside at Sunday Mass at 10:30am with the entire ‘people of life’ to address his message and to show his care to them as well as to all the ill who will be present at the celebration. Like the other events, it will follow the traditional pattern of the Year of Faith: pilgrimages to St. Peter’s tomb will take place on Saturday afternoon, from 2:00pm until 5:00pm, while at the same time those who wish may go to confession and adore the Blessed Sacrament. There will also be catechesis for the various language groups in several churches around Rome on Saturday morning.”

In the evening of that same day, Saturday 15 June, starting at 8:30pm, “a silent, candle-lit procession will be held along Via della Conciliazione in order to call attention to the theme of human life and its intangible value. It will conclude in St. Peter’s Square where several meaningful testimonials will be given.Already, groups from the United States, Germany, Japan, Hungary, Romania, Spain, France, Canada, New Zealand, Argentina, Britain, Belgium, Slovakia, Costa Rica, Portugal, and Australia have registered their participation. There will also be families, representatives from episcopal conferences, dioceses, parishes, religious orders, seminaries, humanitarian and health organizations like the Order of Malta, ecclesial movements, associations like Unitalsi and the Red Cross, and pro-life groups as well as many people interested in the promotion and defense of life who aren’t affiliated with a particular association or religion.”