Phi Thuyền bay vào Cơi Vĩnh Hằng

 
Tạ ơn Chúa đă cho chúng ta sống tới ngày đầu tiên trong một năm mới 2014, ngày 1/1. Thế là năm 2013, cũng như 2012 năm trước đó, không bao giờ c̣n nữa, hoàn toàn qua đi, vĩnh viễn trở thành quá khứ. Trong ngày đầu năm 2014 đây, cũng như sau một chuỗi ngày dài sống trên trần gian này, một câu hỏi cần thiết và quan trọng có lẽ chúng ta thường nên tự vấn, đó là: ngày tháng đă qua đi nhưng c̣n lại trong tôi những ǵ nhỉ?
 
Phải chăng là một thứ trống rỗng mung lung, một tâm trạng buồn chán, một mơ mộng viễn vông, một tiếc nuối không tưởng, một bất an bất định, một bất măn khôn nguôi v.v. Hay là một lạc quan yêu đời, dấn thân phục vụ, cảm thông tha thứ, tin tưởng phó thác, nhẫn nại chịu đựng, khôn ngoan nhận thức, b́nh an thanh thoát!?! Nếu thời gian đă đưa chúng ta đến gần Chúa là cùng đích của chúng ta là chúng ta đă đi đúng hướng!
 
Thật vậy, tất cả rồi cũng qua đi, bao gồm cả chính thời gian. Thế nhưng, chúng ta vẫn có thể sống vượt thời gian và biến đổi thời gian, biến thời gian thành vĩnh hằng, và sống vĩnh hằng ngay trong thời gian. Ở chỗ, lúc nào chúng ta cũng sống theo Thánh Ư Chúa là những ǵ tuyệt đối bất biến, và sống trong đức ái là những ǵ bất diệt không bao giờ qua đi: "Ai thực thi Ư Chúa sẽ tồn tại muôn đời" (1Gioan 2:17).
 
Chết không phải chỉ là hiện tượng vĩnh viễn tắt thở hay là sự kiện linh hồn ĺa xác, mà chết chính là v́ con người đă hết thời, và chính v́ đă hết thời của ḿnh ở trên trần gian này mà con người mới vĩnh viễn tắt thở, linh hồn mới ĺa xác. Nghĩa là con người sống chết có số, sống chết theo thiên định, đúng như Sách Giảng Viên đă cảm nhận và khẳng định: "Có thời sinh ra cũng có thời chết đi" (3:2).
 
Con người đến trần gian này chỉ một lần duy nhất, một khi qua đi sẽ không bao giờ trở lại nữa. Bởi thế, thời gian sống trên trần gian này, từng giây từng phút, rất quí báu, đến độ, ở một nghĩa nào đó, có thể nói thời gian quí bằng Thiên Chúa, bởi v́ chỉ trong ṿng một tích tắc, một nháy mắt, như trường hợp chết bất đắc kỳ tử, con người một là được Chúa hằng sống hay là muôn đời mất Chúa là cùng đích của ḿnh.  
 
Cuộc sống của con người ở trên trần gian này thật là ngắn ngủi, có thể so sánh với thời gian 9 tháng trong ḷng mẹ, để nhờ đó và sau đó họ được sinh vào đời sống vĩnh hằng, và để tiến về cơi phúc trường sinh, thời gian được ban cho con người như là một phi thuyền phóng vào cơi không gian hầu như vô cùng bất tận là h́nh ảnh của cơi sống vô biên mà họ là chính phi hành gia của phi thuyền thời gian này vậy.
 
Đó là lư do không c̣n lời chúc xuân nào tốt đẹp nhất cho bằng chúc cho nhau được 5 điều thiết yếu bất khả thiếu sau đây: Hồn an - xác mạnh - đời vui - sống thánh - chết lành! Amen.
 
 
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL,
Một chút suy tư và chia sẻ đầu năm