TAM ĐIỂM

Âm Mưu Lịch Sử - Toàn Cầu Hóa

 

Chúng ta vẫn nghe thấy nói đến vấn đề "globalization" nghĩa là toàn cầu hóa, một vấn đề nghe rất văn minh và hiện đại, chẳng những về kinh tế là lănh vực chính, mà c̣n liên quan đến cả các lănh vực khác nữa, nhất là đến chính trị, bao gồm cả lănh vực văn hóa và tôn giáo. Thế nhưng, theo diễn tiến cho tới nay th́ chúng ta thấy Giáo Hội vẫn cảnh báo về vấn đề toàn cầu hóa này.

Hội Nghị Đại Học Đường Công Giáo 5 ngày tại Rôma được chấm dứt vào Thứ Sáu 6/12/2002, một hội nghị được tổ chức bởi Thánh Bộ Giáo Dục Công Giáo và Liên Hiệp Quốc Tế Đại Học Đường Công Giáo. Thứ Năm 5/12/2002, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, qua một cuộc triều kiến riêng cùng thành phần điều hành, giáo sư và sinh viên, đă ban huấn từ cùng thành phần tham dự hội nghị bàn về chủ đề “Vấn Đề Toàn Cầu Hóa và Ngành Giáo Dục Cao Cấp Công Giáo: Những Niềm Hy Vọng và Thách Đố”, ĐTC đă cảnh giác họ như sau: “hăy tinh khôn trong việc nh́n thấy nơi vấn đề tiến bộ về khoa học và kỹ thuật, cũng như nơi hiện tượng toàn cầu hóa, cả những ǵ hứa hẹn cho con người và nhân loại, lẫn những nguy hiểm do những tiến bộ và hiện tượng này gây ra cho tương lai” (người dịch tự ư nhấn mạnh).

Bởi v́, về phương diện kinh tế, toàn cầu hóa càng làm cho các nước giầu thêm giầu các nước nghèo càng nghèo; về phương diện chính trị th́ càng là cơ hội cho các cường quốc thực hiện chính sách tân thực dân đế quốc; về phương diện văn hóa càng là dịp lan tràn văn hóa sự chết từ các cường quốc Tây phương đến các nước nhược tiểu hay đang phát triển; và về phương diện tôn giáo càng làm cho con người trở nên ḥa đồng tôn giáo, đạo nào cũng là đạo v.v. Bởi thế, theo chiều hướng này th́ "toàn cầu hóa" phải nói là "âm mưu lịch sử" của Tam Điểm trong việc thực hiện chủ trương "tam vô" của những đầu óc satan đang muốn xây dựng một "Trật Tự Thế Giới Mới": vô thần nơi tôn giáo, vô chủ nơi chính quyền và vô sản nơi kinh tế. 

Email lần 1 (như bản đính kèm) chúng ta điểm mặt Tam Điểm, email lần 2 chúng ta thấy "âm mưu lịch sử" của Tam Điểm là nhắm đến một "Trật Tự Thế Giới Mới", và ở email 3 này, chúng ta sẽ thấy "âm mưu lịch sử" của Tam Điểm trên thực tế là nhắm đến t́nh trạng "Toàn Cầu Hóa", qua những cơ cấu tổ chức có thật ở Hoa Kỳ, chẳng hạn như: Hội Đồng Liên Hệ Ngoại Giao (Hoa Kỳ), Pratt House, Cơ Quan Rockefeller, tờ phát hành Foreign Affairs v.v. Chúng ta sẽ đọc thấy một bí mật quân sự sau đây:

"Căn nhà hiện hữu của Việc Thiết Kế là Pratt House, ở góc đại lộ Park và đường 68 thuộc thành phố Nữu Ước, ngay thẳng con đường từ ṭa lănh sự Sô Viết tới trụ sở Liên Hiệp Quốc. Đây là những cơ cấu đầu năo của Hội Đồng Liên Hệ Ngoại Giao (Hoa Kỳ), và từ đó, Việc Thiết Kế tung ra cho nhiều trung tâm thẩm quyền... như Bộ Nội Vụ Hoa Kỳ, Bộ Ngân Qũi Hoa Kỳ, Ngân Hàng Xuất Nhập Cảng, Ngân Hàng Chase Manhattan, Ngân Hàng First National City, Cơ Quan Rockefeller, Cơ Quan Ford, Đại Học Harvard, Đại Học Yale, Đại Học Columbia, Tờ Washington Post, Tờ New York Times, Tờ Los Angeles Times v.v.".

 
Bài email lần 3 về Tam Điểm này được nghiên cứu từ hai cuốn sách sau đây: TNWO - The New World Order, Pat Robertson, Word Publishing, 1991; NWO - The New World Order: Chronology and Commentary, Dennis Laurence Cuddy, Ph.D. and Robert Henry Goldsborough, The American Research Foundation, Inc. Baltimore, MD, 1992, trong cuốn Hận Thú Quyết Thắng của Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, xuất bản năm 1996.

 

'Mỗi một đền thờ Tam Điểm là một đền thờ của tôn giáo'. 'Nhà lập luật tiên khởi của Tam Điểm ... là Phật Tổ'. 'Tam Điểm, mà vây chung quanh bàn thờ của ḿnh là tín đồ Kitô, Do Thái, Hồi Giáo, Ấn Giáo, những môn đồ của Khổng Giáo và Thánh Hỏa Giáo (Zoroaster), có thể hội họp lại như huynh đệ và hiệp nhất trong nguyện cầu cùng một Thiên Chúa là Đấng ở trên tất cả mọi Baalim' (theo gốc tích của danh xưng này xin tạm dịch là Thần Tượng).

'Mọi sự tự bản chất tốt lành đều phát xuất từ Osiris' (là Thần Mặt Trời của người Ai Cập được biểu hiệu bằng một con mắt toàn kiến, 'the all-seeing eye')' (theo người đang chuyển dịch những gịng này, th́ h́nh ảnh con mắt thấu thị này đă được sử dụng ngay ở trên mặt một đồng đôla của Mỹ như trang 220 đề cập đến)

'Tam Điểm... dấu kín những bí nhiệm của ḿnh khỏi tất cả mọi hội viên, trừ những Chuyên Gia (tạm dịch từ chữ Adepts) và những Thông Gia (tạm dịch từ chữ Sages), và sử dụng những dấu hiệu để lừa đảo những kẻ đáng bị lừa đảo'.

'Mọi thứ liên quan đến những giấc mơ tôn giáo có tính cách khoa học và cao trọng của Những Nhà Tinh Anh ... được vay mượn từ Kabalah; tất cả mọi hiệp hội Tam Điểm mắc nợ nó về những bí nhiệm và biểu hiệu của ḿnh'. (Chữ Kabalah, theo người dịch nghiên cứu từ cuốn Dictionary of Phylosophy and Religion, William. L.Reese,  Humanities Press Inc., New Jersey, reprinted 1989, ở trang 75, cũng được viết là Cabala, là một danh xưng tổng hợp cho những vấn đề cũng như những cuốn sách liên quan đến một loạt những điều huyền nhiệm được khai triển trong cộng đồng Do Thái vào thời những thế kỷ tiền Kitô giáo cho đến thế kỷ 14, có tính cách chống lại những giáo điều truyền thống của Do Thái Giáo).

'Phải, Luxiphe là Thiên Chúa, và tiếc thay, Adonay cũng là Thiên Chúa... Luxiphe, Thiên Chúa của Ánh Sáng và là Thiên Chúa của Thiện Hảo đang tranh đấu cho nhân loại chống lại Adonay, Thiên Chúa của Tối Tăm và của Ác Tà' (Albert Pike, Thượng Chủ của Tam Điểm Hoàn Vũ, Những Huấn Dụ nhắn gửi 23 Hội Đồng Tối Cao của Thế Giới ngày 14 tháng 7 năm 1889).

"Vào tháng 6 năm 1931, trong một diễn văn trước Học Viện Nghiên Cứu về Các Giao Dịch Quốc Tế ở Copenhagen, giáo sư sử gia danh tiếng Arnold Toynbee đă ngỏ lời cùng các đồng chí tinh anh của ḿnh là: 'Chúng ta hiện nay đang bí mật làm việc với tất cả năng lực của chúng ta, trong việc tranh đấu để làm sao tạo nên được một tối thượng quyền chi phối cả những chủ quyền ở các chính phủ quốc gia địa phương trên thế giới. Miệng lưỡi chúng ta lúc nào cũng chối bỏ những ǵ chúng ta đang dùng bàn tay của ḿnh để mà thực hiện, bởi v́, để công kích chủ quyền của chính phủ tại các quốc gia địa phương trên thế giới vẫn c̣n là một tà thuyết, mà chính khách hay công pháp nhân nào dám lên tiếng, nếu không hoàn toàn bị thiêu trói, chắc chắn họ cũng sẽ bị khai trừ và mất tín nhiệm'" (NWO trang 33)

"Được thành lập năm 1921 và 1922, Hội Đồng Liên Hệ Ngoại Giao (Hoa Kỳ) đă vững vàng lớn mạnh và trở nên thế lực đến nỗi, vào cuối thập niên 1930 và đầu thập niên 1940, những phần tử của Hội Đồng Liên Hệ Ngoại Giao này đă độc chế chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ - một chính sách được phác họa để hủy diệt thượng quyền và nền độc lập của Hoa Kỳ, qua việc gia nhập vào một tổ chức chính quyền thế giới theo xă hội chủ nghĩa. Đúng thực là v́ một 'Trật Tự Thế Giới Mới' mà Hội Đồng Liên Hệ Ngoại Giao đó, cùng với những phần tử của ḿnh, vẫn đang mưu đồ và phác họa ra nhiều thứ trong thế kỷ này". (NWO trang 46)

"Căn nhà hiện hữu của Việc Thiết Kế là 'Pratt House, ở góc đại lộ Park và đường 68 thuộc thành phố Nữu Ước, ngay thẳng con đường từ ṭa lănh sự Sô Viết tới trụ sở Liên Hiệp Quốc. Đây là những cơ cấu đầu năo của Hội Đồng Liên Hệ Ngoại Giao (Hoa Kỳ), và từ đó, Việc Thiết Kế tung ra cho nhiều trung tâm thẩm quyền... như Bộ Nội Vụ Hoa Kỳ, Bộ Ngân Qũi Hoa Kỳ, Ngân Hàng Xuất Nhập Cảng, Ngân Hàng Chase Manhattan, Ngân Hàng First National City, Cơ Quan Rockefeller, Cơ Quan Ford, Đại Học Harvard, Đại Học Yale, Đại Học Columbia, Tờ Washington Post, Tờ New York Times, Tờ Los Angeles Times v.v." (TNWO trang 96)

"Trong chính sách cai trị, biểu hiện rơ ràng nhất của Việc Thiết Kế là Hội Đồng Liên Hệ Ngoại Giao cùng với tờ phát hành Foreign Affairs. Trong số chừng 2900 phần tử có tối thiểu là 500 vị rất uy quyền, 500 phần tử khác ở trong những trung tâm thế lực, và con số c̣n lại toàn là những phần tử có tiếng tăm về học thức, truyền thông, thương mại cũng như tiền bạc, quân sự hay chính quyền...

"Theo một người đă từng là một phần tử của Hội Đồng này 15 năm, đó là ông Rear Admiral Chester Ward th́: 'Mục đích vận động cho việc giải giới và nhận ch́m thượng quyền cũng như nền độc lập quốc gia của Hoa Kỳ vào một chính quyền hoàn vũ toàn quyền là mục tiêu duy nhất được tỏ ra cho độ 95% trong số 1551 phần tử (vào năm 1975). Ngoài ra, c̣n có những mục đích sâu xa khác mà Hội Đồng Liên Hệ Ngoại Giao (Hoa Kỳ) đang dùng ảnh hưởng của ḿnh để cổ động' nhưng không thể có hơn 75 phần tử biết được là ǵ, những mục đích này cũng không bao giờ được hiện lên trên mặt giấy.'" (TNWO trang 96-97)

"Năm 1946, ngày sau Thế Chiến Thứ Hai, một bản tường tŕnh của Cơ Quan Rockefeller đă không ngần ngại phát biểu: 'Cuộc thách đố của tương lai là tạo nên một thế giới này đây'. Trong ṿng 45 năm vẫn không có ǵ sai trệch cả. Chính Rockefeller Brothers Fund, năm 1989 có 242.120.725 đôla, đă tài trợ 7.999.659 đôla cho những công cuộc hiển nhiên theo đuổi mục đích thực sự về việc thiết kế một chính sách toàn cầu. Chiếc mặt nạ này đă bị lật tẩy trong câu phát biểu công khai đáng giá về mục đích này như sau: 'Hỗ trợ những nỗ lực ở Hoa Kỳ cũng như hải ngoại để đóng góp những tư tưởng, tạo nên những nhà lănh đạo, và khuyến khích những tổ chức trong việc chuyển tiếp sang một nền liên độc lập toàn cầu'" (TNWO trang 139)

"Ông Dan Smoot, một nguyên giáo sư đại học Harvard cũng là nhân viên FBI, đă diễn tả Hội Đồng Liên Hệ Ngoại Giao (Hoa Kỳ) giống như là phần chính của 'một chính quyền vô h́nh' mà mục tiêu của nó là 'biến Hoa Kỳ thành một chính quyền xă hội chủ nghĩa để rồi làm cho nó trở nên một đơn vị trong một guồng máy hoàn vũ duy nhất theo xă hội chủ nghĩa'" (NWO trang 29)

"Năm 1987, 'Perestroika' của Mikhail Gorbachev được phát hành: 'Yếu tính của Perestroika nằm ở trong sự kiện là nó liên hiệp chủ nghĩa xă hội với chế độ dân chủ, và phục hồi ư tưởng của Lênin về việc kiến tạo xă hội chủ nghĩa cả về lư thuyết cũng như thực hành... Chúng ta muốn xă hội chủ nghĩa hơn nữa'" (NWO trang 22)

"Năm 1990, Gorbachev ngỏ lời tại Đại Học Stanford: 'Tất cả chúng ta đă cảm thấy chúng ta cần đến Liên Hiệp Quốc biết bao, nếu chúng ta thực sự phải tiến đến một thế giới mới, cũng như đến những loại liên hệ mới trên thế giới theo lợi ích của tất cả mọi quốc gia... Liên Bang Sô Viết và Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ có dư lư do để trở thành đồng bạn với nhau trong công cuộc dựng xây này, trong công cuộc h́nh thành những cơ cấu bảo an mới ở Âu Châu cũng như ở vùng Thái B́nh Dương Châu Á. Và, thật vậy, trong cả công cuộc tạo nên một nền kinh tế toàn cầu thực sự cùng với việc sáng tạo cho một nền văn minh mới'"

"Tổng thống Bush gọi Chiến Tranh Vùng Vịnh là cơ hội cho Trật Tự Thế Giới Mới: Ngày 11 tháng 9 năm 1990, ngỏ lời cùng Quốc Hội theo chủ đề 'Hướng Đến Một Trật Tự Thế Giới Mới', tổng thống Bush nói: 'cuộc khủng hoảng ở Vịnh Ba Tư tạo nên một cơ hội hiếm có để tiến đến một giai đoạn lịch sử hợp tác. Từ những lúc trục trặc này... mới có thể nẩy sinh một trật tự thế giới mới, trong đó, các quốc gia trên thế giới, đông cũng như tây, bắc cũng như nam, có thể thịnh vượng và sống trong ḥa hợp... Hôm nay, một thế giới mới đang cựa quậy để được sinh ra'. Và trong một diễn văn ở Liên Hiệp Quốc ngày 1-10-1990, tổng thống Bush đề cập đến 'cái sức mạnh tổng hợp của cộng đồng thế giới được Liên Hiệp Quốc thể hiện... một hợp tác mới của các quốc gia... một thời điểm mà nhân loại nắm lấy vận mạng của ḿnh... để mang lại một cuộc cách mạng về tinh thần cũng như tâm trí mà bắt đầu một cuộc hành tŕnh tiến đến một thời đại mới'"

"Những lời phê b́nh của nhân viên chính quyền Ả Rập về Chiến Tranh Vùng Vịnh: Vào ngày 28-12-1990, tờ Wall Street Journal đă trích lại lời một nhân viên chính quyền cao cấp của một trong những chính quyền Ả Rập Vùng Vịnh như sau: 'Quí vị tưởng rằng tôi muốn đưa đứa con trai tuổi vị thành niên của tôi đi chết ở Kưwait hay sao? Chúng tôi có những tên nô lệ da trắng của ḿnh ở Hoa Kỳ làm điều đó rồi'" (NWO trang 23-24)

"Gorbachev kêu gọi Trật tự Thế Giới Mới: Ngỏ lời trong Những Buổi Nói Chuyện Về Hoà B́nh Ở Trung Đông vào ngày 30 tháng 10 năm 1991 ở Ma-Ní, Gorbachev phát biểu: Chúng ta đang bắt đầu thấy sự hỗ trợ thiết thực. Và đấy là một dấu hiệu hết sức quan hệ về chiều hướng tiến đến một kỷ nguyên mới, một thời đại mới... Chúng ta thấy, cả nơi cộng đồng của chúng ta cũng như ở bất cứ nơi nào khác... những bóng ma suy tư cổ hủ... Khi nào chúng ta giải tỏa ḿnh cho khỏi sự hiện diện của chúng, chúng ta mới có thể dễ dàng hơn trong việc tiến đến một trật tự thế giới mới... dựa trên những cơ cấu liên hệ của Liên Hiệp Quốc'" (NWO trang 26)

(Phụ Bản của cuốn Hận Thù Quyết Thắng, Chương 12, tài liệu được tác giả Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, nghiên cứu và tuyển dịch)
 

Xin xem tiếp trong các emails tới những bài liên quan đến Tam Điểm: Thời Mới - New Ages; Chủ Nghĩa Duy Nhân Bản - Secular Humanism; Satan Giáo - Satanism.