TAM ĐIỂM: THỜI MỚI - SATAN GIÁO

 

Sau bài "Tam Điểm (5) - Toàn Cầu Hóa Duy Nhân Bản", những quí vị nào thắc mắc muốn biết thêm về biến cố quan trọng liên quan đến ĐTC GPII trong việc ngài đă dũng mănh can thiệp một cách thành công để ngăn chặn "âm mưu lịch sử" của Tam Điểm, qua chính phủ Hoa Kỳ thời TT Clinton, bấy giờ đang hết sức muốn toàn cầu hóa chính sách phá thai, th́ xin mời xem Chương 8 cuốn "ĐỨC GIOAN PHAOLÔ II: “SỐNG LÀ CHÚA KITÔ – CHẾT LÀ VINH THẮNG” (Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, 5/2005) hay trực tiếp qua cái link của chính chương này: Vô Địch Thủ của Hội Nghị Dân Số Cairô.

 

(Khi bấm vào cái link này, quí vị có thể sẽ thấy hiện lên mấy lời warning của Google về malware của www.thoidiemmaria.net - "this site may harm your computer". Tuy nhiên, website này đă không c̣n malware từ mấy tháng nay nên đă có những độc giả vẫn truy cập được như thường mà không bị xẩy ra như những ǵ được Google warning).

 

Nếu satan là tác nhân của tất cả mọi sự dữ và gian dối (xem Gioan 8:44) trên trần gian này và trong gịng lịch sử của loài người th́ tay sai đắc lực nhất của hắn, có tổ chức và cơ cấu đàng hoàng, ở ngay trung tâm của một đệ nhất cường quốc trên thế giới hiện nay, để thực hiện "âm mưu lịch sử" của hắn, đó là Hội Kín Tam Điểm.

 

Tam Điểm xuất hiện ở Anh quốc năm 1717, trước Biến Cố Thánh Mẫu Fatima 1917 và Cách Mạng Tháng 10/1917 ở Nga đúng 200 năm, là để thiết lập một Trật Tự Thế Giới Mới cho một Thời Mới của vương quốc satan theo đúng ư muốn và "âm mưu lịch sử" của satan, để hắn trở thành chúa tể đáng tôn thờ nơi Satan Giáo được tay sai của hắn lập ra.

 

Sau đây là những chi tiết vắn gọn nhưng cốt lơi liên quan đến cả Thời Mới lẫn Satan Giáo, những ǵ cần biết để đề pḥng và phản chống hơn là sợ hăi và chán nản. V́, nơi Lời Nhập Thể Vượt Qua, quả thực "ánh sáng chiếu trong tăm tối, một thứ tối tăm không thể nào át được ánh sáng" (Gioan 1:5), cho đến khi Người lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng (Kinh Tin Kính).    

 

 

 

Phong Trào Thời Mới - New Age Movement
 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL: "Hận Thù Quyết Thắng" - Phụ Bản 8 Chương 14 Phần IITheo Bí Mật La Salette: "Vào năm 1864, Luxiphe cùng với một số lớn qủi ma sẽ được thả ra khỏi hỏa ngục..." Chắc chắn bọn qủi cuối thời này sẽ không hiện h́nh để dụ hoặc người ta, mà hoạt động bằng "những sự dối trá" (Gn.8:44) của chúng nơi con người và qua con người. Chân tướng của chúng, vào ngay năm 1864, đă bị Đức Piô IX vạch trần ở Bản Liệt Kê 80 Sai Lầm, mà điều 1 là bộ mặt Phiếm Thần (Pantheísm), chủ trương của Phong Trào Thời Mới:

"Không có một hữu thể tối cao nào toàn tri và quan pḥng hết mọi sự tách biệt khỏi vũ trụ này cả, Thiên Chúa cũng giống như bản chất tự nhiên của các sự vật, bởi thế cũng bị chuyển biến; Thiên Chúa thực sự được tạo nên cả ở nơi con người cũng như ở nơi thế gian, nên tất cả mọi sự đều là Thiên Chúa và có cùng một bản thể của Thiên Chúa; Thiên Chúa cũng chỉ là một sự vật giống như thế gian, do đó mà tinh thần cũng giống như vật chất, tất yếu cũng giống như tự do, sự thật cũng giống như giả tạo, sự thiện cũng giống như sự dữ, và công chính cũng giống như bất chính". (Readings In Church History, edited by Colman J. Barry,  OSB., Christian Classics, Inc. 1985. trang 992)

Trên thực tế, Phong Trào Thời Mới cho rằng v́ không ư thức nên người ta mới tách khỏi thần tính của ḿnh mà thôi. Để nhận thức được thần tính của ḿnh, họ cần ư thức lại, thế thôi. Họ ư thức lại thần tính của ḿnh bằng những phương pháp luyện tập tâm linh, như Thiền, Yoga v.v. Sau khi cảm nghiệm được thần tính của ḿnh, cá thể của con người sẽ được biến đổi, nhờ đó thế giới cũng sẽ được biến đổi, và nhân loại sẽ bước vào một Thời Mới.

Đối với Phong Trào Thời Mới, Đức Kitô đúng là Thiên Chúa, song Người cũng chỉ là Thiên Chúa như mọi người thôi. Sở dĩ Đức Kitô là Thiên Chúa hơn mọi người là v́ Người nhận thức được thần tính của ḿnh, do đó, Người có thể thể hiện quyền năng thần linh của ḿnh. Bởi thế, Phong Trào Thời Mới coi Chúa Kitô chỉ là một nguyên lư thần linh (a divine principle) và là một nhiệt lực (an energy force) hay là một tâm thức Kitô (a Christ-conciousness) mà mọi người có thể đạt được:

"Đức Kitô không phải là Thiên Chúa, Người không đến như Thiên Chúa. Người là hóa thân một phương diện của Thiên Chúa. Người là linh hồn hóa thân của mọi tạo vật. Người hiện thân cho năng lực là phương diện tâm thức của Hữu Thể mà chúng ta gọi là Thiên Chúa.

"Đức Kitô là ǵ? Trong tất cả mọi sự sống đều có một tính chất, một năng lực, như đặc tính căn bản của ḿnh, mạnh mẽ phát triển, mănh liệt diễn xuất thần tính. Nó là một tính chất có thể nói là bất cứ thể thức nào bao bọc lấy tôi, tôi sẽ không bị cầm giữ bởi nó như là một tù nhân, song tôi sẽ biến đổi nó thành một thể thức vĩ đại hơn. Tôi sẽ sử dụng tất cả cuộc sống, tất cả kinh nghiệm như những bước tiến đến những mạc khải thần linh cao cả hơn. Đức Kitô là một lực tiến hóa nền tảng trong tạo vật.

"Cuộc hạ sinh thật sự của Đức Kitô không phải là cuộc hạ sinh của Giêsu. Giêsu là một cá nhân tự ḿnh phải tái diễn lại những giai đoạn nào đó. Người theo mẫu thức của Phật Tổ đă thiết định... Chính Người cũng phải được đánh thức dậy. Trong tâm thức của ḿnh, Người đă phải chạm đến mẫu thức Kitô" (SIIR trang 93-94)

Về các phương pháp luyện tập tâm linh được Phong Trào Thời Mới sử dụng để giúp con người nhờ đó đạt đến thần tính của ḿnh, ĐTC Gioan-Phaolô II đă lên tiếng trong cuốn Bước Qua Ngưỡng Cửa Hy Vọng của Ngài như sau:

"Không phải là không thích hợp để cảnh giác những Kitô hữu say mê đón nhận một số những tư tưởng nơi những truyền thống tôn giáo Viễn Đông - chẳng hạn như những kỹ thuật và những phương pháp suy niệm cũng như thực hành khổ chế... Một vấn đề khác là việc trở lại với những tư tưởng về bất khả thần tri cổ xưa nấp dưới h́nh thức của cái gọi là Thời Mới. Chúng ta không thể tự dối ḿnh cho rằng cái Thời Mới này sẽ làm canh tân đạo giáo (phụ chú: xem tông huấn Redemptoris Missio của ĐTC Gioan-Phaolô II ban hành ngày 7-12-1990, số 38, về ư tứ "canh tân đạo giáo" ở đây). Nó chỉ là một đường lối mới trong việc thực hành khuynh hướng bất khả thần tri (gnosticism), một thái độ có tinh thần muốn t́m hiểu sâu xa về Thiên Chúa lại làm lệch đi Lời của Ngài bằng những lời của nhân loại. Khuynh hướng bất khả thần tri này không bao giờ hoàn toàn tách biệt khỏi lănh giới của Kitô giáo. Trái lại, nó luôn luôn hiện hữu sát cánh với Kitô giáo, đôi khi mặc lấy thể thức của một trào lưu triết lư, song thường mang những đặc tính của một tôn giáo, hay một dị giáo tàng h́nh dù không bị điểm mặt, tương khắc với tất cả những ǵ chính yếu của Kitô giáo" (Crossing the Threshold of Hope, His Holiness John Paul II, Alfred A. Knopf, New York 1994, pages 89-90)

 

 

Satan Giáo - Satanism

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL: "Hận Thù Quyết Thắng" - Phụ Bản 2, Chương 9 Phần IINếu Aleister Crowley (1875-1947) là ông tổ của Satanism ở Anh Quốc th́ Anton LaVey (1930-1997) là ông tổ của Satanism ở Hoa Kỳ. Cả hai đều tin tưởng là ḿnh có sứ mệnh phải tiêu diệt Kitô giáo. Ngay từ khi c̣n niên thiếu, Aleister Crowley đă cho ḿnh là một "con mănh thú" trong sách Khải Huyền và chủ trương "tất cả lề luật là làm điều ḿnh muốn". C̣n LaVey th́ lập "giáo hội Satan" năm 1966 và phổ biến cuốn "kinh thánh Satan" năm 1969 qua nhà xuất bản New York: Avon Books. Cuốn "kinh thánh Satan", ở trang 25 và 88-90, đă diễn tả rất xác thực về chân tướng của Satan cũng như về chủ trương của Satan như sau:

Chân Tướng của Satan

1. Satan tiêu biểu cho thỏa măn chứ không phải cho cầm hăm!

2. Satan tiêu biểu cho hiện sinh chứ không phải cho những mơ mộng hăo huyền siêu linh!

3. Satan tiêu biểu cho khôn ngoan nguyên tuyền chứ không phải cho giả h́nh lường gạt ḿnh!

4. Satan tiêu biểu cho từ ái đối với những ai tương xứng với niềm từ ái này, chứ không phải cho yêu thương phung phí đối với những kẻ vong ân!

5. Satan tiêu biểu cho báo oán hận thù chứ không phải cho việc ch́a cả má kia nữa!

6. Satan tiêu biểu cho trách nhiệm đối với kẻ hữu trách chứ không phải cho quan tâm đối với những chờn vờn ám ảnh!

7. Satan tiêu biểu cho con người giống hệt như thú vật khác, đôi khi khá hơn, mà thường là tệ hơn những con vật đi bằng cả bốn chân, con người mà, bởi "phát triển tri thức cũng như tinh thần linh thiêng của ḿnh", đă trở nên một con thú man rợ nhất loài vật!

8. Satan tiêu biểu cho tất cả những ǵ gọi là tội lỗi đem lại thỏa măn về thể chất, tâm thần hay cảm xúc!

9. Satan vẫn là người bạn thân nhất chưa từng có của Giáo Hội, v́ Satan đă giữ t́nh bằng hữu này qua mọi tháng năm quen biết!

Chủ Trương của Satan

1. Tiếp tục cuộc phản loạn ma quái chống lại Thiên Chúa và bất cứ những ǵ là thần linh,

2. Con người như là một con cờ thí trong trận chiến linh thiêng,

3. Chối bỏ cuộc tử nạn và phục sinh của Đức Kitô, Thiên Chúa nhập thể, biến cố đă làm lúng túng dự án Satan, để trả đũa Thiên Chúa, bằng cách lôi kéo loài người xuống Hỏa Ngục dành cho Satan và các thần của hắn,

4. Trong tất cả những ǵ Satan đă chọn lựa để loại trừ th́ trên hết phải là mọi ảnh hưởng của Thiên Chúa hiện diện nơi bất cứ một nơi chốn hay khiá cạnh nào.

("Satanism Is It Real?" Fr. Jeffrey J. Steffon, Servant Publications, 1992, pages 117-119)

 

 

Aleister Crowley (1875-1947) là ông tổ của Satanism ở Anh Quốc, tự xưng ḿnh là con mănh thú 666 trong Khải Huyền 

 

 
Anton LaVey (1930-1997) là ông tổ của Satanism ở Hoa Kỳ