Thế là ĐTC Phanxicô đă chấm dứt loạt bài giáo lư về đức tin cho Năm Đức Tin nơi tín điều cuối cùng của Kinh Tin Kính trong buổi triều kiến chung Thứ Tư 4/12/2013. Chúng ta không biết sau loạt bài về đức tin này, vị giáo hoàng đương kim Phanxicô của chúng ta sẽ chú trọng đến chủ đề nào cho các buổi triều kiến chung hằng tuần để giảng dạy giáo lư cho tín hữu, một thông lệ được bắt đầu từ ĐTC Gioan Phaolô I,  vị giáo hoàng chỉ lănh đạo Giáo Hội hoàn vũ có đúng 33 ngày trong năm 1978 (26/8-28/9).

Đúng vậy, trong 33 ngày đóng vai tṛ Chủ Chăn Tối Cao của Giáo Hội hoàn vũ, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô I đă gặp gỡ con cái của ḿnh 4 lần liên tục trong 4 Buổi Triều Kiến Chung Thứ Tư hằng tuần nguyên trọn trong Tháng 9/1978, vào những ngày Thứ Tư mùng 6, ngày 13 (về đức tin), ngày 20 (về đức cậy) và ngày 27 (về đức mến).

Về các bài giáo lư liên quan đến Kinh Tin Kính, thật ra đă được ĐTC Gioan Phaolô II đă dẫn giải trong các buổi Triều Kiến Chung Thứ Tư hằng tuần, trong đó  có phần về Thiên Chúa Ba Ngôi, về Giáo Hội và Đức Maria. Riêng phần về Thiên Chúa Ba Ngôi là đối tượng cho 3 năm cuối cùng của riêng thế kỷ 20 và của chung thiên niên thứ hai, Đức Thánh Cha đă hướng dẫn về Chúa Cha với 58 bài, vào các ngày thứ tư hằng tuần trong thời khoảng từ ngày 20-3-1985 đến ngày 20-8-1986, Chúa Con với 99 bài, thời khoảng từ ngày 27-8-1986 tới ngày 19-4-1989, và Chúa Thánh Thần với 80 bài, thời khoảng từ ngày 26-4-1989 đến ngày 3-7-1991.

Sau loạt bài Giáo Lư về Thiên Chúa Ba Ngôi, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đă bắt đầu bằng loạt bài Giáo Lư về Giáo Hội và về Mẹ Maria. Về Giáo Hội, có 137 bài giáo lư vào các ngày thứ tư hằng tuần kéo dài trong thời khoảng từ ngày 10-7-1991 đến ngày 30-8-1995. Về Mẹ Maria có 70 bài giáo lư, kéo dài trong thời khoảng từ ngày 6-9-1995 tới ngày 12-11-1997.

Như thế, 70 bài giáo lư thánh mẫu của ĐTC Gioan Phaolô II ngay sau loạt bài về Giáo Hội của ngài có liên hệ hết sức mật thiết với nhau. ĐTC Phanxicô cũng đă hướng dẫn một loạt 19 bài về Giáo Hội trước khi sang 2 tín điều cuối cùng của Kinh Tin Kính mà tín điều cuối cùng được ngài hướng dẫn là tín điều "Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại" (xin bấm vào cái link ở ngay tựa đề của bài giáo lư để đọc lại nếu cần), một đề tài rất thích hợp để được tiếp nối bằng bài Giáo Lư Thánh Mẫu thứ 55 ngày 9/7/1997 về đề tài: "Mẹ Maria là tạo vật đầu tiên được hoan hưởng sự sống đời đời"

Vậy, để hướng về ngày Giáo Hội chính thức tuyên phong hiển thánh cho vị giáo hoàng totus tuus Gioan Phaolô II 27/4/2014, chúng ta hăy cùng nhau theo dơi loạt bài Giáo Lư Thánh Mẫu của ngài vào mỗi Thứ Bảy hằng tuần, kể từ Thứ Bảy Đầu Tháng 7/12/2013, vọng Lễ Mẹ Vô Nhiễm (nếu không được dời vào Thứ Hai 9/12 v́ không thể át Chúa Nhật II Mùa Vọng). Nếu ai muốn ôn lại các bài giáo lư Thánh Mẫu từ đầu của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, xin mời bấm vào cái link sau đây: http://www.thoidiemmaria.net/THANHMAU/Giao%20Ly%20Thanh%20Mau/index.htm

 

ĐTC GPII - Bài Giáo Lư Thánh Mẫu thứ 55 ngày 9/7/1997:

Mẹ Maria là tạo vật đầu tiên được hoan hưởng sự sống đời đời

1- Truyền Thống liên tục và nhất trí của Giáo Hội cho thấy mầu nhiệm Mông Triệu của Mẹ Maria thuộc về dự án thần linh ra sao và xuất phát từ việc Mẹ thông phần đặc biệt vào sứ vụ của Con Mẹ thế nào. Trong ngàn năm đầu tiên của Kitô giáo, các tác giả thánh thiện đă nói như thế.

Các chứng từ, chưa hoàn toàn đưoọc khai triển, có thể được t́m thấy nơi Thánh Ambrose, Thánh Epiphanius và Timothy thành Gierusalem. Thánh Germanus I thành Constantinople (+730) đă đặt vào miệng của Chúa Giêsu khi Người sửa soạn mang Mẹ của Người về trời: "Mẹ phải ở nơi Con ở, Người Mẹ bất khả phân ly với Con ḿnh..." (Hom. 3 in Dormitionem, PG 98, 360).

Ngoài ra, cũng Truyền Thống của Giáo Hội này c̣n cho biết lư do của mầu nhiệm Mông Triệu nơi vai tṛ thân mẫu thần linh nữa.

Chúng ta thấy được một dấu vết của niềm xác tín này ở một tŕnh thuật ngụy kinh vào thế kỷ thứ 5 được cho là của Pseudo-Melito. Vị tác giả này tưởng tượng là Chúa Kitô đang đặt vấn đề với Thánh Phêrô và các Tông Đồ về định mệnh Mẹ Maria đáng hưởng, và đây là câu trả lời Người nghe thấy: "Lạy Chúa, Chúa đă chọn người nữ tỳ này của Chúa để làm nơi cư ngụ nguyên tuyền vô nhiễm cho Chúa... Bởi vậy chúng con là tôi tớ của Chúa đây thấy rằng thật là chính đáng như Chúa hiển trị trong vinh quang sau khi chiến thắng sự chết th́ Chúa cũng phải làm cho thân thể của Mẹ Chúa sống lại và đưa Mẹ về trời hoan hưởng cùng Chúa" (Transitus Mariae, 16, PG 5, 1238). Thế nên, có thể nói rằng vai tṛ thân mẫu thần linh này, một vai tṛ làm cho thân thể của Mẹ Maria trở thành nơi cư ngụ tinh tuyền của Chúa, chính là nền tảng cho số phận hiển vinh của Mẹ.

2- Thánh Germanus đă bày tỏ chủ trương của ḿnh trong một bài viết đầy thi ca rằng chính v́ ḷng cảm mến của Chúa Giêsu đối với Mẹ của Người là những ǵ cần Mẹ Maria phải nên một với Người Con thần linh của Mẹ trên trời: "Như một đứa con t́m kiếm và ước mong có được sự hiện diện mẹ của ḿnh và là một người mẹ hân hoan vui sướng được ở với con cái của bà, th́ Mẹ, bởi t́nh từ mẫu của Mẹ thực sự đối với Con Mẹ cũng như đối với Thiên Chúa, thật đáng trở về cùng Người. Không phải hay sao, dù thế nào chăng nữa, vị Thiên Chúa thực sự có t́nh yêu con cái đối với Mẹ ấy phải đưa Mẹ về với Người? (Hom. 1 in Dormitionem, PG 98, 347).  Ở trong một bản văn khác, vị tác giả khả kính này bao gồm khía cạnh riêng tư nơi mối liên hệ giữa Chúa Kitô và Mẹ Maria với chiều kích cứu độ nơi vai tṛ thân mẫu của Mẹ, khi chủ trương rằng "người mẹ của Sự Sống phải chia sẻ nơi cư ngụ của Sự Sống" (ibid., PG 98, 348).

3- Theo một số Giáo Phụ th́ một lư lẽ khác đối với đặc ân Mông Triệu được căn cứ vào việc Mẹ Maria thông phần vào công cuộc cứu chuộc. Thánh Gioan Damascene đă nhấn mạnh đến mối liên hệ giữa việc Mẹ tham phần vào Cuộc Khổ Nạn và số phận hiển vinh của Mẹ: "Mẹ thực sự là đấng đă chứng kiến thấy Con Mẹ trên Thập Giá và đă chịu lưỡi gươm đau thương đâm vào thẳm cung tâm hồn Mẹ... Mẹ cần phải được ở với Người Con ngự bên hữu Cha này" (Hom. 2, PG 96, 741). Theo chiều hướng của mầu nhiệm vượt qua, hiển nhiên cho thấy rằng Người Mẹ này cũng cần phải được hiển vinh cùng với Con Mẹ sau khi qua đi.

Công Đồng Chung Vaticanô II, khi nhắc lại mầu nhiệm Mông Triệu trong Hiến Chế Tín Lư về Giáo Hội, chú trọng tới đặc ân Đầu Thai Vô Nhiễm Nguyên Tội: chính v́ Mẹ "đă được ǵn giữ cho khỏi tất cả mọi t́ vết của nguyên tội" (Lumen gentium, n. 59), mà Mẹ Maria không thể nào giống như các con người khác trong t́nh trạng chết chóc cho đến tận thế. Sự thiếu vắng của nguyên tội và sự thánh đức trọn lành của Mẹ từ ngay giây phút đầu tiên cuộc sống của Mẹ là những ǵ đ̣i phải có được trọn vẹn vinh quang về thân xác lẫn linh hồn của Người Mẹ Thiên Chúa.

4- Nh́n vào mầu nhiệm Mông Triệu của Đức Trinh Nữ, chúng ta có thể hiểu dự án Quan Pḥng thần linh đối với nhân loại, ở chỗ, sau Chúa Kitô, Lời nhập thể, Mẹ Maria là con người đầu tiên đạt tới lư tưởng cánh chung, hưởng trước trọn vẹn hạnh phúc được hứa cho thành phần được tuyển chọn nơi việc phục sinh của thân xác.

Nơi Mầu Nhiệm Mông Triệu của Đức Trinh Nữ chúng ta c̣n thấy được ư muốn thần linh trong việc thăng hóa nữ giới.

Tương tự như những ǵ đă xẩy ra từ ban đầu của nhân loại và của lịch sử cứu độ, theo dự án của Thiên Chúa, th́ lư tưởng cánh chung không được mạc khải nơi một cá nhân mà là ở một cặp đôi. Thế nên nơi vinh quang thiên đ́nh, bên Chúa Kitô phục sinh cũng có một người nữ đă được làm cho sống lại đó là Mẹ Maria: tân Adong và tân Evà, những hoa trái đầu mùa của cuộc phục sinh chung về thân xác của toàn thể nhân loại.

Dĩ nhiên, thân phận cánh chung của Chúa Kitô và Mẹ Maria không được đặt ở cùng một tầm cấp. Mẹ Maria, tân Evà, đă lănh nhận từ Chúa Kitô, tân Adong, t́nh trạng viên măn về ân sủng và vinh quang thiên đ́nh, khi được phục sinh bởi Thánh Linh bằng quyền năng tối cao của Người Con.

5- Cho dù là vắn tắt, những ghi nhận này khiến cho chúng ta có thể thấy rơ ràng rằng việc Mẹ Maria Mông Triệu làm tỏ hiện tính chất cao quí và phẩm vị của thân xác con người.

Trước sự coi thường và hạ giá mà xă hội tân tiến thường tỏ ra đối với thân xác của nữ giới th́ mầu nhiệm Mông Triệu loan báo thân phận và phẩm giá siêu nhiên của hết mọi thân thể con người là những ǵ được Chúa kêu gọi trở nên dụng cụ thánh đức và được thông phần vào hiển vinh của Người.

Mẹ Maria đă tiến vào vinh quang v́ Mẹ đă đón nhận Con Thiên Chúa nơi cung dạ trinh nguyên của Mẹ và trong tấm ḷng của Mẹ. Bằng việc nh́n vào Mẹ, Kitô hữu biết khám phá ra giá trị thân thể của ḿnh và canh giữ nó như là đền thờ của Thiên Chúa với ḷng trông đợi cu5ôc phục sinh sau này.

Mông Triệu, một đặc ân được ban cho Mẹ Thiên Chúa, như thế đă có một giá trị bao la đối với sự sống và số phận của nhân loại vậy.

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch từ mạng điện toán toàn cầu của Ṭa Thánh

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/audiences/1997/documents/hf_jp-ii_aud_09071997_en.html