Thánh Gioan, qua hai Thư 1 và 2 của ḿnh, đă chẳng những cho biết thời điểm và gốc tích xuất hiện của thành phần phản kitô, mà c̣n vạch mặt chỉ tên thành phần phản kitô nguy hiểm này nữa.

 

Về thời điểm xuất hiện của thành phần phản kitô: "Hỡi các con, đây là giờ khắc sau cùng, như các con đă nghe thấy là tên phản kitô đă xuất hiện mà giờ đây nhiều tên phản kitô như thế đă xuất hiện. Điều này khiến chúng ta tin rằng đây là giờ khắc sau cùng" (1Jn 2:18).

 

Về chân tướng của thành phần phản kitô: "Nhiều con người lừa đảo đă xuất hiện trên thế gian, những con người không nhận biết Chúa Giêsu Kitô đến trong xác thịt. Đó là con người lừa đảo! Đó là tên phản kitô!" (2Jn 7).

 

Thật ra, căn cứ vào chân tướng của thành phần phản kitô là thành phần "không nhận biết Chúa Giêsu Kitô đến trong xác thịt" th́ tên phản kitô tiên khởi đă xuất hiện ngay từ ban đầu, trước cả biến cố Nhập Thể, đó là con rồng cứ ŕnh chực để nuốt con trẻ được người nữ sinh ra, như thị kiến của Thánh Gioan trong Khải Huyền đoạn 12 câu 4 cho thấy. Rồi khi Người đến trong xác thịt qua biến cố Giáng Sinh th́ Quận Vương Hêrôđê là tên phản kitô thứ hai, kẻ muốn sát hại Hài Nhi Giêsu (x Mt 2:13,16).

 

Trong thực tế, Kitô hữu chúng ta có thể thấy được chân tướng của thành phần phản kitô, (trong đó nhiều khi bao gồm cả chính chúng ta), qua những chủ trương "không nhận biết Chúa Giêsu Kitô đến trong xác thịt", ít là ở 5 trường hợp sau đây:

 

1- không tôn kính, thậm chí c̣n chống đối và hạ nhục, Mẹ Maria là Mẹ của Chúa Kitô, Đấng đă "hóa thành nhục thể" (Jn 1:14) trong cung ḷng trinh nguyên của Mẹ và được Mẹ sinh hạ, và đă tỏ ra tuân phục Mẹ (x Lk 2:51);

 

2- không tôn kính và tuân phục quyền bính giáo hoàng là vị đại diện bằng xương bằng thịt của Chúa Kitô trên trần gian kế vị Thánh Phêrô trong việc chăn dắt Giáo Hội được Người ở cùng cho đến tận thế (x Mt 28:20);

 

3- không tin vào sự hiện diện thật sự của Chúa Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể, bao gồm trọn vẹn thần tính lẫn nhân tính (thịt và máu) của Người, trái lại, c̣n có những thái độ "lăng nhục, phạm thánh và thờ ơ lănh đạm" với Người;

 

4- không quan tâm tới nhu cầu về thể lư hay thiêng liêng của anh chị em bằng xương bằng thịt hèn mọn nhất của Chúa Kitô đă được Người đồng hóa với Người đến độ không giúp đáp họ là không giúp đáp Người (x Mt 25:45).

 

5- không chấp nhận đau khổ thử thách có một giá trị cần cho phần rỗi của nhân loại (x Mt 16:24-25), một phần rỗi đă được Chúa Kitô chiếm lấy bằng chính huyết nhục vô cùng châu báu của Người trên thập tự giá.

 

Như thế, nếu satan là một con rồng đă ŕnh nuốt con trẻ được người nữ sinh ra ngay từ ban đầu (x Khải Huyền 12:4), th́ thành phần phản-kitôkhông nhận biết Chúa Kitô đến trong xác thịt đều là môn đồ (dù vô t́nh) của satan v́ mang tinh thần của satan, là tay sai của satan trong việc góp phần vào công cuộc phá hoại của satan trên trần gian để hủy hoại công ơn cứu chuộc của Chúa Kitô nơi các linh hồn.

 

V́ thành phần phản kitô này, điển h́nh nhất là Tam Điểm, (như loạt 6 bài về Tam Điểm đă thứ tự cho thấy), thực hiện những "âm mưu lịch sử" của satan, trong việc thiệt lập một Trật Tự Thế Giới Mới vô thần phi Thiên Chúa, bằng chính sách Toàn Cầu Hóa, nhất là toàn cầu hóa về văn hóa và luân lư là Duy Nhân Bản, một chủ nghĩa duy nhân bản bề mặt có vẻ tôn sùng con người, đúng như giấc mộng của nữ nguyên tổ Eva muốn lên bằng Thiên Chúa (xem Khởi Nguyên 3:6), nhưng sâu xa lại là một chủ nghĩa do satan đă xui khiến con người lật đổ Thiên Chúa nơi ḷng người cũng như nơi xă hội loài người, để chính hắn nhờ đó có thể thay thế Ngài trong việc cai trị con người là thành phần đă nghe theo chước cám dỗ toàn cầu hóa duy nhân bản của hắn, để rồi từ đó con người tiến đến chỗ chẳng những theo phiếm thần (pantheism) của chủ trương phong trào Thời Mới, một thứ phiếm thần hoang tưởng đă và đang dẫn con người đến tận sào huyệt của tên chúa tể satan mà tôn thờ hắn theo Satan Giáo.

 

Thế nhưng, kết cục của cuộc Hận Thù Quyết Thắng này ra sao? Xin mời xem tiếp bài đính kèm: 

 

 

Hận Thù Quyết Thắng

của Con Rồng Cựu Xà và Người Nữ Sa Mạc

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

 

(Đề tài chia sẻ 

với Đạo Binh Đức Mẹ - Legio Mariae ở Cộng Đoàn Tam Biên Giáo Phận Orange,

trong Ngày Tĩnh Tâm Chúa Nhật 30/12/2012,

nhân dịp mừng Quan Thày Lễ Mẹ Thiên Chúa 1/1/2013)

 

 

Bài Trích Sách Khải Huyền

(12:1-17 - Bản dịch của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR).

 

1 Một dấu lạ vĩ đại hiện ra trên trời: một Bà có mặt trời bao quanh, chân trên mặt trăng, và đầu có triều thiên mười hai sao. 2 Bà đang thai nghén, và kêu la đau đớn, quằn quại sinh con. 3 Rồi một dấu lạ khác hiện ra trên trời: Ḱa, con Rồng lớn màu hung lửa, có bảy đầu và mười sừng, và trên bảy đầu, bảy vương miện. 4 Và đuôi nó quét sạch một phần ba tinh tú trên trời mà xô chúng xuống đất. Và con Rồng đứng chực trước mặt Bà sắp sinh con, để Bà vừa sinh, là nó nuốt con Bà. 5 Và Bà đă sinh con, một con trai, Đấng sẽ lấy trượng sắt chăn dắt các dân hết thảy. Và con Bà đă được cất bổng lên nơi Thiên Chúa, lên ngai của Người. 6 Và Bà đă trốn vào sa mạc; ở đó, đă có chỗ Thiên Chúa dọn sẵn cho Bà để được cung dưỡng 1260 ngày.

 

7 Và đă xảy ra đại chiến trên trời. Mikael và các Thiên thần của Ngài giao chiến với con Rồng; và con Rồng và các Thiên thần phe nó nghinh chiến. 8 Nhưng nó không có sức cự lại; chỗ của chúng không c̣n gặp thấy trên trời. 9 Và nó bị xô nhào xuống, con Rồng lớn, con rắn thái sơ, gọi là Quỉ, là Satan, kẻ mê hoặc toàn thể thiên hạ. Nó đă bị xô nhào xuống đất, và các Thiên thần phe nó cũng bị xô nhào xuống làm một với nó.

 

10 Và tôi đă nghe có tiếng lớn trên trời, rằng: "Nay đă thành sự toàn thắng, quyền năng, vương quyền của Thiên Chúa ta, và quyền bính của Đức Kitô của Người, v́ nó đă bị xô nhào xuống, kẻ cáo tội anh em ta, kẻ cáo tội họ ngày đêm trước nhan Thiên Chúa. 11 và họ đă thắng được nó, nhờ máu Chiên Con, và nhờ lời đoan chứng của họ, họ đă không ham sống sợ chết, 12 V́ lẽ ấy, hăy hân hoan, hỡi các tầng trời, và các người ở nơi ấy! Khốn cho đất và biển! v́ quỉ đă xuống với các ngươi, mang theo một mối căm hờn vĩ đại, v́ biết rằng nó chỉ c̣n ít buổi nữa thôi".

 

13 Và khi con Rồng thấy ḿnh đă bị xô nhào xuống đất, th́ nó đuổi theo Bà đă sinh con trai. 14 Và đă ban cho Bà hai cánh đại bàng mà bay vào sa mạc, đến chỗ dọn cho Bà; ở đó Bà được cung dưỡng một thời, hai thời, và nửa thời, xa tầm con rắn. 15 Con rắn mới phung tự mỏ nó nước chảy như sông đằng sau Bà, cho Bà chết trôi sông. 16 Nhưng đất đáp cứu Bà: Đất đă há miệng nó mà hớp cạn ḍng sông mỏ Rồng phun ra. 17 Và con Rồng tức tối với Bà, th́ đi tuyên chiến với các người khác thuộc ḍng giống Bà, những kẻ nắm giữ lịnh truyền Thiên Chúa và có nơi ḿnh chứng của Đức Yêsu.

 

1- Hận Thù Quyết Thắng - Căn Nguyên

 

Đoạn Thánh Kinh này rất thích hợp với chung những hội đoàn mang danh Thánh Mẫu, nhất là hội đoàn Thánh Mẫu mang danh là Đạo Binh Đức Mẹ - Legio Mariae hay Phong Trào Đạo Binh Xanh cũng chính là Phong Trào Tông Đồ Fatima Thế Giới (sau 1985). Bởi v́, đoạn Thánh Kinh này mang một ư nghĩa Hận Thù Quyết Thắng giữa Satan và Mẹ Maria, và đă là Đạo Binh Đức Mẹ, Đạo Binh Thánh Mẫu, th́ phải là một lực lượng hiệp sĩ cảm tử tinh nhuệ chiến đấu cho Mẹ và với Mẹ, và cuộc chiến đấu ấy phải trở thành một cuộc chiến thắng chứ không thể chiến bại, kẻo làm ô danh Vị Nữ Vương Toàn Thắng của ḿnh.

 

Thế nhưng, làm thế nào để các quân binh thuộc những Đạo Binh Thánh Mẫu như Đạo Binh Đức Mẹ có thể chiến thắng, nếu không phải là họ cần phải sống như Mẹ và với Mẹ. Vậy Mẹ Maria đă sống thế nào để toàn thắng Satan và bọn ngụy thần trong cuộc Hận Thù Quyết Thắng này. Thế nhưng, cuộc Hận Thù Quyết Thắng này đă gây ra bởi căn nguyên nào (1), diễn tiến ra sao (2)? và đâu là chiến thuật của nó (3)?

 

Trước hết, nguyên nhân sâu xa của Cuộc Hận Thù Quyết Thắng gây ra bởi Con Khủng Long, như ở phần thứ nhất cho biết, đó là do Con Khủng Long này không chấp nhận dự án thần linh của Thiên Chúa và ngang nhiên tỏ ra chống đối dự án thần linh tối cao của Ngài, qua h́nh ảnh được Thánh kư Gioan diễn tả là "con Rồng đứng chực trước mặt Bà sắp sinh con, để Bà vừa sinh, là nó nuốt con Bà" (câu 4).

 

Thật vậy, đă là loài được dựng nên có tự do, cả loài người và thiên thần, trước khi được hiệp thông thần linh đời đời với Thiên Chúa và xứng đáng được hiệp thông thần linh đời đời với Ngài, đều phải trải qua một cuộc thử thách. Nếu loài người đă trải qua cuộc thử thách liên quan đến trái cấm th́ loài thần thiêng cũng đă trải qua một cuộc thử thách liên quan đến dự án thần linh của Thiên Chúa.

 

Dự án thần linh của Thiên Chúa đă trở thành một cuộc thử thách cho chung loài thần thiêng đó là dự án nhập thể của Ngài, một dự án đối với đệ nhất thần thiêng như Luxiphe là một dự án không thể nào chấp nhận được. V́ nếu nhập thể th́ Thiên Chúa sẽ trở thành loài người có một bản tính thua kém hắn, một việc làm theo hắn không thể nào xẩy ra và nếu xẩy ra như Thiên Chúa muốn th́ không thể nào chấp nhận được, bởi hắn sẽ thua kém loài người nói chung và người nữ sinh con nói riêng.

 

Cuộc thử thách xẩy ra với loài thần thiêng này quả thực đă xẩy ra vào ngày tạo dựng thứ nhất trong 7 ngày tạo dựng, v́ trong ngày tạo dựng đầu tiên này Thiên Chúa đă dựng nên ánh sáng, tức là các thiên thần, v́ ánh sáng đầu tiên được Thiên Chúa tạo dựng này biểu hiệu cho bản tính thiêng liêng sáng láng của loài thần thiêng. Nhưng cũng trong ngày tạo dựng thứ nhất này, sau khi dựng nên loài thần thiêng, Thiên Chúa liền phân ánh sáng ra khỏi bóng tối (xem Khởi Nguyên 1:4), bằng cách thử thách loài thần thiêng qua việc tỏ dự án thần linh nhập thể của Ngài ra cho các vị biết.

 

Trước dự án thần linh này, các thần lành chấp nhận dự án thần linh nhập thể của Thiên Chúa vẫn sáng láng và được hiệp thông thần linh đời dời với Thiên Chúa, c̣n thành phần thần dữ không chấp nhận và chống đối dự án thần linh nhập thể của Thiên Chúa trở thành tối tăm, thành "ma quỉ" (Khải Huyền câu 9). 

 

2- Hận Thù Quyết Thắng - Diễn Tiến

 

Cuộc Hận Thù Quyết Thắng thật sự được diễn tiến qua 4 phần của Đoạn Thánh Kinh Khải Huyền này, thứ tự như sau: ở phần nhất trong bốn phần chúng ta thấy Con Rồng ŕnh chực trước Người Nữ sắp sinh con để khi con trẻ được sinh ra th́ nuốt bé đi (câu 4). Ở phần hai Con Rồng cùng bọn ngụy thần bị Tổng Thần Micae và lực lượng thần lành đánh bật xuống đất (câu 9). Ở phần ba Con Rồng sau khi bị hất nhào xuống, mất chỗ đứng của ḿnh trên trời, th́ trở thành đại họa cho đất và biển (câu 12). Ở phần bốn Con Rồng bắt đầu trực tiếp đối đầu với Người Nữ, nhưng không làm ǵ được Bà th́ đi giao chiến với gịng dơi của Bà (câu 17).

 

Như thế, theo tiến tŕnh được đoạn Thánh Kinh Khải Huyền này diễn tả, ở phần thứ nhất trong 4 phần, th́ đối tượng chính yếu của cuộc Hận Thù Quyết Thắng của Con Rồng là chính Thiên Chúa, bằng việc hắn chỉ là một tạo vật dám ngang nhiên phủ nhận dự án thần linh tối cao của Thiên Chúa và muốn hủy hoại dự án thần linh này của Ngài, nhưng chẳng những bất khả mà c̣n bị loại trừ nữa.

 

Thật vậy, phần nhất của đoạn Thánh Kinh cho thấy dự án thần linh của Thiên Chúa bao gồm cả dự án nhập thể và dự án cứu thế: dự án nhập thể được diễn tả nơi h́nh ảnh người nữ đang mang thai, và dự án cứu thế nơi h́nh ảnh người nữ rên xiết đau đớn quằn quại sinh con. Sau nữa, phần nhất c̣n liên quan tới cả thành phần ngụy thần phản loạn và oán thù. Thành phần ngụy thần này phản loạn, tỏ ra hoàn toàn chống đối và bất tuân phục dự án nhập thể của Thiên Chúa, qua h́nh ảnh con Rồng đứng chực trước mặt người nữ sắp sinh con, để bà vừa sinh th́ nó nuốt con của bà. 

 

Thành phần ngụy thần này chẳng những phản loạn với dự án nhập thể c̣n oán thù với dự án cứu độ của Thiên Chúa nữa, như được diễn tả qua h́nh ảnh con rồng có mầu hung đỏ (ám chỉ khát máu hận thù), 7 đầu (ám chỉ 7 mối tội đầu) và 10 xừng (ám chỉ 10 thứ tội phạm đến 10 điều răn), và 7 đầu có 7 vương miện (ám chỉ quyền hành và vinh quang của hắn trong việc thống trị trần gian - xem Luca 4:6).

 

Đối tượng thứ hai của cuộc Hận Thù Quyết Thắng này của Con Khủng Long là thành phần thần lành do Tổng Thần Micae lănh đạo, nhưng hắn không thể nào cự lại được đạo binh các thần lành.

 

Đúng thế, phần hai của đoạn Thánh Kinh cho thấy cuộc đối chọi giữa thành phần thần lành với thành phần thần dữ hay giữa phe trung thần với phe ngụy thần. Thành phần thần lành hay phe trung thần do Tổng Thần Minh-Kha lănh đạo, hoàn toàn trung thành với Thiên Chúa, chấp nhận dự án nhập thể và cứu độ vô cùng khôn ngoan và toàn thiện của Thiên Chúa. Thành phần thần dữ hay phe ngụy thần do con Rồng điều khiển, nhóm thần đă bị cái đuôi gương mù của hắn lôi cuốn, như câu thứ 4 cho biết, với tổng số là 1/3 tinh tú ám chỉ các thần trời. Kết cục phe ngụy thần của con Rồng đă bị đánh bại, mất hẳn chỗ đứng của ḿnh trên trời (câu 8) và cả tướng lẫn quân đều bị xô nhào xuống đất (câu 9). Để rồi, sau khi bị xô nhào xuống đất, con Rồng trở thành con cựu xà, tức con rắn thái sơ, thành ma quỉ, biệt danh là Satan, nghĩa là trở thành một tên cám dỗ tất cả thế gian (câu 9).

 

Đối tượng thứ ba của cuộc Hận Thù Quyết Thắng do Con Rồng gây ra là chung loài người, một loài có bản tính thấp hèn hơn nó nhưng lại được Thiên Chúa ưu đăi hơn hắn, qua việc Ngài mặc lấy bản tính của họ hơn của nó.

 

Quả thật là như thế, phần thứ ba của Đoạn Thánh Kinh chẳng những nói về niềm vui chiến thắng của trời cao cho những ai được cứu độ mà c̣n v nỗi khốn đốn của thế gian trước mối căm hờn của quỉ dữ tà thần. Niềm vui chiến thắng của trời cao cho những ai được cứu độ, như được diễn tả: "hăy hân hoan, hỡi các tầng trời, và các người ở nơi ấy!" (câu 12). Thành phần thuộc về trời cao hay được cứu độ này sở dĩ chiến thắng là nhờ được hiệp thông với cuộc chiến thắng của Con Chiên: "Họ đă thắng được nó, nhờ máu Chiên Con, và nhờ lời đoan chứng của họ, họ đă không ham sống sợ chết" (câu 11).

 

Nỗi khốn đốn của thế gian (qua h́nh ảnh “đất” ám chỉ nhân tính hay bản tính tự nhiên, và “biển” ám chỉ chính thế gian hay t́nh trạng hỗn loạn trong gịng lịch sử) trước mối căm hờn của quỉ dữ tà thần, cũng được xác nhận ở câu 12: "Khốn cho đất và biển! v́ quỉ đă xuống với các ngươi, mang theo một mối căm hờn vĩ đại, v́ biết rằng nó chỉ c̣n ít buổi nữa thôi (ám chỉ lịch sử trần gian)".

 

Đối tượng thứ bốn của cuộc Hận Thù Quyết Thắng do Con Rồng quyết chiến đến cùng đó là cả Mẹ Maria lẫn Giáo Hội là gịng dơi của Mẹ.

 

Trước hết, đối với người nữ, con Rồng theo đuổi săn lùng bà (câu 13) và muốn cuốn trôi bà đi bằng gịng nước phun ra từ miệng con cựu xà (câu 15). Thế nhưng, nó vẫn không làm ǵ được bà v́, trước hết, bà được ban cho đôi cánh đại bàng để bay về nơi trú ngụ của bà trong sa mạc (câu 14), và sau nữa, đă có đất há miệng ra nuốt lấy gịng nước phun ra từ miệng con cựu xà (câu 16), ám chỉ nhân tính nói chung, qua hai nguyên tổ đă há miệng ra ăn trái cấm theo chước cám dỗ được ám chỉ qua h́nh ảnh gịng nước phun ra từ miệng của con cựu xà (xem Khởi Nguyên 3:1,4). Sau nữa, đối với gịng dơi của người nữ, ở chỗ, hắn tức giận trước sự thoát thân của người nữ, đâm ra giận cá chém thớt (câu 17).

 

3- Hận Thù Quyết Thắng - Chiến Lược

 

Trong đoạn Thánh Kinh được trích từ Đoạn 12 của Sách Khải Huyền đă rơ ràng bao gồm 4 phần này, chúng ta chẳng những thấy cuộc Hận Thù Quyết Thắng của Satan đối với Mẹ Maria cũng như đối với thành phần gịng dơi của Mẹ mà c̣n thấy được cách thức Mẹ Maria chiến thắng Satan nữa.

 

Vấn đề được đặt ra ở đây là tại sao Mẹ Maria là một “điềm lạ vĩ đại” (câu 1) hoàn toàn trổi vượt hơn Con Khủng Long chỉ là một điềm lạ tầm thường (câu 1) mà lại phải chạy trốn và ẩn lánh ở nơi của ḿnh trong sa mạc trước cuộc tấn công khủng khiếp của Con Rồng?

 

Thật vậy, Mẹ Maria là điềm lạ và là điềm lạ vĩ đại là ở chỗ Mẹ mặc mặt trời, đạp mặt trăng và đội triều thiên 12 tinh tú, hoàn toàn ngược lại với điềm lạ khủng long mầu hung đỏ, có 7 đầu và 10 xừng, và trên 7 đầu có 7 vương miện.

 

H́nh ảnh Mẹ mặc mặt trời đây ám chỉ Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, ở chỗ Mẹ được diễn tả là đang thai nghén (câu 2).

 

H́nh ảnh Mẹ đạp mặt trăng đây ám chỉ Mẹ là Mẹ Giáo Hội, ở chỗ Mẹ được diễn tả là quằn quại đau đớn sinh con (câu 2), khi hạ sinh Chúa Kitô cho một Giáo Hội là "ánh sáng muôn dân - lumen gentium", phản ảnh Mặt Trời Công Chính là Chúa Kitô, nhưng lại là một Giáo Hội mô phỏng theo vai tṛ trinh mẫu của Mẹ và như Mẹ, đúng như ư nghĩa sâu xa của lời Chúa Giêsu trên cây thập giá đă  trăn trối tông đồ Gioan cho Mẹ và Mẹ cho vị tông đồ này.

 

H́nh ảnh Mẹ đội triều thiên 12 tinh tú ám chỉ Mẹ là Nữ Vương Thiên Thần, một nữ vương được bảo vệ trước lực lượng ngụy thần bởi một lực lượng 12 đạo quân các thần trời (xem Mathêu 26:53), dưới quyền lănh đạo của tổng thần Minh-Kha (Michael), đă chiến thắng con rồng và đạo binh của hắn là “1/3 tinh tú” (câu 4) bị cái đuôi của nó lôi kéo xuống đất.

 

Tuy là một “điềm lạ vĩ đại trên trời” trong và theo dự án thần linh của Thiên Chúa, tự bản thân là loài người thấp hèn, một loài người lại mang một bản tính bị hư đi bởi nguyên tội, Mẹ Maria vẫn là loài thua kém Con Rồng về bản tính và quyền lực. Bởi thế, Mẹ Maria vẫn trở thành đối tượng Hận Thù Quyết Thắng của nó, và v́ thế vẫn cần phải làm sao để có thể vô hiệu hóa quyền lực tác hại hết sức hiểm độc đầy chết chóc của nó, như Chúa Kitô, nơi nhân tính của ḿnh, cũng đă bị nó tấn công và đă “đạp nát đầu nó” (Khởi Nguyên 3:15) bằng Thập Giá của Người!

 

Mẹ đă thoát được quyền lực hăm hại của Con Rồng bằng đôi cánh đại bang và ở tại chỗ của Mẹ trong sa mạc. Thật vậy, trong câu 14, Mẹ Maria, như thị kiến cho thấy là nhờ đôi cánh đại bàng được ban cho ḿnh mà Mẹ đă có thể bay vào chỗ của ḿnh ở trong sa mạc, ở đó Mẹ hoàn toàn thoát khỏi tầm ảnh hưởng tác hại và việc theo đuổi ám hại của con rắn, như câu 13 cho thấy thái độ hận thù của con rắn đối với Mẹ sau khi nó vốn là Rồng ở trên trời nhưng đă bị xô nhào xuống đất thành con cựu xà. Tuy nhiên, đôi cánh đại bàng đây nghĩa là ǵ và chỗ của Mẹ ở trong sa mạc đó là chỗ nào để con rắn không thể nào làm ǵ được Mẹ?

 

Đôi cánh đại bàng đây nghĩa là ǵ? Nếu gịng nước cám dỗ vô cùng hiểm độc đă khiến cho chung nhân tính của con người bị vướng mắc nguyên tội và gịng nước cám dỗ hiểm độc này của con cựu xà không thể phun tới người nữ, th́ đôi cánh đại bàng được ban cho người nữ đây (câu 14), trước khi con cựu xà phun ra gịng nước ấy (câu 15) chính là đặc ân vô nhiễm nguyên tội, nhờ đó Mẹ Maria được ǵn giữ ngay từ khi được hoài thai trong ḷng mẹ không bị vướng mắc nguyên tội, nhờ Mẹ được hưởng trước ơn cứu độ của Chúa Kitô, Con Mẹ.

 

Chỗ của Mẹ Maria ở trong sa mạc đó là chỗ nào để con rắn không thể nào làm ǵ được Mẹ? Nếu sa mạc là h́nh ảnh tiêu biểu cho một nơi chốn hoang vu và chết chóc, không có sự sống, và chỉ có các thánh mới yêu thích sống đời sa mạc mà thôi, như chính Chúa Kitô làm gương, hay Vị Tiền Hô Gioan Tẩy Giả của Người, hoặc các thánh ẩn tu sau này ở các thể kỷ đầu của Kitô giáo, th́ sa mạc ám chỉ đời sống hoàn toàn bỏ ḿnh để có thể sống cho một ḿnh Thiên Chúa, ở chỗ 1- chỉ khao khát một ḿnh Thiên Chúa, 2- lấy Ngài làm gia nghiệp của ḿnh, là tất cả của ḿnh, và 3- từ đó hoàn toàn tin tưởng phó thác vào Ngài, để Ngài toàn quyền định đoạt về ḿnh.

 

Ba khía cạnh chính yếu hàm chứa nơi h́nh ảnh về sa mạc này được thấy rơ nơi 3 chước cám dỗ được Satan sử dụng để tấn công Chúa Kitô trong hoang địa sau khi Người chay tịnh 40 đêm ngày (xem Luca 4:3-12): trước hết là chước cám dỗ thèm khát tự nhiên hơn là khao khát thần linh; sau nữa là chước cám dỗ ham thích giầu sang quyền quí hơn là lấy Chúa làm tất cả của ḿnh; sau hết là chước cám dỗ liều lĩnh tự tin vào bản thân ḿnh hơn là chính đáng tin tưởng phó thác nơi Thiên Chúa.

 

Chỗ của Mẹ Maria ở trong sa mạc đó là tâm t́nh Truyền Tin và bài Ca Vịnh Ngợi Khen. Trong Ca Vịnh Ngợi Khen của Mẹ Maria (Luca 1:46-55), chúng ta thấy rơ tâm t́nh sống sa mạc của Mẹ Maria, nhờ đó Mẹ đă xa được tầm theo dơi và ám hại của con cựu xà vô cùng tinh ranh ma quái.

 

Tâm t́nh sống sa mạc trước nhất nơi Mẹ Maria là chỉ khao khát một ḿnh Thiên Chúa, được thể hiện qua lời Mẹ xướng lên trong Ca Vịnh Ngợi Khen: "Người đói khó Ngài cho no đầy ân phúc và kẻ giầu có Ngài để trở về tay không" (câu 53) - Mẹ Maria quả thực không khao khát ǵ hơn ngoài Thiên Chúa, ở chỗ, trong Biến Cố Truyền Tin, Mẹ đă bày tỏ tâm trạng của ḿnh rằng: "tôi không hề biết đến nam nhân" (Luca 1:34);

 

Tâm t́nh sống sa mạc sau nữa nơi Mẹ Maria đó là lấy Thiên Chúa làm gia nghiệp của ḿnh, là tất cả của ḿnh, ngoài ra Mẹ không c̣n ham thích một sự ǵ khác trên thế gian này, như Mẹ bày tỏ trong Ca Vịnh Ngợi Khen: "Kẻ uy quyền bị Ngài hạ bệ, c̣n kẻ thấp hèn lại được Ngài nâng cao" (câu 52) – và Mẹ Maria, như trong Biến Cố Truyền Tin, đă luôn sống trước nhan Thiên Chúa như là một "nữ tỳ Chúa" (Luca 1:38);

 

Tâm t́nh sống sa mạc sau hết nơi Mẹ Maria là hoàn toàn tin tưởng phó thác vào Ngài, để tùy Ngài định đoạt về ḿnh, như Mẹ cho thấy trong Ca Vịnh Ngợi Khen: "Ḷng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia, hằng bao bọc những ai kính sợ Ngài (câu 50). Ngài đă ra tay uy quyền đánh tan người kiêu ngạo với những ư nghĩ kiêu căng của chúng (câu 51)" - Mẹ Maria, như trong Biến Cố Truyền Tin cho thấy, đă luôn sống đức tin tuân phục với Chúa bằng thái độ liên lỉ xin vâng: "Xin hăy thực hiện nơi tôi những ǵ ngài truyền" (Luca 1:38).

 

Xa tầm của con cựu xà: Sở dĩ 2 nguyên tổ nói chung và nguyên tổ Evà nói riêng ở trong tầm tay nắm bắt dễ dàng của con cựu xà nơi vườn địa đường ngay từ khởi nguyên là v́ các vị chưa có tâm t́nh sa mạc như Chúa Giêsu và Mẹ Maria sau này.

 

Trước hết là tâm t́nh chỉ khao khát Thiên Chúa, th́ các vị lại thèm khát trái cấm là những ǵ chính các vị biết rằng không được đụng vào kẻo chết (xem Khởi Nguyên 3:6,2-3). Sau nữa là tâm t́nh chỉ lấy Chúa làm gia nghiệp và tất cả của ḿnh th́ các vị lại muốn nên bằng Thiên Chúa, ngang hàng với Thiên Chúa trong việc biết lành biết dữ, định đoạt lành dữ theo ư muốn của ḿnh (xem Khởi Nguyên 3:5-6). Sau hết là tâm t́nh chỉ tin tưởng cậy trông vào Thiên Chúa th́ các vị lại tự tin và cậy ḿnh trong việc tưởng ḿnh có thể lên bằng Thiên Chúa, giống như Thiên Chúa, bằng việc tự động hái trái cấm mà ăn, không cần đến ân sủng của Ngài và tới thời điểm Ngài muốn.

 

Trong khi đất mở miệng ra nuốt lấy gịng nước gian dối phun ra từ miệng con cựu xà (câu 15) trong vườn địa đường như thế th́ Mẹ Maria hoàn toàn an lành, chẳng những nhờ ơn vô nhiễm nguyên tội Chúa ban ngay từ lúc hoài thai mà c̣n nhờ Mẹ ở đúng vị thế của ḿnh trong sa mạc, nơi xa tầm với của con cựu xà (câu 14).

 

Gịng dơi này của Người Nữ sẽ bị con rồng tấn công v́ hắn không thể làm ǵ được Người Nữ thoát thân:  Thật vậy, con khủng long không thể nào chịu thua người nữ, một người nữ đă cưu mang và sinh hạ Con Đấng Tối Cao để loài người được cứu độ, th́ hắn t́m cách phá ơn cứu chuộc, hay đúng hơn, làm vô hiệu hóa ơn cứu chuộc nơi các linh hồn. Và theo tính toán hết sức tinh khôn của ḿnh như một con cựu xà, với cái đầu là phần thân thể chính yếu đệ nhất, hắn thấy rằng cần phải làm sao triệt hạ được thành phần chủ chốt th́ sẽ vớ được trọn ổ các linh hồn.

 

Đối với hắn, thành phần chủ chốt mà hắn nhắm tới trước hết và trên hết đó là thành phần gịng dơi của người nữ, thành phần được Sách Khải Huyền cho biết có hai đặc điểm chuyên biệt bất khả phân ly đó là tuân giữ các giới răn của Thiên Chúa và làm chứng cho Chúa Kitô (câu 17). Là gịng dơi của Mẹ Maria, họ tuân giữ giới răn Thiên Chúa như Mẹ đă tỏ ra hết sức ngoan ngoăn xin vâng ở biến cố Truyền Tin (xem Luca 1:38), và họ làm chứng cho Chúa Kitô ở chỗ họ "theo Con Chiên đến bất cứ nơi nào Con Chiên tới" (Khải Huyền 14:4), chấp nhận tất cả mọi đau khổ với Chúa Kitô, như Mẹ đứng dưới chân Thập Giá Chúa Kitô (xem Gioan 19:25).

 

Nếu gót chân là phần thể thấp hèn nhất và bị quên lănh nhất trong thân thể của con người, nơi dễ dàng bị cắn bất ngờ bởi loài rắn tinh khôn, nhưng cũng là phần thể được sử dụng để đạp nát đầu nó (xem Khởi Nguyên 3:15) th́ thành phần sống đời khiêm nhượng tuân phục và chịu đựng hy tế như Mẹ Maria và với Mẹ Maria, cũng sẽ trở thành gót chân cho Chúa Kitô Vượt Qua đạp nát cái đầu tinh khôn của rắn quỉ Satan.

 

Một nhân vật tiêu biểu cho thành phần thuộc gịng dơi Người Nữ này là Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, vị giáo hoàng vừa Thánh Mẫu vừa Ḷng Thương Xót Chúa, vị giáo hoàng đă lấy khẩu hiệu vừa Chúa lẫn Mẹ là "Totus tuus - tất cả của con là của Chúa nơi Mẹ Maria" (một khẩu hiệu được ngài lấy từ tác phẩm Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria của Thánh Long Mộng Phố, số 233), và ngài chẳng những đă qua đời mà c̣n được phong chân phước vào thời điểm vừa Thánh Mẫu lẫn Ḷng Thương Xót Chúa: Ngài qua đời ngày 2/4/2005, Thứ Bảy Đầu Tháng vọng Chúa Nhật Lễ Ḷng Thương Xót Chúa, và Ngài được phong chân phước ngày 1/5, Thứ Bảy Đầu Thánh Hoa cũng là Chúa Nhật Lễ Ḷng Thương Xót Chúa.

 

Đời sống của ngài đă thực sự trở thành gót chân bị rắn quỉ cắn nhưng lại là gót chân đă đạp đầu nó, khi ngài bị ám sát hụt ở Quảng Trường Thánh Phêrô ngày 13/5/1981, để rồi nhờ đó ngài đă đáp ứng những ǵ được Trời Cao yêu cầu trong việc hiến dâng Nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria ngày 15/3/1984 và nhờ đó Nước Nga đă trở lại. 

 

4- Hận Thù Quyết Thắng - Phản công

 

Tóm lại, vấn đề được đặt ra là tại sao Mẹ Maria là “điềm lạ vĩ đại trên trời” (câu 1) mà lại phải chạy trốn (câu 6) hay ẩn lánh (câu 14) con rồng là điềm lạ b́nh thường không bằng ḿnh, như thế, đă được hoàn toàn sáng tỏ? Bởi v́ đó là cách Mẹ chiến thắng Satan, như Chúa Kitô vô tội và trọn hảo mà vẫn sống chay tịnh để chiến thắng hắn.

 

Nếu “quyền lực chiến thắng thế gian là đức tin của chúng ta” (1Gioan 5:4) th́ Mẹ Maria đă chiến thắng Satan bằng đức tin của Mẹ. Bởi thế, chỗ của Mẹ Maria trong sa mạc ám chỉ đức tin tuân phục của Mẹ, ở chỗ  1- Mẹ chỉ khao khát một ḿnh Chúa – “Tôi không hề biết đến nam nhân” (Luca 1:34), 2- Mẹ chỉ lấy Chúa là tất cả mọi sự của ḿnh – “Này tôi là tôi tớ Chúa” (Luca 1:38) và 3- Mẹ hoàn toàn tín thác vào Chúa - “tôi xin vâng như lời ngài truyền” (Luca 1:38).

 

Ba tinh thần có tính chất sa mạc này hoàn toàn phản nghịch lại 3 chước cám dỗ của Satan như đă xẩy ra nơi trường hợp Chúa Giêsu chay tịnh trong hoang địa và nhờ đó hắn bị khống chế dù ở thế tấn công. Như thế, chứng tỏ, nhờ đức tin, Mẹ Maria, như Chúa Kitô trong hoang địa, có một nội tâm thâm hậu đến độ bất chiến tự nhiên thành, vẻ vang hơn là phải ra tay hay xuất chiêu mới thắng được Satan!

 

Thành phần gịng dơi của Mẹ cũng thế, muốn chiến thắng Satan, cũng cần phải sống đức tin, chẳng những bằng việc ân cần tuân giữ các lệnh truyền của Thiên Chúa, mà c̣n bằng việc trung thành làm chứng cho đức tin của ḿnh nữa, bởi v́: "Ai là người chiến thắng thế gian? Đó là người tin rằng Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa" (1Gioan 5:5).

 

Dưới chân thập giá của Con ḿnh, c̣n ai tin Người là Con Thiên Chúa như Mẹ. Vậy gịng dơi của Mẹ, như Tông Đồ Gioan và người nữ môn đệ Mai Đệ Liên cũng ở dưới chân thập giá Chúa Kitô với Mẹ, chắc chắn sẽ chiến thắng Satan bằng đức tin cho đến cùng của ḿnh: "Thày là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống" (Mathêu 16:16), Đấng Tử Giá, Người Con được người nữ quằn quại sinh hạ cho nhân loại (xem Khải Huyền 12:2), Người Con bị con rồng ŕnh chực nuốt đi khi Người được sinh ra (xem Khải Huyền 12:4) nhưng bất thành, trái lại, Người c̣n trở thành Đấng “chăn dắt tất cả mọi dân nước bằng cây gậy sắt…, được đưa lên cùng Thiên Chúa và ngai ṭa của ḿnh” (Khải Huyền 12:5), “để Thiên Chúa là tất cả trong mọi sự” (1Cor 15:28).

 

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

Lễ Mẹ Vô Nhiễm 8/12/2012

Bài này đă được Nguyệt San Hiệp Nhất

của CĐ CG VN GP Orange phổ biến trong số báo 2/2013