GIÁO HỘI HIỆN THẾ


"Nơi sự hiện diện và thừa tác vụ của các vị Giám Mục, Giáo sĩ và Phó tế, chúng ta có thể nhận thấy chân dung của Giáo Hội: đó là một Mẹ Thánh Giáo Hội Phẩm Trật"


ĐTC Phanxicô: Giáo Lý Giáo Hội Cộng Đồng - bài 12 Thứ Tư 5/11/2014 

Chào Anh Chị Em thân mến buổi sáng,

 

Chúng ta đã nghe những gì Thánh Phaolô nói với vị Giám Mục Titô; biết bao nhiêu là nhân đức mà các vị giám mục chúng tôi cần phải có; tất cả chúng ta đều đã nghe thấy phải không? Điều này không phải là chuyện dễ; không dễ vì chúng tôi đều là các tội nhân. Thế nhưng chúng tôi tin vào lời cầu nguyện của anh chị em, nhờ đó chúng tôi ít là có thể hy vọng gần với những gì Tông Đồ Phaolô đã khuyến nhủ tất cả các vị giám mục. Anh chị em có đồng ý không? Anh chị em sẽ cầu nguyện cho chúng tôi hay chăng?

Trong bài giáo lý trước, chúng ta đã chú ý tới cách thức Thánh Linh luôn làm cho Giáo Hội tràn đầy các tặng ân của Ngài. Bởi thế, nhờ quyền năng và ân sủng của Thần Linh mình, Chúa Kitô không thôi tiếp nối các thừa tác vụ để xây dựng những cộng đồng Kitô hữu như là Thân Mình của Người. Nổi bật nhất trong các thừa tác vụ này đó là thừa tác vụ giáo phẩm. Nơi vị Giám Mục, được hỗ trợ bởi hàng Giáo Sĩ và Phó Tế, là chính Chúa Kitô, Đấng hiện diện và là Đấng tiếp tục chăm sóc Giáo Hội của mình, bảo vệ và hướng dẫn Giáo Hội.

Nơi sự hiện diện và thừa tác vụ của các vị Giám Mục, Giáo sĩ và Phó tế, chúng ta có thể nhận thấy chân dung của Giáo Hội: đó là một Mẹ Thánh Giáo Hội Phẩm Hàm (the Hierarchical Holy Mother Church). Thật vậy, qua những người anh em được Chúa chọn này và là những người được thánh hiến bằng Bí Tích Truyền Chức Thánh, Giáo Hội thực thi vai trò làm mẹ của mình ở chỗ hạ sinh chúng ta thành Kitô hữu nơi Phép Rửa, giúp chúng ta tái sinh trong Chúa Kitô; Giáo Hội chăm lo cho việc tăng trưởng đức tin của chúng ta; Giáo Hội nâng đỡ chúng ta trong cánh tay của Chúa để chúng ta nhận được ơn tha thứ của Ngài; Giáo Hội sửa soạn cho chúng ta để chúng ta tiến đến với bàn tiệc Thánh Thể, nhờ đó Giáo Hội nuôi chúng ta bằng lời Chúa và Mình Máu Chúa Giêsu; Giáo Hội xin Thiên Chúa ban phúc lành cho chúng ta và sức mạnh của Thần Linh Ngài, bảo trì chúng ta suốt cuộc đời của chúng ta và bao bọc chúng ta bằng niềm êm ái nồng nàn của Ngài, nhất là trong những lúc khó khăn nhất của cơn thử thách, khổ đau và chết chóc.  

Vai trò làm mẹ này của Giáo Hội được thể hiện đặc biệt nơi bản thân của vị Giám Mục và thừa tác vụ của ngài. Thật vậy, như Chúa Giêsu đã chọn các Tông Đồ và sai các vị đi loan báo Phúc Âm cùng nuôi dưỡng đàn chiên của Người thế nào thì vị Giám Mục cũng thế, thành phần thừa kế các tông đồ, cũng được đặt làm đầu của các cộng đồng Kitô hữu, như một bảo đảm viên cho đức tin của họ và như dấu hiệu sống động về sự hiện diện của Chúa giữa chúng ta. 

Bởi thế chúng ta cần phải hiểu rằng nó không phải là vấn đề có được một vị thế danh giá, một trách nhiệm vinh dự. Giám mục không phải là một vai trò vẻ vang. Mà là việc phục vụ! Chúa Giêsu muốn nó như thế. Tâm thức thế tục không được có chỗ đứng trong Giáo Hội.Tâm thức thế tục cho thấy một con người có được "một nghề nghiệp giáo hội và làm giáo mục". Không được có một tâm thức như thế trong Giáo Hội. Hàng Giáo Phẩm là một việc phục vụ, nó không phải là một vị thế danh dự để huyênh hoang. Là giám mục nghĩa là luôn thấy trước mặt của mình tấm gương của Chúa Giêsu, Đấng là mục tử nhân lành, đến để phục vụ chứ không phải để được hầu hạ (xem mathêu 20:28; Marco 10:45) và hiến mạng sống mình cho chiên (xem Gioan 10:11). Các vị giám mục thánh - và có nhiều vị giám mục thánh trong lịch sử Giáo Hội - cho chúng ta thấy rằng thừa tác vụ này không phải là những gì tìm kiếm được, những gì đòi hỏi mà có, những gì tạo mãi được, mà là những gì được nhận lãnh bằng đức tuân phục, không phải do tự nâng mình lên mà là hạ mình xuống, như Chúa Giêsu "đã tự hạ và vầng lời cho đến chết cho dù có chết trên thập tự giá' (Philiphe 2:8). Thật là buồn khi chúng ta thấy một người tìm kiếm vai trò này và làm đủ thứ để đoạt lấy, và khi chiếm được rồi thì chẳng phục vụ gì, trái lại đi vòng vòng như một con công và chỉ sống cho cái hoang tưởng của mình.

Một yếu tố quí báu khác nữa đáng được chú ý tới. Khi Chúa Giêsu chọn và gọi các Tông Đồ, Người đã nghĩ về các vị gắn liền với nhau, chứ không phải riêng từng vị, mà là cùng nhau, nhờ đó các vị ở với Người, liên kết với nhau như một gia đình duy nhất, các vị giám mục cũng làm nên một Đoàn duy nhất, qui tụ quanh Giáo Hoàng, vị là bảo quản viên và là bảo đảm viên của mối hiệp thông nền tảng này, một mối hiệp thông Chúa Giêsu và các Tông Đồ của Người đã hết sức mong muốn. Thế nên, tuyệt vời biết bao khi các vị Giám mục, với Giáo Hoàng, thể hiện đoàn tính này! Và cố gắng trở nên tôi tớ của tín hữu mỗi ngày một hơn, tôi tớ của Giáo Hội! Chúng ta đã cảm thấy điều ấy vừa mới đây nơi Thượng Nghị Giám Mục về Gia Đình. Tuy nhiên, chúng ta nghĩ về tất cả các vị giám mục ở tản mát khắp nơi trên thế giới này, các vị, mặc dù sống ở các địa phương khác nhau, khác văn hóa, khác cảm thức và khác truyền thống. Có một vị giám mục ngày nọ nói với tôi rằng để đến Rôma ngài phải mất 30 tiếng đồng hồ - cách xa nhau, cảm thấy mình thuộc về nhau và trở thành biểu hiện của mối liên kết sâu xa trong Chúa Kitô giữa các cộng đồng của các vị. Vàtrong lời cầu chung của Hội Thánh, tất cả các vị Giám Mục cùng nhau lắng nghe Chúa và Thần Linh, nhờ đó có thể sâu xa chú trọng tới con người cũng như tới các dấu chỉ thời đại(xem Công Đồng Chung Vaticanô II, Hiến Chế Vui Mừng và Hy Vọng, 4). 

Các bạn thân mến, tất cả những sự ấy làm cho chúng ta hiểu được lý do tại sao các cộng đồng Kitô hữu nhìn nhận nơi vị Giám Mục một đại tặng ân, và các vị được kêu gọi để nuôi dưỡng mối hiệp thông chân thành và sâu xa với ngài, bắt đầu là các Giáo Sĩ và Phó tế.Giáo Hội không lành mạnh nếu giáo dân, linh mục, phó tế không hiệp nhất chung quanh vị Giám Mục của mình. Giáo Hội mà không hiệp nhất chung quanh vị Giám Mục của mình là một Giáo Hội bệnh hoạn. Chúa Giêsu muốn mối hiệp thông này, mối hiệp nhất của tất cả tín hữu với Giám Mục, với cả các vị giáo sĩ và phó tế nữa. Với nhận thức rằng chính ở nơi vị Giám Mục mà mối liên hệ này trở thành hữu hình trong mỗi Giáo Hội với các tông Đồ và với tất cả mọi cộng đồng khác, liên kết với các vị Giám Mục của các Giáo Hội ấy và với Giáo Hội trong một Giáo Hội duy nhất của Chúa Giêsu, một Mẹ Giáo Hội Phẩm Trật của chúng ta. 


Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch (kèm theo nhan đề và những chỗ cố ý nhấn mạnh riêng) theo

http://www.zenit.org/en/articles/full-text-of-pope-s-general-audience-catechesis-nov-5th