GIÁO HỘI HIỆN THẾ

 

 

Ơn Toàn Xá: đầu năm - cuối năm - quanh năm

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, tổng hợp


Để đáp ứng Tông Hiến Indulgentlarum Doctrina - Tín Lý về Các Ân Xá - The Apostolic Constitution The Doctrine of Indulgences - của Đức Thánh Cha Phaolô VI ban hành ngày 1/1/1967, (http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/apost_constitutions/documents/hf_p-vi_apc_19670101_indulgentiarum-doctrina_en.html), trong đó, ở chuẩn định 13 (norm 13), vị tân chân phước giáo hoàng này đã ngỏ ý muốn "cuốn tổng hợp các kinh nguyện và việc làm được ân xá - The Enchiridion of Indulgences cần phải được duyệt lại theo chiều hướng bao gồm cả việc liên kết các ân xá với những kinh nguyện quan trọng cũng như những việc đạo đức, bác ái và thống hối", Tòa Ân Giải Tối Cao của Tòa Thánh đã cẩn thận biên soạn Sắc Lệnh The Enchiridion of Indulgences - http://www.vatican.va/roman_curia//tribunals/apost_penit/documents/rc_trib_appen_doc_20020826_enchiridion-indulgentiarum_lt.html - sắc lệnh tổng hợp các kinh nguyện và việc làm được ân xá , một văn kiện đã được chính Đức Thánh Cha Phaolô VI phê chuẩn ngày 15/6/1968 và được ban hành ngày 29/6/1968. (http://www.basilica.org/pages/ebooks/Sacred%20Apostolic%20Penitentiary-The%20Enchiridion%20of%20Indulgences.pdf)


Điều kiện cần để lĩnh Ơn Toàn Xá: 

Căn cứ vào Sắc Lệnh về Ân Xá (The Enchiridion Of Indulgences, phần về Norms On Indulgences) của Giáo Hội thì:

Ơn Toàn Xá cũng gọi là Ơn Đại Xá (ở Việt ngữ), bởi cả hai đều có cùng một ý nghĩa, đều hoàn toàn ngược lại với Ơn Tiểu Xá, ở chỗ, trong khi Ơn Tiểu Xá chỉ tha một phần nào hình phạt bởi tội phạm thì Ơn Đại Xá hay Ơn Toàn Xá lại tha tất cả mọi hình phạt (sắc lệnh trên - khoản 2): "An indulgence is partial or plenary, according as it removes either part or all of the temporal punishment due for sin."

Để được một Ơn Toàn Xácần phải hội đủ các điều kiện chính yếu bất khả thiếu do Giáo Hội ấn định, cả điều kiện căn bản bình thường lẫn điều kiện tùy dịp ngoại thường: 

1- Điều kiện căn bản thông thường gồm có 3 là xưng tội, rước lễ và cầu theo ý Đức Thánh Cha (sắc lệnh trên - khoản 26): "To acquire a plenary indulgence it is necessary to perform the work to which the indulgence is attached and to fulfill the following three conditions: sacramental confession, eucharistic Communion, and prayer for the intention of the Sovereign Pontiff. It is further required that all attachment to sin, even venial sin. be absent." 

2- Điều kiện tùy dịp ngoại thường: như trong dịp Năm Thánh Tình Thương điều kiện là phải bước qua Cửa Thánh và suy niệm về LTXC: "The faithful are called to make a brief pilgrimage to the Holy Door... It is important that this moment be linked, first and foremost, to the Sacrament of Reconciliation and to the celebration of the Holy Eucharist with a reflection on mercy. It will be necessary to accompany these celebrations with the profession of faith and with prayer for me and for the intentions that I bear in my heart for the good of the Church and of the entire world" (ĐTC Phanxicô: Thư Ban Ân Xá Năm Thánh Tình Thương ngày 1/9/2015).

Sau đây là một số điều thiết yếu cần nhớ nữa liên quan đến cả Ơn Toàn Xá lẫn Ơn Tiểu Xá, cũng vẫn căn cứ vào Sắc Lệnh về Ân Xá (The Enchiridion Of Indulgences, phần về Norms On Indulgences):

1- Ơn Toàn Xá không được chỉ cho bất cứ ai còn đang sống (sắc lệnh trên - khoản số 3): "No one, acquiring indulgences, can apply them to other living persons."

2- Ơn Toàn Xá hay tiểu xá bao giờ cũng có thể bao gồm ý nguyện cầu thay cho người chết (sắc lệnh trên - khoản 4): "Partial as well as plenary indulgences can always be applied to the departed by way of suffrage."

3- Ơn Toàn Xá chỉ được lĩnh mỗi ngày 1 lần mà thôi, trừ khi lâm chung (sắc lệnh trên - khoản 24): 24. § 1. A plenary indulgence can be acquired once only in the course of a day. § 2. But one can obtain the plenary indulgence for the moment of death, even if another plenary indulgence had already been acquired on the same day. 

4- Ba điều kiện căn bản thông thường cho sù có thể thực hiện trong vài ngày trước khi hoặc sau khi lĩnh Ơn Toàn Xá, nhưng hiệp lễ và cầu như ý của ĐTC nên làm ngay trong ngày lĩnh Ơn Toàn Xá (sắc lệnh trên - khoản 27): "The three conditions may be fulfilled several days before or after the performance of the prescribed work; it is, however, fitting that Communion be received and the prayer for the intention of the Sovereign Pontiff be said on the same day the work is performed."

5- Điều kiện căn bản xưng tội chỉ cần 1 lần mà có thể lĩnh được một số Ơn Toàn Xá, nhưng mỗi Ơn Toàn Xá cần phải hội đủ điều kiện hiệp lễ và cầu theo ý ĐTC (sắc lệnh trên - khoản 28): "A single sacramental confession suffices for gaining several plenary indulgences; but Communion must be received and prayer for the intention of the Sovereign Pontiff must be recited for the gaining of each plenary indulgence."

6- Điều kiện căn bản cầu theo ý ĐTC có thể thực hiện bằng việc đọc 1 Kinh Lạy Cha và 1 Kinh Kính Mừng, hay một kinh nguyện nào đó tùy nghi cũng được (sắc lệnh trên - khoản 29): "The condition of praying for the intention of the Sovereign Pontiff is fully satisfied by reciting one Our Father and one Hail Mary; nevertheless, each one is free to recite any other prayer according to his piety and devotion".

Có một điều không thấy sắc lệnh về ân xá này nói tới, đó là công hiệu của Ơn Toàn Xá kéo dài tới bao lâu và bao giờ hết v.v. Chẳng hạn, khi chúng ta lĩnh được một Ơn Toàn Xá cho chính bản thân chúng ta, chứ không chỉ cho một linh hồn qua đời nào khác, thì Ơn Toàn Xá này có công hiệu cho tới khi chúng ta chết hay chăng? Hoặc có bao giờ bị mất đi không?

Nếu Ơn Toàn Xá là Ơn tha hết mọi hình phạt do tội lỗi mà có, chứ không phải tha tội hay tha hết mọi tội lỗi, thì theo nguyên tắc, Ơn Toàn Xá chỉ tồn tại cho tới khi chúng ta phạm một tội nặng hay nhẹ nào mới mà thôi. Bởi tội nhẹ hay tội nặng mới ấy khiến chúng ta phải chịu hình phạt mới xứng với tội nhẹ chúng ta phạm. Nhất là tội trọng làm cho chúng ta trở thành kẻ chết về phần thiêng liêng, mất hết mọi công nghiệp, chứ đừng nói đến Ơn Toàn Xá. 

Như thế, nếu quả thực chúng ta được hưởng một Ơn Toàn Xá vào một lúc nào đó trong đời của chúng ta thì như thể chúng ta đã bất ngờ có thể trả off, đã xong món nợ căn nhà chúng ta đang ở, thế nhưng sau đó ngôi nhà ấy lại bị hư mái nhà hay hư thảm cần phải sửa chữa, chúng ta lại tiếp tục vay muợn một số tiền nào đó để chi tiêu cho những thứ hư hỏng bất khả tránh cho ngôi nhà này của chúng ta. Nhưng chúng ta vẫn có thể tiếp tục trả off món nợ mới bằng một Ơn Toàn Xá khác. Các Ơn Toàn Xá có thể được lãnh nhận vào các cơ hội như sau:
(trích The Enchiridion of Indulgences trong phần 
Other Grants Of Indulgences v
à được liệt kê theo thứ tự từ 1 tới 70)


Trong sắc lệnh cẩm nang về ân xá này của Tòa Thánh có tất cả 70 kinh nguyện cũng như các việc làm được tiểu xá (partial indulgence) hay đại xá cũng gọi là toàn xá (plenary indulgence), hoặc có kinh nguyện lúc đưc tiểu xá lúc được toàn xá. Điển hình nhất là Kinh Tạ Ơn Lạy Thiên Chúa - Te Deum và Kinh Xin Thánh Thần Hãy Đến - Veni, Creator. Hai kinh này nếu đọc vào dịp thường thì được tiểu xá, còn nếu Kinh Tạ Ơn Lạy Thiên Chúa - Te Deum được đọc một cách công khai (publicly) vào ngày đặc biệt cuối năm 31/12, và Kinh Xin Thánh Thần Hãy Đến - Veni, Creator được đọc một cách công khai (publicly) vào ngày đặc biệt Đầu Năm 1/1, thì được Ơn Toàn Xá. 

Các ngày đặc biệt:
11- Lễ Hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô khi kính viếng Đền Thờ Thánh Phaolô Ngoại Thành hay Đền Thờ Thánh Phêrô
13- Từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 11 khi viếng thăm nghĩa trang
17- Thứ Sáu Tuần Thánh nếu phụ giúp việc phụng vụ tôn thờ Thánh Giá và Hôn Thánh Giá 
26- Lễ Thánh Tâm Chúa nếu đọc Kinh Đền Tạ Thánh Tâm Chúa của ĐTC Piô XII
27- Lễ Chúa Kitô Vua nếu đọc Kinh Dâng Loài Người cho Chúa Kitô Vua của ĐTC Lêô X 
59- Thứ Năm Tuần Thánh khi long trọng hát Kinh Tantum Ergo và xướng đáp cầu kết như Chầu Thánh Thể
59- Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô khi long trọng hát Kinh Tantum Ergo và xướng đáp cầu kết như Chầu Thánh Thể
60- Ngày cuối năm nếu đọc Kinh Tạ Ơn Lạy Thiên Chúa - Te Deum
61- Lễ Hiện Xuống nếu đọc Kinh Xin Thánh Thần Hãy Đến - Veni, Creator một cách công khai
61- Ngày đầu năm nếu đọc Kinh Xin Thánh Thần Hãy Đến - Veni, Creator một cách công khai
65- Ngày Lễ Quan Thày của Giáo Xứ khi viếng nhà thờ giáo xứ và đọc 1 Kinh Lạy Cha và 1 Kinh Tin Kính
66- Ngày thánh hiến một Thánh Đường hay Bàn Thờ - nếu đến kính viếng và đọc 1 Kinh Lạy Cha cùng 1 Kinh Tin Kính
67- Ngày Lễ Các Đẳng 2/11 nếu viếng nhà thờ hay nguyện đường và đọc 1 Kinh Lạy Cha cùng 1 Kinh Tin Kính
68- Ngày Lễ Thánh Sáng Lập Dòng nếu viếng nhà thờ hay nguyện đường của dòng và đọc 1 Kinh Lạy Cha cùng 1 Kinh Tin Kính
70- Vọng Vượt Qua khi lập lại lời hứa rửa tội của mình

Các ngày đặc biệt ở những nơi đặc biệt:
11- Một trong 4 Đền Thờ Chính ở Rôma (the Patriarchal Basilicas in Rome) vào 1 trong các  dịp như: 1- quan thày của đền thờ, 2- bất cứ ngày lễ trọng buộc nào trong phụng niên, và 3- bất cứ ngày nào tùy tiện của mỗi người; và khi kính viếng thì đọc 1 Kinh Lạy Cha và 1 Kinh Tin Kính.

Các ngày đặc biệt trong đời sống Kitô hữu:
25- Tham dự ít là 3 Ngày Tĩnh Tâm trọn vẹn
28- Trong Giờ Lâm Tử (có thể lĩnh hơn 1 Ơn Toàn Xá 1 ngày)
42- Ngày Rước Lễ Lần Đầu hay phụ giúp nghi thức Rước Lễ Lần Đầu
43- Ngày Lễ M Tay của Tân linh Mục hay phụ giúp Lễ Mở Tay 
49- Mừng Thụ Phong Linh Mục (Jubilees - Lễ Bạc 25 năm, Vàng 50 năm, Ngọc 60 năm) và ai phụ giúp lễ này.
70- Ngày kỷ niệm lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội khi lập lại lời hứa rửa tội
Ở bất cứ nơi đâu và bất cứ lúc nào:
3- Khi Tôn Thờ Thánh Thể (ít là nửa tiếng - one half an hour, còn viếng Chúa trong chốc lát thì được ơn tiểu xá)
48- Khi Lần Chuỗi Mân Côi (50 chục kinh liên tục, vừa đọc vừa suy gẫm) trong nhà thờ, chung gia đình, chung hội đoàn
50- Khi Đọc Thánh Kinh liên tục ít là nửa tiếng (one half an hour)
63- Khi Đi Đường Thánh Giá

Vào một dịp đặc biệt:
12- Dịp Đức Thánh Cha Ban Phép Lành dù qua truyền thanh
23- Dịp Thánh Lễ Bế Mạc Đại Hội Thánh Thể khi tham d
41- Dịp Tuần Phòng khi nghe một số bài giảng và tham dự nghi thức bế mạc long trọng
58- Dịp Công Đồng Giáo Phận nếu viếng ngôi thánh đường tổ chức công đồng và đọc 1 Kinh Lạy Cha và 1 Kinh Tin Kính

Mới từ năm 2002 - Lễ Lòng Thương Xót Chúa (http://www.vatican.va//roman_curia/tribunals/apost_penit/documents/rc_trib_appen_doc_20020629_decree-ii_en.html)

Các Kinh đọc để lĩnh Ơn Toàn Xá về thời gian vào 2 ngày cuối năm và đầu năm

60- The Te Deum (Te Deum)

O God, we praise you, and acknowledge you to be the supreme Lord.
Everlasting Father, all the earth worships you.
All the Angels, the heavens and all angelic powers,
All the Cherubim and Seraphim, continuously cry to you:
Holy, holy, holy, Lord, God of Hosts!
Heaven and earth are full of the Majesty of your glory.
The glorious choir of the Apostles,
The wonderful company of Prophets,
The white-robed army of Martyrs, praise you.
Holy Church throughout the world acknowledges you:
The Father of infinite Majesty;
Your adorable, true and only Son;
Also the Holy Spirit, the Comforter.
O Christ, you are the King of glory!
You are the everlasting Son of the Father.
When you took it upon yourself to deliver man,
You did not disdain the Virgin's womb.
Having overcome the sting of death,
you opened the Kingdom of Heaven to all believers.
You sit at the right hand of God in the glory of the Father.
We believe that you will come to be our Judge.
We, therefore, beg you to help your servants whom you have
redeemed with your Precious Blood.
Let them be numbered with your Saints in everlasting glory.
Save your people, O Lord, and bless your inheritance!
Govern them, and raise them up forever.
Every day we thank you.
And we praise your Name forever; yes, forever and ever.
O Lord, deign to keep us from sin this day.
Have mercy on us, O Lord, have mercy on us.
Let your mercy, O Lord, be upon us, for we have hoped in you.
O Lord, in you I have put my trust; let me never be put to shame.

Kinh Tạ Ơn Ngài Là Thiên Chúa (Te Deum)

Ôi Thiên Chúa chúng con ca ngợi và nhận biết Ngài là Chúa Tể

Ngài là Thượng Đế, muôn nước kính tôn
Ngài là Cha vạn thuở, hoàn vũ khâm sùng
hoàn vũ khâm sùng, hoàn vũ khâm sùng,
Các Thiên Thần các Quyền Thần
Kê-ru-bim và Xê-ra-phim, 
trên Thiên Quốc cất tiếng đồng hồ chúc:
Thánh thay, Thánh Thánh thay, 
Thánh Thánh Thánh thay
Chúa là thống lãnh các đạo binh 
Trời đất đầy oai danh Ngài
Tông đồ đoàn vinh hạnh, danh bộ các tiên tri
Hội Thánh nhân, Thánh nhân Tử Đạo, 
Thảy đều tán dương Ngài, tán dương Ngài
Trần gian thiên hạ khắp nơi, 
Thánh Hội truyền bá sáng ngời ngôi Cha
Ngôi con duy nhất quả là đáng kính, 
Đức Thánh Linh ấy chính Thần Thông
Hỡi Ki-tô, Vua oai phong, 
Chúa con muôn đời suy tôn Cho loài người ơn cứu độ
Xuống làm con ruột Trinh Mẫu. 
Thắng tử thần và mở Thiên Cung
Bên hữu Cha ngự trị uy hùng rất uy hùng 
Ngài xuất hiện như chánh án
Vậy nên chúng tôi thiết tha, thiết tha khẩn cầu
Xin Ngài nâng đỡ bầy tôi, xin Ngài nâng đỡ bầy tôi,
Nhờ bảo huyết ư cứu độ rồi Được cùng các Thánh
Được cùng các Thánh, muôn muôn đời vinh quang
Xin Ngài nâng đỡ bầy tôi, xin Ngài nâng đỡ bầy tôi,
Nhờ bảo huyết ư cứu độ rồi Được cùng các Thánh
Được cùng các Thánh, muôn muôn đời vinh quang
Muôn kiếp vinh quang, muôn kiếp vinh quang, muôn muôn kiếp vinh quang.

Ôi Chúa, xin đoái thương gìn giữ bầy tôi cho khỏi tội lỗi ngày này.
Xin thương xót bầy tôi, Ôi Chúa, xin thương xót bầy tôi.

Ôi Chúa, xin thương đến bầy tôi, vì bầy tôi hy vọng nơi Chúa.
Ôi Chúa, tôi tin tưởng nơi Chúa; xin đừng bao giờ để tôi bị hổ thẹn. 


61- Come, Holy Spirit, Creator blest (Veni, Creator)

Come, Holy Spirit, Creator blest,
And in our souls take up your rest;
Come with your grace and heavenly aid
To fill the hearts which you have made.
O Comforter, to you we cry,
O heavenly gift of God Most High,
O fount of life and fire of love,
And sweet anointing from above.
You in your sevenfold gifts are known;
You, finger of God's hand we own;
You, promise of the Father, you
Who do the tongue with power imbue.
Kindle our senses from above,
And make our hearts o'erflow with love;
With patience firm and virtue high
The weakness of our flesh supply.
Far from us drive the foe we dread,
And grant us your peace instead;
So shall we not, with you for guide,
Turn from the path of life aside.
Oh, may your grace on us bestow
The Father and the Son to know;
And you, through endless times confessed,
Of both the eternal Spirit blest.
Now to the Father and the Son,
Who rose from death, be glory given,
With you, O holy Comforter,
Henceforth by all in earth and heaven. Amen.

Kinh Xin Thánh Thần Sáng Tạo Hãy Đến
Xin ngự đến, lạy Thánh Thần sáng tạo,
Đến viếng thăm và tuôn đổ ơn trời
Xuống cõi lòng và tâm trí bề tôi
Là sản phẩm do tay Ngài mà có.
Tôn hiệu Chúa chính là Người Bảo Trợ,
Là món quà của Thiên Chúa tối cao,
Là lửa thiêng, tình mến, suối dạt dào,
Ấn Thiên Chúa đóng vào hồn tín hữu.
Là nguồn mạch bảy hồng ân kỳ diệu,
Là ngón tay thần diệu Chúa thiên đàng,
Và chính là ơn Cha hứa tặng ban
Cho tín hữu nói năng thật lợi khẩu
Xin chiếu sáng hầu mở mang trí não,
Đổ tình thương cho tràn ngập tâm hồn
Thân yếu hèn giòn mỏng của chúng con
Luôn trông đợi sức thiêng Ngài bồi dưỡng.
Xin xua đuổi địch thù cho khuất dạng
Chúng con liền vui hưởng phúc bình an.
Được Ngài thương hằng chỉ lối mở đàng,
Là tránh khỏi muôn lỗi lầm nguy hại.
Xin Ngài dạy cho biết Cha từ ái,
Cùng am tường về Thánh Tử khoan nhân.
Và hằng tin: Ngài là chính Thánh Thần
Nguồn thương mến giữa Hai Ngôi bền chặt. Amen.


Các kinh nguyện có Ơn Toàn Xá liên quan đến Thánh Tâm Chúa

26. Most sweet Jesus -- Act of Reparation (Iesu dulcissime - Reparationis actus)

Most sweet Jesus, whose overflowing charity for men is requited by so much forgetfulness, negligence and contempt, behold us prostrate before you, eager to repair by a special act of homage the cruel indifference and injuries to which your loving Heart is everywhere subject.
Mindful, alas! that we ourselves have had a share in such great indignities, which we now deplore from the depths of our hearts, we humbly ask your pardon and declare our readiness to atone by voluntary expiation, not only for our own personal offenses, but also for the sins of those, who, straying far from the path of salvation, refuse in their obstinate infidelity to follow you, their Shepherd and Leader, or, renouncing the promises of their baptism, have
cast off the sweet yoke of your law.
We are now resolved to expiate each and every deplorable outrage committed against you; we are now determined to make amends for the manifold offenses against Christian modesty in unbecoming dress and behavior, for all the foul seductions laid to ensnare the feet of the innocent, for the frequent violations of Sundays and holy-days, and the shocking blasphemies uttered against you and your Saints. We wish also to make amends for the insults to which your Vicar on earth and your priests are subjected, for the profanation, by conscious neglect or terrible acts of sacrilege, of the very Sacrament of your divine love, and lastly for the public crimes of nations who resist the rights and teaching authority of the Church which you have founded.
Would that we were able to wash away such abominations with our blood. We now offer, in reparation for these violations of your divine honor, the satisfaction you once made to your Eternal Father on the cross and which you continue to renew daily on our altars; we offer it in
union with the acts of atonement of your Virgin Mother and all the Saints and of the pious faithful on earth; and we sincerely promise to make recompense, as far as we can with the help of your grace, for all neglect of your great love and for the sins we and others have committed in the past. Henceforth, we will live a life of unswerving faith, of purity of conduct, of perfect observance of the precepts of the Gospel and especially that of charity. We promise to the best of our power to prevent others from offending you and to bring as many as possible to follow you.
O loving Jesus, through the intercession of the Blessed Virgin Mother, our model in reparation, deign to receive the voluntary offering we make of this act of expiation; and by the crowning gift of perseverance keep us faithful unto death in our duty and the allegiance we owe to you, so that we may all one day come to that happy home, where with the Father and the Holy Spirit you live and reign, God, forever and ever. Amen


KINH ĐỀN TẠ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

Lạy Ðức Chúa Giêsu rất nhân lành – Chúa đã yêu dấu loài người quá bội – mà loài người vô tình tệ bạc – lại còn khinh mạn dể duôi – nay chúng con sấp mình xuống trước bàn thờ Chúa – hết lòng thờ phượng cung kính – cho được đền vì những sự vô nhân bất nghĩa khắp thiên hạ – hằng làm sỉ nhục Trái Tim Chúa hay thương dường ấy.

Song le chúng con nhớ lại – xưa nay chúng con cũng đã lỗi nghĩa cùng Chúa như vậy – thì chúng con hết lòng ăn năn đau đớn – xin Chúa thương xót thứ tha – chúng con sẵn lòng đền tội chúng con – cùng xin đền tội những kẻ lạc xa đàng rỗi – hoặc bởi cố tình chẳng tin phục nhận biết Chúa – là Ðấng chăn chiên dẫn đàng chính thật – hoặc khinh dể những điều đã khấn nguyện khi chịu Phép Rửa Tội – mà dẫy bỏ giới răn Chúa là ách êm ái dịu dàng.

Bấy nhiêu tội đáng khóc lóc đau đớn dường ấy – thì chúng con quyết chí đền hết thay thảy – lại dốc lòng đền riêng những tội này – như cách ăn ở buông tuồng mất nết – những thói tục xấu xa làm dịp cho kẻ hãy còn thanh sạch mất lòng khiết tịnh – tội bỏ chẳng giữ các ngày lễ – sự nói lộng ngôn phạm đến Chúa cùng các Thánh – những điều sỉ nhục bỉ báng đấng thay mặt Chúa cùng các đấng làm thầy – những điều ơ hờ khinh dể – cùng những tội gớm ghê phạm đến chính Phép Bí Tích mến yêu – sau hết – chúng con xin đền tội chung các nước thiên hạ hằng chống cưỡng chẳng nhận quyền – cùng chẳng vâng phục lời Hội Thánh Chúa truyền dạy – Chớ chi chúng con được đổ máu ra mà rửa sạch bấy nhiêu tội ấy – ít là chúng con xin dâng công đền tội – xưa Chúa đã dâng cho Ðức Chúa Cha trên cây thánh giá – mà rầy còn dâng trên bàn thờ mọi ngày – lại xin dâng công nghiệp Ðức Mẹ đồng trinh và các thánh cùng các kẻ lành – cho được đền vì những sự vô phép mất lòng Chúa.

Chúng con thật lòng hứa cùng Chúa – từ rầy về sau nhờ ơn Chúa giúp – thì chúng con sẽ giữ đức tin vững vàng – ăn ở thanh sạch – giữ luật Phúc Âm cho trọn – nhất là luật mến Chúa yêu người – cho được bù lại những tội chúng con – cùng tội thiên hạ – đã phụ ơn bội nghĩa cùng Chúa hay thương dường ấy – Lại hết sức ngăn ngừa kẻo người ta còn phạm đến Chúa – cùng khuyên nhủ cho nhiều người trở lại cùng Chúa.

Lạy Ðức Chúa Giêsu cực khoan cực nhân – chúng con cậy vì lời Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria đã hợp công chuộc tội cầu bầu – xin Chúa nhận lễ đền tội chúng con thật lòng kính dâng mà phạt tạ Chúa – cùng xin ban cho chúng con được ơn bền đỗ – giữ lòng trung tín – lo việc bổn phận làm tôi Chúa cho đến trọn đời – cho ngày sau chúng con hết thảy được về quê thật – là nơi Chúa hằng sống hằng trị – cùng Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen.


27. Most sweet Jesus, Redeemer -- Act of Dedication of the Human Race to Jesus Christ King (Iesu dulcissime, Redemptor)

Most sweet Jesus, Redeemer of the human race, look down upon us humbly prostrate before you. We are yours, and yours we wish to be; but to be more surely united with you, behold each one of us freely consecrates himself today to your Most Sacred Heart. Many indeed have never known you; many, too, despising your precepts, have rejected you. Have mercy on them all, most merciful Jesus, and draw them to your Sacred Heart. Be King, O Lord, not only of the faithful who have never forsaken you, but also of the prodigal children who have abandoned you; grant that they may quickly return to their Father's house, lest they die of wretchedness and hunger. Be King of those who are deceived by erroneous opinions, or whom discord keeps aloof, and call them back to the harbor of truth and the unity of faith, so that soon there may be but one flock and one Shepherd. Grant, O Lord, to your Church
assurance of freedom and immunity from harm; give tranquility of order to all nations; make the earth resound from pole to pole with one cry: Praise to the divine Heart that wrought our salvation; to it be glory and honor for ever. Amen.

Kinh Dâng Loài Người Cho Rất Thánh Trái Tim Đức Giêsu: 
(của Đức Leo XIII và được bổ túc bởi Đức Piô XI và Gioan XXIII) 
Lạy Đức Chúa Giêsu dịu ngọt là Đấng Cứu chuộc loài người. Xin Chúa đoái nhìn chúng con đang khiêm nhượng sấp mình trước bàn thờ Chúa. Chúng con là người của Chúa, cùng muốn thuộc về Chúa, và để kết hiệp cùng Chúa bền vững hơn, thì hôm nay mỗi người chúng con tự ý dâng mình cho Rất Thánh Trái Tim Chúa. Có nhiều người không hề biết Chúa, lại nhiều kẻ khinh mạn điều răn Chúa và khước từ Chúa. Lạy Đức Chúa Giêsu nhân từ, xin hãy thương xót cả hai, và đưa dẫn mọi người trở về cùng Rất Thánh Trái Tim Chúa. Lạy Chúa, xin hãy làm vua cai trị chẳng những người tín hữu không bao giờ lìa xa Chúa, mà lại những con hoang đàng đã từ bỏ Chúa; Cúi xin Chúa hãy làm cho những kẻ ấy được kịp trở về nhà Cha kẻo phải lầm than đói khát mà chết. Xin Chúa hãy làm vua những kẻ đang sống trong lầm lạc hay bởi bất thuận mà đã lìa xa Chúa, xin hãy đưa về cửa chân thật cùng một đức tin, hầu chóng nên một đoàn chiên theo một Chúa chiên. Lạy Chúa, xin hãy ban cho Hội Thánh được bình yên vững chắc thơ thới; xin hãy ban cho muôn dân trật tự hòa bình; xin làm cho từ Bắc chí Nam cực vang dội một tiếng: Ngợi khen Trái tim Chúa vì đã mua chộc ơn cứu rỗi cho chúng con: Tán tạ sáng danh Chúa đời đời. AMEN .

Một số kinh/việc thông dụng có thể lĩnh tiểu xá
2- Kinh Tin, Cậy, Mến và Ăn Năn Tội (mỗi kinh 1 tiểu xá)
9- Kinh Truyền Tin hay Kinh lạy Nữ Vương (Mùa Phục Sinh) sáng, trưa và tối
14- Thăm nghĩa trang Kitô giáo hay hang toại đạo
15- Rước Lễ Thiêng Liêng
16- Kinh Tin Kính
29- Các Kinh Cầu thông dụng
30
- Ca Vịnh Ngợi Khen
32- Kinh Hãy Nhớ
39- Này con là đá (cầu cho Đức Giáo Hoàng)
51- Kinh Lạy Nữ Vương
55- Kinh Làm Dấu Thánh Giá
57- Kinh Trông Cậy