SUY NGUYỆN và SỐNG ĐẠO

 

 

“Một túp lều tranh hai trái tim vàng”

(Chia sẻ trong cuộc hội ngộ với Tông Đồ Chúa Tình Thương tiểu nhóm 1 GP Orange CA Thứ Năm 2/10/2014)

 

ĐTC Phanxicô nhận định cùng huấn dụ trong bài chia sẻ Cảm Nghiệm về Chuyến Tông Du Albania ở buổi Triều Kiến Chung Thứ Tư 24/9/2014: "Sức mạnh của Giáo Hội không phải là ở những khả năng tổ chức hay cấu trúc tổ chức của mình, cho dù là cần thiết. Giáo Hội không tìm thấy sức mạnh của mình ở đó. Sức mạnh của chúng ta đó là tình yêu Chúa Kitô! Một thứ sức mạnh bảo trì chúng ta trong những lúc khó khăn và có thể tác động việc tông đồ ngày nay ở chỗ cống hiến cho tất cả mọi người lòng từ ái và thứ tha nhờ đó làm chứng cho tình thương của Thiên Chúa"

 Sau đây là tóm gọn những ý tưởng chính tôi đã trình bày:

 ·         Ý nghĩa của lời ĐTC nói trên đây có thể tóm lược vào thành ngữ của Việt Nam, đó là “một túp lêu tranh hai trái tim vàng”

·         ĐTC Phanxicô công nhận khả năng tổ chức và cơ cấu tổ chức là cần nhưng chính yếu vẫn là tình yêu Chúa Kitô.

 

·         Bởi vì chỉ có tình yêu Chúa Kitô mới làm cho chúng ta có thể chịu đựng thử thách và sống bác ái yêu thương nhau.

 

·         Kinh nghiệm thực tế cho thấy không một tổ chức nào là hoàn hảo, kể cả Giáo Hội được tuyên xưng là "thánh thiện"

·         Giáo Hội "thánh thiện" tự bản chất nhưng trong lòng mình toàn con cái tội lỗi, kể cả vị được gọi là Đức Thánh Cha.

 

·         Thế nên giáo phận nào, giáo xứ nào, đoàn thể công giáo tiến hành nào cũng bất toàn và vẫn lủng củng dù cố gắng.

 

·         Tuy nhiên, chính trong tình trạng bất toàn và lủng củng theo tự nhiên của con người ấy mới thấy sức mạnh ở đâu.

 

·         Ở chỗ không bị đè bẹp bởi những bất toàn của tổ chức mình gây ra vì cá nhân nào hay vì bất cứ một lý do nào.

 

·         Trái lại, biết thông cảm bù đắp bằng nhẫn nại chịu đựng và yêu thương hiệp nhất là những gì cho thấy quyền lực.

 

·         Một con người dễ nổi nóng và hung bạo tuy dữ dội và ghê rợn đấy nhưng vẫn không mạnh bằng người nhịn nhục.

 

·         Chúa Kitô đã chiến thắng tội lỗi và sự dữ là quyền lực tối tăm không phải bằng xuống khỏi thập giá mà là tử giá!

 

·         Bởi vậy, trong bất cứ một tổ chức nào, nhất là về đạo, chúng ta đừng mong mọi sự phải hoàn hảo theo ý của chúng ta, trái lạ, hãy bù đắp nhau và nâng đỡ nhau hơn là dị ứng nhau và ly tán.

 

·         LTXC đã biết nhẫn nại chấp nhận những gì lủng củng và bất toàn nơi con người, chịu đựng con người cho tới cùng, để từ từ cứu lấy con người và hoàn hảo hóa con người thế nào thì TĐCTT cũng phải sống LTXC như vậy với nhau.

 

·        Như thế, LTXC chính là sức mạnh và là tầm vóc trọn hảo của TĐCTT vậy.

 

TĐCTT Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh