Vào những ngày cuối Tháng 8/2013, tôi đă tung ra một loạt 9 bài về Tam Điểm và đă nhận được một số hồi âm tích cực. Tuy nhiên, trong loạt 9 bài ấy, vẫn c̣n thiếu 2 yếu tố rất quan trọng: 1- thiếu một định nghĩa chính xác về thực chất của tam điểm, và 2- thiếu huấn quyền của Giáo Hội về tam điểm. Bởi thế, trong bài cuối cùng này, hôm nay và ngày mai, một bài viết vừa được Nguyệt San Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp của Phụ Tỉnh Ḍng Chúa Cứu Thế Việt Nam Hải Ngoại phổ biến trong số báo Tháng 4/2014, hy vọng chúng ta có thể phần nào nắm bắt được thế nào là tam điểm theo Giáo Huấn của Giáo Hội qua Đức Thánh Cha Lêô XIII, một hội kín của thành phần thợ xây muốn thực hiện âm mưu lịch sử (conspiracy of history) là xây dựng theo chiều hướng toàn cầu hóa một trật tự thế giới mới hoàn toàn duy tự nhiên cho satan ngự trị, và để hoàn thành âm mưu lịch sử vô cùng lợi hại ấy tam điểm quyết liệt triệt hạ một đối thủ không đội trời chung của nó đó là Kitô giáo nói chung và Giáo Hoàng nói riêng, như thực tế vẫn xẩy ra càng ngày càng dữ dội cho tới nay và cho tới cùng...

 

Tam Điểm - Hội Kín Thợ Xây Trật Tự Thế Giới Mới

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

 

 

 

Trên thế giới ngày nay, chúng ta đang chứng kiến thấy những hiện tượng hay những trào lưu như toàn cầu hóa, ḥa đồng tôn giáo, ly dị phá thai, triệt sinh an tử, triệt sinh trợ tử, hôn nhân đồng tính v.v. Có thể nói, tất cả đều do mưu đồ lịch sử (conspiracy of history) của một tổ chức xuất phát ở Anh quốc từ năm 1717, được gọi là Hội Kín (theo ư nghĩa của chữ Lodge) hay Hội Thợ Nề (Masonry / Masonic / Mason) hoặc Tam Điểm (theo ư nghĩa dưới đây).

 

Căn cứ vào những ǵ được về tổ chức này, có thể nói Tam Điểm là một Hội Kín Thợ Xây Trật Tự Thế Giới Mới. H́nh ảnh tiêu biểu cho tổ chức này có thể được thấy nơi tờ 1 dola Mỹ, đó là h́nh ảnh vẽ được cho là của tam điểm hay từ tam điểm hoặc theo tam điểm, một h́nh vẽ về một kim tự tháp ở giữa sa mạc, nhưng lại là một kim tự tháp chưa hoàn thành, và ở trên góc đỉnh của kim tự tháp này có một con mắt. Ṿng cung bên dưới kim tự tháp có chữ Lartinh "Novus Ordo Seclorum" nghĩa là Trật Tự Thế Giới Mới!

 

H́nh ảnh Kim Tự Tháp có tam diện này chính là những ǵ tiêu biểu nhất về và cho một tổ chức được gọi là Tam Điểm. Nó cần được hoàn thành bởi các phần tử của Tam Điểm với vai tṛ là thành phần Thợ Xây, nhưng hoàn toàn Kín mật theo một mưu đồ lịch sử của Con Mắt tối thượng như thần linh nằm ở trên góc đỉnh là bộ chỉ huy điều khiển để làm sao tất cả phải được thực hiện và hoàn thành đúng như blueprint thiết kế Tam Điểm.

 

 

 

 

Tam Điểm: Phiếm Thần Duy Tự Nhiên

 

Đúng thế, có thể nói nếu chữ Lodge có nghĩa bóng là Hội Kín, và Masonry có nghĩa đen là Thợ Xây, th́ Tam Điểm được biểu hiệu nơi Con Mắt tối thượng như thần linh ở trên góc đỉnh của Kim Tự Tháp. Bởi v́, Tam Điểm đây liên quan đến 3 thần linh của Hội Kín Thợ Xây này, đó là 3 vị thần linh của Ấn Giáo: Thần phát sinh, Thần hủy diệt và Thần tái sinh.

 

Thần phát sinh đây có thể hiểu là Đấng hóa công, đúng như niềm tin của Kitô giáo và Do Thái giáo về một Vị Thiên Chúa tạo thành trời đất. Chính v́ niềm tin vào vị thần phát sinh này mà Tam Điểm không phải là thành phần hoàn toàn vô thần (atheism), đúng hơn chỉ là thành phần phiếm thần (pantheism), ở chỗ họ tin tưởng và chấp nhận Thiên Chúa của Kitô giáo và Do Thái giáo chỉ ở cấp độ tự nhiên và theo tự nhiên mà thôi. Bởi thế, tất cả những ǵ vượt trên tự nhiên và không phải tự nhiên đều không thích hợp, không được họ chấp nhận, cần phải dẹp bỏ, loại trừ, đó là lư do Tam Điểm tôn sùng thêm cả Thần hủy diệt.

 

v     "Tam Điểm là một tà phái tôn giáo theo nhị nguyên Manikê; biểu hiện tối thượng thuộc về những bí mật và huyền nhiệm của họ là tôn sùng Luxiphe hay Satan, được thờ kính ở đằng sau hậu trường như một Thiên Chúa, phản lại với Thiên Chúa của các người Công Giáo, Đấng mà những kẻ lộng ngôn lúc đầu gọi là Ác Chúa".

 

     (Bản tổng lược về đề cương hoạt động của Tam Điểm, khoản 1 - Hội Nghị Quốc Tế ở Trent Chống Tam Điểm 26-30/9/1896, kỷ niệm bách chu niên năm 1996 - câu trên đây và các câu dưới đây được trích dịch từ trang 186-188 của cuốn the Mystery of Freemasonry Unveiled, the Cardinal of Chile, Christian Book Club of America, Palmdale, CA ấn bản lần thứ năm 1992)

 

Thần hủy diệt đây, theo Kitô giáo, có thể hiểu là Satan hay ma quỉ, thành phần ngụy thần luôn chống lại dự án thần linh Thiên Chúa và phá hoại tất cả mọi công tŕnh thần linh hay ân sủng của Thiên Chúa cho loài người và nơi loài người.

v    
"Ma qủi, tác nhân linh hứng của những bí mật Tam Điểm, v́ biết rằng hắn sẽ không bao giờ được đa số loài người trực tiếp tôn thờ, cố gắng dùng Tam Điểm để thấm nhiễm vào các linh hồn hạt mầm mống của Khuynh Hướng Tự Nhiên, một khuynh hướng mà đối với Thiên Chúa không ǵ khác hơn là một cuộc hoàn toàn bung tỏa của con người". (Cùng nguồn khoản 2)

 

Đó là lư do thế giới càng văn minh đức tin càng bị khủng hoảng và tôn giáo trở thành một thứ ngăng trở cho quyền tự do làm người và văn minh tiến bộ, cần phải loại trừ, như vẫn đang diễn ra ở cả thế giới cộng sản vô thần lẫn thế giới tư bản dân chủ, cả hai đều là sản phẩm của Tam Điểm, một quyền lực Kín mật đă gây ra cả hai cuộc cách mạng làm nên lịch sử đó là Cách Mạng Pháp năm 1789 và Cách Mạng Nga năm 1917, cả hai cùng lật độ chế độ quân chủ, và khi đă thiết lập chế độ dân chủ theo chính sách tam đầu chế là lập pháp, hành pháp và tư pháp, Tam Điểm gài phần tử của ḿnh vào ngành lập pháp để phác ra các dự luật phi nhân bản và phản luân thường đạo lư, như phá thai, đồng tính hôn nhân v.v.

 

v     "Để gieo vào thế gian Khuynh Hướng Tự Nhiên vô đạo này, Tam Điểm nỗ lực làm cho con người quen thuộc với việc đặt tất cả mọi tôn giáo trên một b́nh diện bằng nhau, tôn giáo chân thực duy nhất lẫn với tôn giáo sai lạc; thay thế mầu sắc Công Giáo bằng mầu sắc Tam Điểm, nhờ trung gian của báo chí và các học đường vô thần". (Cùng nguồn khoản 3, xem cả Thông Điệp Humanum Genus của ĐTC Lêo XII, đoạn 16 và 22))


"Tam Điểm cũng là một tà phái chính trị cố gắng chiếm quyền cai trị mọi chính quyền, biến các chính quyền thành những công cụ mù quáng cho tác hành ngoan cố của ḿnh, và cũng nổ lực gieo rắc phản loạn ở khắp mọi nơi". (Cùng nguồn khoản 5)


"Đối tượng của Tam Điểm, khi gieo rắc cách mạng ở mọi phần đất trên thế giới, là thiết lập một nền cộng ḥa chung, đặt nền tảng trên việc chống lại quyền tối thượng thần linh" (Cùng nguồn khoản 6)

 

"Tam Điểm tiếp tục chống lại Giáo Hội bằng cách đem vào những nước Kitô giáo một ngành lập pháp phản Kitô giáo" (Cùng nguồn khoản 7)


"Tam Điểm trực tiếp chịu trách nhiệm về Chủ Thuyết Xă Hội Tân Tiến, v́ nó đă thay thế lư tưởng Kitô giáo bằng lư tưởng hạnh phúc Xă Hội là lư tưởng riêng của ḿnh.... hạnh phúc chỉ có thể t́m thấy nơi những thỏa măn vật chất ở dưới thế này mà thôi,... tất cả mọi người đều có một quyền lợi triệt để trong việc tham hưởng ngang nhau nơi niềm hạnh phúc này". (Cùng nguồn khoản 8)


"Để làm cho con người ta quen thuộc với việc bỏ bê nhà thờ trong đời sống xă hội, tà phái này cố gắng dẹp đi những ngày lễ tôn giáo và những ngày được dành cho việc thánh hoá các linh hồn và nghỉ ngơi phần xác, thay vào đó là những ngày lễ hoàn toàn dân sự". (Cùng nguồn khoản 12)

 

Tóm lại, vị chủ trương hủy diệt những ǵ là vượt trên tự nhiên, không hợp với tự nhiên và có vẻ phản tự nhiên, mà Tam Điểm có thể được tóm gọn trong câu nói của Dom Paul Benoit trong La Franc Maconnerie sau đây:

v    
"Nguyên tắc căn bản riêng của chúng ta là chối bỏ mọi giáo điều; khởi điểm của chúng ta là không không; chối bỏ, luôn luôn chối bỏ: phương pháp của chúng ta là như thế; nó sẽ dẫn chúng ta đến việc đặt thành những nguyên tắc: vô thần nơi tôn giáo; vô chủ nơi chính trị; vô sản nơi chính trị kinh doanh" (theo Dom Paul Benoit trong La Franc Maconnerie).

 

Thần tái sinh đây chỉ xuất hiện sau Thần hủy diệt, tức là sau khi phá hủy đi tất cả mọi nền tảng thần linh và ân sủng nơi bản tính tự nhiên và xă hội của con người, đến độ bản tính tự nhiên của con người và xă hội của con người trở thành b́nh địa, trở thành như một sa mạc hoang vu khô cằn như một nền văn hóa chết chóc, th́ bấy giờ một Trật Tự Thế Giới Mới mới được xây dựng, như một Kim Tự Tháp cần phải được hoàn thành, theo mưu đồ lịch sử của Con Mắt trên góc đỉnh của Kim Tự Tháp, như vừa được đề cập đến trong câu nói của Dom Paul Benoit, một Trật Tự Thế Giới Mới theo Tam Điểm: Điểm 1 "vô thần nơi tôn giáo", Điểm 2 "vô chủ nơi chính trị" Điểm 3 "vô sản nơi chính trị kinh doanh".

 

Đường lối để Xây Trật Tự Thế Giới Mới theo Tam Điểm của Kim Tự Tháp này đó là làm sao đ Toàn Cầu Hóa tất cả mọi sự, không phải chỉ về phương diện kinh tế, mà c̣n cả về phương diện văn hóa và tôn giáo, nhất là về phương diện chính trị, để cuối cùng chỉ c̣n một quyền lực duy nhất là quyền lực của Satan qua tương đối chủ nghĩa! 

 

 

Tam Điểm: Duy Tự Nhiên Phản Kitô

 

Tam Điểm là hiện thân và cơ sở của tên phản kitô, không chấp nhận Chúa Kitô đến trong xác thịt, v́ nhờ việc nhập thể và vượt qua của Người mà những ǵ thuộc lănh vực tự nhiên và ở cấp độ tự nhiên đă được thăng hóa và thánh hóa trong ân sủng và thân linh. Bởi thế, chính v́ chủ trương duy tự nhiên và theo tự nhiên, mà Tam Điểm đă, đang và sẽ là kẻ thù đệ nhất không đội trời chung với chung Kitô giáo do Chúa Kitô thành lập cũng như với riêng Giáo Hội Công giáo là Nhiệm Thể của Chúa Kitô, và nhất là với vai tṛ Giáo Hoàng là vị đại diện bằng xương bằng thịt của Chúa Kitô trên trần gian này.

 

Sau đây là những nhận định và chỉ dạy của chính Vị Đại Diện Chúa Kitô trên trần gian từ cuối thế kỷ 19 về Tam Điểm, trong Thông Điệp Humanum Genus ngày 20/4/1884, được trích dịch trực tiếp từ mạng điện toán toàn cầu của Ṭa Thánh http://www.vatican.va/holy_father/leo_xiii/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_18840420_humanum-genus_en.html, những nhận định và chỉ dạy đúng như các phân tích, suy diễn và nhận thức được tŕnh bày ở phần trên.

 

Trước hết về bản chất "Kín" của Tam Điểm: "Kín" về mưu đồ lịch sử

 

v     "Ở vào giai đoạn này, các thành phần tà phái dường như hợp lực lại với nhau để kịch liệt đối chọi một cách liên kết, dưới sự chỉ đạo hay trợ giúp bởi một hiệp hội được tổ chức vững vàng và bao rộng được gọi là thành phần Tam Điểm. Không c̣n giấu diếm ǵ về mục đích bí mật của ḿnh, giờ đây họ ngang nhiên nổi lên chống lại Thiên Chúa. Họ đang có dự định hủy hoại Hội Thánh một cách công khai và thẳng mặt..." (đoạn 2)

 

"Môn phái của các thành phần Tam Điểm đă phát triển một cách nhanh chóng ngoài sức tưởng tượng trong ṿng một thế kỷ rưỡi, cho đến khi nó có thể, bằng cách gian xảo hay trơ tráo, len lỏi vào được hết mọi hàng ngũ của Chính Quyền như thể hầu hết nắm được quyền cai trị" (đoạn 7)

 

"Giờ đây, thành phần Tam Điểm này không c̣n muốn ẩn kín nữa; v́ họ tổ chức các cuộc hội họp ngay giữa ban ngày và trước mắt quần chúng, và phát hành những cơ quan báo chí của họ; tuy nhiên, nếu để ư kỹ, họ vẫn giữ được bản chất và tập tục là những hội kín. Có nhiều điều như là các thứ bí nhiệm được ấn định phải tuyệt đối giữ kín, không phải khỏi các kẻ lạ mà c̣n khỏi cả rất nhiều phần tử của hội nữa; chẳng hạn như những dự án bí mật và tối hậu của họ, danh tính của thành phần lănh đạo chính, và một số cuộc họp mật của nội bộ, cùng với các quyết định của họ, cũng như cách thức và phương tiện để thực hiện các quyết định ấy" (đoạn 9).

 

"Thành phần ứng viên gia nhập thường được lệnh phải hứa - bằng một lời thề đặc biệt - là họ sẽ không bao giờ tiết lộ các phần tử, các thứ thông hành hay các đề tài được bàn luận cho bất cứ một ai, vào bất cứ lúc nào hay bằng bất cứ cách nào... nếu bất tuân sẽ phải chịu những h́nh phạt tàn khốc nhất và bị sát hại..." (đoạn 9).

 

Sau nữa về tà thuyết của Tam Điểmchủ nghĩa duy tự nhiên

 

v     "Tín điều nồng cốt của thành phần duy tự nhiên này... đó là bản tính tự nhiên của loài người và lư trí của con người cần phải chủ tŕ và hướng dẫn tất cả mọi sự. Căn cứ vào đó họ chẳng để ư ǵ đến các phận sự đối với Thiên Chúa, hay xuyên tạc những phận sự ấy bằng các ư kiến sai lầm và mơ hồ. V́ họ chối bỏ bất cứ những ǵ được Thiên Chúa dạy; họ không chấp nhận bất cứ tín điều và chân lư tôn giáo nào mà trí khôn con người không hiểu nổi, họ cũng không chấp nhận bất cứ bậc thày nào cần phải được tin tưởng bởi lư do quyền bính của vị ấy" (đoạn 12)

 

"Hôn nhân thuộc về một loại hợp đồng thương mại, có quyền hủy bỏ bởi ư muốn của những ai giao ước với nhau, và thành phần cai trị về dân sự có quyền hành đối với mối liên hệ hôn nhân; nơi việc giáo dục cho giới trẻ, không ǵ được phép dạy liên quan đến vấn đề tôn giáo như là một ư nghĩ chắc chắn không thay đổi; và mỗi người cần phải được tự do tuân theo khi đến tuổi khôn về bất cứ những ǵ họ thích. Thành phần Tam Điểm hoàn toàn ưng nhận những điều ấy; chẳng những đồng ư mà họ c̣n nỗ lực dài lâu để làm cho những sự ấy trở thành luật lệ và được thiết lập... " (đoạn 21)

 

"Rồi đến các tín điều của họ về chính trị... Chính Phủ cần phải trở thành phi Thiên Chúa; đối với các h́nh thức khác nhau về tôn giáo không có lư do nào đạo này lại hơn đạo kia; tất cả các đạo đều có cùng một vị thế" (đoạn 22 xin xem cả ở đoạn 16: "Đối với vấn đề tôn giáo cần phải được coi như là một vấn đề bất khác biệt, và tất cả mọi tôn giáo đều như nhau...")

 

Sau hết về chủ trương của Tam Điểm: chống phá Giáo Hội và Giáo Hoàng

 

v     "Việc coi thường Giáo Hội theo họ vẫn chưa đủ, họ c̣n cần phải gây tổn thương Giáo Hội bằng ḷng hận thù của họ nữa. Thật vậy, họ cho rằng họ được phép tấn công, mà không sợ bị trừng trị, vào chính các nền tảng của đạo Công giáo, về lời nói, về văn tự và về giáo huấn; thậm chí họ cũng không tha cho cả các quyền lợi của Giáo Hội nữa, các vai tṛ có thẩm quyền thần linh cũng không được yên với họ" (đoạn 14)

 

"... Giờ đây đă đến lúc thành phần tà phái này công khai tuyên bố, những ǵ kín mật nơi họ được họ âm mưu từ lâu, đó là hủy bỏ quyền bính thần linh của các vị Giáo Hoàng và hủy diệt chính vai tṛ giáo hoàng là những ǵ được thiết lập bởi quyền bính thần linh... Thành phần Tam Điểm đặc biệt muốn tấn công Giáo Hội bằng ḷng hận thù bất khả hóa giải, và họ sẽ không bao giờ nghỉ yên cho đến khi họ hủy hoại được bất cứ những ǵ được các vị Giáo Hoàng thiết lập cho đạo giáo" (đoạn 15)

 

Hiện nay, có một số người, trong đó có cả anh chị em Công giáo Việt Nam, bị ảnh hưởng của thành phần cực bảo thủ hay của sứ điệp từ trời mơ hồ nào đó, đă cả gan dám cho rằng vị đương kim Giáo Hoàng Phanxicô của Giáo Hội Công giáo là một tên phản kitô, là giáo hoàng giả. Cơ sở để họ phán quyết Đức Thánh Cha Phanxicô là giáo hoàng giả, là tên phản kitô chỉ v́ họ căn cứ một cách thiển cận và chủ quan vào những ǵ ngài nói và làm hoàn toàn "lập dị", khác hẳn với các vị giáo hoàng tiền nhiệm.

 

Tuy nhiên, những ǵ đối với họ là "lập dị" phản truyền thống giáo hoàng ấy lại hoàn toàn không ra ngoài quyền hạn của ngài; ngài không đụng chạm ǵ tới kho tàng đức tin của Giáo Hội là tín lư và luân lư truyền thống của Giáo Hội, cũng như đụng đến cốt lơi của các bí tích, đấy là chưa kể ngài vẫn có quyền điều chỉnh về vấn đề quản trị và kỷ luật của Giáo Hội.

 

Nhất là họ căn cứ vào thái độ xót thương của ngài, bao gồm cả thành phần tội lỗi như phá thai, đồng tính hay cộng sản, thành phần đối với con mắt Pharisiêu của họ th́ ngài cần phải xa lánh và lên án, nhưng trái lại, về phần ḿnh, ngài vẫn không thể sống nghịch lại với Ḷng Thương Xót Chúa là Đấng hằng liên lỉ t́m kiếm từng con chiên lạc như họ để lôi kéo họ về với Người, qua thái độ tôn trọng họ và dịu dàng đón nhận họ của vị giáo hoàng của Ḷng Thương Xót Chúa được Người bất ngờ sai "đến từ tận cùng trái đất" ngày 13/3/2013 để canh tân Giáo Hội của Người.

 

Ngài tôn trọng và đón nhận tất cả mọi người và từng người anh chị em hèn mọn của ngài, về cả phương diện thể lư lẫn luân lư, nhất là về luân lư, không phải là ngài thỏa hiệp hay đồng ư với hành động tội lỗi của họ. Chính ngài đă dứt khoát lập trường trung thành với truyền thống của Giáo Hội về vấn đề luân lư qua những câu ngài trả lời khi bị phóng viên hỏi tới tấp trên chuyến bay từ Batây về Rôma ngày 28/7/2013 như sau:

 

Câu thắc mắc thứ 5: "Đức Thánh Cha không nói về vấn đề phá thai, về vấn đề hôn nhân đồng tính. Ở Ba Tây có một khoản luật đă được phê chuẩn nới rộng quyền phá thai và cho phéo hôn nhân giữa hai người cùng phái tính. Tại sao ngài không nói về điều ấy chứ?" - "Giáo Hội đă nói quá rơ ràng về vấn đề này rồi. Không cần trở lại với nó làm ǵ, như tôi cũng không nói đến vấn đề gian lận, gian dối hay các vấn đề khác đă rơ ràng trong giáo huấn của Giáo Hội!". Câu 6: "Thế nhưng giới trẻ lại hào hứng ở vấn đề ấy..." - "Đúng thế, cho dù không cần phải nói đến nó, mà nói đến những ǵ là tích cực để dẫn đường cho giới trẻ. Như thế không đúng hay sao! Ngoài ra, giới trẻ biết rất rơ những ǵ Giáo Hội chủ trương!". Câu 7: "Xin phép cho chúng con được hỏi chủ trương của Đức Thánh Cha ra sao?" - "Đó là chủ trương của Giáo Hội. Tôi là con cái của Giáo Hội mà”.

 

Cho dù vị giáo hoàng nào của chúng ta, chẳng may, vào một lúc nào đó, hay ở một điểm nào đó, có trở thành satan đi nữa, thế nhưng, v́ Giáo Hội là của Chúa Kitô và do Chúa Kitô lập, mà các vị vẫn không thể nào làm hại được Giáo Hội. Không phải hay sao, nếu Thánh Phêrô, ngay sau khi được Chúa Kitô hứa trao cho ch́a khóa nước trời cho ngài, tức ủy thác quyền bính giáo hoàng cho ngài (xem Mathêu 16:19), ngài đă trở thành "satan" (Mathêu 16:23), thậm chí c̣n trắng trợn chối bỏ Người (xem Marcô 14:66-72), thế mà Chúa Kitô vẫn tiếp tục tin tưởng ngài và biến đổi ngài để ngài xứng đáng theo Người cho đến cùng, với tư cách là một vị chủ chăn xứng đáng đại diện chăn dắt đàn chiên của Người (xem Gioan 21:15-19).

 

Nếu Chúa Kitô "đến để t́m kiếm và cứu với những ǵ lạc mất" (Luca 19:10), như một viên trưởng ban thu thuế Gia Kêu lùn, hay một con điếm có tiếng trong thành (xem Luca 7:37,50), th́ chỉ có ai khinh bỉ, xa lánh và chỉ muốn ném đá họ, mới là thành phần "phản kitô". Và nếu "kẻ nào không công nhận Chúa Giêsu Kitô đến trong xác thịt" mới là thành phần "phản kitô" (xem 2Gioan 7) th́ những ai không chấp nhận Chúa Giêsu Kitô đang cai trị Giáo Hội và dẫn dắt đàn chiên của Người nơi vị giáo hoàng bằng xương bằng thịt của Người, họ mới thực sự là thành phần "phản kitô".

 

Phải nói rằng lư do duy nhất và trên hết thành phần Tam Điểm khủng bố giáo hoàng Phanxicô, (nấp dưới b́nh phong bảo vệ truyền thống của Giáo Hội), là v́ nhóm tà phái này vẫn hằng âm mưu muốn phá hủy Giáo Hội, trong khi đó lại thấy vị giáo hoàng đương kim tỏ ra cương quyết đẩy mạnh việc canh tân cải cách Giáo Hội chẳng những bằng đời sống nghèo hèn và đơn sơ b́nh dị của ngài, mà c̣n bằng thái độ yêu thương nhân hậu của ngài đối với những người anh chị em hèn mọn đáng thương cả về thể lư lẫn luân lư.

 

Căn cứ vào nhận định và giáo huấn của Đức Thánh Cha Lêô XIII trong Thông Điệp Humanum Genus ở đoạn 15 trên đây, trong âm mưu "hủy bỏ quyền bính thần linh của các vị Giáo Hoàng và hủy diệt chính vai tṛ giáo hoàng", chính thành phần đang chống phá giáo hoàng, dù cố t́nh hay vô ư, trong việc lên án và tuyên truyền Đức Thánh Cha Phanxicô là tên phản kitô, mới là phần tử chính thức của tà phái Tam Điểm, hay là tay sai đắc lực của Satan, thần tượng tối cao của Tam Điểm, hoặc là đă bị trúng độc trầm trọng của Tam Điểm rồi vậy.

 

v     "Như các Vị Tiền Nhiệm của tôi đă nhiều lần nhắc nhở, đứng có một ai nghĩ rằng họ có thể v́ bất cứ lư do nào gia nhập tà phái thợ xây này, nếu họ c̣n trân quí danh xưng Công giáo của ḿnh cùng với ơn cứu độ đời đời của họ như họ cần phải trân quí cả hai thứ này. Đừng có ai bị đánh lừa bởi một thứ chân t́nh giả tạo bôi bác. Một số người cứ tưởng rằng thành phần Tam Điểm chẳng đ̣i hỏi ǵ một cách tỏ tường ngược lại với đạo lư và luân lư; thế nhưng, v́ toàn thể nguyên tắc và đối tượng của tà phái này ở những ǵ đồi bại và tội lỗi mà những ai gia nhập với họ hay trợ giúp họ cách nào đó đều bất hợp pháp" (đoạn 31).  

 (Bài này đă được Nguyệt San Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp phổ biến trong số báo Tháng 4/2014)