SUY NGUYỆN và SỐNG ĐẠO"Của độc giải độc"

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL,
chia sẻ cho tiểu nhóm TĐCTT 3 Giáo Phận Orange CA
trong tối hội ngộ Thứ Tư 15/10/2014

"Thiên Chúa không hủy diệt loài rắn, trái lại còn cống hiến nó như là '
một chất giải độc', ở chỗ, qua con rắn đồng được Moisen thực hiện, Thiên Chúa truyền đạt quyền lực chữa lành là tình thương của Ngài, một tình thương còn mãnh liệt hơn cả nọc độc của Tên Cám Dỗ".

Quí anh chị em TĐCTT đã cùng nhau liên tục và chân tình chia sẻ theo 3 câu vấn nạn gợi ý của tôi sau đây: 
1- Tại sao con rắn là loài nguy hiểm độc hại gây nguy tử mà Thiên Chúa chẳng những không diệt nó mà trái lại còn sử dụng nó để làm ích cho con người bị nó cắn? 
2- Con rắn được ông Moisen treo lên trong sa mạc là hình ảnh tượng trưng cho thực tại gì vậy?? 
3- Thiên Chúa là Đấng duy nhất có quyền và có thể biến dữ thành lành cho con người chính yếu nhất vào lúc nào??? 
Sau đây là những gì em chia sẻ cùng với những đóng góp của một số chị.
1- Lời Đức Thánh Cha Phanxicô trên đây trong bài giảng cho Lễ Cưới được ngài cử hành và ban bí tich hôn phối cho 20 cặp tân hôn ở Đền Thờ Thánh Phêrô Chúa Nhật 14/9/2014 có thể tóm gọn thành câu tục ng "của độc giải độc".
2- Thật vậy, theo sự quan phòng thần linh vô cùng khôn ngoan và toàn năng của Thiên Chúa là tình yêu nhân hậu, Ngài đã sử dụng chính con rắn là loài nọc độc đã cắn chết con người để làm phương dược chữa lành cho con người.
3- Con rắn được Moisen treo lên một cây cột cao để ai trong dân Do Thái bị rắn cắn mà nhìn lên thì được chữa lành không phải là hình ảnh của Chúa Kitô bị treo trên thập tự giá mà là tiêu biểu cho chính cây thập tự giá của Người.
4- Con rắn là hình ảnh tiêu biểu cho ma quỉ, cho tên Cám Dỗ, một tác nhân gian tà gây chết chóc (xem Gioan 8:44), như nó đã thực sự cắn 2 nguyên tổ của loài ngưi ngay từ ban đầu trong địa đường (xem Sách Khởi Nguyên 3:1-7).
5- Con rắn được Moisen treo lên một cây cột cao trong sa mạc là tiêu biểu cho thập giá của Chúa Kitô, vì cây thập giá là tiêu biểu cho sự dữ và sự chết, cả hai đều nói lên ý nghĩa của nọc độc sát hại ở nơi loài rắn vồn gây nguy tử.
6- Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa vô tội và toàn thiện, bị treo lên thập giá có nghĩa là Người là Đấng gánh tội trần gian như một đệ nhất tử tội để đền tội cho loài người mà cứu chuộc họ khỏi quyền lực tối tăm và sự chết do ma quỉ gây ra.
7- Nếu Tên Cám Dỗ quỉ ma là tác nhân chuyên biến lành thành dữ, và con người cũng thế, khi họ lạm dụng những gì tốt lành nhận được, như tự do, để phạm tội, để hành ác, thì chỉ có Thiên Chúa mới có thể biến dữ thành lành cho họ.
8- Vì thập tự giá vốn biểu hiệu cho sự dữ là tội lỗi và biểu hiệu cho sự chết trước con mắt loài người, nhưng nó đã biến thành ân sủng và sự sống khi chính Con Thiên Chúa bị loài người đóng đanh Người vào đó và treo Người lên.
9- "Khi nào Tôi bị treo lên cao, Tôi sẽ kéo mọi người lên cùng tôi" (Gioan 12:32): "Như Moisen treo con rắn lên trong sa mạc thế nào, Con Người cần phải bị treo lên như thế, để ai tin Người thì được sự sống đời đời" (Gioan 3:14-15).
10- Mầu nhiệm biến dữ thành lành cho con người đã được Thiên Chúa là Cha trên trời vô cùng thiện hảo thực hiện nơi Biến Cố Vượt Qua của Chúa Giêsu Kitô Con Ngài, khi làm cho Người sau ba ngày sống lại từ trong kẻ chết.
11- Nếu con người biết chấp nhận đau khổ gây ra bởi tội lỗi mình, (không phải đau khổ thuộc loại tiến đức thanh tẩy hay đau khổ thuộc loại trọn lành hiệp thông), thì cử chỉ chấp nhận này như thể nhìn lên con rắn sẽ giúp họ hồi sinh. 
12- Theo tu đức thì Chúa hay để con người sa ngã hầu giúp cho h biết mình họ hơn và biết Chúa hơn, nhờ đó h không còn dám khinh thường một ai dù người đó yếu đuối tội lỗi đến đâu, và họ tin tưởng vào Ngài hơn nữa.
Hai ý tưởng gợi ý ở số 11 và 12 trên đây liên quan đến sống đạo đã được cảm nhận thực sự bởi 5 chị cũng như bởi chính kinh nghiệm của bản thân tôi.