Mẹ Maria là Mô Phạm cho thân phận trinh nữ của Giáo Hội

Bài 60 (20/8/1997)

 

1- Giáo Hội là mẹ và là trinh nữ. Sau khi khẳng định Giáo Hội là mẹ theo mô phạm của Mẹ Maria, Công Đồng gán tước hiệu trinh nữ cho Giáo Hội, khi cắt nghĩa về ư nghĩa của tước hiệu này: "Chính Giáo Hội là một trinh nữ, ở chỗ Giáo Hội giữ một cách trọn vẹn và tinh tuyền đức tin Giáo Hội thề nguyền củng vị phu quân của ḿnh. Noi gương bắt chước Mẹ Chúa, và bởi quyền năng của Thánh Linh, Giáo Hội bảo tŕ một cách tinh tuyền trinh trong đức tin nguyên vẹn, đức cậy vững vàng và đức mến chân thành" (Lumen gentium - 64).

Vậy Mẹ Maria cũng là một mô phạm của đức đồng trinh của Giáo Hội nữa. Về vấn đề này cần phải hiểu rằng đức đồng trinh không phải là những ǵ thuộc về Giáo Hội theo nghĩa hẹp, v́ nó không tiêu biểu cho bậc sống của đại đa số tín hữu. Thật vậy, v́ dự án quan pḥng của Thiên Chúa, th́ hôn nhân, chúng ta có thể nói, là bậc sống thông dụng và thịnh hành nhất đối với những ai được kêu gọi sống đức tin. Tặng ân đồng trinh được dành cho một số giới hạn thành phần tín hữu, thành phần được kêu gọi cho một sứ vụ đặc biệt trong cộng đồng giáo hội.

Tuy nhiên, khi đề cập tới giáo huấn của Thánh Âu Quốc Tinh, Công Đồng chủ trương rằng Giáo Hội đồng trinh theo nghĩa thiêng liêng của sự vẹn tuyền nơi đức tin, đức cậy và đức mến. V́ thế, Giáo Hội không phải là một trinh nữ về thể xác của tất cả mọi phần tử của Giáo Hội, mà là sở hữu một thứ trinh trắng về tinh thần (virginitas mentis), tức là "đức tin vẹn tuyền, đức cậy vững vàng và đức mến chân thành" (In Io. Tr., 13, 12; PL 35, 1499).

2- Bởi thế Hiến Chế Ánh Sáng Muôn Dân muốn nhấn mạnh đến việc nhắc nhở rằng đức đồng trinh của Mẹ Maria, một mô phạm cho đức đồng trinh của Giáo Hội, cũng bao gồm cả chiều kích thể lư nữa, nhờ đó mà Mẹ mới thụ thai Chúa Giêsu một cách trinh nguyên bởi quyền phép Thánh Linh không hề có sự can thiệp của nam nhân.

Mẹ Maria là một trinh nữ nơi thân xác và là một trinh nữ trong tâm hồn, như ư hướng của Mẹ được tỏ ra cho thấy Mẹ muốn sống sâu xa thân mật với Chúa một cách dứt khoát vào lúc Truyền Tin. Bởi thế mà Mẹ, vị được kêu cầu là "Trinh nữ của mọi trinh nữ", đối với mọi người, thật sự là một mẫu gương rất cao quí về sự tinh tuyền và về việc hiên ḿnh cho Chúa. Thế nhưng, Mẹ cũng là nguồn hứng đặc biệt cho các trinh nữ Kitô hữu cũng như cho những ai hiến dâng trọn vẹn cho một ḿnh Chúa qua những h́nh thức khác nhau của đời tận hiến.

Bởi vậy mà sau vai tṛ quan trọng của ḿnh nơi công cuộc cứu độ, đức đồng trinh của Mẹ Maria c̣n tiếp tục mang lại một ảnh hưởng phúc lợi cho đời sống của Giáo Hội nữa.

3- Chúng ta đừng quên rằng Chúa Kitô thật sự là mẫu gương đệ nhất và tuyệt nhất cho đời sống trong sạch. Tuy nhiên, Mẹ Maria là một mô phạm đặc biệt của đức trong sạch được sông v́ t́nh yêu mến Chúa Giêsu.

Mẹ phấn khích tất cả mọi Kitô hữu hăy đặc biệt dấn thân sống trong sạch theo bậc sống của ḿnh, và hăy phó thác bản thân ḿnh cho Chúa trong các hoàn cảnh khác nhau của cuộc sống. Mẹ là cung thánh trên hết của Thánh Linh giúp cho các tín hữu tái nhận thức về thân xác của ḿnh là đền thờ của Thiên Chúa (cf. 1 Cor 6:19) và tôn trọng tính chất cao quí và thánh hảo của nó.

Giới trẻ đang t́m kiếm t́nh yêu chân thực hăy nh́n lên Đức Trinh Nữ và hăy kêu cầu sự trợ giúp từ mẫu của Mẹ để kiên tŕ sống tinh tuyền.

Mẹ Maria là vị nhắc nhở các cặp phối ngẫu về các thứ giá trị nồng cốt của hôn nhân bằng việc giúp họ thắng vượt khuynh hướng thất cảm và chiều theo các đam mê đang làm lung lạc tâm can của họ. Việc Mẹ hoàn toàn hiến ḿnh cho Thiên Chúa là một phấn khích mạnh mẽ cho họ để sống trung thành với nhau, nhờ đó họ sẽ không bao giờ chào thua trước những khó khăn bửa vây mối hiệp thông vợ chồng của họ.

4- Công Đồng thúc đẩy tín hữu hăy nh́n lên Mẹ Maria để họ có thể noi gương bắt chước đức tin, đức cậy và đức mến "nguyên tuyền trinh trong" của Mẹ.

Việc bảo tŕ tính chất nguyên tuyền của đức tin là một công việc đ̣i hỏi đối với Giáo Hội, một việc được kêu gọi liên lỉ tỉnh táo cho dù có phải trả giá hy sinh và đối chọi. Thật vậy, đức tin của Giáo Hội chẳng những bị đe dọa bởi những ai loại bỏ sứ điệp của Phúc Âm, mà đặc biệt bởi những ai, khi chỉ chấp nhận chỉ một phần của sự thật được mạc khải, chối từ việc chia sẻ một cách trọn vẹn gia sản đức tin của Hôn Thê Chúa Kitô.

Tiếc thay, khuynh hướng này, một khuynh hướng chúng ta thấy được ngay từ thuở ban đầu của Giáo Hội, tiếp tục xẩy ra trong đời sống của Giáo Hội, thôi thúc Giáo Hội chấp nhận Mạc Khải một phần nào thôi, hay cống hiến cho Lời Chúa một thứ dẫn giải hạn hẹp, riêng tư hợp với ư hệ đang thịnh hành và các ước muốn của cá nhân. Hoàn toàn gắn bó với Lời Chúa, Mẹ Maria hiện lên trước mắt Giáo Hội một mô phạm trổi vượt về một đức tin "nguyên tuyền trinh trong" (virginally integral), v́ Mẹ đă ngoan ngoăn và kiên tŕ chấp nhận trọn vẹn và tất cả Chân Lư mạc khải. Và bằng việc liên lỉ chuyển cầu của ḿnh, Mẹ chiếm được cho Gioá Hội ánh sáng của niềm hy vọng và ngọn lửa của đức mến, những nhân đức mà khi c̣n sống trên trần gian Mẹ đă là một mẫu gương khôn sánh cho hết mọi người vậy. 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/audiences/1997/documents/hf_jp-ii_aud_20081997_en.html