Mẹ Maria là Mẹ của nhân loại 

Bài 64 (24/9/1997)

 

1- Mẹ Maria là mẹ của nhân loại trong lănh vực về ân sủng. Công Đồng Chung Vaticanô II đă đề cao vai tṛ này của Mẹ Maria, khi liên kết nó với việc hợp tác của Mẹ trong cuộc Cứu Chuộc của Chúa Kitô. "Theo dự án Quan Pḥng thần linh, Mẹ là người mẹ từ ái của Đấng Cứu Chuộc thần linh trên trái đất này, và hơn tất cả mọi người, một cách đặc thù, là cộng sự viên quảng đại và là nữ tỳ khiêm hạ của Chúa" Lumen gentium - 61).

Bằng những phát biểu này, Hiến Chế Ánh Sáng Muôn Dân muốn nhấn mạnh một cách thích đáng đến sự kiện là Đức Trinh Nữ mật thiết liên kết với cộng cuộc cứu chuộc của Chúa Kitô, trở nên "hợp tác viên quảng đại", "một cách chuyên biệt".

Như các tác động của bất cứ người mẹ nào, từ tác động tầm thường nhất đến tác động đ̣i hỏi nhất, Mẹ Maria tự nguyện hợp tác vào công cuộc cứu chuộc nhân loại một cách sâu xa và liên tục ḥa hợp với Người Con thần linh của Mẹ.

2- Công Đồng cũng vạch ra rằng việc hợp tác của Mẹ Maria được tác động bởi các nhân đức tuân phục, tin, cậy và mến của Phúc Âm, và được hoàn thành bởi ảnh hưởng của Thánh Linh. Công Đồng cũng nhắc lại rằng tặng ân về vai tṛ làm mẹ thiêng liêng phổ quát của Mẹ xuất phát chính từ việc hợp tác này, đó là việc hợp tác với Chúa Giêsu trong công cuộc Cứu Chuộc, một công cuộc Cứu Chuộc bao gồm việc tái sinh nhân loại cách thiêng liêng, Mẹ trở nên mẹ của những ai được tái sinh vào sự sống mới.

Khi nói rằng Mẹ Maria là "một người mẹ ở cấp độ ân sủng" (cf. ibid.), Công Đồng muốn nhấn mạnh rằng vai tṛ mẫu thân thiêng liêng của Mẹ không chỉ áp dụng cho thành phần môn đệ mà thôi, như thể những lời Chúa Giêsu phán trên Đồi Canvê: "Này Bà, đó là con của bà" (Jn 19:26) cần phải hiểu theo nghĩa hẹp. Thật vậy, qua những lời ấy, Đấng Tử Giá đă thiết lập một mối liên hệ thân mật giữa Mẹ Maria và người môn đệ yêu dấu của Người, một h́nh ảnh tiêu biểu có tầm mức phổ quát, có ư hiến ban Mẹ của Người cho toàn thể nhân loại.

Đàng khác, cái công hiệu phổ quát của hy tế cứu chuộc và việc Mẹ Maria ư thức hợp tác với việc hiến dâng hy tế của Chúa Kitô cũng không giới hạn phạm vị t́nh yêu từ mẫu của Mẹ.

Sứ vụ phổ quát của Mẹ Maria được thực thi trong môi trường của mối liên hệ đặc thù của mẹ với Giáo Hội. Bằng việc Mẹ quan tâm đối với hết mọi Kitô hữu, thật sự là với hết mọi con người tạo vật, Mẹ hướng dẫn đức tin của Giáo Hội hướng về việc chấp nhận sâu xa hơn bao giờ hết Lời Chúa, bảo tŕ niềm hy vọng của Giáo Hội, làm bùng lên đức ái và mối hiệp thông huynh đệ của Giáo Hội, cùng phấn khích tính chất năng động tông đồ của Giáo Hội.

3- Trong cuộc sống trần gian của ḿnh, Mẹ Maria đă chứng tỏ vai tṛ làm mẹ thiêng liêng của ḿnh cho Giáo Hội một thời gian rất ngắn. Tuy nhiên, giá trị trọn vẹn về vai tṛ của Mẹ đă được tỏ ra sau khi Mông Triệu và được nhắm đến chỗ kéo dài qua các thế kỷ cho tới tận thế. Công Đồng đă minh nhiên nói rằng: "Vai tṛ làm mẹ này của Mẹ Maria trong trật tự ân sủng tiếp tục không ngừng từ khi Mẹ tỏ ra ưng thuận trong biến cố Truyền Tin và là việc ưng thuận được Mẹ kiên quyết bảo tŕ dưới chân Thập Giá, cho đến lúc viên trọn muôn đời tất cả thành phần được tuyển chọn" (Lumen gentium - 62).

V́ tiến vào vương quốc vĩnh hằng của Chúa Cha, gần hơn với Người Con thần linh của ḿnh và v́ thế cũng gần hơn với chúng ta, Mẹ có thể thi hành một cách hiệu nghiệm hơn trong Thần linh vai tṛ chuyển cầu từ mẫu được Đấng Quan Pḥng thần linh kư thác cho Mẹ.

4- Cha trên trời muốn đặt Mẹ Maria gần với Chúa Kitô và hiệp thông với Người là Đấng có thể "cứu độ những ai đến gần với Thiên Chúa qua Người, v́ Người bao giờ cũng sống là để chuyển cầu cho họ" (Heb 7:25): Người muốn liên kết việc chuyển cầu của Đấng Cứu Chuộc với tư cách là vị tư tế với việc chuyển cầu của Đức Trinh Nữ với tư cách là một người mẹ. Nó là một vai tṛ Mẹ thi hành v́ những ai đang gặp nguy biến và những ai cần ân huệ trong đời và nhất là phần rỗi đời đời. "Với đức ái mẫu thân của ḿnh, Mẹ chăm sóc cho những người anh em của Con Mẹ, thành phần vẫn c̣n hành tŕnh trên trần gian bị bủa vây bởi những gian nguy và khốn khó, cho đến khi họ được dẫn vào nhà vinh phúc của họ. Bởi thế, Đức Trinh Nữ mới được kêu cầu trong Giáo Hội dưới tước hiệu là Đấng Bầu Cử, Đấng Cứu Giúp, Đấng Bảo Trợ và là Đấng Trung Gian" (Lumen gentium - 62).

Những tước hiệu này, được đặt ra bởi đức tin của dân Kitô giáo, là những ǵ giúp chúng ta hiểu biết hơn bản chất của việc chuyển cầu được Người Mẹ của Chúa thực hiện trong đời sống của Giáo Hội cũng như của từng tín hữu.

5- Tước hiệu "Đấng Bầu Cử" là tước hiệu trở về với Thánh Irenaeus. Về vấn đề nữ nguyên tổ Evà bất tuân phục và Mẹ Maria tuân phục, ngài nói rằng ở vào lúc Truyền Tin "Trinh Nữ Maria đă trở nên Đấng Bảo Trợ" của Evà (Haer. 5, 19, 1; PG 7, 1175-1176). Thật vậy, bằng tiếng "xin vâng" của ḿnh, Mẹ đă bênh vực người mẹ đầu tiên của chúng ta và giải thoát bà khỏi các hậu quả do bởi việc bất tuân phục của bà, trở nên căn nguyên cứu độ cho bà cũng như cho toàn thể nhân loại.

Mẹ Maria thực hiện vài tṛ là "Đấng Bầu Cử" của Mẹ bằng việc hợp tác cả với Thần Linh Đấng An Ủi cũng như với Đấng trên Thập Giá chuyển cầu cho thành phần sát hại ḿnh (cf Lk 23:34), Đấng đưọc Thánh Kư Gioan gọi là "Vị bầu chữa cùng Cha" (1Jn 2:1). Với tư cách là một người mẹ, Mẹ bênh vực con cái của Mẹ và bảo vệ chúng khỏi tai hại gây ra bởi tội lỗi của họ.

Kitô hữu kêu cầu Mẹ Maria là "Đấng Cứu Giúp", khi nhận biết t́nh yêu thương từ mẫu của Mẹ là những ǵ quan tâm tới nhu cầu của con cái ḿnh và sẵn sàng đến cứu trợ họ, nhất là khi phần rỗi đời đời của họ gặp nguy nan.  

Niềm xác tín rằng Mẹ Maria gần gũi với những ai khổ đau hay ở trong t́nh trạng nguy hiểm trầm trọng đă tác động t́n hữu kêu cầu Mẹ là "Đấng Bảo Trợ". Niềm tin tưởng này thật sự cũng được bày tỏ nơi kinh nguyện Thánh Mẫu cổ nhất ở những lời: "Chúng con chạy đến cùng sự bảo trợ của Mẹ, Ôi Thiên Chúa Thánh Mẫu; xin đừng chê chối lời chúng con kêu xin cho những nhu cầu của chúng con nhưng xin hăy luôn giải cứu chúng con cho khỏi hết mọi gian nguy, Ôi Trinh Nữ hiển vinh phúc đức" (from the Roman Breviary).

Là một Đấng Trung Gian từ mẫu, Mẹ Maria dâng các ước nguyện của chúng ta cùng với các thỉnh nguyện của chúng ta cho Chúa Kitô, và truyền đạt các tặng ân thần linh cho chúng ta, bằng cách liên tục chuyển cầu cho chúng ta.

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/audiences/1997/documents/hf_jp-ii_aud_24091997_en.html