Vấn đề tôn kính Thánh Mẫu nơi anh chị em ly khai

Bài 70 (12/11/1997)

 

 

1- Sau khi giải thích về mối liên hệ giữa Mẹ Maria và Giáo Hội, Công Đồng Chung Vaticanô II hân hoan nhận định rằng Đức Trinh Nữ cũng được tôn kính bởi anh chị em Kitô hữu không thuộc về cộng đồng Công giáo: "Thật là vui mừng và an ủi cho Thánh Công Đồng này là nơi anh chị em ly khai cũng có những người tỏ ḷng tôn kính xứng hợp với Người Mẹ của Chúa chúng ta và là Đấng Cứu Thế của chúng ta..." (Lumen gentium - 69; cf. Redemptor Mater - 29-34). Về sự kiện này, chúng ta có thể nói rằng vai tṛ làm mẹ phổ quát của Mẹ Maria, cho dù nó gây chia rẽ giữa Kitô hữu thật hết sức đáng buồn, cũng cho thấy một dấu hiệu lớn lao hy vọng cho cuộc hành tŕnh đại kết.

Nhiều cộng đồng Thệ Phản, v́ một quan niệm riêng biệt về ân sủng và về giáo hội học, đă tỏ ra chống đối tín lư và việc sùng kính Thánh Mẫu, chủ trương rằng việc hợp tác của Mẹ Maria vào công cuộc cứu độ là những ǵ gây tổn hại cho vai tṛ môi giới đặc thù của Chúa Kitô. Bởi thế vấn đề tôn sùng Maria sẽ đối chọi một cách nào đó với việc tôn kính dành cho Người Con.

2- Tuy nhiên, trong những năm gần đây, việc nghiên cứu sâu rộng hơn nữa về ư nghĩ của các Nhà Cải Cách tiên khởi đă làm sáng tỏ những chủ trương cởi mở hơn với tín lư Công giáo. Các bản văn của Lutherô chẳng hạn cho thấy ḷng yêu mến và sự tôn kính đối với Mẹ Maria, vị được xưng tụng là mô phạm của mọi nhân đức: ông đề cao thánh đức cao cả của Người Mẹ Thiên Chúa và có những lúc xác nhận đặc ân Hoài Thai Vô Nhiễm Tội, cùng niềm tin với các Nhà Cải Cách khác về trạng thái trọn đời đồng trinh của Mẹ Maria.

Việc nghiên cứu về tư tưởng của Luther và Calvin, cũng như việc phân tích một số bản văn của các Kitô hữu Tin Lành, đă góp phần vào sự chú ư mới của một số anh chị em Thệ Phản và Anh Giáo về các đề tài khác nhau trong tín lư Thánh Mẫu học.

Một số thậm chí đă tiến đến chỗ có những chủ trương rất gần với những chủ trương của anh chị em Công giáo liên quan tới các điểm nồng cốt về tín lư Thánh Mẫu, chẳng hạn như vai tṛ làm mẹ thần linh của Mẹ, đức đồng trinh của Mẹ, sự thánh thiện của Mẹ và vai tṛ làm mẹ thiêng liêng của Mẹ.

Mối quan tâm về việc nhấn mạnh đến sự hiện diện của nữ giới trong Giáo Hội đang phấn khích nỗ lực nh́n nhận vai tṛ của Mẹ Maria trong lịch sử cứu độ.

Tất cả những sự kiện này là những lư do rất nhiều để hy vọng về cuộc hành tŕnh đại kết. Những anh chị em Công giáo có một ước muốn sâu xa làm sao để có thể chia sẻ với tất cả mọi anh chị em của ḿnh trong Chúa Kitô niềm vui xuất phát từ sự hiện diện của Mẹ Maria trong đời sống theo Thần Linh.

3- Trong số những người anh em "dâng ḷng tôn kính xứng đáng lên Người Mẹ của Chúa và là Đấng Cứu Thế của chúng ta", Công Đồng đă đề cập đến anh chị em Kitô hữu Đông phương, "những người tỏ ḷng tôn kính Người Mẹ của Thiên Chúa Trinh Nguyên bằng một tâm trí thiết tha và tác động nhiệt t́nh" (Lumen gentium - 69).

Như chúng ta có thể thấy nơi nhiều điều bày tỏ ḷng tôn sùng của họ, việc tôn kính Mẹ Maria cho thấy một yếu tố quan trọng về mối hiệp thông giữa anh chị em Công giáo và Chính Thống giáo. 

Tuy nhiên, vẫn c̣n một số bất đồng liên quan tới hai tín điều Hoài Thai Vô Nhiễm và Mông Triệu, cho dù những chân lư này trước hết đă được dẫn giải bởi một số thần học gia Đông phương - chỉ cần nhắc lại các đại tác giả như Grogory Palamas (1359), Nicholas Cabasilas († sau 1369) và George Scholarios († sau 1472).

Tuy nhiên, những bất đồng này có lẽ là vấn đoề về công thức hơn là về nội dung và không bao giờ được làm cho chúng ta quên niềm tin chung của chúng ta nơi vai tṛ làm mẹ thần linh của Mẹ Maria, t́nh trạng trọn đời đồng trinh của Mẹ, sự thánh thiện trọn hảo của Mẹ và việc chuyển cầu từ mẫu của Mẹ với Con của Mẹ. Như Công Đồng Chung Vaticanô II đă nhắc nhở, "cái động lực nhiệt t́nh" và "tâm trí thiết tha" này là những ǵ nối kết anh chị em Công giáo và Chính Thống giáo nơi ḷng tôn sùng đối với Người Mẹ của Thiên Chúa.

4- Ở cuối Hiến Chế Ánh sáng Muôn Dân, Công Đồng mời gọi chúng ta hăy kư thác mối hiệp nhất Kitô hữu cho Mẹ Maria: "Toàn thể cộng đồng tín hữu tuôn tràn những lời thỉnh nguyện khẩn trương dâng lên Mẹ Thiên Chúa và Mẹ của loài người để Mẹ, vị đă trợ giúp thuở ban đầu của Giáo Hội bằng lời nguyện cầu của Mẹ, giờ đây, được nâng lên trên tất cả thiên thần và các thánh, Mẹ chuyển cầu cùng Con Mẹ cùng hiệp thông với tất cả các thánh" (ibid.)

Như sự hiện diện của Mẹ Maria trong cộng đồng ban sơ đă nuôi dưỡng cái duy nhất của ḷng trí, cái duy nhất mà việc nguyện cầu đă củng cố và trở nên hữu h́nh (cf Acts 1:14) thế nào th́ cũng vậy mối hiệp thông mănh liệt nhất với Mẹ là vị được Thánh Âu Quốc Tinh gọi là "Mẹ của sự hiệp nhất" (Sermo 192, 2; PL 38, 1013) mới có thể đưa Kitô hữu đến chỗ hoan hưởng tặng ân hiệp nhất đại kết hằng mong đợi đă lâu.

Chúng ta không ngừng cầu chùng Đức Trinh Nữ để, như thuở ban đầu Mẹ đă nâng đỡ cuộc hành tŕnh của mối hiệp nhất nên một của cộng đồng Kitô hữu bằng lời nguyện cầu và việc loan báo Phúc Âm thế nào th́ ngày nay cũng thế Mẹ chuyển cầu cho sự ḥa giải và hiệp thông trọn vẹn nơi tất cả mọi tín hữu tin vào Chúa Kitô.

Là Mẹ của nhân loại, Mẹ Maria biết rơ các nhu cầu và khát vọng của nhân loại. Công Đồng đặc biệt xin Mẹ chuyển cầu để "tất cả mọi gia đ́nh của dân chúng, cho dù họ được vinh hạnh với danh xưng Kitô hữu hay họ vẫn chưa nhận biết Chúa Kitô, có thể hân hoan cùng nhau được qui tụ lại trong an b́nh và ḥa hợp thành một Dân Chúa duy nhất, cho vinh quang của Ba Ngôi Chí Thánh Bất Phân" (Lumen gentium - 69).

B́nh an, ḥa hợp và hiệp nhất là những ǵ Giáo Hội và nhân loại hy vọng dường như vẫn c̣n xa vời lắm. Tuy nhiên, chúng là một tặng ân của Thần Linh cần phải được liên lỉ t́m kiếm, như chúng ta biết được từ Mẹ Maria và tin tưởng vào việc chuyển cầu của Mẹ.

5- Với lời thỉnh cầu này, Kitô hữu chia sẻ niềm mong đợi của Mẹ, vị, được tràn đầy nhân đức cậy, bảo tŕ Giáo Hội trong cuộc hành tŕnh hướng tiến về tương lai với Thiên Chúa.

Chiếm được hạnh phúc cho ḿnh v́ Mẹ "đă tin rằng những ǵ Chúa phán cùng ḿnh sẽ được nên trọn" (Lk 1:45), Đức Trinh Nữ đồng hành với tín hữu - và với toàn thể Giáo Hội - nhờ đó ở trên thế gian này, giữa niềm vui và nỗi khổ trong đời sống này, họ có thể trở thành các ngôn sứ đích thực của niềm hy vọng không bao giờ thất vọng.

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/audiences/1997/documents/hf_jp-ii_aud_12111997_en.html