GIÁO HỘI HIỆN THẾ

 


"Hôm nay tôi muốn tập trung vào một thực tại khác, đó là cách thức chăm sóc cho những ai, sau khi xẩy ra tình trạng thất bại bất khả vãn hồi nơi mối liên hệ hôn nhân của họ, đã sống mối liên hệ mới".


Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý Gia đình - bài 24 - Thứ Tư 5/8/2015


Xin chào Anh Chị Em thân mến!


Với bài giáo lý này, chúng ta trở lại với việc chia sẻ của chúng ta về gia đình. Sau khi nói vào lần cuối vừa rồi về các gia đình bị thương tích gây ra bởi hiểu lầm giữa vợ chồng, hôm nay tôi muốn tập trung vào một thực tại khác, đó là cách thức chăm sóc cho những ai, sau khi xẩy ra tình trạng thất bại bất khả vãn hồi nơi mối liên hệ hôn nhân của họ, đã sống mối liên hệ mới.


Giáo Hội hoàn toàn nhận thức rằng một trường hợp như thế thì ngược lại với Bí Tích Kitô Giáo. Tuy nhiên, là thày dạy, ánh mắt của Giáo Hội luôn xuất phát từ tâm can của một bà mẹ; một tấm lòng, được tác động bởi Thánh Linh, luôn tìm kiếm sự thiện hảo và ơn cứu độ cho dân chúng. Đó là lý do tại sao Giáo Hội cảm thấy bị bó buộc, "vì chân lý", "thực hiện việc cẩn thận nhận thức về các trường hợp". Đó là những gì được Thánh Gioan Phaolô II bày tỏ trong Tông Huấn Familiaris Consortio (số 84), bằng cách cống hiến một thí dụ khác nhau giữa người bị phân ly so với người gây phân ly. Cần phải có nhận thức này.


Bởi vậy, nếu chúng ta cũng nhìn vào các mối liên hệ mới này bằng con mắt của những người con trai và con gái - và những kẻ bé mọn trông nhìn - bằng con mắt của trẻ nhỏ, thì chúng ta thấy được tính chất khẩn trương hơn nữa trong việc chân tình tiếp nhận những gia đình này trong cộng đồng của chúng ta. Vì thế kiểu cách của cộng đồng, ngôn từ
 của nó, thái độ của nó, bao giờ cũng cần phải lưu tâm đến con người, bắt đầu với những con trẻ. Chúng là thành phần chịu khổ nhất trong các hoàn cảnh này. Nhất là việc làm sao chúng ta có thể phấn khích thành phần cha mẹ ấy làm hết sức họ trong việc nuôi dưỡng con cái của họ theo đời sống Kitô giáo, trong việc cống hiến cho chúng một mẫu gương sống đức tin dấn thân và hành đạo, nếu chúng ta lại rời xa họ, như thể họ bị tuyệt thông vậy? Chúng ta cần phải tác hành làm sao đừng chồng chất thêm gánh nặng mà những người con trong các trường hợp này cảm thấy họ phải chịu! Tiếc thay, con số của những trẻ em và tuổi trẻ này thật là nhiều. Cần phải giúp chúng cảm thấy Giáo Hội như là một người mẹ yêu thương đối với tất cả mọi người, bao giờ cũng sẵn sàng lắng nghe và gặp gỡ.

Thật thế, trong các thập niên này, Giáo Hội đã tỏ ra không vô cảm hay biếng nhác. Nhờ những phân tích sâu xa của các vị Mục Tử, được dìu dắt và hướng dẫn bởi các vị Tiền Nhiệm của tôi, đã thực sự nẩy sinh một nhận thức đó là cần phải tỏ ra tiếp nhận một cách huynh đệ và chuyên tâm, trong yêu thương và chân thật, thành phần lãnh nhận phép rửa đã sống mối liên hệ vợ chồng mới sau khi bí tích hôn phối của họ hết tồn tại; thật vậy, không thể nào tuyệt thông những con người này - họ không bị tuyệt thông! - và chắc chắn không thể nào đối xử với họ như thế: họ vẫn còn thuộc về Giáo Hội.


Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI đã nói về vấn nạn này, khi kêu gọi việc thận trong nhận thức và việc khôn ngoan hỗ trợ về mục vụ, biết
 rằng đó không phải là "những giải quyết giản dị" (Speech at the Seventh World Meeting of Families, Milan, 2 June 2012, answer n. 5). Ở đây lời kêu gọi được lập lại với các vị Mục Tử là hãy thể hiện một cách cởi mở và nhất trí việc cộng đồng sẵn sàng tiếp nhận họ và phấn khích họ, nhờ đó họ có thể càng ngày càng sống và phát triển tính cách phần tử của họ trong Chúa Kitô và trong Giáo Hội bằng việc cầu nguyện, nhờ lắng nghe Lời Chúa, nhờ tham dự phụng vụ, nhờ giáo dục Kitô giáo con cái của họ, nhờ đức bác ái và việc phục vụ người nghèo, nhờ việc dấn thân cho công lý và hòa bình.  

Hình ảnh Thánh Kinh về Người Mục Tử Nhân Lành (Gioan 10:11-18) là những gì gồm tóm sứ vụ Chúa Giêsu đã lãnh nhận từ Cha: đó là sứ vụ hiến sự sống mình cho chiên. Thái độ này cũng là một mô phạm cho Giáo Hội, một Giáo Hội bao gồm con cái của mình là thành phần Giáo Hội hiến sự sống của mình cho họ: "Giáo Hội được kêu gọi để trở thành nhà Cha, với những cánh cửa luôn rộng mở"... Không có những cánh cửa đóng lại! Không có những cánh cửa khép kín! "Hết mọi người có thể tham phần một cách nào đó vào đời sống của Giáo Hội; hết mọi người có thể thuộc về cộng đồng này"... Giáo Hội là "nhà Cha, nơi có chỗ cho hết mọi người, với tất cả mọi vấn đề của họ" (Ap. Exhort. Evangelii Gaudium, n. 47).


Cũng thế, tất cả mọi Kitô hữu đều được kêu gọi để noi gương bắt chước Vị Mục Tử Nhân Lành. Đặc biệt là các gia đình Kitô hữu có thể cộng tác với Người bằng việc chăm sóc các gia đình bị thương tích, hỗ trợ họ trong đời sống đức tin của cộng đồng. Mỗi người cần phải thực hiện phần của mình trong việc mặc lấy thái độ của Vị Mục Tử Nhân Lành, Đấng biết từng con chiên của Người và không loại trừ một con nào ra khỏi tình yêu vô biên của Người!

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch (kèm theo nhan đề và những chỗ nhấn mạnh tự ý)

http://w2.vatican.va/content/francesco/en/audiences/2015/documents/papa-francesco_20150805_udienza-generale.html