Đức Thánh Cha Phanxicô

HUẤN TỪ TRUYỀN TIN / LẠY NỮ VƯƠNG 2015

 

 Đức Thánh Cha Phanxicô - Giảng Lễ Thánh Gia và Huấn Từ Truyền Tin Lễ Thánh Gia 27/12 và Lễ Thánh Stephanô Tử Đạo 26/12

ĐTC Phanxicô Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật Chúa Kitô Vua

 ĐTC Phanxicô Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật XXXII Thường Niên

 

Đức Thánh Cha Phanxicô - Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật Lễ Các Thánh

 

ĐTC Phanxicô Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật XXX Thường Niên

ĐTC Phanxicô Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật XXVII Thường Niên

Đức Thánh Cha Phanxicô - Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật XXIV Thường Niên Năm B

Đức Thánh Cha Phanxicô - Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật XXII Thường Niên Năm B

Đức Thánh Cha Phanxicô - Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật XXI Thường Niên Năm B

Đức Thánh Cha Phanxicô - Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật XX Thường Niên Năm B

Đức Thánh Cha Phanxicô - Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật Lễ Thiên Chúa 3 Ngôi - 31/5/2015

Đức Thánh Cha Phanxicô - Huấn Từ Lạy Nữ Vương Chúa Nhật Hiện Xuống 24/5/2015

Đức Thánh Cha Phanxicô - Huấn Từ Lạy Nữ Vương Thiên Đàng Chúa Nhật III Phục Sinh ngày 19/4/2015

Đức Thánh Cha Phanxicô - Huấn Từ Truyền Tin CN V Mùa Chay 22/3/2015

ĐTC Phanxicô - Huấn Từ Truyền Tin CN III Mùa Chay

ĐTC Phanxicô - Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật 1 Mùa Chay ngày 22/2/2015

Đức Thánh Cha Phanxicô - Huấn Từ truyền Tin Chúa Nhật IV Thường Niên ngày 1/2/2015

Đức Thánh Cha Phanxicô - Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật III Thường Niên Năm B

ĐTC Phanxicô Huấn Từ Truyền Tin Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

Đức Thánh Cha Phanxicô: Huấn Từ Truyền tin Lễ Mẹ Thiên Chúa