GIÁO HỘI HIỆN THẾ

 

 

"Năm Thánh sẽ không có tác dụng cho lắm nếu cửa lòng của chúng ta không để cho Chúa Kitô bước qua, Đấng thúc đẩy chúng ta đến với những người khác để mang Người và tình yêu của Người đến cho họ"

Đức Thánh Cha Phanxicô - Giáo Lý Năm Thánh Tình Thương bài 3 - Thứ Tư 16/12/2015Xin chào Anh Chị Em thân mến!

Chúa Nhật vừa rồi, Cửa Thánh ở Đền Thờ Thánh Gioan Latêranô, Vương Cung Thánh Đường ở Rôma, đã được mở ra, và Cửa Tình Thương đã được mở ra ở Vương Cung Thánh Đường của hết mọi giáo phận trên thế giới, cũng như ở các đền thánh hay nhà thờ được vị giám mục chỉ định. Năm Thánh này ở trên khắp thế giới chứ không phải chỉ ở Rôma thôi. Tôi muốn dấu chỉ Cửa Thánh này được hiện diện ở hết mọi Giáo Hội riêng, nhờ đó Năm Thánh Tình Thương trở thành một cảm nghiệm chung của hết mọi người. Bởi thế, Năm Thánh diễn ra trong toàn Giáo Hội và được cử hành ở hết mọi giáo phận cũng như ở Rôma. Ngoài ra, Cửa Thánh đầu tiên được mở ra thật sự lại ở giữa lòng Phi Châu. Đó, Rôma là dấu hiệu hữu hình của mối hiệp thông phổ quát. Chớ gì mối hiệp thông giáo hội này mỗi ngày một trở nên khắng khít hơn, nhờ đó Giáo Hội là một dấu hiệu sống động của tình yêu và tình thương của Chúa Cha trên thế giới này

Ngày mùng 8/12 cũng có mục đích nhấn mạnh đến nhu cầu này, 50 năm sau liên kết giữa việc khai mạc của Năm Thánh với việc bế mạc của Công Đồng Chung Vaticanô II. Thật vậy, Công Đồng này đã chiêm ngắm và trình bày Giáo Hội theo chiều hướng của mầu nhiệm hiệp thông này. Được lan rộng khắp thế giới và được phân khớp ở rất nhiều Giáo Hội riêng biệt khác nhau, dầu sao Giáo Hội bao giờ cũng chỉ có một Giáo Hội duy nhất của Chúa Giêsu Kitô, một Giáo Hội duy nhất Người mong muốn và hiến chính bản thân Người cho. Giáo Hội "duy nhất" này đang sống chính mối hiệp thông của Thiên Chúa.

Mầu nhiệm hiệp thông này, một mầu nhiệm biến Giáo Hội trở thành dấu hiệu cho tình yêu thương của Cha, đang gia tăng và chín mùi nơi tâm can của chúng ta, khi Tình Yêu chúng ta nhận thấy nơi Thánh Giá Chúa Kitô và là tình yêu chúng ta trầm mình trong ấy, làm cho chúng ta yêu thương như chính chúng ta được Ngài yêu thương. Đó là một thứ tình yêu không cùng, mang bộ mặt tha thứ và thương xót.

Tuy nhiên, tình thương và việc tha thứ không chỉ là những lời lẽ mỹ miều vậy thôi mà phải được hiện thực trong đời sống hằng ngày. Việc yêu thương và việc tha thứ là những dấu hiệu cụ thể và hữu hình mà đức tin đã biến đổi cõi lòng của chúng ta, và chúng giúp chúng ta có thể thể hiện chính sự sống của Thiên Chúa nơi bản thân mình - ở chỗ yêu thương và tha thứ như Thiên Chúa yêu thương và tha thứ. Đó là chương trình sống không có vấn đề gián đoạn hay ngoại trừ, nhưng thúc đẩy chúng ta luôn vươn dài mở rộng không biết mệt mỏi, với niềm tin tưởng là chúng ta được sự hiện diện phụ thân của Thiên Chúa nâng đỡ hộ phù

Bởi vậy dấu hiệu cao cả này của đời sống Kitô giáo được biến thành nhiều dấu hiệu khác làm nên Năm Thánh. Tôi đang nghĩ đến tất cả những ai sẽ bước qua một trong những Cửa Thánh thực sự là Cửa Tình Thương trong Năm này. Cửa Ngõ ám chỉ chính Chúa Giêsu là Đấng đã phán: "Tôi là cửa; ai qua Tôi mà vào sẽ được cứu độ, sẽ ra vào và tìm được đồng cỏ" (Gioan 10:9). Việc bước qua Cửa Thánh là dấu hiệu chứng tỏ chúng ta tin tưởng vào Chúa Giêsu Kitô, Đấng không đến để phán xét mà là để cứu độ (xem Gioan 12:47). Anh chị em hãy coi chừng kẻo đụng phải một ai đó hơi nhanh nhảu hay quá mánh khóe bảo anh chị em rằng anh chị em cần phải trả giá: đừng nhé! Không có vấn đề kiếm chác ơn cứu độ; ơn cứu độ không phải là những gì được mua bán. Chúa Giêsu là Cửa Ngõ, và Chúa Giêsu miễn phí! Chính Người đã nói về những những kẻ làm cho mình lọt vào mà không được, và Người nói rằng họ là những tên trộm cướp. Một lần nửa, hãy cẩn thận: ơn cứu độ là những gì miễn phí. Việc bước qua Cửa Thánh là dấu hiệu của một cuộc thật lòng hoán cải tâm can của chúng ta. Khi chúng ta bước qua Cửa ấy thì phải nhớ rằng cửa lòng của chúng ta cần mở rộng. Tôi đứng trước Cửa Thánh và tôi xin: "Lạy Chúa, xin giúp con mở rộng cửa lòng của con ra!" Năm Thánh sẽ không có tác dụng cho lắm nếu cửa lòng của chúng ta không để cho Chúa Kitô bước qua, Đấng thúc đẩy chúng ta đến với những người khác để mang Người và tình yêu của Người đến cho họ. Bởi thế, vì Cửa Thánh luôn mở ra, vì nó là dấu hiệu của việc đón nhận được Chính Thiên Chúa cống hiến cho chúng ta, mà cửa của chúng ta cũng vậy, cửa lòng của chúng ta, cũng cần phải luôn rộng mở, không loại trừ một ai, cho dù là kẻ quấy rầy tôi, hoàn toàn không loại trừ một ai.

Việc xưng tội cũng là một dấu hiệu quan trọng của Năm Thánh. Việc tiến đến với bí tích này, nhờ đó chúng ta được hòa giải với Thiên Chúa thì cũng đồng nghĩa với việc có được một cảm nghiệm trực tiếp về tình thương của Ngài. Nó là một cuộc gặp gỡ Vị Cha là Đấng tha thứ: Thiên Chúa tha thứ tất cả mọi sự. Thiên Chúa biết những hạn hữu của chúng ta. Ngài cũng biết những thứ xung khắc của chúng ta. Không phải chỉ có thế, Ngài nói với chúng ta bằng tình yêu của Ngài rằng chính lúc chúng ta nhìn nhận tội lỗi của chúng ta là lúc Ngài càng gần gũi chúng ta hơn nữa và thôi thúc chúng ta hướng về phía trước. Ngài còn nói thêm rằng: khi chúng ta nhìn nhận tội lỗi của chúng ta và xin ơn tha thứ thì trên Trời mừng vui hoan lạc. Chúa Giêsu hân hoan, đó là tình thương của Người: vậy chúng ta đừng thất đảm. Cứ thế mà tiến lên, mà tiến tới!

Biết bao nhiêu lần tôi đã nghe người ta nói với tôi rằng: "Thưa cha, con không thể nào tha thứ cho tha nhân được, cho đồng nghiệp của con, cho người đàn bà hàng xóm, cho mẹ chồng, cho người chị em dâu". Tất cả chúng ta đều cảm thấy thế: "tôi không thể tha thứ". Vậy thì chúng ta làm sao có thể xin Thiên Chúa tha thứ cho chúng ta nếu chúng ta không thể tha thứ chứ? Tha thứ là một cái gì đó cao cả, tuy nhiên cũng chẳng dễ thứ tha, vì tâm can của chúng ta nghèo nàn và nó không thể nào tự mình làm được điều ấy. Tuy nhiên, nếu chúng ta cởi mở bản thân mình để lãnh nhận tình thương của Thiên Chúa đối với chúng ta, phần chúng ta mới có thể tha thứ được. Tôi đã nghe rất nhiều lần rằng: "Con không thể nào chịu nổi người ấy: con ghét bà ta. Thế nhưng có một hôm con đã tiến đến với Chúa để xin Người tha thứ tội lỗi cho con, và con cũng đã tha thứ cho người ấy". Đó là những chuyện xẩy ra hằng ngày. Chúng ta có cơ hội ấy ở k cận chúng ta. 

Bởi thế, hãy can đảm lên! Chúng ta hãy sống Năm Thánh bằng việc bắt đầu với những dấu hiệu ấy là những dấu hiệu bao hàm một mãnh lực yêu thương cao cả. Chúa sẽ hỗ trợ chúng ta để dẫn chúng ta đến chỗ cảm nghiệm được những dấu hiệu quan trọng khác đối với đời sống của chúng ta. Hãy can đảm và tiến lên!


http://www.zenit.org/en/articles/general-audience-on-extraordinary-jubilee-of-mercy

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch (kèm theo nhan đề và những chỗ nhấn mạnh tự ý)

HAPPY BIRTHDAY 


ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ 


79 TUỔI 17/12/1937 - 2016


Xin Lòng Thương Xót Chúa luôn tiếp tục 


làm tươi mới một thế giới rất dửng dưng hiện nay 


bằng chính nụ cười tuyệt vời bình an vui sống của ngài!
GIÁO HỘI HIỆN THẾ TRONG TUẦN Ở TÒA THÁNH RÔMA 

 THỨ HAI 14/12/2015


ĐTC Phanxicô: Giảng Lễ ở Nhà Trọ Thánh Matta 


Về việc thành phần lãnh đạo trong dân Do Thái hạch hỏi Chúa Giêsu về quyền bính của Người trong bài Phúc Âm hôm nay (Mathêu 21:23-27), ĐTC đã suy niệm và nhận định như sau:

"Họ không có chân trời, họ là những con người bị mắc kẹt trong các thứ tính toán của họ, họ là những kẻ nô lệ cho tính chất cứng rắn của họ. Các thứ tính toán của loài người là những gì đóng kín cõi lòng và triệt tiêu tự do... Cái khó khăn cứng rắn của hàng giáo sĩ chẳng mang lại hy vọng gì hết. Trong Năm Tình Thương này có hai con đường: một con đường của những ai hy vọng nơi tình thương của Thiên Chúa và biết rằng Thiên Chúa là Cha, và một con đường cho những ai ẩn nấp trong việc làm nô lệ cho những gì cng cỏi và chẳng biết tình thương của Thiên Chúa là gì..."


 ĐTC Phanxicô gặp Tổng Thống Tích Lan 


Trong cuộc gặp gỡ này, cả hai vị đều nhắc lại chuyến tông du của ĐTC từ 1/2015, sau đó đến các biến chuyến mới đây của nước này liên quan đến tiến trình hòa giải và hòa bình, cũng như việc đóng góp quí báu cần thiết và quan trọng của Giáo Hội Công Giáo ở đó, rồi đến cả việc đối thoại liên tôn, và về COP21 Paris liên quan đến vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu. TT Tích Lan đã tặng ĐTC một biểu tượng là "Cây Hòa Bình" được làm nên bởi hai cành cây Olive quyện lại với nhau.


ĐTC Phanxicô gặp Tổ Chức Progetto Policoro cho giới trẻ 


Tổ chức Progetto Policoro được bắt đầu 20 năm trước đây như là một chương trình để giúp cho gii trẻ thất nghiệp ở miền nam Ý quốc trong việc phát triển khả năng, tìm việc và liên hệ phục vụ cộng đồng. Tổ chức này đã phát triển đến 13 địa điểm ở Ý quốc. 

ĐTC đã nhắn nhủ họ như sau: "Công việc của anh chị em không phải chỉ giúp cho giới trẻ tìm việc làm mà còn là một thứ trách nhiệm tân truyền bá phúc âm hóa nữa, bằng việc thánh hóa giá trị của công việc - không phải là bất cứ việc làm nào - không phải là việc khai thác, việc chà đạp, việc làm nhục, việc triệt hại nhân viên, mà là loại việc làm cho con người thực sự tự do, việc hợp với phẩm giá cao cả của con người". 


THỨ BA 15/12/2015


ĐTC Phanxicô: Giảng Lễ ở Nhà Trọ Thánh Matta 


Bài Phúc Âm hôm nay (Mathêu 21:28-32), Chúa Giêsu cảnh giác thành phần lãnh đạo dân Do Thái coi chừng những người thu thuế và gái điếm vào Nước Trời trước họ. Đức Thánh Cha cũng cảnh giác là cho đến nay có các thứ cám dỗ có thể hủy hoại đi chứng từ của Giáo Hội, và ngài nhấn mạnh rằng:

"Một Giáo Hội thực sự trung thành với Chúa cần phải khiêm nhượng, nghèo hèn và tin tưởng vào Thiên Chúa...  Đâu là đức tin của tôi? Phải chăng ở nơi quyền lực, nơi bạn bè thân hữu, nơi tiền bạc? Chính là ở nơi Chúa! Di sản Thiên Chúa hứa để lại cho chúng ta đó là một dân khiêm hạ và nghèo hèn tin tưởng vào danh Chúa. Khiêm hạ vì dân này biết mình tội lỗi; nghèo hèn vì dân này gắn bó với những thứ giầu sang của Thiên Chúa; tin tưởng vào Chúa vì dân ấy biết rằng chỉ duy mình Ngài mới quan tâm đến thiện ích của họ". 


ĐTC Phanxicô: Ban bố Sứ Điệp Hòa Bình Thế Giới 1/1/2016 Sứ Điệp Hòa Bình đề ngày 8/12/2015 cho ngày đầu năm Dương Lịch 1/1/2016 đã được Đức Thánh Cha Phanxicô ban bố hôm nay, có nhan đề là "Hãy thắng vượt dửng dưng mà chiếm lấy hòa bình".

Trong sứ điệp này, ĐTC công nhận thế giới đang xẩy ra những hình thức khác nhau của chiến tranh, của khủng bố và bách hại, nhưng vẫn còn hy vọng, như các nỗ lực chiến đấu với tình trạng thay đổi khí hậu, như thời điểm kỷ niệm 50 năm bế mạc Công Đồng Chung Vaticanô II và Năm Thánh Tình Thương. 

Ngài liệt kê các thứ dửng dưng khác nhau đang diễn ra trong xã hội loài người hiện nay, trước hết và trên hết là dửng dưng với Thiên Chúa, t đó và do đó mới dẫn đến dửng dưng với tha nhân rồi với môi sinh. 

Ngài đặc biệt nói đến một thứ dửng dưng đặc biệt nữa đó là "dửng dưng với tình thương - indifference to mercy", như trường hợp Cain với Abel trong Sách Khởi Nguyên; trái lại, Thiên Chúa lại ra tay can thiệp: "Ngài nhìn thấy, nghe thấy, hạ giáng và giải cứu. Thiên Chúa không tỏ ra dửng dưng. Ngài chú tâm và Ngài ra tay hành động... Tình thương là con tim của Thiên Chúa..."

Ngài kêu gọi xây dựng một nền văn minh đoàn kết và tình thương để thắng vượt tình trạng dửng dưng. Bắt đầu từ gia đình và học đường. Hòa bình là hoa trái của tình đoàn kết, của nhân hậu và lòng cảm thương. Ngài kêu gọi các vị có thẩm quyền hãy quan tâm cứu giúp thành phần di dân, những ai không có công ăn việc làm, không có đất đai và nơi cư trú....

(Xin đón đọc trọn Sứ Điệp Hòa Bình 2016, hy vọng vào cuối tuần này)