GIÁO HỘI HIỆN THẾ

 

 

Năm Thánh Tình Thương 2016

Thời điểm, Cảm nghiệm và Cử chỉ


 

Một trong những tờ Nguyệt San ở Ý là Credere hôm 2/12/2015 đã phổ biến bài phỏng vấn của họ với Đức Thánh Cha Phanxicô về Năm Thánh Tình Thương và đã được ngài cho biết gì những gì liên quan đến việc ngài mở Năm Thánh Tình Thương này như sau:

 

Thời Điểm cho Tình Thương

"Đề tài tình thương đã từng được nhấn mạnh rất nhiều trong đời sống của Giáo Hội, bắt đầu từ Đức Giáo Hoàng Phaolô VI. Đức Gioan Phaolô II đã đề cao vấn đề này một cách sâu xa bằng Thông Điệp Giầu Lòng Thương Xót, bằng việc phong hiển thánh cho Chị Faustina, và bằng việc thiết lập lễ Lòng Thương Xót Chúa vào Tuần Bát Nhật Phục Sinh. Tôi cảm thấy nó như thể chính Chúa muốn tỏ tình thương của Ngài ra cho nhân loại. Nó không phải là một cái gì do tôi nghĩ ra, mà là việc lập lại vừa mới đây về một truyền thống dù sao cũng vẫn đã có... Rõ ràng là thế giới ngày nay đang cần đến tình thương và lòng cảm thương, hay nói cách khác cần đến khả năng thấu cảm. Chúng ta đang trở nên quen thuộc với những tin tức xấu, những tin tức dã man và những gì hung ác bạo tàn nhất phạm đến danh thánh và sự sống của Thiên Chúa.

"Thế giới này cần nhận thức rằng Thiên Chúa là Cha, rằng có tình thương, rằng hung tàn độc ác không phải là cách, rằng luận phạt không phải là lối, vì chính Giáo Hội có những lúc tỏ ra cứng rắn, và chiều theo khuynh hướng cứng rắn và chỉ nhấn mạnh đến những nguyên tắc luân lý mà thôi; nhiều người bị loại trừ. Hình ảnh về một Giáo Hội như là một bệnh viện lưu động sau trận chiến hiện lên ở đây: chính sự thật mà rất nhiều người bị tổn thương và hủy hoại!... Tôi tin rằng đây là thời điểm cho tình thương. Tất cả chúng ta đều là tội nhân, tất cả chúng ta đều mang vác gánh nặng nội tâm. Tôi cảm thấy rằng Chúa Giêsu muốn mở cửa ngõ cõi lòng của Người ra, rằng Chúa Cha muốn tỏ cho chúng ta thấy tình thương bẩm sinh của Ngài và vì thế Ngài đã sai đến cho chúng ta Thần Linh... 

"Nó là một năm hòa giải. Một mặt thì chúng ta thấy việc buôn bán các thứ vũ khí... thấy việc sát hại người vô tội một cách dã man nhất có thể, việc khai thác con người, khai thác trẻ em. Hiện nay đang diễn ra một thứ hình thức phạm thánh đối với nhân loại, vì con người là loài linh thánh, con người là hình ảnh của Thiên Chúa hằng sống". 

 

Cảm Nghiệm Tình Thương

"Tôi là một tội nhân... Tôi chắc chắn như vậy. Tôi là một tội nhân được Chúa đoái thương nhìn đến. Như tôi đã nói với các tù nhân ở Bolivia, tôi là một con người được tha thứ... Tôi vẫn gây ra lầm lỗi và vẫn phạm tội, và tôi xưng tội khoảng 15 hay 20 ngày một lần. Nếu tôi xưng tội là vì tôi cần cảm thấy rằng tình thương của Thiên Chúa vẫn ở trên tôi"

(Đức Thánh Cha kể lại rằng ngài cảm thấy điều ấy đặc biệt vào ngày 21/9/1953, khi ngài được thúc đẩy vào nhà thờ để xưng tội với một vị linh mục ngài chẳng quen biết, để rồi từ đó cuộc đời của ngài đã được biến đổi; ngài đã quyết định làm linh mục, và vị giải tội của ngài, vị bị chứng bạch cầu, đã dìu dắt ngài cả một năm trời).

"Ngài đã chết vào năm sau đó. Sau lễ an táng của ngài, tôi đã thảm thiết khóc thương ngài, và tôi cảm thấy hoàn toàn mất định hướng, như thể sợ rằng Thiên Chúa đã bỏ rơi tôi. Đó là giây phút tôi chợt cảm nghiệm được tình thương của Thiên Chúa, và nó liên hệ chặt chẽ với câu châm ngôn giáo phẩm của tôi: ngày 21/9 là ngày lễ Thánh Mathêu, và Thánh Beđa, khi nói về việc hoán cải của Thánh Mathêu, đã nói rằng Chúa Giêsu đã nhìn ngài 'miserando atque eligendo'... Dịch theo nghĩa đen đó là 'thương chọn - pitying and choosing'".

 
Thiên Chúa Mẫu Tính 

Vấn: "Năm Thánh Tình Thương có thể là một cơ hội để tái khám phá ra mẫu tính của Thiên Chúa hay chăng? Phải chăng có một chiều kích hầu như là 'nữ tính' của Giáo Hội cần phải trân quí?"

Đáp: Đúng thế, chính Thiên Chúa đã khẳng định điều này khi Ngài nói trong Sách Tiên Tri Isaia rằng một người mẹ có thể quên con mình, cho dù người mẹ có quên con mình chăng nữa, thì 'Ta sẽ chẳng bao giờ bỏ ngươi' Ở đây chúng ta thấy chiều kích mẫu thân của Thiên Chúa. Không phải ai cũng hiểu khi chúng ta nói về mẫu tính của Thiên Chúa, nó không thuộc về ngôn ngữ 'quần chúng' - theo ý nghĩa tốt đẹp của từ ngữ này - mà là của thành phần ưu tú hơn; vì thế tôi thích nói về sự dịu dàng là những gì tiêu biểu về người mẹ. Sự dịu dàng của Thiên Chúa xuất phát từ phụ tính bẩm sinh của Ngài. Thiên Chúa vừa là cha vừa là mẹ.


"Việc nhận thức này dẫn chúng ta đến chỗ khoan dung hơn, nhẫn nại hơn, thái độ êm ái dịu dàng hơn. Vào năm 1994 trong Thượng Nghị Giám Mục, ở một cuộc họp nhóm, tôi đã nói rằng cần phải bắt đầu một cuộc cách mạng sống dịu dàng... và tôi tiếp tục nói rằng , vì công lý xuất phát từ sự dịu dàng... Cuộc cách mạng sống dịu dàng là những gì chúng ta cần phải vun trồng hôm nay đây như hoa trái của Năm Tình Thương này: nỗi dịu dàng của Thiên Chúa đối với mỗi một người chúng ta. Mỗi người chúng ta cần phải nói rằng: 'Tôi là một kẻ khốn nạn, nhưng Thiên Chúa yêu thương tôi như tôi là; bởi thế tôi phải yêu thương người khác cũng như thế'".
 

Cử Chỉ Tình Thương

Vấn: "Đức Thánh Cha có ý định thực hiện một cử chỉ nào trong Năm Thánh để chứng tỏ cho thấy tình thương của Thiên Chúa hay chăng?"

Đáp: "Sẽ có nhiều cử chỉ lắm, thế nhưng mỗi tháng vào một ngày Thứ Sáu tôi sẽ thực hiện một cử chỉ khác nhau". 


VATICAN INFORMATION SERVICE / YEAR XXV - N° 216 / DATE 02-12-2015

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, lược dịch theo VIS