GIÁO HỘI HIỆN THẾ

 

 

Kinh Năm Thánh Tình Thương

của Đức Thánh Cha Phanxicô

  

Lạy Chúa Giêsu Kitô,

Chúa đã dạy chúng con hãy thương xót như Cha trên trời,

và đã bảo chúng con rằng ai thầy Chúa là thấy Cha.

Xin hãy tỏ cho chúng con thấy dung nhan của Chúa để chúng con được cứu độ.

Ánh mắt yêu thương của Chúa đã giải thoát Giakêu và Mathêu khỏi tình trạng làm nô lệ cho tiền bạc;

giải thoát người đàn bà ngoại tình và Mai Đệ Liên khỏi việc tìm kiếm hạnh phúc chỉ ở nơi các loài thụ tạo;

đã làm cho Thánh Phêrô khóc lóc sau khi phản bội,

và bảo đảm Thiên Đàng cho người trộm ăn năn thống hối.

Xin hãy cho chúng con biết nghe những lời Chúa đã nói với người đàn bà Samaritanô, như thể nói với từng người chúng con rằng:

"Nếu con biết ơn Thiên Chúa!" 

Chúa là dung nhan hữu hình của Chúa Cha vô hình,

của Vị Thiên Chúa tỏ hiện quyền năng của Ngài ra trên hết ở nơi việc tha thứ và tình thương:

Xin cho Giáo Hội trở thành dung nhan hữu hình của Chúa là Chúa phục sinh vinh hiển của mình trên thế giới này.

Chúa muốn rằng các thừa tác viên của Chúa cũng mặc lấy tính chất yếu hèn

để các vị có thể cảm thương những ai vô thức và lỗi lầm:

Chớ gì hết mọi ngưòi đến với các vị đều cảm thấy được Thiên Chúa tìm kiếm, yêu thương và tha thứ.

Xin sai Thần Linh của Chúa đến thánh hiến mọi người chúng con bằng việc xức dầu của Ngài,

để Năm Thánh Tình Thương này trở thành một năm hồng phúc Chúa ban,

và Giáo Hội của Chúa nhờ lòng nhiệt thành mới mẻ có thể mang tin mừng cho người nghèo khổ,

loan báo tự do cho những ai bị giam cầm và cho người bị áp bức,

và mang lại ánh sáng cho người mù lòa. 

Chúng con nguyện xin tất cả những điều ấy nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, Mẹ Tình Thương,

Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị cùng với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

Amen. 

 

http://en.radiovaticana.va/news/2015/05/06/pope_francis%E2%80%99_prayer_for_jubilee_year_of_mercy/1142087

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL chuyển dịch