Ba giờ chiều - Thời điểm kinh thiên động địa hằng ngày

 

Hôm nay, căn cứ vào bài Phúc Âm (Luca 14:25-33) về thành phần đầy tớ được chủ sai đi ra ngoài mời tất cả mọi người vào dự tiệc thay cho thành phần được mời, tôi đã cảm thấy những ai cử hành LTXC bằng Chuỗi Thương Xót nói chung, nhất là vào lúc 3 giờ chiều là giờ tử nạn và là giờ tình thương, như Nhóm TĐCTT chúng ta nói riêng đã thực hiện với nhau từ đầu năm 1/1/2015 là Năm Đời Thánh Hiến, mỗi người tham dự đều giống như thành phần đầy tớ này, trong lúc cùng nhau nguyện kinh là chính lúc chúng tôi đang lùa mọi người vào dự tiệc do chính Chúa đã dọn sẵn để khoản đãi họ một cách FREE nhưng rất ư là thịnh soạn!

 

Và vì thế, vì nhiều người tuốn vào bàn tiệc Nước Trời đang lúc chúng tôi lẫn Chuỗi Thương Xót như thế mà thế gian bấy giờ dường như bị trafffic jam, kẹt xe, bởi có nhiều linh hồn ùa nhau đến, như thế giờ kẹt xe về trời là 3 giờ chiều. Trong khi đó, thiên đàng lại trở nên chấn động (như động đất) và ma quỉ trong hỏa ngục run lên như bị động kinh vậy.

 

Nước trời trở nên chấn động như động đất vào lúc ấy là vì kinh thương xót chúng ta đọc đã làm "khuấy động" lòng Thiên Chúa lên (Nhật Ký Chị Thánh Faustina số 848), cũng như vì có nhiều linh hồn được cứu rỗi nên các thần trời nhẩy mừng (xem Luca 15:7,10) ca hát vang lừng ầm cả lên, đến rung chuyển cả trái đất, như ở trong một khu chung cư, những người ở căn trên mà nhẩy nhót ầm ầm thì những người ở căn ngay bên dưới không thể nào không bị chấn động vậy. 

 

Chính ngay sau khi Chúa Giêsu tử nạn để cứu chuộc loài người cũng đã xẩy ra động đất khiến cho kẻ chết ra khỏi mồ (xem Mathêu 27:52), như ám chỉ các linh hồn được cứu độ vào giờ Chúa chết, vào lúc 3 giờ chiều, giờ Nhóm TĐCTT chúng tôi lần Chuỗi Thương Xót hằng ngày để cử hành LTXC, nhờ đó LTXC tiếp tục làm cho cả thế gian động đất.

 

Cũng chính vào giờ tử nạn thương xót cứu độ thế gian này của Chúa Kitô, giờ làm cho thế gian động đất như thế, mà trái đất vẫn được coi là ở “trên” hỏa ngục, nên cũng khiến hỏa ngục bị chấn động luôn. Đó là lý do 3 giờ chiều này cũng là giờ kinh hoàng khủng khiếp đáng sợ nhất của hỏa ngục, khiến cho ma quỉ trong hỏa ngục hoảng sợ đến độ run lên như bị giật kinh phong, một mức độ động kinh không còn sức cám dỗ hay bắt cóc các linh hồn xuống hỏa ngục được nữa, nghĩa là bấy giờ cửa hỏa ngục bị đóng lại. 

 

Nếu “để phá hủy các công việc của ma quỉ mà Con Thiên Chúa đã tỏ mình ra” (1Gioan 2:8), nhất là nơi cuộc Vượt Qua của Người thì quả thực "Satan như chớp sáng từ trời rớt xuống" (Luca 10:18), nghĩa là từ cái ngai tòa tự cao tự đại vươn lên trời như muốn ngang hàng với Thiên Chúa, muốn truất phế Thiên Chúa, muốn toàn quyền trên con người ở dưới trần thế bị sụp đổ một cách chớp nhoáng chẳng khác gì như một chớp sáng vọt lên rồi tắt mất. Bởi thế, 3 giờ chiều cũng chính là giờ những ai cử hành LTXc lấy quyền Chúa, dùng công ơn cứu độ vô cùng quyền năng của Chúa mà trừ quỉ vậy. 

 

Ôi, 3 giờ chiều quí báu và lợi ích biết bao cho phần rỗi các linh hồn. Vậy xin mời quí vị tham gia nhé. Xin bấm số điện thoại 605-562-0020, sau đó bấm access code là 596-467-314 #, thế thôi. Xin nhớ là 3 giờ chiều CA hay WA tức 6 giờ chiều PA, VA, NY và MI, hay 5 giờ chiều TX. Chớ gì trong Năm Thánh Tình Thương 2016 chúng ta có thêm nhiều anh chị em tham dự hơn, nếu không tham dự được vào ngày thường vì bận đi làm thì vào 2 ngày cuối tuần nhé. Cám ơn quí anh chị.

 

TĐCTT Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL